Pomoc až domov | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Pomoc až domov

Pomoc až domov

Čo nie je s naším dieťatkom v poriadku? Prečo je iné ako ostatné bábätká a ako iné bude, keď vyrastie? Čo s nami bude a ako to zvládneme? To sú časté otázky, ktoré trápia rodičov, keď si uvedomia, že vývin ich dieťaťa nenapreduje tak, ako by čakali.

Rodičia sa po narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením ocitnú v ťažkej situácii – ešte sa nespamätali z traumy z oznámenia diagnózy a už ich zavalia termíny lekárskych vyšetrení a nekonečná šnúra terapií. Len zriedka počujú pozitívne správy. Skôr sa stretávajú s neustálym poukazovaním na to, že ich dieťa opäť v niečom zaostáva.

Prichádzajú obavy z neistej budúcnosti, zo zlyhávania. Ak rodina nedostane pomoc, môže byť ohrozené jej fungovanie. Rodičia sa často strácajú v spleti informácií o diagnóze a možnostiach rozvoja ich dieťaťa.

SLUŽBA ZO ZÁKONA

„Ak sa do rodiny narodí dieťa, ktoré je iné, ako rodičia očakávali, ovplyvní to matku, otca i súrodencov. Preto je dôležité, ak hovoríme o včasnej intervencii, aby sa zakladala na hlbšom porozumení potrebám rodiny a dieťaťa. Rodiny by mali dostať čo najskôr podporu a potrebné informácie o službách, vrátane krízovej intervencie po zistení diagnózy,“ vysvetľuje Otília Čechová, psychologička a riaditeľka centra včasnej intervencie bratislavskej neziskovky Raná starostlivosť.

Včasná intervencia je sociálna služba, ktorá sa zo zákona poskytuje rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením, respektíve rizikovým vývinom od narodenia do siedmich rokov života. Centier, ako je Raná starostlivosť, je na Slovensku i v hlavnom meste viacero. Raná starostlivosť, n. o., sa špecializuje na sprevádzanie rodín, ktorých dieťa má zrakové a viacnásobné znevýhodnenie.

Zrakom človek získava 80 až 90 percent informácií z prostredia. Ak pre ochorenie alebo poškodenie zraku dieťaťu chýbajú zrakové podnety, treba ich nahradiť inými, ktoré by ho motivovali k pohybu – po ktorých by mohlo siahať, hľadať ich, vybrať sa za nimi. Alebo mu treba ponúknuť a pomôcť mu vyhľadávať také podnety, ktoré sú aj napriek znevýhodneniu dostatočne zreteľné a dieťa sa ich naučí vnímať do takej miery, ako mu znevýhodnenie dovolí.

ČAS ROZHODUJE

Pracovníci centier včasnej intervencie dochádzajú do rodín, ktoré o túto službu prejavili záujem.

Súčasťou služby Ranej starostlivosti je napríklad:

  • posúdenie zrakových funkcií,
  • usmernenie, ako postupovať pri zrakovej stimulácii i pri celkovej stimulácii vývinu dieťaťa,
  • sociálne poradenstvo,
  • požičiavanie niektorých nákladných pomôcok,
  • vytváranie príležitostí pre svojpomocné rodičovské skupiny.

Podpora rodín sa však nezakladá len na poskytnutí informácií či zabezpečení intervencií. Cieľom je zlepšiť kvalitu života celej rodiny na základe potrieb, ktoré si jej členovia spolu pomenujú.

„Usilujeme sa nevytvárať závislosť od našej pomoci. Ale, naopak, chceme posilniť kompetencie všetkých členov rodiny, zvýšiť mieru ich samostatnosti a poskytnúť im včasné a komplexné informácie, aby dokázali rozhodovať o dôležitých veciach vo svojom živote sami,“ hovorí Čechová. Dôležitá je aj spolupráca pracovníkov centra s ďalšími kľúčovými odborníkmi, ako je napríklad logopéd, fyzioterapeut a podobne. Tak, aby sa zjednotili prístupy všetkých zainteresovaných do jedného individuálneho plánu na rozvoj dieťaťa a podporu rodiny.

Dôležité je začať čo najskôr. Dieťaťu v ranom veku môže intenzívna stimulácia pomôcť v napredovaní a zmierniť následky znevýhodnenia. Deti rodičov, ktorí dostali pomoc a podporu včas, majú zohľadnené svoje špecifické potreby, rozvíjajú sa optimálne a smerujú k samostatnosti. Rodiny, ktoré dostanú vhodnú podporu včas, nemusia žiť sociálne vylúčené.

Raná starostlivosť, n. o.
www.ranastarostlivost.sk

Aj deti so zdravotným znevýhodnením zostávajú deťmi. Sú to deti. Potrebujú jesť, hrať sa, túliť sa, spať, ako každé iné dieťa.

NIEKTORÉ MÍĽNIKY SPOJENÉ SO ZRAKOM DIEŤAŤA

Každé dieťa sa rozvíja individuálne. Ak máte pocit, že niečo neprišlo načas, nemusí to ešte znamenať pohromu. Aby ste však boli pokojní, že ste nič nezanedbali, je vhodné poradiť sa, a to s inými rodičmi i s odborníkmi.

VŠÍMAJTE SI

  • Nadväzovanie očného kontaktu

Sledujte oči vášho dieťatka. Všímajte si pohyby jeho očí a to, či nadväzuje očný kontakt. Obvykle to dieťa zvládne približne vo veku šesť až osem týždňov. V tomto veku dokáže napríklad zamerať pohľad na rodiča, ktorý na neho pozerá.

Vo veku ôsmich týždňov dieťa pri komunikácii využíva zrak a sluch, očný kontakt a vokalizáciu.

Oneskorenie vytvárania očného kontaktu môže vyvolať pocit odmietnutia – u dieťatka i u rodiča. To môže ovplyvniť ranú interakciu medzi dieťaťom a rodičmi.

Deti so zhoršeným videním, zníženým svalovým napätím, deti so zdravotným znevýhodnením, ohrozeným vývinom môžu tento vývinový míľnik dosahovať až do veku troch mesiacov.

  • Hra s rúčkami

Sledujte správanie dieťatka. Približne dvojmesačné dieťa si začína všímať svoje rúčky, pozoruje ich, naučí sa priťahovať si visiace hračky do úst.

  • Ruky a hračky

Vo veku troch až štyroch mesiacov sa snaží dosiahnuť a uchopiť hračky.

(Spracované podľa prednášky Lei Hyvärinen, fínskej očnej lekárky, ktorá okrem iného vytvorila uznávaný systém detských zrakových testov využívajúcich obrázok domčeka, jabĺčka, kruhu a štvorca.)

časopis Dieťa
seriál Raná starostlivosť
Foto Raná starostlivosť, n. o.

 

ZAUJALI VÁS NAŠE ČLÁNKY?
Podporiť nás môžete predplatením časopisu Dieťa tu alebo kúpou časopisu Dieťa vo voľnom predaji.

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok