Vakcíny proti COVID-19 – experimenty pokračujú | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Vakcíny proti COVID-19 – experimenty pokračujú

Vakcíny proti COVID-19 – experimenty pokračujú

V stredu 8. septembra 2021 oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, že očkovanie proti COVID-19 sa bude týkať už aj detí od 5 rokov. Má byť dobrovoľné, na základe žiadosti rodiča a musí byť schválené lekárom.

„Táto požiadavka bola vznesená aj z radov odborníkov, pediatrov a iných lekárov, ktorí sa venujú očkovaniu a ochrane detí. Má prispieť k tomu, aby sme ochránili hlavne citlivé skupiny detí, ktoré by mohli mať ako neočkované pri styku s COVID-19 nejaké problémy.“ [1]

REAKCIE

Máme celkom konkrétnu predstavu, ktorí mediálni odborníci vzniesli túto požiadavku. V každom prípade oznámenie oživilo emócie naprieč názorovo rozdelenou slovenskou spoločnosťou a dokonca vyvolalo odozvu aj v zahraničí. Rakúska ORF informovala, že takýto experiment aktuálne prebieha len na Kube, kde však používajú vlastnú vakcínu štandardného typu, za ktorú zodpovedá štát. Na očkovanie detí od 6 rokov sa chystá ešte Čile [2] – azda sme odhalili zdroj inšpirácií pre slovenský vládny režim? Vydanie osobitného povolenia pre menšie deti neskôr oznámil aj Izrael. [3]

Slovo „experiment“ v súvislosti s týmto očkovaním detí od 5 rokov mrazivo zaznelo ešte aj z úst dlhoročného proponenta očkovania, akým je prof. MUDr. Roman Prymula, CSc, PhD., exminister zdravotníctva ČR, bývalý dlhoročný predseda Českej vakcinologickej spoločnosti: „Ja som opakovane povedal, že podporujem očkovanie od 12 rokov vyššie, pretože tam si myslím, že tá imunita už je vyzretá, pod 12 rokov nie, a to, čo sa deje na Slovensku je skutočne experiment. Pretože v tejto chvíli sa testovali rôzne dávky toho antigénu a v podstate Slováci vyšli z nejakej štúdie Pfizeru, ktorý šiel na hodnotu 10 μg. A keď 10 μg máte, ako hovorili, nariediť z toho, čo je k dispozícii, tak oni v podstate musia z toho 0,5 (ml) odstreknúť jednu tretinu, ktorú aplikujú. Už to je technicky veľmi zložité. Takže ja to nepovažujem za šťastnú vec a myslím si, že pokiaľ to nebude schválené, tak to neprichádza do úvahy.“ [4]

EXPERIMENT

Slovo „experiment“ je bezpochyby namieste, nestrácajme však zo zreteľa podstatné súvislosti:

 1. Každé podanie génového preparátu proti COVID-19, ktorý sa pre zjednodušenie nazýva „vakcína“, sa dá v súčasnosti považovať za experiment – bez ohľadu na vek. Jednak stále nie sú ukončené klinické skúšky; ich záver sa očakáva prevažne v roku 2023, čo si každý môže poľahky overiť. [26] Zároveň sa zakladajú na novej technológii, aká nikdy predtým nebola štandardne schválená pre masové použitie u ľudí. Vektorové „vakcíny“ proti Ebole boli širšie nasadené v rámci klinických skúšok v Afrike. [34] [35] Vývoj technológie mRNA síce tiež akademicky trvá desaťročia, ale hoci bola sľubná a veľa do nej investovali, viacerí výrobcovia vakcín od nej nakoniec upustili, lebo nedokázali dosiahnuť prijateľnú bezpečnosť. Ešte v roku 2017 čelila takýmto problémom aj špecializovaná výskumná firma ModeRNA a stále nevedela, či sa jej to podarí; v tom čase boli 4 vakcíny v 1. fáze klinických skúšok a dodnes nie je žiadna z nich schválená. [36] (Pozri aj Dieťa 8 – 9/2021). [5]
 2. Pôvodný význam akéhokoľvek očkovania proti COVID-19 v rámci podmienečného schválenia pre núdzové použitie bol práve takýto – ochrana vysoko rizikových skupín – a takto sa malo postupovať vo všetkých vekových kategóriách. Súčasný plošný nátlak na očkovanie zdravých ľudí ďaleko presahuje zmysel podmienečného schválenia.
 3. Očkovanie detí v tejto podobe – na žiadosť rodiča, len zo závažných dôvodov a s lekárskym súhlasom – by bol sám osebe menej kontroverzný nápad, nebyť všetkých ostatných okolností, ktoré mu predchádzali a za ktorých sa deje.

MYOKARDITÍDA

Po podrobnom vyhodnotení sme v predošlej časti nášho seriálu nenašli dostatočný dôvod, prečo očkovať zdravé deti bez vážnych sprievodných problémov, ako sú leukémia, imunosupresívna liečba, obezita a pod. (pozri Dieťa 8 – 9/2021). [5]

Medzitým sa objavili ďalšie informácie. Napríklad americká štúdia (zatiaľ nerecenzovaná) uvádza, že riziko myokarditídy/perikarditídy (zápalové ochorenie srdcového svalu/osrdcovníka) z očkovania je u detí väčšie než riziko hospitalizácie na COVID-19, a to až 4- až 6-násobne u chlapcov vo veku 12 až 15 rokov. [6]

Štúdia cituje ďalšie výskumy, napríklad správu FDA (angl. Food and Drug Administration; Americká vládna agentúra zodpovedajúca za bezpečnosť potravín a farmaceutických produktov), ktorá odhaduje u 16- až 17-ročných chlapcov riziko zápalu srdcového svalu po očkovaní až na 1:5 000, [22] čo je v súlade s izraelským odhadom 1:3 000 až 6 000. [18]

Samozrejme, hneď sa spustila lavína kritiky, avšak zatiaľ najčastejšími argumentmi sú útoky na autorov („antivaxeri“) alebo na dáta.

Pokiaľ ide o príčinnú súvislosť, pri niektorých nežiaducich účinkoch sa naozaj ťažko hodnotí, ale pri zápale srdcového svalu, ktorý nastáva v týždňoch po očkovaní a ktorého výskyt v súvislosti s očkovaním podstatne vzrástol, by mala byť súvislosť dostatočne zrejmá. [18 – 21]

ČO SKRÝVA VAERS

Pokiaľ ide o dáta, štúdia čerpala z amerického systému hlásenia nežiaducich účinkov očkovania VAERS (z angl. Vaccine Adverse Events Reporting System), ktorý je veľmi užitočný, no má svoje obmedzenia a naozaj nie je stavaný na priame populačné porovnávania. [7] Kritici ďalej zdôrazňujú, že hlásenia nie sú dôkazom, že každý jeden nežiaduci účinok spôsobila vakcína. Zvyčajne však zamlčujú druhú stranu mince – že hlásený býva len malý zlomok skutočného výskytu nežiaducich účinkov.

Americká agentúra Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ktorá zodpovedá za očkovací program a spravuje VAERS, priznáva: „Ako všetky pasívne sledovacie systémy, VAERS trpí rôznymi stupňami podhlásenosti. Citlivosť VAERS-u je ovplyvnená tým, aká je šanca, že rodičia a/alebo očkovanci spozorujú nežiaducu udalosť; že im napadne možná súvislosť s predošlým očkovaním; že vedia o VAERS-e; a že udalosť ohlásia. Miera úplnosti hlásenia nežiaducich udalostí pri jednotlivých vakcínach sa líši podľa závažnosti a špecifickosti klinického syndrómu voči vakcíne.“ [8]

Hlásenia posielajú prevažne zdravotníci a šanca na ohlásenie závisí od ich pozornosti, schopností a ochoty, ako aj od rýchlosti nástupu nežiaduceho účinku a jeho všeobecnej známosti. [7] [9]

Aký podiel nežiaducich účinkov sa hlási oproti ich skutočnému výskytu? Odhady sú rôzne. Pokiaľ ide o lieky všeobecne: podľa ŠÚKL < 1 %, [10] podľa FDA iba 1 % vážnych, [11] podľa Britskej lekárskej asociácie 2 – 4 % ľahkých a 10 % vážnych, [12] podľa medzinárodného prieskumu DSRU UK zvyčajne medzi 1 až 9 %, medián 6 %. [13] Pre vakcíny je to podľa harvardskej štúdie < 1 %, [14] podľa spoločnosti Medical Veritas 5 až 10 %, [15] podľa CDC < 1 % až 68 % podľa typu vakcíny a nežiaduceho účinku, [16] pričom dokonca aj anafylaxia, veľmi závažný nežiaduci účinok s rýchlymi a výraznými prejavmi, sa u väčšiny vakcín hlási menej než z jednej štvrtiny. [17] Mimochodom, dajme tieto čísla do slovenského kontextu s údajmi ŠÚKL, ktorý pre COVID „vakcíny“ k 15. septembru 2021 obdržal 8 547 hlásení, z čoho 977 je závažných. [24]

EXPERIMENT2

Očkovanie 5-ročných detí prichádza v čase, keď ešte nie je jednotný názor ani na očkovanie starších detí a mladých dospelých; odmieta ho časť pediatrov, [23] ako aj britský poradný výbor pre vakcíny. [25]

COVID „vakcíny“ u dospelých a u detí 12+ majú aspoň podmienečné schválenie EMA pre núdzovú situáciu (pandémiu). Pre očkovanie 5-ročných detí však v čase redakčnej uzávierky (22. septembra 2021) neexistuje ani len podmienečné núdzové schválenie.

Skúšky sú totiž ešte v skoršom štádiu – v čase oznámenia očkovania sa ešte len hľadalo vhodné dávkovanie. Výrobca stlačil všetky fázy („1/2/3“) do jednej nerandomizovanej štúdie na 4 500 deťoch rôzneho veku. [27] Až 20. septembra 2021 oznámil, že má výsledky pilotných experimentov u detí vo veku 5 až 11 rokov a je pripravený poslať na schválenie návrh dávkovacej schémy. Výskyt nežiaducich účinkov, „podobný ako u ostatných vekových kategórií“, označil za „priaznivý“ (sic!). [3] [28] [29]

Z klinickej skúšky firmy Pfizer sú vyradené deti, ktoré trpia niektorým z mnohých zdravotných problémov, ako napríklad:

 • multisystémový zápalový syndróm,
 • infekcia HIV, HCV, HBV,
 • užívanie liekov na prevenciu COVID-19,
 • znížená imunita,
 • história alebo prebiehajúce autoimunitné ochorenie vyžadujúce liečbu,
 • užívanie imunosupresív, vrátane cytotoxických preparátov, systémových kortikoidov a pod., napríklad na liečbu rakoviny alebo autoimunitného ochorenia,
 • príjem krvi, krvnej plazmy a podobných produktov, imunoglobulínov alebo monoklonálnych protilátok do 60 dní pred začiatkom štúdie, alebo až do 90 dní, ak išlo o protilátky proti COVID-19,
 • a iné. [27]

To je ale paradox! Mnoho z detí, pre ktoré minister Lengvarský povolil očkovanie, a ktoré by kvôli ich rizikovým zdravotným okolnostiam možno aj ich rodičia chceli zaočkovať, môžu mať práve ten typ problémov, pre ktorý by sa nemohli zúčastniť ani len experimentov firmy Pfizer. Možno preto, lebo účinok očkovania sa u nich nedá dobre odhadnúť a/alebo vyhodnotiť.

Pfizer oznámil samostatnú menšiu štúdiu, ešte len vo fáze 2, na preskúmanie bezpečnosti očkovania pre imunokompromitované deti vo veku 2+. Začiatok je plánovaný na september. [33]  Z týchto dôvodov by bol azda vhodnejší pojem „experiment na druhú“.

TROJDÁVKOVÁ POLITIKA

Okolnosti podmienečného schválenia COVID vakcín sme si podrobnejšie charakterizovali v predošlej časti seriálu. Medzitým médiá (mylne) tvrdili, že 23. augusta 2021 americká lieková agentúra FDA pridelila „vakcíne“ firmy Pfizer plné schválenie pre osoby od 16 rokov, a že tým pádom už nemožno hovoriť o experimentálnom očkovaní. [30] [31] Bidenova administratíva to hneď využila a začala tvrdo tlačiť na povinné očkovanie, až vzniká dojem, akoby čakala len na toto schválenie. [32][49] Alebo si ho azda priamo objednala?

Vnútri FDA sa totiž už nejaký čas dejú veci. Dr. Marion Gruberová, ktorá 32 rokov viedla oddelenie výskumu vakcín, a jej zástupca Dr. Phil Krause odišli z FDA na protest proti politickému tlaku a zasahovaniu do práce. CDC totiž odporučila tretiu dávku bez ohľadu na to, že FDA ešte nemala dostatok údajov, a Biely dom ani len nečakal na schválenie FDA a rovno ohlásil začiatok očkovania 3. dávkou od 20. septembra 2021. [37 – 41]

Nadriadený Dr. Gruberovej a Dr. Krauseho, riaditeľ divízie Marks, však neprotestoval a jeho šéfka Janet Woodcock, ktorá je vo funkcii vďaka Bidenovej administratíve, tlačí na dodržanie termínu.

Tieto informácie nasvedčujú, že zdravotné agentúry pracujú pod politickým tlakom, ktorý prenášajú vedúci zamestnanci na svojich podriadených. Keď FDA schváli nejakú vakcínu, kto si môže byť istý, že to bude odborné rozhodnutie a nie výsledok politickej objednávky? [37 – 41] Nemýľme sa, nejde o vnútornú záležitosť USA. Stanoviská FDA majú v západnom mocenskom priestore veľkú váhu, tým skôr v malých krajinách kryptokoloniálneho typu.

Dr. Krause spolu s ďalšími 17 kolegami z FDA zatiaľ napísali odborný článok, prečo súhlasia s očkovaním zraniteľných, no nie s plošnými tretími dávkami [42] (rovnako ako poradný výbor FDA). [117] Pripojili sa tak k prebiehajúcej medzinárodnej odbornej diskusii. Časť odborníkov sa obáva rýchleho poklesu imunitnej odozvy po očkovaní a nepáči sa im predstava štvrťročného preočkovávania. [43] Možno by sme sa mali vrátiť k zdravému rozumu a zamerať sa na znižovanie rizika hospitalizácií a úmrtí u zraniteľných populácií, namiesto honby za fatamorgánou „porazenia vírusu“ a „bezinfekčnosti“. Akcionári vakcínových firiem možno nebudú súhlasiť…

NAČO SÚ KOMISIE

Augustové „plné“ schvaľovanie COVID „vakcíny“ prebehlo bez zasadnutia poradnej komisie Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBAC). FDA sa odvolala na zasadnutia z roku 2020 (!) [44] a oznámila, že „naše preskúmanie informácií poskytnutých výrobcom, vrátane dizajnu a výsledkov skúšok, nevzbudilo pochybnosti alebo kontroverzie, ktorým by prospela diskusia v komisii“. [46] Od začiatku masového očkovania sa asi neobjavilo nič zvláštne ani nečakané; žiadne krvné zrazeniny, srdcové zápaly, menštruačné problémy…? Za zmienku či diskusiu nestoja ani rekordné hlásenia o podozrivých úmrtiach v súvislosti s očkovaním proti COVID-19 v systéme VAERS, ktoré predstihli všetky ostatné vakcíny dohromady za 30 rokov? [47]

Kim Witczaková, ktorá zastupuje verejnosť v komisii Psychopharmacologic Drugs Advisory Committee (PDAC), uviedla: „Je samo osebe znepokojivé, že schválenie sa zakladá na údajoch za iba 6 mesiacov sledovania, keď klinické skúšky majú trvať 2 roky. Už nie je ani kontrolná skupina, odkedy Pfizer ponúkol účastníkom v placebo skupine vakcínu ešte pred ukončením skúšok.“ [44]

Z komisie nedávno odišli traja odborníci po tom, ako FDA schválila liek Aduhelm navzdory jednohlasnému stanovisku komisie, ktorá namietala „nedostatok dôkazov o jeho prínosoch.“ [48] To, že k „vakcínam“ už FDA komisiu radšej ani nezvolala, by nás vo svetle vyššie uvedeného asi ani nemalo prekvapiť.

SCHVÁLENÁ, ČI NIE?

Vakcinológ a spoluvynálezca mRNA technológie Dr. Robert Malone upozornil, [49] že právne FDA eviduje 2 samostatné (hoci zložením prakticky totožné) vakcíny: nemeckú BioNTech a americkú Pfizer. „Je tu list pre Pfizer, [45] a list pre BioNTech. [46] New York Times aj Washington Post to pochopili zle. Autorizácia nie je pre Pfizer. Autorizácia je pre BioNTech, a začne platiť v čase, keď bude dostupný produkt BioNTech“.

Dr. Malone obvinil FDA, že byrokratickým trikom podvádza občanov, aby uverili, že vakcína, ktorú dostávajú, je už plne schválená. Odporúča počkať si na nemeckú vakcínu BioNTech, pretože americká vakcína Pfizer, ktorá sa (pochopiteľne) používa v USA, je podľa neho stále v núdzovom režime a výrobca je tak oslobodený od zodpovednosti. [49] My na Slovensku takúto dilemu nemáme, u nás za následky aj tak prakticky nikto nezodpovedá.

POD ZÁMIENKOU ZDRAVIA

Za daných okolností nepredpokladáme, že by niečo mohlo ohroziť schválenie vakcíny v USA alebo v EÚ. Tieto udalosti však pridávajú na sile názoru, že vlády hrajú s občanmi nečestné hry a že pod zámienkou ochrany zdravia sa pretláčajú vakcíny a totalitná kontrola.

Slovenské kamienky do mozaiky sa objavili počas leta, keď nastalo avizované „peklo na hranici“ [50] – hlavný hygienik zaviedol diskrimináciu neočkovaných pri návrate na Slovensko – prikázal im karanténu, ktorú očkovaní podstupovať nemuseli (mali dokonca zvláštne jazdné pruhy). [51]

Na základe podnetu poslancov strany Smer-SD, Ústavný súd SR túto vyhlášku zrušil. Bezprostredným dôvodom bol fakt, že výnimku z karantény mali aj ľudia tesne po očkovaní, keď objektívne ešte nemohli mať protilátky. ÚS SR skonštatoval, že ochrana života a zdravia nemohla byť legitímnym cieľom tejto vyhlášky. [52]

AJ OČKOVANÍ SÚ ŠÍRITEĽMI

Dňa 28. júla 2021 zverejnila CDC nové odporúčania, [53] podľa ktorých aj ľudia očkovaní proti COVID-19 majú nosiť rúška, testovať sa atď., tak ako neočkovaní.

Poradca prezidenta Dr. Anthony Fauci, [54] ako aj šéfka CDC Rochellová Walenská [55] vysvetlili, že očkovaní, ktorí sa nakazia vírusom SARS-CoV-2.delta, majú rovnakú vírusovú nálož v nosohltane ako neočkovaní, ktorí infekciu predtým neprekonali. Očkovaní teda môžu rovnako šíriť vírus. Tieto poznatky pochádzali zo štúdie [56] v štáte Massachusetts, kde počas miestnej epidémie až 74 percent nakazených bolo plne očkovaných. [57] Možnosť šírenia vírusu očkovanými potvrdili aj ďalšie štúdie. [58] [59] Napríklad plne očkovaní tajvanskí zdravotníci mali v prípade nakazenia deltou až 251-krát väčšiu vírusovú nálož v nosohltane, než mali neočkovaní pacienti v prvej vlne, nakazení vtedajšími variantmi vírusu. [60]

Trvalo to dlhé 2 týždne, ale 13. augusta 2021 bola zverejnená správa, že možnosť šírenia vírusu očkovanými priznal aj minister Lengvarský, keď vysvetľoval, prečo aj očkovaní musia nosiť rúška. [61]

Hoci CDC najprv zahmlievala o „zriedkavých“ ochoreniach u očkovaných, a túto líniu razili aj niektorí slovenskí mediálni odborníci, [62] ukazuje sa, že sú úplne bežné. V Izraelskej štúdii delta viedla k prudkému poklesu účinnosti vakcíny Pfizer z hľadiska infekcií a príznakových ochorení na iba 39 percent a 41 percent, hoci voči hospitalizácii a ťažkému priebehu sa zdá zatiaľ účinná; [63] veľmi podobné výsledky sa pozorovali v USA (42 %) [64] a v Spojenom kráľovstve (49 %). [59]

Očkovaní sa teda deltou nakazia len mierne zriedkavejšie ako neočkovaní, a vírus potom šíria rovnako. Možno s nižším rizikom ťažkého priebehu, ale to je už vecou osobného, nie verejného zdravia. Diskriminácia neočkovaných teda nemá ani len zdanlivé medicínske opodstatnenie.

PRIRODZENÁ IMUNITA JE EFEKTÍVNEJŠIA

Predstavili sme už mnoho štúdií o tom, že prekonanie ochorenia zanecháva efektívnu a dlhodobú imunitu. [65 – 69]

Ďalšiu štúdiu urobili izraelské univerzitné nemocnice; ľudia, ktorí prekonali ochorenie, mali 13-krát nižšie riziko infekcie deltou než ľudia očkovaní dvoma dávkami od Pfizeru! Dokonca keď zahrnuli aj ľudí, ktorí prekonali infekciu dávnejšie, ešte v minulom roku, prirodzená imunita stále vyšla 7-krát efektívnejšie, čo potvrdzuje, že je aj trvanlivejšia než očkovanie! [70] Vládny režim na Slovensku však stále predstiera, že prirodzená imunita má kratšie trvanie než účinok „vakcíny“!

Dlhodobo upozorňujeme na oficiálnu dokumentáciu „vakcín“: [71] [72] „Vplyv očkovania na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.“

Toto stanovisko EMA od začiatku očkovania nabádalo k veľkej opatrnosti. MZ SR však konalo presne opačne – podsúvalo, že očkovaním chránime blízkych, očkovanie je zodpovednosť a vytvára kolektívnu imunitu a tak podobne.

Aj teraz MZ SR a ÚVZ SR koná proti vedeckému poznaniu – hoci vie, že očkovanie nebráni šíreniu ochorenia, diskriminácia a segregácia neočkovaných ľudí stále pretrváva. Táto situácia sa dá logicky vyhodnotiť napríklad takto:

 • buď sú obmedzenia z hľadiska ochrany verejného zdravia zbytočné – v takom prípade slúžia iba ako nástroj nátlaku na očkovanie;
 • alebo sú opatrenia potrebné – v takom prípade výnimky pre očkovaných ohrozujú verejné zdravie.

Indíciu nám poskytuje článok z 15. júla 2021 o diskriminačných pravidlách na hraniciach: „Zámerom opatrení z vyhlášky bolo podľa šéfa rezortu zdravotníctva to, aby sa ľudia začali očkovať a aby mali po vycestovaní aspoň jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19.“ [73] Nie je snáď toto priznanie nátlaku?

AKO VÝROBCA ZAVELÍ

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský situáciu ešte viac „okorenil“ dňa 26. augusta 2021. Na otázku: „Čo je ten zlomový moment, keď vy poviete, že áno, idem a chcem, aby bola schválená tretia dávka? Čo vás presvedčí ako ministra?“ odpovedal: „Tak, samozrejme, že argumenty, vedecké názory, fakty, doporučenia farmafiriem. Keď skrátka povie Pfizer, že áno, doporučujeme tretiu dávku, tak to skrátka vykonáme. Tak isto, ako sme povedali pri deťoch, keď sa povedalo 12+, že sa môže, EMA schválila, my sme začali očkovať. Keď sa povie, že sa môžu očkovať mladšie deti, tak budeme očkovať mladšie deti.“ [74]

Minister sa ďalej odvolal na to, že sa rešpektovali odporúčania výrobcu aj pri „vakcíne“ Sputnik V. Spomeňme si teda na politické divadlo, ktoré prepuklo po dovoze Sputnika na Slovensko. [75 – 81] Pripomeňme, že situácia bola diametrálne odlišná od dnešnej – denne zomieralo na COVID-19 okolo 100 ľudí a týždenná úmrtnosť na milión obyvateľov 15. februára 2021 nakrátko dosiahla až svetové prvenstvo. [82] [83] Sputnik však nemal schválenie EMA, čo bol oficiálny dôvod jeho zdržiavania v sklade. [84] Ministerka Veronika Remišová povedala: „Nie sme tu pokusné králiky. Všetko treba mať schválené Európskou liekovou agentúrou, keď to EMA schváli, môžeme ňou očkovať.“ [85] Čo znamenajú tieto slová pre dnešnú dobu, keď sa rozbehlo očkovanie 5-ročných detí, hoci žiadna vakcína na to nie je schválená?

NIE JE EXPERIMENT AKO EXPERIMENT

Slováci si experimenty „na svojich chrbtoch“ užili dosýta. Začalo to plošným vyžadovaním rúšok u školákov [86] (pozri aj Dieťa 10 – 11/2020). [5] Najznámejším sa však stal experiment s kódovým označením „atómová bomba“. Ojedinelú poznámku premiéra Matoviča, že ide o veľkú klinickú štúdiu, [87] mnohí asi prepočuli, alebo zo všeobecne známych príčin ju nebrali vážne.

Pod hrozbou dvojtýždňovej karantény (de facto domáceho väzenia) a súvisiacej straty príjmu, či dokonca zamestnania, [88] [89] podstúpilo vyše 3 miliónov Slovákov v nedôstojných podmienkach 31. októbra až 1. novembra 2020 a 7. až 8. novembra 2020 masové „dobrovoľné“ antigénové testovanie (odber biologického materiálu). Onedlho (4. decembra 2020) bola na veľké prekvapenie zverejnená štúdia s britsko-gatesovským financovaním, ktorej autormi boli minister Marek Krajčí, jeho kolega Martin Pavelka, člen konzília Pavol Jarčuška, ale aj osoby zo zahraničia. [90] Zdá sa, že ochota experimentovať sa týka najmä farmaceutických zásahov, ako sú masové testy, vakcíny či nová kombinácia liekov (remdesivir-dexametazón). [91]

Pri bezpečných, no lacných a nepatentovaných preventívnych a liečebných postupoch majú vládni odborníci obvykle skôr veľkú starosť o to, či sú formálne schválené, a žiadajú dôkazy o účinnosti, [92] pričom existujúce dôkazy dosiaľ stále nestačia. Vitamín C [101] a D [102 – 110] sa odporúča len v neúčinnom nízkom dávkovaní a/alebo neskoro či v nevhodnej forme. [118] Ivermektín sa zatiaľ neodporúča vôbec, a to napriek viacerým priaznivým štúdiám o účinnosti, [94 – 96] 23-ročnej skúsenosti s jeho používaním u ľudí [97] a výbornému bezpečnostnému profilu, bez ktorého by sa nemohol dostať na zoznam základných liekov WHO. [98] Ucelené preventívne a liečebné postupy s jeho využitím sú publikované, citované, no v praxi sa prevažne ignorujú. [99] [100]

ZDRAVIE V STRIEKAČKE

Zoširoka sa ignorujú známe vážne rizikové faktory COVID-u, akými sú deficit vitamínu D, obezita, vysoký krvný tlak – ani po roku a pol „pandémie“ stále nevidno celoštátne mediálne kampane, lotérie, verejné strediská ani výjazdové tímy na riešenie týchto problémov, ktorých vplyv na úmrtnosť obyvateľstva vysoko prevyšuje rozmer samotného COVID-u; obezitou u nás trpí každý 6. občan a ročne zomiera 26 000 ľudí na kardiovaskulárne ochorenia. [111 – 114] Vitamín D je vraj drahý. [115]

Vládny režim má jedinú odpoveď – „vakcína je sloboda“ (alebo skôr krátkodobá priepustka v „certifikátovom otroctve“). Kto tento génový experiment nechce, pre toho niet žiadnej prevencie a žiadnej odpovede, a objavujú sa signály, že ani miesta v spoločnosti. „Zdravie“ v ponímaní režimu asi musí byť patentované a musí prichádzať jedine injekčnou striekačkou, nemôže prameniť zo zdravého životného štýlu a starostlivosti o svoje telo.

O čo tu teda ide? O zdravie na prvom mieste? To nás zároveň vracia k pôvodnej otázke – o čo ide pri očkovaní 5-ročných detí proti COVID-19?

ZÁVER

Zhrnuli sme si fakty a okolnosti, za akých nastáva experimentálne očkovanie génovými preparátmi už aj detí od 5 rokov veku. Dobrovoľne, pri úzko vymedzenej skupine s vážnymi rizikovými faktormi by to samo osebe nebol až taký zlý nápad, a takto cielene by malo prebiehať akékoľvek očkovanie proti COVID-19. Očkovaní by mali byť dôkladne poučení, že u rizikových skupín je zároveň ešte menej údajov ohľadom účinnosti a bezpečnosti očkovania. Rozhodovanie sa na pozadí pre nich vysokého rizika ochorenia je nezávideniahodné.

Znepokojujú nás však ostatné kroky vládneho režimu a jeho neochota účinne podporovať aj prirodzené spôsoby prevencie vážneho priebehu COVID-19, a to aj u rizikových populácií. Očkovacia aktivita totiž neprebieha izolovane, ale je súčasťou širšieho diania, ktoré, žiaľ, narúša dôveru, že úrady, mediálne autority a dokonca aj zdravotné agentúry majú zdravie obyvateľstva na prvom mieste v rebríčku záujmov.

Nie je to len slovenský problém. Izraelského ministra zdravotníctva Nicana Horowitza nahrali na tlačovej besede vo chvíli, keď sa nazdával, že mikrofóny nie sú zapnuté. Z jeho rečí vyplynulo, že obmedzenia, uzávierky a COVID-pasy nemajú až takú logiku z hľadiska epidemiológie, ale sú potrebné na prinútenie obyvateľstva na očkovanie. [116]

Pre všetkých, či už sú priaznivcami očkovania alebo nie, je v tejto dobe veľmi vhodné pochopiť základnú pravdu: zdravie je predovšetkým v našich rukách. Našťastie! Nie je v rukách vládneho režimu a jeho opatrení, nie je ani v rukách ľudí naokolo. Nikto neohrozuje naše zdravie tak, ako my sami, a nikto preň nemôže urobiť viac, ako my sami. Riziko nákazy, ako aj výsledok prípadného ochorenia máme v rukách v prvom rade my, a to svojím správaním a životným štýlom.

Skúsim to ilustrovať na obraze, ktorý nedávno preletel médiami – obraze človeka v nemocnici, ktorý ľutoval, že sa nedal zaočkovať. Omnoho viac však mal ľutovať, že za rok a pol „pandémie“ nedokázal zvládnuť svoju ťažkú obezitu, ktorá nielenže pravdepodobne spôsobila vážnejší priebeh ochorenia na COVID-19 a potrebu hospitalizácie, ale zvyšuje riziko, že sa v tej nemocnici opäť ocitne s iným vážnym ochorením, a že predčasne zomrie kvôli následkom srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky alebo rakoviny.

Buďme preto tolerantní jedni k druhým, očkovaní i neočkovaní, rúškari i nerúškari. Nedovoľme segregáciu a odmietnime nenávisť. Prevezmime zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk a v pokoji ho chráňme a rozvíjajme, každý tak, ako uzná za najlepšie. Prostriedkov je na to dosť, stačí prekuknúť propagandu a rozšíriť si svoje informačné zázemie. Rešpektujme tých, ktorí sa rozhodli inak ako my; iste na to mali svoje dôvody a zožnú si svoje výsledky.

Spracoval Mgr. Peter Tuhársky

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o. z.

Článok vyjde 1. októbra 2021 v časopise Dieťa č. 10 – 11/2021.

Foto 123rf.com

Uvedené názvy môžu byť ochrannými známkami svojich oprávnených držiteľov.

ZAUJALI VÁS NAŠE ČLÁNKY?
Podporiť nás môžete
predplatením časopisu Dieťa tu

 

Zdroje:

[1] Očkovať proti covidu sa budú môcť aj deti od piatich rokov. SME, 2021 Sep 08

[2] CoV-Impfung für Kinder nun in Slowakei. ORF 2021 Sep 09

[3] Pfizer oznámil, že jeho vakcína je bezpečná pre deti od 5 do 11 rokov. Vytvára silnú ochranu. TA3, 2021 Sep 20

[4] JÍLKOVÁ, M. Máte slovo: Covid – očkování dětí. Česká televize 9.9.2021. Minúta 42:20.

[5] Staršie čísla časopisu Dieťa sa dajú objednať u vydavateľa. Predošlé časti seriálu nájdete aj v archíve na stránke www.dieta.sk alebo (od začiatku až po číslo 9/2015) zahrnuté v knihe TUHÁRSKY, P.: Hovorme o očkovaní… a nebojme sa pýtať. Sollertia, 2016. ISBN 978-80-969294-2-9

[6] Høeg, T.B. et al: SARS-CoV-2 mRNA Vaccination-Associated Myocarditis in Children Ages 12-17: A Stratified National Database Analysis. MedRxiv 2021 Sep 08. DOI: 10.1101/2021.08.30.21262866

[7] VARRICCHIO, F. et al: Understanding vaccine safety information from the Vaccine Adverse Event Reporting System. Pediatr Infect Dis J. 2004 Apr;23(4):287-94. PMID: 15071280. DOI: 10.1097/00006454-200404000-00002

[8] MILLER, E.R. et al. Manual for the Surveillance of Vaccine-Preventable Diseases. Chapter 21: Surveillance for Adverse Events Following Immunization Using the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). CDC. Roush SW, Baldy LM, Hall MAK, eds. Rev. 2021-02-23

[9] HABER, P. et al: An analysis of rotavirus vaccine reports to the vaccine adverse event reporting system: more than intussusception alone? Pediatrics. 2004 Apr;113(4):e353-9. DOI: 10.1542/peds.113.4.e353. PMID: 15060267

[10] KRIŠKA, M. 60 rokov WHO a 40 rokov systému monitorovania nežiaducich účinkov liekov pri WHO. ŠÚKL – Liekové riziko 2009 máj;34

[11] KESSLER, D.A.: Introducing MEDWatch. A new approach to reporting medication and device adverse effects and product problems. JAMA. 1993 Jun 2;269(21):2765-8. DOI: 10.1001/jama.269.21.2765. PMID: 8492403

[12] GEORGE, S.Ch. et al: Reporting adverse drug reactions: A guide for healthcare professionals. BMA Board of Science, 2006 May. ISBN: 190554507X

[13] HAZELL, L.; SHAKIR, S.A.W.: Under-reporting of adverse drug reactions: a systematic review. Drug Saf. 2006;29(5):385-96. DOI: 10.2165/00002018-200629050-00003. PMID: 16689555

[14] LAZARUS, R.; KLOMPAS, M.; BERNSTEIN, S. Electronic Support for Public Health–Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS). Harvard Pilgrim Health Care, Inc. Grant Final Report. Grant ID: R18 HS 017045

[15] GOLDMAN, G.S.: Adverse effects of varicella vaccination are under-reported in VAERS,  mitigating against discovery of the true-cost benefit. Med Veritas. 2005;2:406-408. DOI: 10.1588/medver.2005.02.00051

[16] CHEN, R.; ROSENTHAL, S.: The reporting sensitivities of two passive surveillance systems for vaccine adverse events. Am J Public Health. 1995 Dec;85(12):1706-9. DOI: 10.2105/ajph.85.12.1706. PMID: 7503351. PMCID: PMC1615747

[17] MILLER, E.R. et al: The reporting sensitivity of the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) for anaphylaxis and for Guillain-Barré syndrome. Vaccine. 2020 Nov 3;38(47):7458-7463. DOI: 10.1016/j.vaccine.2020.09.072. Epub 2020 Oct 7. PMID: 33039207

[18] VOGEL, G.; COUZIN-FRANKEL, J.: Israel reports link between rare cases of heart inflammation and COVID-19 vaccination in young men. Science 1.6.2021.

[19] Comirnaty a Spikevax: možná súvislosť s veľmi zriedkavými prípadmi myokarditídy a perikarditídy. ŠÚKL 9.7.2021

[20] Comirnaty and Spikevax: possible link to very rare cases of myocarditis and pericarditis. EMA 9.7.2021

[21] WHO našla pravdepodobnú súvislosť medzi mRNA vakcínami a ochoreniami srdca. HNOnline 10.7.2021

[22] Food and Drug Administration. Summary for regulatory action. 2021 Aug 08. BLA STN: 125742/0

[23] HAGINOVSKÁ, M. Očkovanie rozdelilo i odborníkov: Chcem liečiť, nie robiť TESTY na deťoch, vraví lekárka. Dnes24, 2021 Jul 08

[24] ŠÚKL. Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (16. 9. 2021).

[25] Britskí experti neodporúčajú očkovať zdravé deti vo veku 12 – 15 rokov. Pravda, 2021 Sep 03

[26] Klinické skúšky jednotlivých vakcín sa dajú sledovať na americkom vládnom portáli https://clinicaltrials.gov

Čísla príslušných klinických skúšok: NCT04470427 (Moderna), NCT04368728 (Pfizer/BioNTech), NCT04505722 (Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson)

[27] Study to Evaluate the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of an RNA Vaccine Candidate Against COVID-19 in Healthy Children <12 Years of Age. First posted 2021 Mar 25. NCT04816643.

[28] Pfizer and BioNTech Announce Positive Topline Results From Pivotal Trial of COVID-19 Vaccine in Children 5 to 11 Years. Businesswire, 2021 Sep 20

[29] Pfizer and BioNTech Announce Positive Topline Results From Pivotal Trial of COVID-19 Vaccine in Children 5 to 11 Years. Pfizer News, 2021 Sep 20

[30] Žádný experiment, ale první plnohodnotná vakcína na světě. V USA schválili Pfizer. CNN Prima, 2021 Aug 23

[31] Američania plnohodnotne schválili vakcínu od Pfizeru. RTVS, 2021 Aug 23

[32] Biden predstavil nový plán boja proti covidu. Pre niektorých bude očkovanie povinné. RTVS, 2021 Sep 10

[33] Study to Evaluate Safety, Tolerability & Immunogenicity of BNT162b2 in Immunocompromised Participants ≥2 Years. First posted 2021 May 21. NCT04895982

[34] Cross R. Will the coronavirus help mRNA and DNA vaccines prove their worth? C&EN 2020 Apr 3;98(14)

[35] Cross R. Adenoviral vectors are the new COVID-19 vaccine front-runners. Can they overcome their checkered past? C&EN 2020 May 12;98(19)

[36] GARDE, D. Lavishly funded Moderna hits safety problems in bold bid to revolutionize medicine. Stat News, 2017 Jan 10

[37] FIDLER, B.: Top FDA vaccine officials to leave agency as decision on COVID-19 boosters looms. BioPharmaDive, 2021 Aug 31

[38] BRENNAN, Z.: In a ma­jor blow to vac­cine ef­forts, se­nior FDA lead­ers step­ping down. Endpoint News, 2021 Aug 31

[39] COLLMAN, A.: 2 top FDA officials resigned over the Biden administration’s booster-shot plan, saying it insisted on the policy before the agency approved it, reports say. Yahoo News, 2021 Sep 1

[40] PATEL, K. Why these Covid vaccine scientists resigned from the FDA. MSNBC 2021 Sep 2

[41] Two FDA Officials Resign Over Biden Administration’s Booster Plan. Politico Daily, 2021 Sep 2

[42] KRAUSE, P.R. et al: Considerations in boosting COVID-19 vaccine immune responses. Lancet. 2021 Sep 14;S0140-6736(21)02046-8. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)02046-8. PMID: 34534516. PMCID: PMC8437678

[43] MANDAVILLI, A.: New Study of Covid Booster Shots Fans Debate Over Benefits. New York Times, 2021 Sep 17

[44] IACOBUCCI, G. Covid-19: FDA set to grant full approval to Pfizer vaccine without public discussion of data. BMJ. 2021 Aug 20;374:n2086. DOI: 10.1136/bmj.n2086. PMID: 34417195

[45] FDA. Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA LOA. 2021 Aug 23.

[46] FDA. BLA Approval Letter to: BioNTech Manufacturing GmbH. STN:  BL 125742/0. License No: 2229. 2021 Aug 23

[47] VAERS Data.

[48] CHAPPELL, B. 3 Experts Have Resigned From An FDA Committee Over Alzheimer’s Drug Approval. NPR, 2021 Jun 11

[49] ENGDAHL, F.W.: Scandal Behind the FDA “Fake Approval” of Pfizer Jab. GlobalResearch, 2021 Aug 31

[50] VIDEO Nečakaný moment Mikulca a Krčméryho zachytili mikrofóny: Modlenie pri odvolávaní a podpaľovanie zaživa! Topky.sk, 2021 Jun 22

[51] Pre vstup na Slovensko platia nové podmienky, nezaočkovaní idú do karantény. Pravda, 2021 Jul 09

[52] Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky ÚS 10/1021-38. Spis 1415/2021. 2021 Jul 13

[53] CDC reverses mask guidance for vaccinated Americans. Yahoo News. 2021 Jul 28.

[54] CDC Releases Alarming Study Detailing Delta Variant’s Aggressive Threat. The Situation Room with Wolf Blitzer. CNN. 2021 Jul 31.

[55] CDC: 100,000 New COVID Cases Recorded Wednesday. The Situation Room with Wolf Blitzer. CNN. 2021 Aug 5.

[56] RIEMERSMA, K.K. et al: Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant. MedRxiv. 2021 Jul 31. DOI: 10.1101/2021.07.31.21261387

[57] LOVELACE, B. Jr. CDC study shows 74% of people infected in Massachusetts Covid outbreak were fully vaccinated. CNBC. 2021 Jul 30.

[58] MISHRA, S.: Evidence mounts that people with breakthrough infections can spread Delta easily. National Geographic 2021 Aug 20

[59] HUZAR.T. Delta infection: Unvaccinated and vaccinated people have similar levels of virus.  Medical News Today, 2021 Aug 26

[60] CHAOU, N.V.V. et al: Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam. Lancet preprint, 2021 Aug 10. DOI: 10.2139/ssrn.3897733

[61] MADRO, P.: Do interiéru len s rúškom, všade. Ani očkovaní nemajú výnimku. Pravda 13.8.2021.

[62] SZÓRÁD, F. Sabaka o zisteniach z USA: Predpoklad je, že očkovaní šíria deltu rovnako ako neočkovaní. Je tu však rozdiel! Ereport.sk, 2021 Aug 3

[63] HART, R.: Pfizer Shot Just 39% Effective Against Delta Infection, But Largely Prevents Severe Illness, Israel Study Suggests. Forbes 23.7.2021.

[64] PURANIK, A. et al: Comparison of two highly-effective mRNA vaccines for COVID-19 during periods of Alpha and Delta variant prevalence. MedRxiv. 2021 Aug 21. DOI: 10.1101/2021.08.06.21261707

[65] KRUTIKOV, M. et al: Incidence of SARS-CoV-2 infection according to baseline antibody status in staff and residents of 100 long-term care facilities (VIVALDI): a prospective cohort study. Lancet Healthy Longev. 2021 Jun;2(6):e362-e370. doi: 10.1016/S2666-7568(21)00093-3. PMID: 34104901. PMCID: PMC8175048

[66] Do antibody positive healthcare workers have lower SARS-CoV-2 infection rates than antibody negative healthcare workers? Large multi-centre prospective cohort study (the SIREN study), England: June to November 2020. MedRxiv 15.1.2021. DOI: 10.1101/2021.01.13.21249642

[67] VITALE, J. et al: Assessment of SARS-CoV-2 Reinfection 1 Year After Primary Infection in a Population in Lombardy, Italy. JAMA Intern Med. 2021 May 28;e212959.  PMID: 34048531. PMCID: PMC8164145. doi: 10.1001/jamainternmed.2021.2959

[68] DORIGATTI, I. et al: SARS-CoV-2 antibody dynamics and transmission from community-wide serological testing in the Italian municipality of Vo‘ Nat Commun. 2021 Jul 19;12(1):4383. doi: 10.1038/s41467-021-24622-7. PMID: 34282139

[69] TURNER, J.S. et al: SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Nature. 2021 Jul;595(7867):421-425. PMID: 34030176. doi: 10.1038/s41586-021-03647-4

[70] GAZIT, C. et al: Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. MedRxiv 2021 Aug 25. DOI: 10.1101/2021.08.24.21262415

[71] EMA: Comirnaty (mRNA vakcína proti COVID-19 [nukleozidová modifikovaná]). Prehľad o očkovacej látke Comirnaty a prečo bola povolená v EÚ. EMA/215190/2021. Aktualizácia: 7-2021. EMEA/H/C/005735

[72] EMA: COVID-19 Vaccine Moderna (mRNA očkovacia látka proti COVID-19 [modifikovaný nukleozid]). Prehľad o očkovacej látke COVID-19 Vaccine Moderna a prečo bola v EÚ povolená. EMA/704373/2020. EMEA/H/C/005735. Aktualizácia: 7-2021

[73] Opatrenia na hraniciach budú ešte tvrdšie, hovorí Lengvarský. TA3, 2021 Jul 15.

[74] Lengvarský v Ide o pravdu: Tretia a posledná vlna príde koncom septembra. Vianoce očakávam už bez vírusu. Pravda TV, 2021 Aug 26

[75] Korčok: Sputnik V je nástrojom v hybridnej vojne, nie je to dar. TVNoviny.sk, 2021 Mar 02

[76] Osud vakcín Sputnik V stále nie je jasný. Podľa Matoviča o ňu asi prídeme. Markiza, 2021 Apr 7

[77] KUBALOVÁ, M.: Hlavného hygienika mrzí, že Matovič nazval vedcov idiotmi. ŠÚKL urobil pre Sputnik maximum. Startitup.sk, 2021 Apr 9

[78] Expremiér mnohých pobúril: Totálne poníženie, ŠÚKL nie je nepriateľ. TA3, 2021 Apr 10

[79] Matovič sa zrazil s Čaputovou pre Sputnik. Rusi mali platbu za vakcínu vrátiť. Webnoviny.sk, 2021 Apr 15

[80] Matovič o dôvode požiadavky na vrátenie Sputniku klamal. Kolíková potvrdila slová Čaputovej. Pravda, 2021 Apr 15

[81] Matovič obhajuje svoje kroky pri Sputniku, vinu hádže na šéfku ŠÚKL. Pravda, 2021 Apr 15

[82] Sme NAJHORŠÍ NA SVETE, Slovensko si všimli aj v zahraničí: Najprv sme boli za vzor, teraz…! Pluska.sk, 2021 Feb 17

[83] Coronavirus (COVID-19) Deaths. Ourworldindata.org

[84] Kedy spustíme vakcináciu Sputnikom? Myši očkovanie prežili, trpký osud ich neminie. Nový čas, 2021 Mar 17

[85] CHOVANČÁKOVÁ, K.; NIŇAJOVÁ, E.: Remišová: Nie sme pokusné králiky, Sputnikom sa nebudeme očkovať, kým ho neschváli EMA. Rusi o registráciu nepožiadali. Startitup.sk, 2021 Feb 12

[86] KISIELINSKI, K. et al: Is a Mask That Covers the Mouth and Nose Free from Undesirable Side Effects in Everyday Use and Free of Potential Hazards? Int J Environ Res Public Health. 2021 Apr 20;18(8):4344. PMID: 33923935. PMCID: PMC8072811. DOI: 10.3390/ijerph18084344

[87] Tlačová beseda premiéra I. Matoviča a ministra J. Naďa o druhom kole testovania. 7.11.2020, od 15:13 do 15:31.

[88] Úrad verejného zdravotníctva. Vyhláška č. 16 z 30.10.2020. Vestník vlády Slovenskej republiky ročník 30 čiastka 12

[89] Dobrovoľne nasilu? Niektorým ľuďom bez testovania hrozia výpoveďou. Pravda, 26.10.2020

[90] PAVELKA, M. et al: The effectiveness of population-wide, rapid antigen test based screening in reducing SARS-CoV-2 infection prevalence in Slovakia. MedRxiv, 2020 Dec 4. DOI: 10.1101/2020.12.02.20240648v1

[91] Ministerstvo zdravotníctva SR. Terapeutický manažment pacientov s COVID-19. Posledná aktualizácia: 9. októbra 2020. Prevzaté 22.11.2020

[92] MADRO, P.: Liek na koronu Ivermektín sa pašuje, ministerstvo o ňom debatuje. Pravda, 2021 Jan 22

[93] Ministerstvo zdravotníctva SR. Terapeutický manažment pacientov s COVID-19. Verzia z 9. októbra 2020 (online 21.10.2020).

[94] BRYANT, A. et al: Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines. Am J Ther. 2021 Jun 21;28(4):e434-e460. PMID: 34145166. PMCID: PMC8248252. DOI: 10.1097/MJT.0000000000001402

[95] ZEIN, A.F.M.Z. et al: Ivermectin and mortality in patients with COVID-19: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression of randomized controlled trials. Diabetes Metab Syndr. Jul-Aug 2021;15(4):102186. PMID: 34237554. PMCID: PMC8236126. DOI: 10.1016/j.dsx.2021.102186

[96] Front Line Covid-19 Critical Care Alliance. Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 64 studies. ivmmeta.com

[97] FDA. Drug Approval: Stromectol (Ivermectin) Tablets. Application No.:  050742s001. Approval Date: 10/08/1998

[98] World Health Organization Model List of Essential Medicines. 21st edition 2019. WHO/MVP/EMP/IAU/2019.06.

[99] MCCULLOUGH, P.A.: Multifaceted highly targeted sequential multidrug treatment of early ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID-19). Rev Cardiovasc Med. 2020 Dec 30;21(4):517-530. PMID: 33387997. DOI: 10.31083/j.rcm.2020.04.264

[100] Front Line Covid-19 Critical Care Alliance. Prevention and Treatment Protocols for COVID-19.

[101] ZHANG, J. – RAO, X. – LI, Y. et al.: Pilot Trial of High-dose vitamin C in critically ill COVID-19 patients. Ann Intensive Care. 2021 Jan 9;11(1):5. PMID:33420963. PMCID:PMC7794643. DOI:10.1186/s13613-020-00792-3. Prvá verzia: ResearchSquare 2020 Aug 10. DOI: 10.21203/rs.3.rs-52778/v1

[102] Borsche L et al: COVID-19 mortality risk correlates inversely with vitamin D3 status, and a mortality rate close to zero could theoretically be achieved at 50 ng/ml 25(OH)D3: Results of a systematic review and meta-analysis. MedRxiv 2021 Sep 25. DOI: 10.1101/2021.09.22.21263977

[103] Castillo ME, Costa LME, Barrios JMV et al. Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study. J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Oct;203:105751. DOI: 10.1016/j.jsbmb.2020.105751. PMID: 32871238. PMCID: PMC7456194

[104] Ben-Eltriki M et al. Association between Vitamin D Status and Risk of Developing Severe COVID-19 Infection: A Meta-Analysis of Observational Studies. J Am Coll Nutr. 2021 Aug 31;1-11. DOI: 10.1080/07315724.2021.1951891. PMID: 34464543. PMCID: PMC8425440

[105] Ghasemian R et al. The role of vitamin D in the age of COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Int J Clin Pract. 2021 Jul 29;e14675. DOI: 10.1111/ijcp.14675. PMID: 34322971. PMCID: PMC8420549

[106] Pal R et al. Vitamin D supplementation and clinical outcomes in COVID-19: a systematic review and meta-analysis. J Endocrinol Invest. 2021 Jun 24;1-16. DOI: 10.1007/s40618-021-01614-4. PMID: 34165766. PMCID: PMC8223190

[107] Akbar RM et al. Low Serum 25-hydroxyvitamin D (Vitamin D) Level Is Associated With Susceptibility to COVID-19, Severity, and Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Nutr. 2021 Mar 29;8:660420. DOI: 10.3389/fnut.2021.660420. PMID: 33855042. PMCID: PMC8039288

[108] Petrelli F et al. Therapeutic and prognostic role of vitamin D for COVID-19 infection: A systematic review and meta-analysis of 43 observational studies. J Steroid Biochem Mol Biol. 2021 Jul;211:105883. DOI: 10.1016/j.jsbmb.2021.105883. Epub 2021 Mar 26. PMID: 33775818. PMCID: PMC7997262

[109] Jolliffe DA et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: systematic review and meta-analysis of aggregate data from randomised controlled trials. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 May;9(5):276-292. DOI: 10.1016/S2213-8587(21)00051-6. Epub 2021 Mar 30. PMID: 33798465

[110] FLCCC. Vitamin D for COVID-19: real-time meta analysis of 110 studies. Sep 22, 2021, Version 91.

[111] Problém extrémnej obezity sa na Slovensku týka takmer 100-tisíc ľudí. SME 2018 Máj 19

[112] Caillon A et al. High Systolic Blood Pressure at Hospital Admission Is an Important Risk Factor in Models Predicting Outcome of COVID-19 Patients. Am J Hypertens. 2021 Apr 2;34(3):282-290. DOI: 10.1093/ajh/hpaa225. PMID: 33386395. PMCID: PMC7799245

[113] Demografia – príčiny úmrtí v slovenskej republike v roku 2020. Štatistický úrad SR, 26.3.2021

[114] Ako sme na tom v EÚ s obezitou? Európska komisia, 2016 Oct 21 https://ec.europa.eu/slovakia/Obesity_in_the_EU_sk

[115] Marek Krajčí. NRSR, 8. volebné obdobie, 18. schôdza, 10.12.2020, vystúpenie v rozprave 14:10:00-14:25:20. https://tv.nrsr.sk/transcript?id=234416

[116] KALČÁK, F.: O smrtnost nejde, chceme, ať se očkují. Izraelský ministr se prořekl před zapnutou kamerou. CNN Prima, 2021 Sep 14

[117] LOVELACE, B. et al: FDA panel recommends Pfizer’s Covid booster doses for people 65 and older after rejecting third shots for general population. CNBC, 2021 Sep 17

[118] Tuhársky, P. Liečba COVID-19. Na čo čakáme? Dieťa 11/2020

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok