rodičia | Dieťa.sk

Tag "rodičia"

Istota v poslednom vagóne

Azda niet rodiča, ktorý by to nepoznal – osamostatňovanie sa našich ratolestí. Sotva sa postavia na vlastné nôžky, zanovito odmietajú podanú ruku s výrazom v tváričke: „Ja sám!“ A tak je

Úcta nie je zabudnutý archaizmus

Zdravá úcta je výsledkom toho, ako sa sami k sebe vzťahujeme. Máme nárok na to, aby sa druhí k nám správali s rešpektom. Je to postoj aj zručnosť, ktorú sa učíme v rodine.

Skamaráť ma s knižkami!

Z detí, ktoré čítajú knihy, raz vyrastú dospelí, ktorí sa zamýšľajú, hovoria odborníci. Naše deti si knižky ešte viac zamilujú, ak im budeme čítať nápadito. Lebo nie je dôležité iba

Keď už detstvo nebolí

Prekonajte strach z odsúdenia a trestu, ktorý do vás vštepili emocionálne nezrelí rodičia, a začnite konečne žiť svoj život po svojom.

Svet je dobrý

Pamätáte sa, ako ste sa narodili, ako ste prežili prvé roky svojho života? Málokto to dokáže, tieto zážitky zostávajú v podvedomí. Na psychofonetických sedeniach sprevádzam klientov v zložitých životných situáciách.

Škola nie je výchovný tábor

Inšpiratívna príručka slovenskej autorky, plná učiteľských príbehov a trikov, ako vyriešiť problémové správanie žiakov v školách. Kniha vychádza vo vydavateľstve Grada.

Tolerancia a jednota

V aktuálnom Dieťati č. 2 – 3/2023 sa v rubrike Ako rozvíjať emočnú inteligenciu detí spolu pozrieme na to, ako sa s deťmi rozprávať o tom, čo znamená byť tolerantný k