rodičia | Dieťa.sk

Tag "rodičia"

Hranice

12. februára 2018

Téma hraníc sa netýka len výchovy. To ako sa dokážeme vymedziť v akýchkoľvek vzťahoch: partnerských, pracovných, susedských, úzko súvisí so životnou spokojnosťou.

Môže sa stať, že získa odpor k učeniu

5. februára 2018

Učíme sa celý život. Ako deti, tak aj ako dospelí prichádzame denne do kontaktu s novými situáciami, technológiami a chovaním, ktoré má pre nás inovatívny charakter. Niektorým to vyhovuje, pretože nemajú radi