Slovenské deti rukojemníkmi testovania – unikátny prípad v Európe | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Slovenské deti rukojemníkmi testovania – unikátny prípad v Európe

Slovenské deti rukojemníkmi testovania – unikátny prípad v Európe

(Tlačová správa, 20. januára 2021) Desaťtisíce slovenských detí sedí doma a čaká, či sa budú môcť vrátiť do škôl. Občianske združenie Rodičia pre deti (ďalej len Združenie) zásadne nesúhlasí s takýmto stavom, ktorý trvá už od októbra 2020. Zorganizovalo preto celoslovenskú petíciu proti podmienenému testovaniu detí na návrat do škôl s vyše 21 000 podpismi, ktorú v týchto dňoch doručilo na Úrad vlády SR a na vedomie dalo aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvu zdravotníctva SRa emailami upovedomilo aj poslancov a výbory NR SR. Podľa členov Združenia, nie je dokázané, že testovanie zaručí bezpečné vyučovanie a nemá podporu ani v právnom systéme SR. Ide o vyslovene unikát, keďže v ostatných krajinách Európy je v súčasnosti testovanie pre deti dobrovoľné alebo neexistuje vôbec.

Členovia Združenia žiadajú o čo najskorší návrat detí základných a stredných škôl SR k prezenčnému vyučovaniu. Ako príklad vidí možnosť sprísnených hygienických podmienok, ako dezinfekcia rúk či meranie teploty, tak ako to je vo väčšine európskych krajín. Napríklad v Taliansku, Nórsku, Maďarsku, Švajčiarsku, Maďarsku, Poľsku či Švédsku, kde fungujú uvedené sprísnené hygienické opatrenia a potvrdenie od rodičov o bezinfekčnosti dieťaťa. V Rakúsku platia tiež sprísnené hygienické opatrenia a dobrovoľné testovanie s testami (Zdroj: webové stránky Ministerstiev školstva/vzdelania v spomínaných krajinách, príp. info z komunikačného oddelenia ministerstva).

Základné vzdelanie je povinné a zaručené Ústavou SR 

Podľa bývalého riaditeľa školy a pedagóga, PhDr. Jána Papugu, môže nariadenie povinného testovania spôsobiť zriaďovateľom a štatutárom škôl množstvo právnych problémov: „Riaditeľ nemôže aj v prípade nesúhlasu neumožniť návrat detí do škôl. Aj keby usúdil, že je to z epidemiologického hľadiska nebezpečné. A rodičia po otvorení škôl musia dať deti do školy, inak porušia zákon,“ dodáva PhDr. Papuga, „Naskytuje sa tak množstvo nevyjasnených otázok: Je právne možné, aby sa podmieňovala účasť na dennom štúdiu testovaním?“ Podľa bývalého riaditeľa základnej školy je tiež otázne, kto je zodpovedný za prípadné poškodenie zdravia žiaka pri testovaní a kto bude zodpovedať za dodržanie hygienických noriem pri testovaní žiakov: „Určite je nezákonné a v rozpore s hygienickými normami, ak by to robili ľudia bez zdravotníckeho vzdelania alebo študenti. ‚Koordinátor‛ testovania potom zodpovedá aj za prípadné zdravotné riziká. Tie sa však už ťažko dokazujú. Zodpovednosť sa prehadzuje na zriaďovateľov a školy, ktoré potom čelia konfliktu škola verzus rodičia.“

Obrovské nedostatky dištančného vzdelávania

Súčasná situácia výrazne dolieha aj na mnohých učiteľov, ktorí si uvedomujú, že dištančné vzdelávanie je pre žiakov menej hodnotné. Mgr. Adriana Kráľová, bývalá učiteľka ZŠ, uvádza: „Obrovské nedostatky dištančného vzdelávania sú nielen vzdelanostné, ale aj sociálne, zdravotné a psychologické. Sedieť za počítačom a očakávať od všetkých žiakov, že budú vedieť adekvátne kooperovať, reagovať a používať takto získané vedomosti, je utópia. Ešte väčšia tragédia je to v situácii, ak tento žiak nemá rodiča, ktorý mu vie poskytnúť pomoc. Rodičia načas prebrali na seba úlohu akýchsi asistentov učiteľa. Vnímam to ako priestor pre neférové a nerovnaké podmienky pre všetkých žiakov.“

Podľa Mgr. Adriany Kráľovej, žiak ZŠ nedisponuje ešte adekvátnou formou samostatnosti, sebariadenia a úplnej zodpovednosti za seba a vedomosti ako žiak strednej či vysokej školy. Nehovoriac o tom, kto nesie právnu zodpovednosť za dieťa, ak sú rodičia v práci a doma sa mu niečo stane.

Deti a rodičia ako pokusné myši

Ako reakciu na ohlásené celoplošné testovanie v januári 2021, MUDr. Jozef Marec, pediater a primár detského lôžkového oddelenia v nemocnici v Čadci uviedol: „Už na jeseň sa ukázalo, že absolútne nepresné antigénové testy, navyše testované v nepriaznivých podmienkach a často nekvalifikovaným personálom narobili viac škody ako osohu.“

K testovaniu detí na jeseň 2020 antigénovými testami sa MUDr. Marec vyjadril: „U detí často nachádzame zväčšenú nosnú mandľu (odborne adenoidné vegetácie), ktorá rastie na druhej strane nosovej prepážky presne v strede. Ak je zväčšená, tak presne trčí do cesty vyšetrovacej tyčinke. Môže nastať poranenie, krvácanie aj uchytenie infekcie, keďže nosová dutina je bohato kolonizovaná mikroorganizmami.“

Podľa MUDr. Jána Lakotu, CSc., lekára s niekoľkými atestáciami a skoro 40-ročnou praxou, z Biomedicínskeho centra SAV a Onkologického ústavu sv. Alžbety, nemá testovanie detí obdobu, keďže takéto testovanie zasahuje hlboko do medzinárodných ľudských práv, Deklarácie práv dieťaťa, Charty základných práv Európskej únie, čl. 24, Norimberského kódexu: „Je neprípustné testovať niekoho nedobrovoľne, pod nátlakom, bez jeho písomného, dobrovoľného súhlasu.“

V Európe sa deti v školách povinne netestujú

Vo väčšine európskych krajín pritom v januári 2021 nastúpili alebo nastúpia deti do škôl za sprísnených hygienických podmienok. V niektorých dokonca bez povinného nosenia rúška. (Zdroj: internetové stránky Ministerstiev školstva v uvedených krajinách, príp. info z komunikačného oddelenia daného ministerstva). Slovensko sa tak stáva ojedinelou krajinou, kde sú deti nútené k testovaniu, aby sa mohli vôbec vrátiť do škôl k vzdelaniu, ktoré majú zaručené Ústavou SR a navyše podmienené testovaním rodičov! Testovanie pri tom nepotvrdilo, že zastavuje šírenie COVID-19, má krátkodobú validitu a nemá 100-percentnú spoľahlivosť.

Ostávame tak jedinou európskou krajinou, kde sa nezdvihla žiadna odborná verejnosť proti takémuto konaniu a neprebehla žiadna odborná diskusia, či takéto konanie má vôbec zmysel a odborné odôvodnenie. Naopak, ako rodičia máme pocit, že sa tu neustále vytvára atmosféra strachu a tlaku. Združenie Rodičia pre deti preto vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby konalo a urýchlene otvorilo základné a stredné školy na Slovensku pre deti za sprísnených hygienických noriem, bez podmienky testovania.

Link na stále aktuálne petície (obe petičné iniciatívy sa spojili) za návrat detí do škôl bez núteného testovania a testovania ich rodičov:

https://www.peticie.com/peticia_k_otvorenemu_listu_k_podmieovaniu_uasti_iaka_na_prezennej_vyube_podrobenim_sa_testu_na_covid_19

https://www.peticie.com/peticia_proti_plonemu_testovaniu_apovinnosti_okovania_proti_covid_19

Občianske združenie Rodičia pre deti

Otázky adresujte na rodiciapredeti@protonmail.com

Foto 123rf.com

 

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok