Opustil ma | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Opustil ma

Opustil ma

Otec mojej trojročnej dcérky ma opustil. Odmieta so mnou komunikovať. Zatiaľ sme sa tým pádom nerozprávali ani o peniazoch, nič mi na dcérku neposiela. Neviem, či mám nárok aj na výživné na seba alebo iba na ňu. Ako mám postupovať, ak sa nebudeme vedieť dohodnúť?

Odpovedá JUDr. Mária Dvončová
www.pravneprerodica.sk

Neuvádzate, či ste manželia alebo nie. Ak ste manželia, tak platí ustanovenie zákona o rodine, ktoré určuje vyživovaciu povinnosť medzi manželmi. Ak si jeden z manželov túto povinnosť neplní, môže druhý z manželov podať návrh na súd. Následne v súdnom konaní súd zistí majetkové pomery každého z manželov, ich výdavky, možnosti príjmu a určí, akou sumou má jeden manžel prispievať druhému tak, aby ich životná úroveň bola v zásade rovnaká.

Ako uvádzam, vyživovacia povinnosť platí iba medzi manželmi. Ak ste žili iba ako partneri v spoločnej domácnosti, nemá otec dieťaťa voči vám vyživovaciu povinnosť.

Iná situácia je, čo sa týka dieťaťa. Bez ohľadu na to, či sa dieťa narodilo v manželstve alebo nie, každý rodič je povinný plniť si vyživovaciu povinnosť voči svojmu dieťaťu. Je to jeho zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť.

Základné zásady (vychádzajúce zo zákona o rodine) vo vašej situácii sú nasledujúce:

  • Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Súd bude zisťovať majetkové pomery oboch rodičov, ich výdavky, príjmy. Ale napríklad aj možnosť zabezpečiť si určitú výšku príjmu vzhľadom na ich vzdelanie a prax.

  • Každý rodič bez ohľadu na svoju majetkovú situáciu je povinný prispievať na výživu dieťaťa minimálnym výživným, ktoré je v súčasnosti vo výške 29,42 eura na mesiac.
  • Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

Dieťa by malo mať rovnakú životnú úroveň a komfort, ako majú rodičia.

  • Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará.

Ak otec dieťaťa nežije s vami, teda s dieťaťom a vám zveria dieťa do osobnej starostlivosti, určí súd otcovi sumu výživného, ktoré vám bude platiť mesačne, a to vopred. Výživné je určené pre dieťa, nie pre matku.

  • Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Súd preskúma, ktoré náklady (výdavky), ktoré rodič preukáže súdu, sú naozaj nevyhnutné. Výživné pre dieťa má prednosť pre akýmikoľvek výdavkami rodiča, musí byť zabezpečená predovšetkým výživa dieťaťa.

AKO POSTUPOVAŤ

Odporúčam vám písomne kontaktovať otca dieťaťa a navrhnúť mu určitú racionálnu sumu výživného, ktorou má prispievať mesačne na dieťa. Uveďte aj číslo účtu v banke a termín, dokedy má výživné zasielať. V prvom kroku je to na dohode oboch rodičov. Je možné osloviť napríklad aj mediátora.

Ak otec dieťaťa nebude na výzvu reagovať, nebude prispievať na dieťa, tak je ďalšou možnosťou už iba súdne konanie. S návrhom na súd následne nečakajte príliš dlho. Súd vám totiž prizná výživné odo dňa podania návrhu. Spätne, maximálne tri roky pred podaním návrhu, priznáva súd výživné iba z dôvodov hodných osobitného zreteľa, keď matka naozaj nemala možnosť podať návrh na súd skôr (napríklad preto, že bola v nemocnici).

Predmetom súdneho konania nebude iba výživné na dieťa, ale aj rozhodovanie o iných právach a povinnostiach rodičov k dieťaťu, predovšetkým to, komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prípadne styk otca s dieťaťom. Dieťa bude zastupovať kolízny opatrovník, ktorým je príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak s otcom dospejete k dohode ohľadom výživného, osobnej starostlivosti o dieťa, možno uzatvoriť dohodu rodičov, ktorá by mala byť písomná. Nemusíte ju nevyhnutne dávať na súdne schválenie, ale bez toho nebude možné ju vymáhať. Napríklad pre prípad, žeby otec dieťaťa prestal prispievať výživným podľa tejto dohody.

Záverom, návrh na súd si môžete spísať i sama a v súdnom konaní vás nemusí zastupovať advokát. Avšak túto možnosť, samozrejme, vždy odporúčam.

časopis Dieťa
Foto 123rf.com

 

ZAUJALI VÁS NAŠE ČLÁNKY?
Podporiť nás môžete predplatením časopisu Dieťa tu alebo kúpou časopisu Dieťa vo voľnom predaji.

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok