Uvoľniť potlačené emócie | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Uvoľniť potlačené emócie

Uvoľniť potlačené emócie

Predstavte si, že ste boli donútení plaviť sa na člnku s pokazeným dnom. Dnu vám tiekla voda, mali ste čo robiť, aby ste otvor zakryli. Dokonca ste si museli vyzliecť kabát i košeľu, rozstrihať ich a napchať do dier. Stáli ste na prove loďky a urputne kormidlovali k najbližšiemu prístavu. Našťastie sa vám to podarilo a s vypätím všetkých síl ste vytiahli plavidlo na breh. Vôkol vás sa zhŕkol tím odborníkov. Jeden vás obliekol, ďalší uvaril nad ohniskom výživnú polievku a tretí – tesár – opravil loďku. Chceli ste sa troška poprechádzať, vychutnať si pôdu pod nohami. S prekvapením ste vo vysokej trstine stretli starčeka. Len tam sedel a vnímal rieku. Povedali ste mu o svojom probléme. Starček si pošúchal bradu a spýtal sa, či nemáte v plavidle malý batôžtek. „Áno, ale ten si v loďke stále veziem,“ namietate. Starček vám odporúča sa ho zbaviť. Ako sa ukazuje, v batôžteku je žieravina, ktorá ničí drevo loďky a narúša jeho štruktúru.

Loďka i vaše oblečenie mohli byť perfektne opravené, no ak by ste si stále prevážali žieravinu, opäť by sa poškodili. Podobný vplyv na nás majú zablokované emócie. A to jednak emócie, ktoré si uvedomujeme (na vedomej úrovni) a jednak podvedomé (na nevedomej úrovni). Pretrvávajúce negatívne emócie, ktoré si nesieme z minulosti, v nás pôsobia ako žieravina, či červotoče v dreve. Zhubné sú i tie, ktoré produkujeme v prítomnosti a ukladáme si ich do pomyselného batôžka a tiež i strach a neistota z budúcnosti. Ako je to možné? V súčasnosti už nie je žiadnym tajomstvom, že choroba je výsledkom blokády buď na fyzickej, emocionálnej, alebo na spirituálnej úrovni. Základom zdravia je podmienka, aby všetky aspekty nás samotných – či už v rámci fyzického alebo emočného tela – fungovali, komunikovali a spolupracovali voľne, ako rieka tečúca plynule korytom.

Psychoterapeutka a špecialistka na integratívnu onkológiu Kelly A. Turner vo svojej knihe Radikálne vyliečenie ponúka pekný príklad. Naše telo prirovnáva k mestu, v ktorom prebieha i zber odpadkov. V každom meste sa denne vyprodukuje množstvo odpadu, ktorý smetiarske autá odvážajú preč a firma zodpovedná za likvidáciu ho ďalej spracuje. Ak by tento systém zlyhal, mesto by bolo čochvíľa zaplavené odpadkami. Podobne v našom tele dennodenne vznikajú rakovinové bunky – áno, je to tak, ale nemajte strach. Správne fungujúci imunitný systém je schopný tieto bunky rozpoznať a zlikvidovať. Deje sa tak neustále, bez toho, žeby sme si to uvedomovali. Problém nastáva vtedy, ak sa imunitný systém trvalo oslabuje. Paradoxne najčastejším a najsilnejším faktorom, ktorý pôsobí deštrukčne na imunitný systém nie je zlé životné prostredie, ale stres. Respektíve udalosti, ktorým dovolíme, aby na nás pôsobili stresujúco. Pretože to, čo jeden môže vnímať ako stres, druhý tak vôbec nepociťuje.

Duša a telo

Dlhodobo pôsobiace emócie, ako staré výčitky, hnev, frustrácia, zlosť, smútok, nedôvera v seba samého, ktoré nesieme v sebe, nás trvalo oslabujú. Na energetickej úrovni predstavujú to isté, čo v rieke hrubé kmene stromov, kamene či splavená zemina. V našom vlastnom tele sa tvoria neuropeptidy, či už zodpovedné za pocity šťastia ako serotonín, dopamínrelaxín, alebo tie, ktoré oslabujú imunitný systém a vylučujú sa pri strese ako adrenalín, kortizolepinefrín. Neuropeptidy môžeme vnímať ako biologických vykonávateľov našej psychiky. Potvrdzujú, že duša i telo tvoria spolu jeden celok.

Ak sme šťastní, tvoria sa hormóny serotonín, dopamínrelaxín, ktoré navodzujú – cez receptory na bunkách v tele – harmonické a pravidelné fungovanie orgánov, tkanív, medzibunkových priestorov i buniek. Ak prežívame stres, naše telo zase produkuje neuropeptidy, ktoré spôsobujú stiahnutie svalov, zúženie ciev atď. Daná reakcia sama osebe nie je zlá. No pochádza z doby, keď naši predkovia po precítení nebezpečenstva museli bojovať o svoje prežitie. Ak sa obrana i útok neudejú na fyzickej rovine, pretože napríklad sedíme v kancelárii za počítačom a stres pôsobí dlho a opakovane, môžeme vážne ochorieť. Stres na bunkovej úrovni podľa výskumov poškodzuje okrem iného i mitochondrie. Jedná sa o dôležité štruktúry, pomocou ktorých bunky metabolizujú, „dýchajú“.

Ako sa čistí rieka

Najlepším spôsobom, ako udržiavať našu pomyselnú rieku, čiže emócie čisté, je ju vôbec nezanášať. Dbať na to, aby do nej odpad nespadol. A už vôbec nenechávať odpad pridlho pôsobiť, zadržiavať prúd, či znečisťovať vodu. Zadržané emócie spôsobujú blokády, ktoré vedú k blokádam na fyzickej úrovni a vzniku ochorenia. S rozpustením blokád nám môže pomôcť terapeut, či už psychoterapeut alebo energetický liečiteľ. Čo by sme však nemali spraviť, je vložiť našim terapeutom do rúk zodpovednosť za svoje zdravie. Mandát za vlastné zdravie držíme my samotní. Terapeuti sú ľudia, ktorí nám počas určitej našej životnej etapy pomáhajú z bludného kruhu von.

Spôsobov, ktorými sa môžeme zbaviť zadržaných emócií, je veľa. Odvíjajú sa od našej podstaty. Uvoľneniu pomôže pochopenie našich vnútorných mentálnych a emocionálnych vzorcov, spôsobu, akým sa dívame na svet. Čo považujeme za správne a čo za nesprávne – teda to, čo by na nás „nemali páchať“ ostatní. Len čo dáme iným slobodnú voľbu – zodpovednosť za ich konanie vkladáme do ich rúk. Nahromadené emócie môžeme vyjadriť prostredníctvom umenia – maľbu, kresbu, háčkovanie, prácu s drevom, dekupáž atď. Úžasným pomocníkom je pohyb – či už pri športe alebo umelecký vo forme tanca. Nie, nemusíme navštevovať hodiny tanca, stačí sa zavrieť vo vlastnej izbe a intuitívne si zatancovať. Jedným z najsilnejších liečiteľov v tomto smere je príroda – prechádzky v lesoch, popri rieke, zbieranie kameňov, liečivých rastlín, sedenie pri stromoch alebo landart – umenie s prírodninami v otvorenej krajine.

„Na Vianoce som dostala sadu olejových farieb a plátna. Bez maľby by som chemoterapeutickú liečbu neprežila. Nevedela som, čo so sebou,“ spomína Sandra, ktorá prekonala onkologické ochorenie a vyliečila sa.

Aj pre Zuzanu predstavuje tvorba záchranné lano. Odkedy jej lekári po šiestich rokoch od ukončenej onkologickej liečby zistili mnohopočetné metastázy v brušnej dutine, podstupuje pravidelnú kontinuálnu chemoterapeutickú liečbu. Na podporu vylučovania „odpadového materiálu“ – odumretých buniek – sa nasadili i tinktúry z určitých rastlín. Vďaka nim má Zuzana viac síl a podľa jej vlastných slov sa cíti lepšie, než bez nich. Môže si tak sadnúť a háčkovať. Vyrába nádherné veci nielen pre seba a svoju rodinu, ale i pre bližšie okolie. Tvorba jej pomáha prekonať strach, strach z budúcnosti, ktorá je neistá.

Čo sa týka emócií, ktoré môže človek absorbovať zvonka, najlepším prirovnaním  je príklad s morom. Predstavte si, že ležíte ponorený do mora, je vám príjemne, slnko vás hreje, vlny vám obmývajú nohy. Vnímate pulzovanie mora, vlny prichádzajú a opäť odchádzajú. Podobne i emócie môžu prichádzať a odchádzať. Nepatria primárne vám. Ak sa ich rozhodnete neprijať a nechať vlnu s nimi odtiecť, nezaťažia vás. Viem, ľahšie sa to hovorí, ako žije, ale skúste to.

Aspoň raz za deň, napríklad večer, si sadnite a vnímajte svoj pokojný dych. Predstavte si, ako sedíte v mori. Do každej vlny môžete uložiť emóciu, ktorá vás zaťažuje. Znova a znova do vĺn vkladajte to, čo je prebytočné. Hnev, frustrácie, strach, úzkosť. Opakom strachu je dôvera. Opakom hnevu je láska. Je na vás, pre čo chcete žiť. Áno, je to ťažké, ale aj v rozprávkach hrdina, ktorý získa srdce princeznej a kráľovstvo, musí prejsť najťažšiu cestu. Popasovať sa s vlastným strachom, s vlastným tieňom.

V pokračovaní seriálu sa oboznámime s ďalším kľúčovým faktorom – posilnením pozitívnych emócií.

MUDr. Ivana Jungová

časopis Dieťa
seriál Kľúče k vyliečeniu 4)

Foto Shutterstock.com

9 kľúčových faktorov k vyliečeniu rakoviny podľa Kelly A. Turner

 • Prevziať kontrolu nad vlastným zdravím
 • Počúvať svoju intuíciu
 • Uvoľniť potlačené emócie
 • Posilniť pozitívne emócie
 • Radikálne zmeniť stravu
 • Používať liečivé rastliny a výživové doplnky
 • Prijímať podporu iných
 • Prehĺbiť svoj duchovný život
 • Mať silné dôvody žiť

Seriál Kľúče k vyliečeniu sme priniesli na pamiatku našej priateľky a spolupracovníčky Mgr. art. Barbory Kožíkovej (rod. Lichej), ktorá skonala v dôsledku onkologického ochorenia a na podporu a povzbudenie všetkým – deťom či dospelým s akýmkoľvek onkologickým ochorením, ako aj ich blízkym i priateľom. Nezabúdame v myšlienkach ani na vás, ktorí sa musíte  vyrovnať so smutnou skutočnosťou, že ten váš kormidelník už opustil svoju loď. Seriál publikujeme s úprimným záujmom o ľudí a ich zdravie v ťažkých životných situáciách, ktoré liečba onkologického ochorenia  prináša.

 1. časť seriálu: Kľúče k vyliečeniu 1) – Cesta vlakom
 2. časť seriálu: Kľúče k vyliečeniu 2) – Prevziať mandát nad svojím zdravím
 3. časť seriálu: Kľúče k vyliečeniu 3) – Počúvať svoju intuíciu

 

ZAUJALI VÁS NAŠE ČLÁNKY?
Podporiť nás môžete predplatením časopisu Dieťa tu alebo kúpou časopisu Dieťa vo voľnom predaji.

 

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok