Vzduch, ktorý deti dýchajú – to najlepšie, čo môžeme pre deti urobiť, je byť zodpovední za naše vzťahy | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Vzduch, ktorý deti dýchajú – to najlepšie, čo môžeme pre deti urobiť, je byť zodpovední za naše vzťahy

Vzduch, ktorý deti dýchajú – to najlepšie, čo môžeme pre deti urobiť, je byť zodpovední za naše vzťahy

Deti nemôžu uniknúť atmosfére, ktorú vytvárajú rodičia kvalitou svojich interakcií. Všetky živé bytosti ovplyvňuje kvalita dýchaného vzduchu. Nemožno mu uniknúť. Deti tiež nemajú kam odísť z rodičovského domu, kde vdychujú kvalitu emočnej dynamiky svojich rodičov. Dôsledky sú dlhodobé, pozitívne aj negatívne. Zo znečisteného vzduchu ochorieme, čistý vzduch nás lieči.

Postarať sa o telesné potreby detí je základ, ale nestačí to. Postarať sa o dobrý vzťah medzi matkou a dieťaťom, otcom a dieťaťom je zásadné, ale nestačí to. Kvalita osobného priestoru medzi rodičmi je síce neviditeľná pre dospelých, ale veľmi viditeľná pre deti. Aby sme prevzali plnú zodpovednosť za svoje deti, musíme prevziať zodpovednosť za kvalitu vzťahu medzi rodičmi doma. Rodičovstvo znamená, že náš dospelý vzťah už nie je súkromnou záležitosťou. Nehovorím to preto, aby sa niekto cítil vinný. Chcem len prispieť k motivácii k tomu, čo potrebujeme robiť i tak: prevziať osobnú zodpovednosť za úroveň našej dospelej interakcie v intímnom vzťahu. Prítomnosť detí a naša láska k nim nám môže každý deň pripomínať túto našu zodpovednosť, dokonca aj vtedy, keď sme ju zanedbali iba kvôli nám samotným.

Ako dobre vedia mnohí učitelia, vychovávatelia a terapeuti, väčšina problémov v správaní a vo vzťahoch u detí v škole je produktom negatívnej dynamiky rodičov doma. Najúčinnejší spôsob ako zlepšiť správanie a výkony dieťaťa v škole, je pracovať priamo s jeho rodičmi, zlepšiť vzťah dospelých doma. Toto má priamy dopad na deti. Ale tak ako vo všetkých oblastiach života – krízový manažment je najdrahšou a najmenej efektívnou formou riadenia. Zvyčajné pasce v dospelých vzťahoch sú predpovedateľné a vieme s nimi pracovať. Záleží to ale od nás dospelých, či prevezmeme vedomú zodpovednosť za kvalitu svojej interakcie.

PRINCÍPY PRE UDRŽATEĽNÉ VZŤAHY DOSPELÝCH

Po mnohých rokoch vzťahového counsellingu (poradenstva) som svoje skúsenosti skonsolidoval do niekoľkých kľúčových princípov potrebných pre udržateľné vzťahy dospelých. Môžu vylepšiť kvalitu života a zdravie detí, ktoré v nich vyrastajú.

1. princíp: Výzvy či ťažkosti vo vzťahoch nie sú patológiou.

Sú normálne, dajú sa očakávať a dá sa s nimi múdro zaobchádzať. Dospelý vzťah je ako záhrada: akokoľvek krásna je na začiatku, keď sa do seba zaľúbime, vyžaduje neustálu opateru, starostlivosť, kultiváciu. Musíme trhať burinu, prerezávať, presádzať, prihnojovať. Potrebuje dostatok slnka, vzduchu a vlahy. Nie je ťažké preložiť si tieto záhradné metafory pre skvalitnenie intímneho vzťahu dospelých. Jednoducho: prebuďme sa do našej osobnej zodpovednosti a postarajme sa o svoju „vzťahovú záhradku“!

2. princíp: Na obnovenie vzťahu medzi dospelými, je nevyhnutná osobná zmena.

Ak prenecháme vzťah plynutiu času, zomrie – pomaly či rýchlo. Zvieratá a rastliny musia niečo urobiť, aby prekonali gravitáciu, aby stáli vzpriamene alebo sa hýbali – náš duševný život sa odohráva v určitej „duševnej gravitácii“ a má tendenciu upadať, ak niečo nerobíme vedome, aby sme ho pozdvihli. Problém sa nedá vyriešiť z rovnakej úrovne vedomia, v ktorej bol vytvorený. Neustále potrebujeme vedomý upgrade.

 3. princíp: Konflikty rodičov skutočne vážne poškodzujú deti.

V psychofonetike to nazývame „zneužitie prostredím“. Konflikt nemusí byť smerovaný na dieťa a aj tak zasiahne dieťa! Čokoľvek robíme svojmu spolurodičovi, robíme aj svojmu dieťaťu, či už zámerne alebo nie. Potenciálne to môžeme mať pod kontrolou. Na tanec treba dvoch ale stačí, ak jeden z toho vystúpi a prestaneme tancovať. To isté platí pre hádky. V ktoromkoľvek okamihu, uprostred akejkoľvek hádky sa každý jeden z dvojice môže zastaviť, vystúpiť z nej, pozrieť sa na seba samého a „reštartovať sa“ z iného miesta v sebe. Nemusíme čakať na druhého, že prestane robiť to, čo robí.

 4. princíp: Musíme prijať ľudskú zložitosť takú, aká je.

Nevzali ste si anjela, ale muža alebo ženu, komplexnú ľudskú bytosť, akou ste aj vy sám: kombináciu svetla, temnoty a všetkého medzi tým. Je to naivné a neinteligentné očakávať od kohokoľvek dokonalosť. Tým, že ste spojili svoj život so životom inej osoby, intímne a dlhodobo, vzali ste na palubu všetko čo žije v tej ľudskej bytosti, nie iba to, čo sa vám na nej páčilo. Prijali ste aj to, čo na nej neznášate, jej slabosti, rany, tiene, jej nespracované zlozvyky, celú jej biografiu a jej temnotu. Nemôžete si vybrať z partnera iba tie časti, ktoré sa vám páčia, ako keby to bol tovar v regáloch supermarketu, a ani nemôžete vrátiť to, čo sa vám nepáči, poštou späť do Amazonu. Oni vás dostali tiež celých, takých, akí ste. A teraz musíte pracovať so všetkým, čo je v tom balíčku, či sa vám to páči, či nie. Nemá zmysel s tým bojovať. Toto je teraz vaše, prestaňte sa sťažovať a pracujte s tým!

Princíp udržateľného, zdravého vzťahu je, že jediná osoba, ktorú môžete skutočne zmeniť, ste vy sám! Nie je možné zmeniť toho druhého. Kedykoľvek sa budete snažiť zmeniť niekoho iného, iba rozpútate ďalšiu vojnu. Väčšina domácich hádok je zapríčinená deštruktívnym predpokladom, že si môžete vynútiť, aby sa ten druhý zmenil. Keď sa o to pokúšame, iba lejeme olej do ohňa konfliktu. Mier môže prísť, iba keď akceptujeme druhého takého, aký je a zmeníme svoju reakciu na neho.

5. princíp: Nie je iba jedna pravda a iba jedna realita na ľudskej úrovni.

Tento princíp pokojného vzťahu je veľmi ťažké akceptovať. Každý má svoj vlastný uhol pohľadu, ktorý vytvára individuálnu realitu. Až keď akceptujeme tento princíp, až potom môžeme objaviť vyššiu pravdu a vytvoriť vyššiu realitu, bez toho to nie je možné. Rozvinutie rešpektu pre rôzne uhly pohľadu zastaví hádku a naštartuje rozhovor.

6. princíp: „Spoznaj pravdu a tá ťa oslobodí.“

Je to starobylý princíp. Ak chceme zmeniť vlastný vzorec správania, musíme mu veľmi dobre porozumieť. Zmenu môžeme začať iba tam, kde stojíme. Osobnej zmene musí predchádzať sebapoznanie a osobná zmena je jediným základom pre zmenu vo vzťahu. Dlžíme to svojim deťom – rozvinúť svoju kapacitu sebapozorovania.

Obranné reakcie dominujú v životoch všetkých zvierat, a to vrátane „ľudského zvieraťa“, ale nato, aby sme sa stali plne ľudskými, človek musí neustále pracovať na prekonávaní vlastných automatických reakcií. Nekontrolované, nutkavé, opakované obranné reakcie ničia ľudské vzťahy, intimitu, lásku, jemnosť, teplo, nežnosť, načúvanie, starostlivosť – všetko, čo deti potrebujú na to, aby dobre mohli rásť. Defenzívnymi reakciami doma – na svojich partnerov, naše deti, našu životnú situáciu – ich ničíme. Je to ťažká úloha, prekonať vlastné automatické reakcie, ale je to možné. Nesnažiť sa prekonať vlastné defenzívne reakcie je ešte ťažšie.

Domáce hádky musia skončiť! Nikto v nich nikdy nie je víťazom. Každý prehráva. Počas hádky nikto skutočne nepočúva toho druhého a načo je dobré rozprávať, keď vás nikto nepočúva? Je to strata času a zničí to akúkoľvek láskyplnú atmosféru. Môžeme nesúhlasiť, naše reality sa môžu líšiť, ale domáce hádky sú hlúpe, sú urážkou intelektu. Proste ich zastavme hneď, ako sa nám to podarí. Nič tým nestratíme.

7. princíp: Vedomé pestovanie vďačnosti.

Posledný, siedmy princíp v tomto zozname nateraz. Je toľko vecí v živote, ktoré chceme mať inak, ale je aj množstvo toho, čo nás nesie a podporuje, za čo môžeme byť vďační. Je iba na našom rozhodnutí zastaviť sa a oceniť, čo máme vo svojom vnútri i vonku, naplniť sa vďačnosťou. Zážitok vďačnosti vyživuje dušu a pestuje lásku. Naše deti si nás vybrali za rodičov, to je mimoriadne privilégium a čin neuveriteľnej dôvery. Toľko nám toho prinášajú do života! Pre deti je ocenenie ten kyslík, ten vzduch, ktorý potrebujú, aby mohli zdravo dýchať.

Toto je dar pre nás rodičov: pripomenutie, že deti rastú v našom ľudskom priestore a dýchajú kvalitu nami tvoreného „emočného vzduchu“. Môžeme prevziať vedomú zodpovednosť za to, čím k tomu my prispievame. Pravdaže, na skutočnú zmenu treba viac ako len dobré úmysly. Vyžaduje si to sebauvedomenie a praktický proces. Taký, aký ponúka napríklad aj psychofonetika. Ale dobrý informovaný zámer je východiskový bod pre skutočnú zmenu a je tým minimom, ktoré môžeme urobiť pre naše deti. Nemajú iné miesto, kam by šli a dôverujú nám.

Snažme sa svojím životom dorásť do tejto ich požehnanej dôvery.

Yehuda Tagar
terapeut, učiteľ a zakladateľ psychofonetiky
www.pace.sk

Časopis Dieťa
Seriál Umenie vedomého vzťahu 1)
Foto 123rf.com

 

 

ZAUJALI VÁS NAŠE ČLÁNKY?
Podporiť nás môžete predplatením časopisu Dieťa tu alebo kúpou časopisu Dieťa vo voľnom predaji.

 

 

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok