Medziodborová diskusia v oblasti starostlivosti o detského klienta | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Medziodborová diskusia v oblasti starostlivosti o detského klienta

Medziodborová diskusia v oblasti starostlivosti o detského klienta

Prieniky odborov medicíny, psychológie a pedagogiky na medzinárodnej konferencii 28. – 29. mája  2021

Časopis Dieťa sa stal komunikačným partnerom XXVI. medzinárodnej konferencii INPP, ktorá sa bude konať tento rok online.

Ak dieťa čelí nejakému typu ťažkostí, zaujímajú nás najmä dve otázky: čo je ich príčinou a či sa s tým dá, niečo robiť. Bohužiaľ, od odborníkov často odídete s pekne stanovenou diagnózou, aj to nie vždy, ale odpovede, čo spôsobuje tieto problémy a ako ich účinne ovplyvňovať, pokrivkávajú.

Deti môžu zápasiť s rôznymi oslabeniami. Niektoré zaostávajú vo vývine reči, niektorým sa nedarí v škole s učivom, niektoré sú síce šikovní žiaci, ale vyjsť s kamarátmi ostáva pre nich veľkou výzvou. Niektoré zápasia s reguláciou emócií. Radosť, hnev alebo strach sa u nich striedajú tak rýchlo, že to vyzerá ako jazda na húsenkovej dráhe. Nikdy neviete, ako sa veci zvrtnú v nasledujúcich sekundách. Niektoré deti fungujú veľmi nevyrovnane. Sú dni, keď nič nie je problém a dni, keď zlyhávajú pri jednoduchých úkonoch a nezvládajú bežné požiadavky. Niektoré deti sa nevedia vymotať z rôznych zdravotných ťažkostí. Niekedy trpia bolesťami hlavy ako prepracovaný dospelý, niekedy ich ťaží prílišná únava, niekedy majú problém zvládnuť vnemy, ktoré sú pre iné deti banálne. Niektoré majú oslabenú imunitu a každú chvíľu ich zdolá nejaký vírus.

Vedeli ste, že neuromotorická nezrelosť môže byť spoločným menovateľom všetkého, čo sme uviedli? Anglický Inštitút neurofyziologickej psychológie (INPP) skúma od sedemdesiatych rokov minulého storočia oblasť vývinu reflexov. Reflexy sú základnou funkčnou jednotkou nervovej sústavy. Systém reflexov buduje základné stavebné kamene fungovania centrálnej nervovej sústavy (CNS). Nezrovnalosti a nedokonalosti pri vytváraní funkčných základov CNS môžu neskôr produkovať rozmanitú koláž symptómov, ktorá niekedy vytvorí kompaktný obraz diagnóz, ako sú napríklad poruchy pozornosti (ADD, ADHD), poruchy vývinu školských zručností (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia), poruchy autistického spektra, úzkosť, depresia alebo poruchy správania. Niekedy koláž symptómov netvorí nám známy klinický obraz a dieťa odíde od odborníkov bez objasňujúcej nálepky. No rodičia, učitelia alebo aj samotní odborníci vidia, že s dieťaťom niečo nie je v poriadku, ale nevedia presne čo. Takýmito rôznymi spôsobmi sa môže u detí prejavovať neuromotorická nezrelosť. Jednoduchými slovami povedané: u dieťaťa sa nemusí podariť správne naprogramovať softvér, ktorý riadi reakcie mozgu. Anatomicky je všetko v poriadku, mozog nie je poškodený, len to akosi spolu nie je dobre poprepájané. Regióny mozgu spolu nekomunikujú tak efektívne, ako by mohli.

Ak sa centrálna nervová sústava v ranom veku nenaprogramuje dostatočne efektívne, resp. sa naprogramovanie rozladí neskôr vplyvom úrazu alebo vážnejšieho ochorenia, nemusí byť všetkému koniec. Mozog má totiž jednu úžasnú schopnosť. Dokáže sám seba reorganizovať. Neustále sám seba prestavuje na základe vonkajších podnetov, skúseností a vlastnou mentálnou aktivitou. Hovoríme o koncepte, ktorý je už aktuálne uznávaným konceptom v neurologickej praxi, tzv. neuroplasticite. Vďake tejto schopnosti mozgu môžu byť účinné terapeutické postupy, ktoré cielia na zvýšenie efektivity a rehabilitáciu CNS.

Koncom mája budete mať príležitosť vypočuť si v slovenskom jazyku prednášku Normana Doidgeho, ktorý je špičkovým odborníkom v oblasti neuroplasticity, Sally Goddarovej Blythovej, ktorá je riaditeľkou INPP a priekopníčkou v téme neuromotorickej nezrelosti, alebo Suzanne Codoniovej, ktorá vytvorila vlastný koncept rečovej terapie.

Konferencia prináša zaujímavé témy o tom, ako stimulovať mozog a jeho výkon prostredníctvom hudby, vývinových cvikov alebo fyzického cvičenia. Dozviete sa, ako vlastne fungujú naše oči a aký dopad na akademický výkon dieťaťa môžu mať jednoduché aktivity.

Ak máte záujem o bližšie informácie, navštívte stránku konferencie https://inpp2021.online, kde nájdete zaujímavé informácie o rečníkoch, podrobný program aj možnosti registrácie.

FB stránka:
https://www.facebook.com/XXVI-Medzinárodná-konferencia-INPP-100369141429795

CZ otitulkované video jedného z key speakrov
https://www.youtube.com/watch?v=FaDwz4401Go

Mgr. Viera Lutherová
(PR)

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok