Je už zrelé na školu? | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Je už zrelé na školu?

Je už zrelé na školu?

Apríl je obdobím zápisov do 1. ročníka základnej školy. Obdobím, keď si nejeden rodič kladie otázku, či je jeho dieťa už zrelé na školu. Po radu sme sa vybrali za špeciálnou pedagogičkou Mgr. Světlanou Drábovou.

Stáva sa, že rodičia neveria učiteľke v materskej škole, keď ich upozorňuje, že ich dieťa v niečom zaostáva za ostatnými. Čo by ste im poradili?

Určite odporúčam, aby si vypočuli názor učiteliek zo škôlky. Zatiaľ čo my ako rodičia vidíme väčšinou len to svoje dieťa, učiteľky v materskej škole majú na starosti mnoho detí a vedia ich porovnať. Keď u dieťaťa pozorujeme oneskorenie vo vývine, je lepšie mu školskú dochádzku odložiť. Ak je ale jeho vývin v poriadku, tak nie je dobré, ak ho nechávame v materskej škole príliš dlho. S týmto rozhodnutím rodičom pomôže dobrá špeciálno-pedagogická a psychologická diagnostika v poradenskom zariadení, kde im poradia, či má predškoláčik nastúpiť do prvej triedy alebo ešte nie. Niekedy sa stáva, že rodiča trvajú na nástupe dieťaťa do školy a ono je potom skutočne výrazne oneskorené, do školy chodí s nechuťou a má v nej výrazné ťažkosti. Takto som už aj vo svojej praxi asi trikrát vrátila deti do škôlky a vždy potom rozkvitli. Pre psychiku dieťaťa je však určite oveľa lepšie, ak do školy nenastúpi, akoby sme ho z nej mali vracať do škôlky.

Neraz upozorňujete, že konečné rozhodnutie o tom, či dieťa nastúpi do prvej triedy, netreba robiť unáhlene.

Áno, pretože dieťa, ktoré sa nám javí ako nezrelé ešte vo februári či v marci, môže akoby dozrieť počas mája, júna… Určite je dôležité dieťa pozorovať. Všímame si, či javí záujem o písmenká, čísla, či sa orientuje napríklad v číselnom rade do päť, či vie napočítať do desať… Dbáme na správny rečový vývin, dieťa má vedieť reprodukovať jednoduché riekanky, rozprávky, spievať pesničky. Rodičom odporúčam, aby zamerali pozornosť aj na to, či deti vedia nielen pracovať podľa zadaných pokynov dospelého, ale či vedia aj požiadať o pomoc a vyjadriť nejakú prosbu, skrátka či sú schopné komunikovať s okolím. To je totiž v škole tiež dôležité. Ďalej dbáme na to, aby sa dokázali orientovať v časopriestorových vzťahoch – včera, dnes a zajtra, raňajky, obed a večera. Ale napríklad aj keď sa hrajú hry, pri ktorých schovávajú predmety, tak keď nájdu schovanú vec, aby ju nielen zobrali a odniesli bez komentára, ale vždy treba rôzne opísať, kde sme schovaný predmet našli. Rodič povie napríklad: „Dnes som panáčika ukryl vedľa okna. Dá sa to povedať ešte inak?“ Dieťa doplní: „Panáčik bol schovaný nad poličkou.“ Takto dieťaťu pomáhame rozvíjať jeho orientáciu v priestore i v čase. Všimli ste si niekedy, čo všetko sa deti dokážu naučiť napríklad pri ich zoraďovaní do radu či dvojradu? Tu sa pekne učia, kto je vedľa, kto je prvý, kto posledný a kto stojí napríklad druhý od dieťaťa. Učia sa tak rozlišovať poradie, spoznajú, že pred dvojkou je jednotka, hneď za dvojkou je trojka, ale ďalej za ňou je aj päťka. S takouto orientáciou má dnes čoraz viac detí problémy.

Na čo ešte nezabúdať?

Všímame si tiež, či deti dokážu správne držať ceruzku, dbáme na to, aby pri kreslení správne sedeli. V týchto dňoch som robila skríning v jednej materskej škole. Z dvanástich detí v predškolskom veku len dve držali ceruzku ako tak dobre. Inak mali všetky deti nesprávny úchop. Pri stole sedeli všelijako krivo, s vytočenými nohami. Nemilo ma to prekvapilo. Zdá sa mi, že na to ako rodičia i ako učitelia nedbáme dostatočne, ba vôbec. Necháme deti napospas, však sa to naučia samy… Občas prednášam aj na stredných školách a jedna profesorka mi hovorila, že si všimla, že z 27 študentov, ktorých má v triede, držia pero dobre dvaja…

Deti sa v súčasnosti celkovo menej hýbu, škála vývinu dieťaťa v prvom roku sa posúva až do roku a pol. A potom sa nám to nepríjemne vracia v predškolskom veku.

A čo ak dieťa nemá výraznejšie ťažkosti a je jednoducho len príliš hravé?

Ak sa nám dieťa javí príliš hravé vo februári či v marci, ešte má čas dozrieť. Ak si to však u dieťaťa všímame napríklad v júni, mali by sme sa zamyslieť, ale neuponáhľať sa v rozhodnutí. Každoročne mám jedno – dve deti, pri ktorých veľmi premýšľam, či by mali ísť do prvej triedy alebo by ešte mali zostať v škôlke. Niekedy je naozaj lepšie riešenie nechať dieťa ešte rok v materskej škole, ako ho poslať do školy, kde by sa stretlo s neúspechom a možno sa i tak muselo do škôlky predsa len vrátiť. Rada by som rodičov podporila v tom, aby boli otvorení a nebáli sa upozorniť, kde má ich dieťa slabé miesta. Niektoré školy sú napojené na materské školy, aby si odovzdávali informácie. Nie každé dieťa dokáže pri zápise naozaj ukázať to, čo vie. Predsa len je to nezvyčajná udalosť, ktorú sprevádza isté napätia a do istej miery aj určitý chaos. Potom sa pri zápise závery robia dosť ťažko.

(red)

Magazín Dieťa, seriál Cesty k písaniu

Foto 123rf.com

Dôležité upozornenie: V základnej škole sa už nemôže zriaďovať nultý ročník. Prípravný ročník môže byť zriadený len v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 2 písm. k) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), t. j. len pre žiakov so zdravotným postihnutím, žiakov chorých a zdravotne oslabených, žiakov s vývinovými poruchami a žiakov s poruchou správania, ktorí:
– k 1. septembru dosiahnu fyzický vek šesť rokov,
– nedosiahli školskú spôsobilosť a
– nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy so vzdelávacím programom podľa § 95 ods. 1 písm. b) školského zákona.
Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.
Usmernenie k zápisu do 1. ročníka a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024

Viac článkov o predškolákoch a školákoch nájdete v rubrike Predškoláčik a školák.

 

ZAUJALI VÁS NAŠE ČLÁNKY?
Podporiť nás môžete predplatením časopisu Dieťa tu alebo kúpou časopisu Dieťa vo voľnom predaji.

 

 

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok