rodičia | Dieťa.sk

Tag "rodičia"

Na plnokrvnom detstve záleží

Keby som mala tú moc, najradšej by som vás zobrala do krajiny môjho detstva – do čarokrásnej záhrady starých rodičov, kde som prežila mnoho krásnych dní. Dozaista i mnohí z

Zodpovednosť za deti počas rozvodu

Požiadali ma, aby som napísal článok o skúsenostiach detí, ktorých rodičia prechádzajú rozvodom, a o tom, ako im čo najlepšie pomôcť. Prešiel som tým ako rodič, takže som to nemohol

Istota v poslednom vagóne

Azda niet rodiča, ktorý by to nepoznal – osamostatňovanie sa našich ratolestí. Sotva sa postavia na vlastné nôžky, zanovito odmietajú podanú ruku s výrazom v tváričke: „Ja sám!“ A tak je