Domáca liečba COVID-19 | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Domáca liečba COVID-19

Domáca liečba COVID-19

Aké liečebné protokoly pre dospelých sa publikovali vo svete a ako vyzerá ich ambulantná liečba COVID-19 na Slovensku? Ako sa pripraviť na liečbu, aby ste nemuseli zháňať potrebné lieky, keď sa u vás ochorenie prejaví? Ako liečiť COVID-19 doma už od prvých príznakov ochorenia?

NEDÔVERA

Verejnosť dlhodobo vníma, že mediálne vyjadrenia ohľadom očkovania proti COVID-19, ako aj verejné opatrenia sa často zakladajú na zavádzaní a ignorovaní faktov. Túto tému sme rozsiahle pokryli aj v našom seriáli. [1]

Nedôveru vzbudzuje aj indiferentný postoj vládneho režimu voči prirodzenej prevencii a včasnej ambulantnej liečbe. Mnohí občania si preto v záujme svojej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych zaobstarali (alebo plánujú zaobstarať) rozmanité prípravky vrátane ivermektínu. Otázne však je, do akej miery poznajú ich zmysel a spôsob použitia.

Predstavíme si preto niektoré publikované protokoly zo zahraničia a porovnáme ich s oficiálnymi postupmi ambulantnej liečby na Slovensku. Stručne si opíšeme význam jednotlivých súčastí liečby COVID-19. Cieľom je zlepšiť informovanosť pacienta, aby poznal základný rámec liečebného postupu, jeho dostupné možnosti a v prípade ochorenia mohol tento postup efektívnejšie konzultovať s lekárom. Informácie môžu pomôcť aj lepšej pripravenosti, aby v prípade ochorenia už mohla byť aspoň časť potrebných liekov poruke a menej starostí s ich zháňaním.

1. SLOVENSKÁ CESTA

Stránka standardnepostupy.sk v gescii ministerstva zdravotníctva uvádza štandardné (záväzné) postupy zdravotnej starostlivosti. Ambulantná sekcia COVID-19 je obrazom nášho zdravotníctva – v čase vzniku tohto článku (24. novembra 2021) obsahuje 16 dokumentov, avšak väčšina sa týka byrokracie – hlásenia, vykazovania a potvrdzovania. Samotnú liečbu rieši dokument „Starostlivosť o pacienta s ochorením COVID-19 v ambulancii všeobecného lekára – Cesta pacienta“ zo dňa 17. marca 2021. [2]

Keby sme nepoznali slovenskú realitu, hneď v úvode by nás šokovalo, že pacientom s nízkym rizikom (mladší ako 55 rokov a bez rizikových faktorov) sa v dokumente neodporúča žiadna liečba. „Starostlivosť“ lekára sa obmedzuje na vystavenie PN a telefonický kontakt podľa potreby. Pardon, ešte upozornenie pacienta na potrebné protiepidemické opatrenia. Liečba je určená len pre pacientov s vysokým rizikom.

Doslova v poslednej chvíli uzávierky článku pribudol na stránke dokument „Štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre dospelých počas pandémie COVID-19“, ktorý sa predtým pre chybu servera nedal stiahnuť, a to už vo 4. verzii platnej od 25. novembra 2021. [28] Dokument upresňuje podmienky liečby a hospitalizácie. Okrem iného uvádza: „80 % pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 má mierny priebeh (definovaný ako absencia vírusovej pneumónie a hypoxémie) a nepotrebuje medikamentóznu intervenciu alebo hospitalizáciu.“ Niektoré prvky liečby z predošlého dokumentu hodnotí: „nie je dostatok údajov pre alebo proti.“

V sekcii „Informácie pre verejnosť“ sme ešte našli dokument „Pokyny pre pacientov a príbuzných – ochorenie COVID-19“. [3] Ten je k pacientom aspoň trochu zhovievavejší a uvádza niekoľko odporúčaní a bežných vitamínov.

Pri vážnych príznakoch, napríklad pri teplote > 38 ˚C po viac ako 3 dni, bolesti alebo pískaní na hrudi, kašli, zhoršovaní dýchania alebo príjmu tekutín a stravy, znížení množstva moču, zhoršovaní stavu napriek liečbe, výraznej slabosti, okysličení pod 95 percent sa odporúča zavolať lekárovi. Záchranku treba volať pri pocite nedostatku vzduchu a zadýchaní sa pri bežných aktivitách, ako pohyb v domácnosti, rozprávanie, telefonovanie; tachypnoe vyše 20 dychov za minútu, pri pocite tlaku na hrudi, vykašliavaní krvi, bledosti, modrých perách, opakovanej hodnote okysličenia pod 92 percent, pocite na odpadnutie, zmätenosti a strate vedomia.

2. McCULLOUGH A KOLEKTÍV

Skupina odborníkov na intenzívnu medicínu, ktorá sa medzi prvými dostala do kontaktu s covidovými pacientmi, a v celosvetovom meradle si vymieňala poznatky, vypracovala už v prvej polovici roku 2020 liečebný postup a napísala o tom odborný článok. Pol roka sa im nedarilo nájsť odborný časopis ochotný zverejniť ho. Pritom hlavný autor, prof. Peter A. McCullough je vo svojej špecializácii v rámci kardiológie a nefrológie najcitovanejším odborníkom na svete. Je editor dvoch odborných časopisov a autor alebo spoluautor okolo tisícky odborných článkov, jeho Hirschov index je 119. [4] [5] Problémy so zverejnením teda zjavne neboli spôsobené nekvalitou článku.

Keďže lekári z celého sveta sa neprestávali dožadovať týchto poznatkov, prof. McCullough si založil Youtube kanál a natočil svoje prvé video, v ktorom zdieľal dôležité informácie z odborného článku. [6] Youtube video zablokoval, obnovil ho až po protestoch verejnosti vrátane amerického senátora. [7]

Článok napokon vyšiel v decembri 2020 [8] a rieši 3 základné problémy zložitého ochorenia, ktorým je COVID-19:

 1. Množenie vírusu, ktoré môže vyvolať poškodenie orgánov.
 2. Zápal, ktorý môže prerásť do cytokínovej búrky.
 3. Poškodenie cievneho endotelu, zhlukovanie krvných doštičiek s následkom trombózy.

„Komplexná a mnohovrstvová patofyziológia život ohrozujúceho ochorenia COVID-19… vyžaduje včasný zásah, ktorý podchytí všetky súčasti tohto zničujúceho ochorenia. V krajinách, kde prevláda liečebný nihilizmus, pacienti trpia zhoršovaním príznakov a bez včasnej liečby môžu skončiť na dlhodobej hospitalizácii a zomrieť.“

Boli azda autori článku na návšteve na Slovensku? Nie, takáto bezútešná situácia, žiaľ, nie je len slovenským špecifikom, hoci naše doterajšie národné výsledky naznačujú predsa len mimoriadnu hĺbku tohto problému. Chýbajúca ambulantná liečba, ktorá sa podieľa na zbytočnom preťažení nemocníc a úmrtnosti, podnietila aj vznik tejto časti nášho seriálu.

Keďže nie je schválený žiadny „zázračný liek na COVID-19“, ktorý by pokryl celú šírku prejavov ochorenia, protokol využíva kombináciu bežne dostupných prostriedkov, ktoré iba nasadil novým spôsobom proti novému ochoreniu (ide o medicínsky nevyhnutné „off-label“ použitie):

 1. Podporné výživové doplnky.
 2. Kombinovanú vnútrobunkovú protiinfekčnú liečbu.
 3. Inhalačné alebo ústne kortikoidy.
 4. Lieky proti zrážanlivosti krvi.
 5. Podpornú starostlivosť – napríklad doplnkový kyslík, monitorovanie a telemedicínu.

Zdravotné úrady neprejavili žiadny záujem klinicky skúmať tento a podobné komplexné protokoly. Postupom času však pribúdajú dôkazy strednej sily (menej rozsiahle randomizované štúdie) o účinnosti jednotlivých prvkov liečby. [9] Liečba sa nasadzuje od prvých príznakov COVID-19, nečaká sa ani na výsledky testov.

3. FLCCC/I-MASK+

Aliancia FLCCC (Frontline COVID-19 Critical Care) sa spontánne sformovala okolo ďalšieho špičkového internistu, ktorým je profesor Paul E. Marik, vedúci oddelenia pľúcnej a intenzívnej medicíny na Eastern Virginia Medical School v Norfolku. Prof. Marik má za sebou vyše 760 publikácií, ktoré zaznamenali 45 000 citácií, čo z neho robí druhého najcitovanejšieho odborníka na intenzívnu medicínu. Jeho Hirschov index je 101. [10] Zvedavý čitateľ si akiste sám vyhľadá H-index slovenských mediálnych odborníkov.

Expertná skupina okolo prof. Marika už od januára 2020 riešila starostlivosť o ťažko chorých na vtedy nové neznáme ochorenie COVID-19 a vyvinula nemocničný protokol EVMS, ktorý naďalej vylepšovala vďaka čulej výmene skúseností. V apríli 2020 FLCCC oznámila nemocničný protokol MATH+. Mnoho priekopníckych poznatkov, napríklad o používaní kortikoidov, sa neskôr stalo svetovo uznaným liečebným štandardom. [11]

V októbri 2020 prof. Marik zverejnil protokol I-MASK+ na prevenciu a včasnú ambulantnú liečbu, ktorej hlavným prvkom je ivermektín. V našom článku sa pozrieme na aktuálnu, výrazne doplnenú 18. verziu protokolu pre potreby liečby delta variantu COVID-19. [12]

VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK

Predstavíme si stručne funkciu jednotlivých zložiek liečebných protokolov priamo podľa ich opisov, [2] [3] [8] [12] a doplňujúcich zdrojov. Väčšina liekov nie je schválená priamo na použitie proti COVID-19, zaradené sú na základe ich známych vlastností, klinických skúseností a randomizovaných klinických skúšok rôzneho rozsahu. Skratka mg/kg uvádza dávku v počte miligramov na každý kilogram telesnej hmotnosti.

Upozornenie: Článok slúži len na informačné účely. Liečbu treba konzultovať a určiť s lekárom, obzvlášť ak ide o lieky na lekársky predpis. V článku nie je priestor na plný opis náležitostí jednotlivých liekov, je nutné oboznámiť sa aj s príbalovou informáciou. Prípadné nežiaduce účinky konzultujte s lekárom. Dávkovacie režimy jednotlivých protokolov uvádzame v súhrnnej tabuľke na konci článku.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Podporujú prirodzené uzdravovacie schopnosti organizmu, sú veľmi bezpečné a väčšinou voľne dostupné. Užívajú sa zvyčajne s jedlom. Podrobnejšie informácie spolu so zdrojmi nájdete v literatúre. [13 – 15]

Vitamín C

Význam tohto vitamínu je veľmi široký. Užíva sa najlepšie rozdelený aspoň do 3 až 4 dávok počas dňa, s jedlom a dostatočným množstvom tekutín.

Vyššie dávky majú protistresový, protizápalový a protivírusový účinok, a to najmä pri intenzívnom dávkovaní na úrovni črevnej tolerancie – ide o časté dávkovanie každé 2 až 4 hodiny v takých maximálnych dávkach, ktoré ešte nespôsobujú pohyb v črevách alebo hnačku (v prípade hnačky sa dávky znižujú alebo vynechávajú). V tomto režime sa súhrnná denná dávka neustále mení a vyvíja podľa priebehu ochorenia. Najvhodnejšia je na to čistá prášková forma vitamínu C bez prídavných látok, rozpustená v nápoji. Môže nastať až dočasné vymiznutie príznakov ochorenia a pocit zlepšenia. [13] [15]

Problémom je, že koronavírus sám osebe môže spôsobiť nevoľnosť a hnačku, čo následne znemožňuje užívanie vysokých dávok vitamínu C. Vtedy treba zvážiť aspoň bežné dávky podľa protokolu (napr. 1 000 mg 3-krát denne), prípadne skúsiť lipozomálnu formu vitamínu C, ktorá býva lepšie tolerovaná. Iným krátkodobým riešením je infúzia, ak ju má kto podať.

Vysoké dávky sa z princípu opatrnosti neodporúčajú pri ochoreniach obličiek spojených s tvorbou kameňov, poruchách metabolizmu železa/medi, deficiencii G6PD. Diabetikom patrí upozornenie, že vitamín C zvyšuje účinnosť inzulínu a navyše môže pomýliť inzulínovú pumpu, ktorá ho môže nesprávne vyhodnotiť ako cukor a uvoľniť nadmerné dávky inzulínu.

Vitamín D

Ide o prekurzor významného hormónu regulujúceho o. i. činnosť imunitného systému. Podľa porovnávacích štúdií, keď má človek správnu hladinu vitamínu D v krvi, tak v prípade stretnutia s vírusom má nižšie riziko nakazenia i ťažkého priebehu. Preto je žiaduce doplniť vitamín D skôr než ochorieme. Podľa doterajších údajov, ideálne sa zdá byť dosiahnutie hladiny okolo 50 až 60 ng/ml (≃125 až 150 nmol/l). [16] [17]

Treba si uvedomiť, že v našich zemepisných podmienkach obyvatelia, ktorí si cielene nedopĺňajú vitamín D v zimnom polroku (október – marec), majú často deficit tohto vitamínu, čo sa prejavuje aj zvýšenou náchylnosťou na ochorenia dýchacích ciest. Hladina vitamínu D sa dá zistiť odberom krvi, vyšetrenie stojí cca 10 až 20 eur a za určitých okolností ho hradí zdravotná poisťovňa.

Deficit vitamínu D sa nedá v rozumnom čase napraviť ani pomocou stravy, ba ani doplnkov v rozsahu Odporúčaných denných dávok (ODD), ktoré majú prinajlepšom len udržiavací charakter. Navyše, v prípade bežnej formy – cholekalciferol (D3) – môže trvať aj niekoľko dní, kým sa zmetabolizuje do aktívnej formy 25(OH)D, najmä ak je pečeň už zaťažená ochorením či inými okolnosťami. [16] [17]

Preto u ľudí, ktorí majú pravdepodobne alebo preukázateľne deficit vitamínu D, a zároveň im hrozí zvýšené riziko infekcie, alebo sa už infekcia rozbieha, prípadne trpia aj niektorým rizikovým faktorom, je žiaduce, aby sa deficit čím skôr napravil. Tu treba zvážiť intenzívny dávkovací režim – dávka 30 000 IU denne po dobu jedného týždňa [17] zabezpečí pomerne rýchly nárast hladiny, pričom krátkodobo takéto dávkovanie pre bežnú populáciu ešte nebýva škodlivé. Riziko nežiaducich účinkov sa dá minimalizovať súbežným užívaním 200 μg vitamínu K2 denne. [16] [17]

Existujú však zdravotné situácie, keď sa vysoké dávky vitamínu D neodporúčajú, napríklad hyperkalciémia, a pri niektorých treba zvláštnu opatrnosť – sarkoidóza, obličkové kamene, tehotenstvo, užívanie tiazidov, pseudohypoparatyreoidizmus; treba konzultovať s lekárom. [18]

Po týždni intenzívneho režimu sa môže pokračovať v dávkovaní už podľa bežných odporúčaní, napríklad 1 000 až 3 000 IU vitamínu D denne podľa protokolu I-MASK+.

Počas ochorenia má podávanie vitamínu D tiež veľký význam, pričom vhodnejšie sú formy vitamínu s rýchlejšou biologickou dostupnosťou, napríklad kalcifediol, ktoré však na Slovensku nie sú bežne dostupné. Za týchto okolností je aj vitamín D3 lepší ako nič.

Vitamín D sa užíva počas hlavného jedla, olejovú tobolku nehryzieme.

Zinok

Táto minerálna látka je dôležitá pre funkcie imunity, podporuje celistvosť slizníc a potláča množenie vírusu. [20] U dospelých je častý deficit zinku. Niektoré ďalšie používané prípravky, napríklad kvercetín, ivermektín a hydroxychlorochín zlepšujú jeho prestup do buniek. Užíva sa zvyčajne pol hodiny pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle, niektoré formy zaťažujú žalúdok.

Selén

Stopový prvok, ktorého je v našom prostredí nedostatok. Je antioxidant a podporuje protivírusovú imunitu. Môže sa užívať v dávkach až do 200 až 400 μg denne, krátkodobo až do 800 μg denne u dospelých.

Kvercetín

Táto bezpečná látka zo skupiny flavonoidov sa v menších množstvách nachádza v niektorom ovocí a zelenine (napr. v tmavej cibuli). Pri účinnom dávkovaní (napr. 500 mg 2-krát denne) potláča prehnané zápalové reakcie organizmu (sprostredkované cez cytokín IL-6) a dráždivý kašeľ, znižuje prestup vírusu do buniek. Vzájomne sa podporuje s vitamínom C.

Melatonín

Spánkový hormón môže pomôcť zaspať a oddýchnuť si človeku, ktorý je v strese z ochorenia. Užíva sa ústne (s pomalým účinkom).

Kurkumín

Táto bežná žltá kuchynská korenina má silné antioxidačné, imunomodulačné, protizápalové a protivírusové účinky. [19]

ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ LÁTKY

Hoci sa v uvedených protokoloch nespomínajú, skúma sa ich priaznivý vplyv na liečbu COVID-19.

Glutatión je najsilnejší prirodzený vnútrobunkový antioxidant, má protizápalové účinky. Podporuje sa navzájom s vitamínom C.

NAC (N-acetyl-L-cysteín) je aminokyselina – základná a telu prirodzená látka, ktorá v účinných dávkach (600 mg 1- až 2-krát denne) rozpúšťa hlieny, a tak zlepšuje vykašliavanie. Zároveň ako antioxidant prispieva k protizápalovým a protivírusovým procesom a pomáha funkcii pečene. Bežne sa užíva najviac 7 dní.

Vitamíny skupiny B majú viaceré funkcie v činnosti metabolizmu aj imunitného systému. Pri ochorení sú namieste zvýšené dávky B-komplexu, a to aj 3-krát denne.

Izoprinozín/Inozín Pranobex [26] je imunomodulačný liek. Používa sa najmä pri herpesových vírusových ochoreniach. Podáva sa od prvých príznakov ochorenia.

DEZINFEKČNÁ ÚSTNA VODA

Kloktá sa, jej úlohou je zničiť vírus na sliznici a zabrániť tak spätnému šíreniu. Mala by obsahovať cetylpyridinium chlorid alebo chlórhexidín, použiteľný je aj roztok Listerine.

V prípade jódovaného povidónu, napríklad značky Betadine (10-percentný dezinfekčný roztok, zeleno-biele balenie), treba roztok zriediť v pomere 1:10 – napríklad 1 a pol polievkovej lyžice dezinfekcie pridať do 250 ml prevarenej ochladenej vody, a až zriedený používať. Zriedený sa môže kvapkať aj do nosa, 4 až 5 kvapiek do každej nosnej dierky.

ANTIINFEKTÍVA

Hydroxychlorochín

Pôvodne antimalarikum s protizápalovým účinkom, používa sa od roku 1955. Znižuje endozómový presun viriónov v bunkách, čím potláča množenie vírusu.

Riziká: Môže spôsobiť bezpríznakové predĺženie QT-vĺn u <1 % pacientov; u „srdcových“ pacientov s QT syndrómom alebo na liekoch, ktoré ho spôsobujú (dofetilid, sotalol), ho treba používať s opatrnosťou a monitorovaním QTc. Nemá sa používať pri deficiencii G6PD.

Ivermektín

Pôvodne antiparazitikum, ktoré sa používa na liečbu ľudí už 23 rokov. Po podaní 3,7 miliardy dávok je dobre odskúšaný a zaradený na zoznam bezpečných základných liekov WHO. [22] [23] Zhodou okolností má aj viacúrovňové protivírusové účinky. Môže sa použiť napríklad u pacientov, pre ktorých je hydroxychlorochín nedostupný alebo nevhodný.

Nesmie sa užívať súčasne s liekmi proti mikrofiláriám (parazitom), s alkoholom, obozretnosť je nutná pri súbežnom užívaní warfarínu. Bezpečnosť u tehotných a u detí do 15 rokov nie je známa, vylučuje sa do materského mlieka. Môže nastať zvýšenie pečeňových enzýmov, najmä ak človek trpí rozsiahlou parazitárnou infekciou. [21]

Pôvodne sa v protokoloch používalo bežné dávkovanie 0,2 mg/kg, avšak kvôli novým variantom vírusu protokol I-MASK+ zaviedol intenzívne dávkovanie zvýšené 2- až 3-krát, čiže dávky až 0,4 až 0,6 mg/kg, pričom 0,6 mg/kg sa užíva v prípade:

 1. agresívneho variantu, napr. delta,

 2. ak liečba začala až od 5. dňa príznakov a neskôr, alebo

 3. rizikových faktorov.

Na trhu sú prípravky s rôznym obsahom ivermektínu na jednu tabletu, napríklad 3 mg, 6 mg, ale aj 5 mg alebo 12 mg. Počet tabliet treba dôkladne prepočítať: telesnú hmotnosť vydelíme piatimi, potom výsledok vydelíme obsahom jednej tablety. Tablety sa dajú rozdeliť, zaokrúhľuje sa preto na najbližšiu polovicu tablety. Veľkú opatrnosť a dôkladné prepočítanie dávok treba aj pri prípravkoch, ktoré nemajú formu tabliet, ale napríklad kvapiek.

Tab. Vzorový prepočet – základné dávkovanie ivermektínu (0,2 mg/kg) pre obsahy tabliet 3 mg alebo 6 mg

Telesná hmotnosť [kg] Celková denná dávka [mg] Počet tabliet

s obsahom 3 mg

Počet tabliet

s obsahom 6 mg

32 – 40 8 3 1 a pol
41 – 50 10 3 a pol 1 a pol
51 – 59 12 4 2
60 – 68 13,5 4 a pol 2
69 – 77 15 5 2 a pol
78 – 86 16 5 a pol 2 a pol
87 – 95 18 6 3
96 – 104 20 7 3 a pol
105 – 113 22 7 a pol 3 a pol
114 – 122 24 8 4
123 – 131 26 9 4 a pol
132 – 140 28 9 a pol 4 a pol

Pri intenzívnom dávkovaní 0,4 mg/kg sa uvedená denná dávka násobí dvomi, pri 0,6 mg/kg sa násobí tromi.

Favipiravir

Antivirotikum na princípe inhibovania RNA polymeráz, možná alternatíva ivermektínu. Nesmie sa podávať tehotným a dojčiacim ženám (šíri sa dokonca spermiami) alebo pri poruchách obličiek alebo pečene. Môže zvýšiť hladinu kyseliny močovej a zhoršiť príznaky dny, môže spôsobiť psychoneurotické príznaky, napríklad abnormálne správanie. U detí nie je odskúšaný. Opatrnosť je nutná pri súbežnom užívaní s liekmi Pyrazinamid, Repaglinid, Teofylin, Famciklovir Sulindak. [24]

MONOKLONÁLNE PROTILÁTKY

Podávajú sa infúzne rizikovým pacientom na zníženie vírusovej záťaže. Ich účinnosť proti jednotlivým variantom koronavírusu je rôzna.

ANTIBIOTIKÁ

Niektoré antibiotiká majú aj protivírusové a protizápalové účinky. Pritom poskytujú clonu voči sekundárnej bakteriálnej infekcii. Azitromycín sa v niektorých krajinách používa pri liečbe COVID-19 v kombinácii s hydroxychlorochínom. Doxycyklín zase v kombinácii s ivermektínom výrazne znižuje množenie vírusu. Nemá negatívne vplyvy na srdcovo-cievne ochorenia, ale jeho hlavnou nevýhodou sú tráviace ťažkosti a zápal pažeráka.

PROTIZÁPALOVÉ LIEKY

Steroidné hormóny – napríklad Budesonid v odparovanej (nebulizovanej) alebo inhalovanej forme, alebo ústne Dexametazón, či Prednison + Kolchicín (nesteroidný imunomodulačný liek) – môže predpísať lekár v prípade rizikových pacientov alebo pri zhoršovaní príznakov ochorenia v dolných dýchacích cestách, na zabránenie prehnanej zápalovej reakcie organizmu. Tá by totiž mohla zapríčiniť cytokínovú búrku a poškodzovanie pľúcneho tkaniva, v niektorých prípadoch až smrť.

LIEKY PROTI ZRÁŽANLIVOSTI

Koronavírus SARS-CoV-2 pôsobí aj na cievne steny a krvné bunky. Môže vyvolať vznik mikrozrazenín alebo všeobecných zrazenín s následkom trombózy, ktorá nastáva až u polovice smrteľných prípadov.

U rizikových pacientov, napríklad so sklonom k tvorbe zrazenín alebo pri zhoršení ochorenia, lekár môže predpísať lieky znižujúce zrážanlivosť krvi.

Základom býva Aspirín, no ak je indikované okolnosťami, do úvahy prichádza aj podkožne podávaný nízkomolekulový heparín alebo iné lieky. Užívajú sa v bežnom režime na prevenciu zrazenín.

ANTI-ANDROGÉNNE LIEKY

Lieky dočasne znižujúce vplyv mužských pohlavných hormónov (aj u žien). Podľa najnovších poznatkov FLCCC z predbežných klinických skúšok môžu znížiť prestup vírusu do buniek u chorých a výrazne znížiť smrtnosť. [25]

ANTIDEPRESÍVA

Uvedené antidepresíva majú priaznivé biochemické účinky pri COVID-19, preto ich protokol I-MASK+ nasadzuje, ak nie je dostupný ivermektín ani jeho alternatívy. [27] Vyžadujú však dohľad lekára. Fluvoxamín môže spôsobiť akútne záchvaty úzkosti, ktoré treba dôsledne monitorovať a riešiť. Fluoxetín môže pacient lepšie znášať.

POMÔCKY

Telemedicína pomáha lekárovi získať predstavu o stave pacienta pomocou audio a video prenosu počas domácej izolácie. Podstatné sú tiež informácie o životných funkciách a teplote.

Pulzný oxymeter slúži na sledovanie okysličenia krvi. Treba dbať na dobrý stav bateriek. Na meranie sa zvyčajne používa ukazovák alebo prostredník. Lak z nechtov odstránime. Ak sú končatiny studené, najprv ich zahrejeme. Všímame si iba hodnoty spojené so silným signálom pulzu. Sledujeme 30 až 60 sekúnd a zapíšeme si najčastejšiu hodnotu. Meria sa viackrát denne, merania treba zapisovať a zlým znakom je, ak sa ukazuje klesajúci trend. Pokles okysličenia signalizuje oslabenú funkciu pľúc, hodnoty pod 94 percent sú dôvodom na hospitalizáciu. Ak hodnoty klesnú pod 88 percent, treba volať záchranku.

ZÁVER

Mnohí odborníci zdôrazňujú, že kľúčom na zvládnutie krízy je včasná ambulantná liečba chorých. Inou otázkou už je, ako by táto liečba mala vyzerať.

Štandardné postupy ministerstva zdravotníctva sú rozporuplné a nedostatočné, navyše je tu pochybnosť, ku koľkým pacientom sa v skutočnosti liečba dostane (pacient môže mať problém spojiť sa s lekárom čo i len telefonicky). Úplná absencia liečby pre nerizikových pacientov v odporúčaniach MZ SR pre ambulantnú „starostlivosť“ [2] je smutným príkladom „liečebného nihilizmu“.

Niet divu, že široká verejnosť nie je spokojná a šťastná s ne-liečbou, ktorú možno označiť ako „počkáme a uvidíme“, a napriek nevôli ŠÚKL si nakoniec pozháňa rôzne popularizované lieky, ako je napríklad ivermektín alebo izoprinozín, a je rozhodnutá ich pri ochorení použiť. Považovali sme preto za potrebné pomôcť v informovaní o správnom spôsobe použitia podľa známych medzinárodných protokolov.

Tieto informácie však nenahrádzajú konzultácie s ošetrujúcimi lekármi, ktoré sú naďalej potrebné. Je tiež dôležité oboznámiť sa s príbalovými informáciami liekov kvôli možným obmedzeniam a kontraindikáciám.

Pri zistení ochorenia je už na zháňanie liekov neskoro. Nemusia byť totiž v lekárni dostupné a ani nie je vhodné, aby chorý pacient obchádzal lekárne, či už z hľadiska šírenia ochorenia, alebo z hľadiska svojho zdravotného stavu.

Preto treba zvážiť zaobstaranie si aspoň základných vitamínov a liekov vopred, a to v dostatočnom množstve pre seba a prípadne pre rodinných príslušníkov a blízkych, ktorým by sme chceli v prípade ochorenia pomôcť.

Spracoval Mgr. Peter Tuhársky
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o. z.

Dieťa č. 12/2021 – 1/2022
Foto 123rf.com

Prehľadná tabuľka s porovnaním jednotlivých protokolov pre profylaxiu a včasnú ambulantnú liečbu:

Fullscreen Mode

Dieťa č. 12/2021 – 1/2022 si možno kúpiť vo voľnom predaji na Slovensku alebo si ho môžete predplatiť, a to nielen na Slovensku, ale aj zo zahraničia (poštovné predplatiteľom na Slovensku i v Českej republike hradí redakcia). Ak chcete tlačené Dieťa dostávať domov do schránky alebo ho chcete podarovať svojim blízkym, môžete si ho objednať v oblasti Objednávky. Tu si môžete predplatiť aj prístup k elektronickej verzii Dieťaťa.

Hľadáte vhodný darček pod vianočný stromček? Podarujte Dieťa. 

Uvedené názvy môžu byť ochrannými známkami ich oprávnených držiteľov.

Zdroje:

[1] Staršie čísla časopisu Dieťa sa dajú objednať u vydavateľa. Predošlé časti seriálu nájdete aj v archíve na stránke www.dieta.sk alebo (od začiatku až po číslo 9/2015) zahrnuté v knihe TUHÁRSKY, P.: Hovorme o očkovaní… a nebojme sa pýtať. Sollertia, 2016. ISBN 978-80-969294-2-9

[2] Starostlivosť o pacienta s ochorením COVID-19 v ambulancii všeobecného lekára – CESTA PACIENTA. MZSR, standardnepostupy.sk platné od 17.3.2021

[3] Pokyny pre pacientov a príbuzných – ochorenie COVID-19. MZSR, standardnepostupy.sk verzia 1.0 zo dňa 4.3.2021

[4] Dr. Peter McCullough – Svědectví před senátní komisí o léčbě covidu-19. Senate Committee on Health & Human Services. 2021 Mar 10, publikované 2021 Mar 17

[5] Peter A McCullough, MD, MPH. Google Scholar, 2021 Nov 23.

[6] Peter McCullough, MD. Ambulatory Treatment of COVID-19. Youtube, 2020 Oct 12

[7] YouTube Censors Top Doctor. AAPS, 2020 Oct 17

[8] MCCULLOUGH, P.A.: Multifaceted highly targeted sequential multidrug treatment of early ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID-19). Rev Cardiovasc Med. 2020 Dec 30;21(4):517-530. PMID: 33387997. DOI: 10.31083/j.rcm.2020.04.264

[9] COVID-19 early treatment: real-time analysis of 1,157 studies. FLCCC, 2021 Nov 23.

[10] Paul Ellis Marik – Curriculum Vitae. FLCCC, 2021 Nov 24

[11] The FLCCC Alliance Story. FLCCC, navštívené 2021 Nov 24

[12] I-MASK+ Prevention & Early Outpatient Treatment Protocol for COVID-19. FLCCC, version 18, updated on October 12, 2021

[13] TUHÁRSKY, P.: Vitamín C a koronavírus. Dieťa 2020;26(4-5):36-39. ISSN 2585-9765

[14] TUHÁRSKY, P.: Liečba COVID-19. Na čo čakáme? Dieťa 2020;29(11):36-39. ISSN 2585-9765

[15] TUHÁRSKY, P.: Vitamín C a megaskorbická liečba – zabudnutý poklad. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Perfekt, 2014. ISBN 978-80-8046-662-6. Voľne dostupné.

[16] BORSCHE, L.; GLAUNER, B.; MENDEL, J.V. COVID-19 Mortality Risk Correlates Inversely with Vitamin D3 Status, and a Mortality Rate Close to Zero Could Theoretically Be Achieved at 50 ng/mL 25(OH)D3: Results of a Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 2021 Oct 14;13(10):3596. PMID: 34684596. PMCID: PMC8541492. DOI: 10.3390/ijms19030892

[17] MASTERJOHN, Ch.: Vitamin D and COVID-19: The Current State of the Evidence. 2021 Sep 26

[18] VIGANTOL gtt por (fľ.skl.hnedá) 1×10 ml. Súhrn charakteristických vlastností lieku. 2019/03277-TR.

[19] THIMMULAPPA, R. K. et al: Antiviral and immunomodulatory activity of curcumin: A case for prophylactic therapy for COVID-19. Heliyon. 2021 Feb;7(2):e06350. doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e06350. PMID: 33655086. PMCID: PMC7899028

[20] HEYDARZADEH, A.S. et al: Immunopharmacological perspective on zinc in SARS-CoV-2 infection. Int Immunopharmacol. 2021 Jul;96:107630. doi: 10.1016/j.intimp.2021.107630. PMID: 33882442. PMCID: PMC8015651

[21] Stromectol (Ivermectin) tablets. Merck & CO., Inc. 2009.

[22] FDA. Drug Approval: Stromectol (Ivermectin) Tablets. Application No.:  050742s001. Approval Date: 10/08/1998

[23] World Health Organization Model List of Essential Medicines. 21st edition 2019. WHO/MVP/EMP/IAU/2019.06.

[24] FABIFLU – FAVIPIRAVIR TABLETS 200 MG. SÚKL, ATC: J05AX27.

[25] FLCCC Weekly Update August 25, 2021 with Dr. Kory, Dr. Marik, and our new FLCCC Clinical Advisor Dr. Flávio Cadegiani.

[26] BERAN, J. et al: Inosine Pranobex Significantly Decreased the Case-Fatality Rate among PCR Positive Elderly with SARS-CoV-2 at Three Nursing Homes in the Czech Republic. Pathogens. 2020 Dec 16;9(12):1055. PMID: 33339426. PMCID: PMC7766462. doi: 10.3390/pathogens9121055.

[27] SUKHATME, V.P. et al: Fluvoxamine: A Review of Its Mechanism of Action and Its Role in COVID-19. Front Pharmacol. 2021 Apr 20;12:652688. PMID: 33959018. PMCID: PMC8094534. doi: 10.3389/fphar.2021.652688.

[28] EFTIMOVÁ, P.; ŠIMKOVÁ, A.: Štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivostivo všeobecnej ambulancii pre dospelých počas pandémie COVID-19 (verzia 4 platná od dňa 25.11.2021). MZSR, standardnepostupy.sk

 

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok