Prevziať mandát nad svojím zdravím | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Prevziať mandát nad svojím zdravím

Prevziať mandát nad svojím zdravím

Predstavte si, že máte možnosť postaviť si dom. Dom vašich snov, splnených prianí a túžob. Dom, v ktorom by ste mali prežiť zvyšok svojho života. Dali by ste si taký dom vybudovať bez vášho vedomia? Alebo inak – zaujímalo by vás, kde bude kuchyňa, jedáleň, obývačka, spálňa, kde dvere na terasu a do záhrady? Dali by ste si navrhnúť celý interiér vrátane farieb stien, podláh, nábytku a so všetkým by ste bez výhrad súhlasili? A ak áno, bol by vám takýto dom blízky? Poznali by ste dokonale všetky jeho zákutia?

Medzi ochorením a zdravím nie je jasná hranica. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako „stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti”. Na základe danej definície SZO, 70 až 95 percent populácie je nezdravej. Podľa tradičnej čínskej medicíny je zdravie schopnosťou udržať si harmonický pomer medzi jinovou (statickou, ženskou) a jangovou (aktívnou, mužskou) zložkou a súčasne i optimálnou kvalitou čchi (energia kolujúca v tele) ako celku. Zdravotný stav je výsledkom stáleho boja medzi normálnou a škodlivou čchi (napadnutie vonkajšími mikroorganizmami, negatívne emócie, chlad, teplo…), čiže snahou organizmu uchovať si prirodzenú rovnováhu a deštrukčnými procesmi, ktoré túto rovnováhu narúšajú. Ochorenie i zdravie sú prejavom jedného a toho istého organizmu. Buď v ňom nastane strata dynamickej rovnováhy s neschopnosťou ju obnoviť (ochorenie) alebo prospešné sily sú natoľko aktívne, že sú schopné túto rovnováhu obnoviť (zdravie). Prospešnými silami rozumieme z hľadiska metafyziky našu energiu kolujúcu v energetických dráhach (čínsky čchi, v joge prána, starosloviensky živa), z hľadiska biochémie vitamíny, minerály, hormóny, mediátory, z hľadiska fyziológie imunitné bunky, funkcie orgánov a tiež fascií (väzivových obalov jednotlivých svalov, svalových skupín i celých častí tela), ktoré sú podľa najnovších výskumov dôležitejšie, než sa predpokladalo. Prospešnými silami v neposlednom rade rozumieme aj úlohu našej psychiky vyrovnať sa s tým, čo naša duša označila ako stres a prežívala ho pod ťarchou „zacyklených“ emócií a myšlienok.

Ak teda ochorieme, musíme rozmýšľať nad tým, aké pomocné barle zvolíme, aby sa nám podarilo opäť vyzdravieť. Predtým je potrebné spraviť inventúru toho, čo je vlastne poškodené. Len čo začíname uvažovať nad tým, čo zlepšiť a ako, dostávame sa k dôležitému kroku. Preberáme mandát nad vlastným zdravím. Preberáme mandát a zodpovednosť. Uvedomujeme si, že sme to boli my, kto sme sa dostali do tejto povážlivej situácie a že práve my máme možnosť dostať sa z nej von. Začíname sa starať o svoj dom. Môžeme si na jednotlivé „stavebné úkony“ zavolať odborníkov, pýtať sa ich na názor a dať im priestor, aby mohli „opraviť podlahy, položiť dlažbu, vymaľovať steny“. Uvedomujeme si však, že sme to my, kto vlastní tento dom.

Podľa autorky knihy Radikálne vyliečenie K. Turner, ktorá pôsobí ako psychoterapeutka a špecialistka na integratívnu onkológiu, je schopnosť prevziať mandát nad vlastným zdravím jedným z kľúčových deviatich faktorov pre vyliečenie rakoviny. Dokonca niektoré pozorovacie štúdie poukazujú na to, že na onkologické ochorenie sú náchylné viac tie osoby, ktoré častejšie prepadajú pocitom beznádeje, frustrácie, sú zatrpknuté a pasívne. A opačne, kompletnú remisiu, čiže vyliečenie, môžeme podľa jej výskumu častejšie nájsť u ľudí, ktorí boli „neposlušnými“ pacientmi. Tými, ktorí sa pýtali, zaujímali sa, hľadali odpovede, chceli vedieť dôvody.

Všetko začína v hlave – upracte si v nej

Z praktického hľadiska je pri prevzatí mandátu nad svojím zdravím dôležité uvedomiť si, kde sme spravili chyby. Dať si ruku na srdce a priznať si omyly. Akým myšlienkam sme za uplynulé mesiace alebo roky holdovali – negatívnym alebo pozitívnym? Dajte však pozor! Pod negatívnymi myšlienkami sa môže skrývať strach zahalený do rúška dobročinnosti, „konania dobrých skutkov“ či starostlivosti (v danom prípade prehnanej) o svojich blízkych. Rovnako je zhubná sebaľútosť. Vymaniť sa zo vzorcov nesprávnych myšlienkových konceptov vám pomôže psychológ, psychoterapeut, ale aj liečiteľ zaoberajúci sa danou problematikou.

Nikdy nevynechajte „problematiku myšlienok“. Na tvrdení – všetko začína v hlave – je obrovský kus pravdy.

Ďalej sa spýtajme samých seba, ako sme sa stravovali. Je skutočne veľmi dôležité, čo do nášho tela dávame, čím ho kŕmime. Na malých deťoch si presne môžete všimnúť nielen fyzické, ale aj psychické účinky jedla. Dajte napríklad dieťaťu celú čokoládu – mliečnu, hnusnú, plnú nevhodných tukov (niežeby sme chceli čitateľov nabádať na také konanie, len čisto teoreticky). Do polhodiny bude behať ako splašené po priestore, neschopné koncentrácie. Ak by ste mu dali jeden rad z tabličky  pravej horkej čokolády – zdvihne sa mu len nálada v pozitívnom zmysle slova. Bude sa s vami nadšene rozprávať, postavíte si stavebnicu, prečítate si knihu na dobrú noc. Pri úprave stravy vám rád pomôže skúsený dietológ.

Nemenej dôležitý je pohyb, a to najmä pohyb na čerstvom vzduchu. Doprajte si tento „luxus“. Ide predsa o vás, o váš život. Nájdite si naň čas, keď vás už ochorenie prinútilo spomaliť a prehodnotiť priority vášho života.

Pýtajte sa na liečbu

Čo sa týka liečby onkologického ochorenia konvenčným spôsobom – čiže operáciou, chemoterapiou, rádioterapiou, pýtajte sa. Pýtajte sa svojho lekára, čo sa s vami deje, ako sa ochorenie javí jemu, prečo podľa neho vzniklo… Máte právo vedieť, čo sa s vami deje a prečo ste liečený tak, ako ste liečený. No, prosím, nezabúdajte na slušnosť, ktorá sa dnes z našich vzťahov vytráca. Na druhej strane viem, že veľa pacientov nie je spokojných s tým, ako s nimi zdravotnícky personál zaobchádza. Vypočula som si, žiaľ, mnoho príbehov… No sme skutočne už v takom sociálnom rozklade, že nie je možné si vybudovať zdravé vzťahy? Skúsme to. A keď to nejde, nájdite si priateľa, pomocníka, lekára z iného odboru či psychoterapeuta, ktorý vám pomôže sa cez ťažké obdobie vášho života prehrýzť.

Rakovina nie je zlá teta, ktorá vás prišla navštíviť. Je to proces prebiehajúci vo vašich tkanivách. Zmenili sa vaše vlastné bunky. To niečo, čo vám siaha na život, prichádza od vás, z vás. Samozrejme, musíme rátať aj s vplyvom vonkajšieho prostredia. Znečistené ovzdušie, neekologické pestovanie plodín a chov zvierat, prítomnosť ťažkých kovov… Naše bunky však majú schopnosť reparovať sa a robia tak dennodenne. Ak aj berieme do úvahy genetickú predispozíciu, mali by sme vziať do úvahy aj vzorce správania sa a uvažovania, ktoré sa v rámci rodín učíme, teda emočnú a mentálnu genetickú predispozíciu.

Nezabúdajte, je to váš život. Vy zaň nesiete plnú zodpovednosť. Ak bude treba, nebráňte sa podniknúť veľké kroky. Zmeniť svoj doterajší život od základov. Pre niekoho to znamená zmenu v uvažovaní, zmenu v strave, pre iného už aj zmenu povolania, fungovania v spoločnosti či ukončenie dlhodobého vzťahu s nejakou blízkou osobou, ktorý pôsobí veľmi deštrukčne.

Pochopiť svoje omyly – príbeh Lenky

Lenka pracovala na poste snov, ktorý pre ňu predstavoval vrchol jej kariéry. Mala dve odrastené deti a za sebou rozvod s mužom, ktorý sa voči nej a jej deťom nezachoval pekne. Lenka našla chuť do života v novej práci, za ktorou precestovala každý týždeň celé Slovensko. V sobotu si videla deti, v nedeľu mamu. Obetovala sa, pomáhala, kde sa len dalo. Po čase si uvedomila, že jej býva zle, cítila sa unavená. Ale pracovala ďalej. O niekoľko mesiacov si nahmatala hrčku v prsníku. Vystrašená sa odovzdala do rúk lekárom, ktorý jej odstránili prsník aj s niektorými lymfatickými uzlinami. Lenka zašla za svojou nadriadenou a s trasúcim sa hlasom sa jej zdôverila so svojimi zdravotnými ťažkosťami. Miesto podpory, ktorú čakala, si vypočula vetu, na ktorú nikdy nezabudne: „Choré zviera sa musí stiahnuť a vylízať si svoje rany v lese.“

Lenku so slušným odstupným prepustili. Počas dlhých týždňov, keď nevládala spraviť nič a ani nikomu nechýbala, začala uvažovať nad tým, čo sa jej stalo. Prešla si sklamaním, hnevom, frustráciou, až prišla k pochopeniu. Pochopila svoje omyly. Nemusí sa obetovať iným preto, aby ju mali radi. Ona sama je hodnotnou bytosťou. Zmenila stravu, začala sa liečiť aj bylinami, chodila pravidelne na akupunktúru. Postupom času si našla prácu, ktorá ju napĺňala. Nie vypĺňala všetok jej čas, ale napĺňala ju pocitom radosti. Vylízala si svoje rany.

V prvej časti seriálu sme život prirovnali k človeku, ktorý sa musí plaviť s pokazeným člnom. Ovládať svoj čln a rieku je umením každého z nás. Nikto iný to za nás nespraví. V prístave môžeme stretnúť ľudí, ktorí nám pomôžu, poradia. Lenka si dopriala dostatok času pobudnúť v prístave. Začala v ňom objavovať samu seba. Privoňala k radosti, ochutnala zo sebalásky.

MUDr. Ivana Jungová

časopis Dieťa
seriál Kľúče k vyliečeniu 2)

Foto Shutterstock.com

9 kľúčových faktorov k vyliečeniu rakoviny podľa Kelly A. Turner

  • Prevziať kontrolu nad vlastným zdravím
  • Počúvať svoju intuíciu
  • Uvoľniť potlačené emócie
  • Posilniť pozitívne emócie
  • Radikálne zmeniť stravu
  • Používať liečivé rastliny a výživové doplnky
  • Prijímať podporu iných
  • Prehĺbiť svoj duchovný život
  • Mať silné dôvody žiť

Seriál Kľúče k vyliečeniu prinášame na pamiatku našej priateľky a spolupracovníčky Mgr. art. Barbory Kožíkovej (rod. Lichej), ktorá skonala v dôsledku onkologického ochorenia a na podporu a povzbudenie všetkým – deťom či dospelým s akýmkoľvek onkologickým ochorením, ako aj ich blízkym i priateľom. Nezabúdame v myšlienkach ani na vás, ktorí sa musíte  vyrovnať so smutnou skutočnosťou, že ten váš kormidelník už opustil svoju loď. Seriál publikujeme s úprimným záujmom o ľudí a ich zdravie v ťažkých životných situáciách, ktoré liečba onkologického ochorenia  prináša.

  1. časť seriálu: Kľúče k vyliečeniu 1) – Cesta vlakom

 

ZAUJALI VÁS NAŠE ČLÁNKY?
Podporiť nás môžete predplatením časopisu Dieťa tu alebo kúpou časopisu Dieťa vo voľnom predaji.

 

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok