Vitamín C a koronavírus | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Vitamín C a koronavírus

Vitamín C a koronavírus

Pandémia koronavírusu sa rozvinula do podoby krízy, na akú naša spoločnosť nebola pripravená. V záujme jej úspešného prekonania treba využiť skúsenosti z krajín, ktoré s ňou zápasili pred nami, a vziať do úvahy aj také metódy prevencie a liečby, ktoré dosiaľ konvenčná medicína neprijímala, vrátane použitia vitamínu C vo vysokých dávkach.

SARS-CoV-2

Koronavírusy sú známy patogén a bežne sa spájajú skôr s ľahkými ochoreniami dýchacích ciest podobnými nádche. V posledných rokoch sa však zriedkavo vyskytli aj nové zvláštne vírusové kmene, ktoré spôsobujú ťažké ochorenia, ako napríklad blízkovýchodný respiračný syndróm (MERS) a ťažký akútny respiračný syndróm (SARS). Koncom roku 2019 bol v čínskom meste Wuhan identifikovaný nový kmeň skupiny beta, ktorý dostal označenie SARS-CoV-2, resp. 2019-nCoV. [1] [2] Ochorenie, ktoré spôsobuje, sa označuje COVID-19 (z angl. COronaVIrus Disease 2019). [3]

INFORMAČNÉ VÁKUUM

To, že veľká časť laickej i odbornej verejnosti ochoreniu spočiatku nepripisovala zásadný význam, vrátane autora, je dané viacerými skutočnosťami: senzáciechtivosťou médií, kontroverziami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) počas pandémie chrípky A/H1N1 (2009), parametrami šírenia ochorenia, ako aj deficitom presných informácií, ktorý výrazne sťažuje správny odhad situácie a zavádzanie ochranných opatrení. [4]

Napríklad inkubačná doba, doba prežitia vírusu v prostredí atď. sa začali zverejňovať až okolo polovice marca, keď sa už pre masívne šírenie vírusu zatvárali štátne hranice. [5 – 9] Dokonca aj oficiálne údaje CDC (Centers for Disease Control and Prevention) prekypovali výrazmi ako „predpokladá sa“, „uvažuje sa“, „mohlo by byť možné“ a pod. [10]

PRÍZNAKY A LIEČBA

Hlavnými príznakmi sú horúčka, dýchavičnosť a kašeľ, často suchý. Vážnymi príznakmi, ktoré môžu signalizovať zápal pľúc, a ktoré treba bezodkladne riešiť s lekárom, sú ťažkosti s dýchaním, trvalá bolesť na hrudi alebo modranie pier. [11] [12] Žiadny schválený liek ani vakcína na COVID-19 neexistuje. Liečba je symptomatická a pri ťažkom priebehu je cieľom udržanie životných funkcií. [12]

ČÍNSKA SKÚSENOSŤ

V čase redakčnej uzávierky v Číne už druhý deň za sebou nepribudol nový domáci prípad. [13] Číne sa často priznáva význam ráznych opatrení, ktoré si v Európe možno ťažko predstaviť. Zvyčajne sa tým myslí najmä nekompromisná karanténa, čínski lekári však urobili ešte niečo, o čom sa hovorí len málo: v kríze vyhodnotili dostupné možnosti a siahli po lacnej, bezpečnej a účinnej metóde, ktorú medicínsky systém dosiaľ ignoroval, po vitamíne C.

PREVENCIA

Je známe, že vitamín C je nutný pre funkcie imunity, napríklad pre fagocytózu, bariérové funkcie endotelu, celistvosť vlásočníc a mnoho iných. [14 – 20]

Už menej je však známe, že od dennej dávky u dospelého cca 2 až 3 g (2 000 až 3 000 mg), čiže cca 30 až 40 mg na kilogram hmotnosti, začínajú niektoré ďalšie pozoruhodné účinky. Pohyblivosť neutrofilov sa podstatne zvýši, [21] zrýchli sa transformácia lymfocytov, [22] výrazne stúpa tvorba interferónov, [18] [23 – 26] zlepšuje sa dýchanie u astmatikov [27] [28] atď.

Z hľadiska všeobecných ochorení dýchacích ciest niektoré štúdie uvádzajú zníženie chorobnosti práve pri vyšších dávkach vitamínu C. [29] [30] [23] Tieto dávky sú v súlade s bežnou spotrebou cicavcov, ktoré si takmer všetky syntetizujú vitamín C v pečeni podľa potreby; človek toho nie je schopný pre genetickú poruchu. [30] [46] Treba si uvedomiť dve zásadné veci:

  1. Takéto dávky sa nedajú prijať v bežnej strave; napríklad citrón alebo pomaranč obsahujú len 25 až 80 mg vitamínu C. [27] Ovocie treba konzumovať, je zdravé, ale nemôže pokryť zvýšenú spotrebu vitamínu C.
  2. odporúčané denné dávky pre človeka (ODD, 60 až 100 mg denne) sú určené len na prevenciu skorbutu – ochorenia z ťažkého deficitu – a nie na zabezpečenie dobrého zdravia. [31 – 33] [14]

V štúdiách pozorujeme vzťah medzi dávkou vitamínu C a výsledkom (tzv. dose-response). Tie štúdie, ktoré nepriniesli priaznivý výsledok, používali prevažne nižšie dávky. Často nerešpektovali ani základné parametre farmakokinetiky vitamínu C, akým je napríklad biologický polčas. Vitamín C sa totiž rýchlo metabolizuje a vylučuje, preto ak chceme udržať účinnú hladinu v krvi, denná dávka sa musí užívať rozdelená na viacero dávok počas dňa. [19] [34 – 36] V záujme dobrého vstrebávania sa vitamín C užíva vždy s jedlom a dostatočným množstvom tekutín. [37] [38] [25] [26] Prášková forma sa môže rozpustiť v čaji (pri teplote na pitie), džúse, vode a podobne.

Vstrebávanie vitamínu C zabezpečujú aktívne transporty; [19] [39] telo prijme len toľko, koľko potrebuje. Ak ostane v črevách nevstrebaný zvyšok, osmoticky viaže vodu a spôsobuje plynatosť až jednorazovú hnačku. Je to signál, že denná dávka je privysoká a treba ju znížiť.[25] [26]

Preklad správy firmy DSM uverejnenej na sociálnej sieti: „Včera bolo z našej továrne v Jiangshane vypravených 50 ton vitamínu C podporujúceho imunitu do provincie Hubei s hlavným mestom Wuhan.“ Na kamióne je banner: „V boji proti N-Cov, ľudia z DSM Jiangshan stoja vo svojom srdci pri Wuhančanoch.“

SKÚSENOSTI Z WUHANU

Humanitárna zásielka práškovej kyseliny L-askorbovej pre obyvateľov ťažko skúšaného mesta Wuhan je pre nás inšpiráciou. Ukazuje nielen spolupatričnosť, ale upriamuje pozornosť na veľmi dôležitý prvok prevencie ochorení, na ktorý sa v zdravotnej kríze ľahko zabúda, a tiež na množstvo, v akom je vitamín C potrebný, ak má byť efektívny. [40] Na Slovensku je táto lacná a bezpečná forma vitamínu C bez prídavných látok dostupná v niektorých drogériách a e-shopoch a dúfame, že bude dostupná aj naďalej.

Ak je kyslosť príliš dráždivá pre žalúdok, možno ju neutralizovať sodným bikarbonátom (kuchynskou sódou) v troche vody v pomere cca 1:3 až 1:4 (1 diel sódy, 4 diely kyseliny). Výsledný roztok by mal byť stále mierne kyslý. Existujú aj nekyslé formy vitamínu C, podrobnosti v knihe v kapitole Chemické formy. [57]

Čínski odborníci odporučili v záujme prevencie COVID-19 užívanie vyšších dávok vitamínu C. [41] [42] Známy je prípad rodiny z epicentra epidémie, ktorej členovia užívali vitamín C a neochoreli, a to napriek tomu, že žili bez ochranných pomôcok 10 dní v karanténe s babičkou, ktorá užívala len nepravidelné a nižšie dávky, a potvrdil sa u nej COVID-19. Dcéra užívala až 20 g vitamínu C denne; [43] takúto vysokú dávku dokáže človek prijať napríklad pri silnom strese, chronickom ochorení alebo pod infekčným útokom.

DYNAMICKÁ SPOTREBA

Spotreba vitamínu C sa totiž dynamicky vyvíja; cicavce reagujú na stres a chorobu zvýšením autonómnej syntézy. [44] [45] [30] Človek syntézy nie je schopný, [30] [46] ale príjem v črevách vzrastie mnohonásobne, a to už v „predchorobnom“ štádiu. Hranica črevnej tolerancie (a hnačky) sa výrazne mení, a to dokonca aj v rámci jedného dňa. [25] [26]

Irwin Stone, biochemik, jeden z najvýznamnejších vedcov v problematike vitamínu C, publikoval svoj postup zastavenia nádchy niekoľkými dávkami vitamínu C: 1,5 až 2 g čím skôr pri prvých príznakoch, každých 20 až 30 minút. [30] Jeho priaznivcom sa stal aj prof. Linus Pauling, nositeľ dvoch Nobelových cien, ktorý potom popularizoval vitamín C vo svojej známej knihe. [29]

Dr. Robert Cathcart rozvinul metódu, ktorú nazval „titrovanie k črevnej tolerancii“. Dávky sa potom užívajú podľa potreby, aj každé 2 až 3 hodiny. Pozoroval, že pri vážnejších ochoreniach niekedy telo prijíma až do 200 g denne, a že pri dávkovaní takmer na hranici hnačky (ale ešte bez hnačky) môžu príznaky ochorenia ustúpiť. Pri predčasnom znížení dávok alebo náraste spotreby tela sa príznaky môžu vrátiť a tento cyklus sa môže aj opakovať. Ochorenie potom trvá, a to aj pri zmiernených príznakoch, bežnú dobu. [25] [26]

HOSPITALIZÁCIA

U hospitalizovaných kriticky chorých pacientov je taká spotreba vitamínu C, ktorú nedokáže uspokojiť bežné výživové dávkovanie. Napríklad pri sepse (ktorá patrí aj medzi ťažké komplikácie COVID-19) je plazmová hladina vitamínu C v pásme hlbokého deficitu [47] [48] a napraví sa často až po nasadení minimálne 3 g vitamínu C denne, čo má potom výrazný dopad na prežitie pacientov. [48] [15] [39]

VITAMÍN C AKO DOPLNKOVÁ LIEČBA

Vážny priebeh COVID-19 je v podstate vírusový zápal pľúc, ktorý môže prerásť do smrteľného syndrómu akútnej dychovej tiesne (ARDS). Závažnosť COVID-19 je daná najmä vysokým výskytom týchto komplikácií.

Čínski vedci zaregistrovali už 3 klinické štúdie o vplyve intravenóznych infúznych dávok vitamínu C, a to 12 až 24 g denne ako doplnkovej liečby u pacientov s komplikovaným priebehom COVID-19, s cieľom znížiť smrtnosť a skrátiť liečbu. [42] [49] Člen redakčnej rady odborného časopisu Journal of Orthomolecular Medicine, Dr. Richard Cheng, PhD, osobne vycestoval do Číny a úzko spolupracuje s úradmi na zavedení správnej metodiky podávania infúzneho vitamínu C. [50] Štúdie ešte neskončili, ale predbežné skúsenosti sú dobré. [41] Mesto Šanghaj už oficiálne odporúča liečbu chorých s COVID-19 pomocou infúzneho vitamínu C, 50 až 200 mg na kilogram hmotnosti denne, podľa závažnosti. [50]

Stanovisko univerzitnej nemocnice Xi’an Jiaotong uvádza: „Popoludní 20. februára 2020 sa uzdravili ďalší štyria pacienti s ťažkým koronavírusovým zápalom pľúc v západnom krídle nemocnice Tongji. Dosiaľ bolo prepustených 8 pacientov… Vysoké dávky vitamínu C dosiahli dobré výsledky v klinickom použití. Veríme, že pre pacientov s ťažkým novorodeneckým zápalom pľúc a pre kriticky chorých pacientov, vitamín C treba nasadiť čím skôr po prijatí pacienta… Včasné nasadenie vysokých dávok vitamínu C môže mať silný antioxidačný efekt, môže znížiť zápalovú odpoveď a zlepšiť funkcie endotelu… Mnoho štúdií ukázalo, že veľkosť dávky vitamínu C má výrazný súvis s výsledkom liečby… Vysoké dávky vitamínu C môžu nielen zvýšiť antivírusovú úroveň, ale čo je dôležité, byť prevenciou a liečbou pre akútne poškodenie pľúc (angl. acute lung injury – ALI) a pre syndróm akútnej dychovej tiesne (angl. acute respiratory distress  – ARDS).“ [50]

Dr. Cheng hovorí: „Vitamín C je veľmi sľubný v prevencii a mimoriadne dôležitý pre zomierajúcich pacientov, kde neexistuje lepšia liečba. Od začiatku epidémie zomrelo vyše 2 000 ľudí a nevidel ani nepočul som o použití vysokých dávok vitamínu C v žiadnom z týchto prípadov. Súčasné úzke zameranie na vakcínu a špecifické antivirotiká je nemiestne.“… „Včasné a dostatočne veľké dávky intravenózneho vitamínu C sú kriticky dôležité. Vitamín C nie je len prototypný antioxidant, ale je tiež zapojený do likvidácie vírusu a prevencie jeho replikácie. Význam vysokej dávky vitamínu C nie je len na úrovni antivirotika. Práve syndróm akútnej dychovej tiesne je tým, čo zabíja väčšinu ľudí v koronavírusovej pandémii (SARS, MERS a teraz NCP). ARDS je spoločnou konečnou cestou vedúcou k smrti… Preto voláme po celosvetovej diskusii na túto tému.“ [42]

ÚLOHA VOĽNÝCH RADIKÁLOV

ARDS ako ťažká komplikácia môže nastať u veľmi rôznych ochorení. Jeho súčasťou je prehnaná aktivita imunitného systému; neutrofily (biele krvinky) infiltrujú pľúca a produkujú voľné radikály, čo zapríčiňuje ničenie tkanív a zaplavenie alveol tekutinou. [78] [51]

Voľné radikály sprostredkúvajú poškodenie u mnohých zápalových ochorení. Práve preto je vysokodávkový vitamín C, najbezpečnejší univerzálny zberač voľných radikálov, takým nádejným prostriedkom. Biochemický mechanizmus jeho účinku je teoreticky opísaný. [78] [52] [53] [15]

PROTOKOL

Infúzne podávanie má svoju metodiku, ktorou možno predísť veľkej väčšine nežiaducich účinkov. Známy je napríklad protokol Riordanovej kliniky, ktorá podáva infúzny vitamín C onkologickým pacientom (prevažne vo forme sodného askorbátu, pH neutrálneho). Protokol začína testovaním krvného obrazu vrátane elektrolytov a počtu krviniek (CBC) a testami na známe kontraindikácie. [54] [55]

Správnym riedením (min. 1:18) a rýchlosťou (max. 500 mg/min) sa zachováva vhodná osmolarita roztoku a predíde sa podráždeniu žíl, prídavok sulfátu horčíka a 1g glukonátu vápnika (vždy priamo do infúzie vitamínu C!) znižuje záťaž srdcovo-cievneho systému a udržiava iónovú rovnováhu aj pri vysokých dávkach. [54 – 56] [17] [38] Zásady podávania sú zhrnuté aj v slovenskom jazyku. [57]

UPOZORNENIA

Bezpečnosť vitamínu C sa preukázala klinickými skúškami v intravenóznych dávkach 60 až 100 g denne aj viac, v klinickej praxi boli bez ťažkostí použité aj vyššie dávky. [47] [58 – 60] [17] [55] Pri ústnom užívaní bola jediným dobre preukázaným nežiaducim účinkom mierna hnačka, ktorá začínala u citlivejších od dávky 3 g denne; [61] čitatelia už vedia, prečo je to tak.

Niektorí ľudia však môžu mať zvýšenú citlivosť na nežiaduce účinky, preto sa zvyknú rešpektovať kontraindikácie, pri ktorých sa podanie vysokých dávok z princípu opatrnosti neodporúča. Patria sem niektoré poruchy obličiek, napríklad renálna tubulárna acidóza a hyperoxalúria spojená s tvorbou kameňov. [55] Je síce nedostatok dôkazov, žeby vitamín C spôsoboval obličkové kamene u všeobecnej populácie, avšak dôsledný pitný režim je vždy dôležitý. [61] [54] [55] [17] [38]

Za kontraindikácie sa považujú aj poruchy metabolizmu železa/medi, napríklad hemochromatóza a sideroblastická anémia, a tiež deficiencia G6PD (dedičné ochorenie krviniek). U onkologických pacientov sa dávky zvyšujú postupne. U diabetikov je obzvlášť potrebné užívať vitamín C vždy s jedlom, dávky zvyšovať opatrne a pozorne sledovať glykémiu, lebo vitamín C zvyšuje účinnosť inzulínu (testy môžu skresľovať). Pri užívaní vitamínu C vo forme minerálneho askorbátu treba dbať na bezpečnú dávku obsiahnutých minerálov, napríklad pacienti citliví na sodík musia započítať obsah sodíka v sodnom askorbáte. [55] V prípade neobvyklých ťažkostí treba prerušiť užívanie; niektoré vitamínové prípravky môžu byť nevhodné pre vysoké dávkovanie kvôli prídavným látkam.

POUČÍME SA OD ÚSPEŠNÝCH?

Najvýznamnejším priekopníkom liečebného použitia vitamínu C bol Frederick Klenner, B.S., M.S., M.D., F.C.C.P., A.A.F.P. Jeho záujem o vitamín C začal práve vďaka pacientovi s vírusovým zápalom pľúc, ktorý už chrčal, bol cyanotický a Klenner nemal pre neho žiadnu ďalšiu liečbu. V tejto núdzi zaimprovizoval a podal mu injekčne 2 gramy vitamínu C, dúfajúc, že možno trochu pomôže v úlohe bunkového respiračného katalyzátora. Účinok bol však prekvapením pre celý nemocničný tím a pacient sa po ďalších dávkach rýchlo uzdravil. [32]

Klenner potom počas svojej kariéry rozvíjal liečbu vitamínom C u tisícok pacientov s rôznymi vírusovými ochoreniami a publikoval v recenzovanej odbornej literatúre 28 článkov. Jeho liečebný protokol sa postupne ustálil na dávkach 350 až 700 mg/kg na infúziu, 3- a viackrát denne, podľa závažnosti ochorenia. Pacientov stav bol zvyčajne do 2 až 4 dní už klinicky v poriadku alebo sa aspoň výrazne zlepšil. [17] [20] [38]

Klenner: „Niektorí lekári radšej stoja a pozerajú sa, ako pacient zomiera, než aby mu podali vitamín C, pretože v ich mysli je to navždy ‚len vitamín’.“ [38]

Klennerove zistenia zaujímavo dopĺňajú metaanalýzu, ktorá vyhodnotila štúdie vplyvu vitamínu C na dĺžku pobytu na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Už pomerne malé ústne dávky 1 až 3 g denne skrátili pobyt na JIS o vyše 8 percent. Jednorazová dávka 17 g infúzne mala výrazne lepší účinok, až 44 percent. Autori upozorňujú na významný vzťah medzi dávkou a výsledkom. [15] Práve preto sú mimoriadne cenné Klennerove skúsenosti s výrazne vyššími a pravidelnými dávkami, ktoré zjavne efektívne zhášajú škodlivé procesy sprostredkované voľnými radikálmi.

Dr. Atsuo Yanagisawa, PhD, prezident Japonského kolégia intravenóznej liečby: „Intravenózny vitamín C je bezpečné, efektívne a širokospektrálne antivirotikum.“ [50] Jeho slová potvrdzuje mnoho in vitro štúdií, [30] [18] [62 – 71] pričom sa zrejme účinné hladiny niekedy dajú bezpečne dosiahnuť aj in vivo.

CENZÚRA?

V predošlej časti seriálu sme sa zaoberali dvojtvárnosťou, s akou WHO informuje o systémoch sledovania bezpečnosti očkovania. Tentoraz je podivný spôsob, akým WHO zareagovala na čínske preventívne a liečebné postupy: zorganizovala totiž stretnutie s technologickými gigantmi v oblasti sociálnych sietí a spoločne s nimi chce na internete potlačiť „dezinformácie“ (fake news), vrátane tých o liečbe COVID-19 vitamínom C. [73]

A čo hovorí Dr. Hyoungjoo Shin? „V mojej nemocnici v Daegu v Južnej Kórei všetci hospitalizovaní a všetok personál už týždeň užívajú ústny vitamín C. Niektorí ľudia dostali tento týždeň miernu horúčku, bolesti hlavy a kašeľ, a tí, ktorí mali nejaké príznaky, dostali 30 000 mg intravenózneho vitamínu C. Niektorí sa cítili lepšie približne po dvoch dňoch a väčšine zmizli symptómy po jedinej injekcii.“ [74]

Zatiaľ čo WHO bojuje proti „dezinformáciám“, významní predstavitelia zdravotníckych zariadení a univerzít si vymieňajú dôležité skúsenosti o manažmente COVID-19.

Zásady zhrnul Dr. Sheng Wang, profesor intenzívnej medicíny:

  1. vysoké dávky vitamínu C;
  2. dohľad nad zrážanlivosťou, ktorá môže byť pri COVID-19 zvýšená;
  3. pripravenosť na intubáciu, o jej výsledkoch rozhodujú minúty.

Dr. Enqian Mao, prednosta oddelenia intenzívnej medicíny nemocnice Ruijin v Šanghaji, opísal rýchlejšie uzdravovanie pacientov, vrátane pacienta v kritickom stave, ktorého index okysličenia sa zlepšil prakticky v reálnom čase po infúzii 50 g vitamínu C. [75]

ZÁVER

Najväčšou hrozbou COVID-19 je nenápadné šírenie a vysoký podiel ťažkých priebehov, a to najmä u rizikových populácií, ktoré často vyžadujú využitie prostriedkov intenzívnej medicíny. Základným cieľom doterajších hygienických a karanténnych opatrení bolo spomaliť šírenie infekcie, aby sa získalo trochu času a nenastalo prudké zahltenie kapacít zdravotníckeho systému, a to aj za cenu obmedzení osobnej slobody, podnikania a veľkých ekonomických škôd. Napriek doterajšiemu (v čase redakčnej uzávierky 23. marca 2020) relatívnemu úspechu tvrdých opatrení, prognóza predpokladá prakticky plné vyťaženie kapacít zdravotníctva v lete 2020. [72] Je otázne, či zdravotníci túto rastúcu záťaž vôbec do leta vydržia.

Za týchto okolností je preto plne namieste využiť všetky rozumné, hoci aj nekonvenčné možnosti takej prevencie, ktorá by bola bezpečná a mohla by znížiť podiel vážnych priebehov a odľahčiť tak zdravotníkov; a takej podpornej liečby, ktorá by podporila prirodzené uzdravovacie schopnosti tela, skrátila trvanie hospitalizácie a predišla tak možnosti, že niekomu sa intenzívna starostlivosť jednoducho neujde pre nedostatok zdrojov.

Odborné publikácie, ako aj priame skúsenosti z epidemických oblastí ukazujú, že touto možnosťou je vitamín C. Je to telu prirodzená látka, ktorá sa dá pre potreby podpornej liečby bezpečne nasadiť aj v efektívnych farmaceutických dávkach, vysoko prevyšujúcich jeho bežnú vitamínovú funkciu.

O týchto možnostiach by mali byť informovaní predovšetkým zdravotníci a ďalší pracovníci, ktorí sú v prvej línii ohrozenia, a, samozrejme, aj široká verejnosť. Na štátnej úrovni treba zabezpečiť dostatok vitamínu C na ústne použitie z dôvodu prevencie, ako aj infúzneho vitamínu C na liečbu, a koordinovať metodiku jeho použitia. A v neposlednom rade treba povzbudiť lekárov, aby dopriali túto liečbu svojim pacientom, najmä ak si ju sami vyžiadajú v súlade s právom na informovaný súhlas.

V čase redakčnej uzávierky, vitamín C vo vysokých dávkach zatiaľ nepatrí medzi oficiálne odporúčané postupy, považuje sa za experimentálny.

Každý, kto chce pri hospitalizácii dostať infúzny vitamín C, by si mal pre istotu vopred vytlačiť, vyplniť a podpísať vyhlásenie o zdravotnej starostlivosti; príklad nájdete na 6. strane od konca knihy. [57]

Tento článok nie je lekárskym odporúčaním. Je to príspevok k odbornej i verejnej diskusii o možnostiach pomoci v koronavírusovej kríze. Otázky týkajúce sa zdravia alebo ťažkosti treba konzultovať s kvalifikovaným odborníkom.

Funkcie imunity priaznivo ovplyvňujú aj ďalšie látky. Medzinárodná spoločnosť ortomolekulárnej medicíny odporúča dospelým užívať denne: vitamín C (aspoň 3 g), vitamín D3 (2 000 IU), horčík (400 mg), zinok (20 mg), selén (100 μg), vitamín A a B (komplex) v bežnej dávke multivitamínových doplnkov. [76] [77] Podrobnejšie informácie nájdete v citovanej literatúre alebo v knihe. [57]

Spracoval Mgr. Peter Tuhársky
autor knihy Vitamín C a megaskorbická liečba – zabudnutý poklad [57]

Uvedené názvy môžu byť ochrannými známkami ich oprávnených držiteľov.

časopis Dieťa 4 – 5/2020
Článok je 61. časťou seriálu Hovorme o vede, ktorý vychádza pravidelne už od roku 2013 v časopise Dieťa.
Foto 123rf.com

ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNOK?
Podporiť nás môžete predplatením časopisu Dieťa tu alebo kúpou časopisu Dieťa vo voľnom predaji.

Zdroje:

[1] CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Frequently Asked Questions and Answers. Prebraté: 11. 3. 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html

[2] CHEN, Y. – LIU, Q. – GUO, D.: Emerging coronaviruses: Genome structure, replication, and pathogenesis. J Med Virol. 2020 Apr;92(4):418-423. doi: 10.1002/jmv.25681. PMID: 31967327

[3] CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). CDC Grows SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, in Cell Culture. 15. 2. 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/grows-virus-cell-culture.html

[4] IOANNIDIS, J. P. A.: A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data. STAT 17.3.2020, https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/

[5] Štáty v Európe zatvárajú hranice, na Slovensku sa spomalil život. Pravda.sk 14. 3. 2020.

[6] Štúdia: Inkubačná doba koronavírusu je 5,1 dňa, karanténa 14 dní je teda účinná. Pravda.sk 12. 3. 2020.

[7] Ľudia môžu byť koronavírusom infikovaní aj niekoľko týždňov. Pravda.sk 14. 3. 2020.

[8] Vírus sa šíri na 4,5 metra, vo vzduchu vydrží pol hodiny. Pravda.sk 11. 3. 2020.

[9] Koronavírus je najnákazlivejší, než sa objavia príznaky. Pravda.sk 19. 3. 2020.

[10] CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). How COVID-19 Spreads. Prebraté: 15. 3. 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html

[11] CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Symptoms & Testing. Prebraté 20. 3. 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

[12] CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Healthcare Professionals: Frequently Asked Questions and Answers. Updated March 17, 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/faq.html

[13] China reports no new local virus cases for second day. India Times 20.3.2020. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-reports-no-new-local-virus-cases-for-second-day/articleshow/74722149.cms

[14] PAULING, L.: Are Recommended Daily Allowances for Vitamin C Adequate? Proc Natl Acad Sci U S A. 1974 Nov;71(11):4442-6. PMCID: PMC433902. PMID:4612519. DOI:10.1073/pnas.71.11.4442.

[15] HEMILÄ, H. – CHALKER, E.: Vitamin C Can Shorten the Length of Stay in the ICU: A Meta-Analysis. Nutrients. 2019 Mar 27;11(4). pii: E708. doi: 10.3390/nu11040708. PMID: 30934660. PMCID: PMC6521194

[16] RIORDAN, N. H. et al.: Intravenous Ascorbate as a Tumor Cytotoxic Chemotherapeutic Agent. Project RECNAC, Bio-Communications Research Institute, 3100 N. Hillside, Wichita, Kansas 67219. Med Hypotheses. 1995 Mar;44(3):207-13. DOI:10.1016/0306-9877(95)90137-X. PMID:7609676.

[17] KLENNER, F. R.: Significance of high daily intake of ascorbic acid in preventive medicine. J Int Acad Prev Med. 1974;1(1):45-69. Tiež v: Williams RJ and Kalita DK, editors. A physician’s handbook on orthomolecular medicine. 1977. New York: Pergamon, p 51-59. ISBN-10: 0080215335; ISBN-13: 978-0080215334. Reprinted 1979: New Canaan CT: Keats. ISBN-10: 0879831995; ISBN-13: 978-0879831998.

[18] SAUL, A. W.: Vitamin C As An Antiviral: It’s All About Dose. J Orthomolecular Med. – News Service,  2009 December 3;5(9). https://orthomolecular.org/resources/omns/v05n09.shtml

[19] HICKEY, D. S. – ROBERTS, H. J. – CATHCART, R. F.: Dynamic Flow: A New Model for Ascorbate. J Orthomol Med 2005;20(4):237-44. https://orthomolecular.org/library/jom/2005/pdf/2005-v20n04-p237.pdf

[20] KLENNER, F. R.: Observations on the dose and administration of ascorbic acid when employed beyond the range of a vitamin in human pathology. J Appl Nutr. 1971;23(3-4):61-88.

[21] ANDERSON, R.: Ascorbate-mediated stimulation of neutrophil motility and lymphocyte transformation by inhibition of the peroxidase/H2O2/halide system in vitro and in vivo. Am J Clin Nutr. 1981 Sep;34(9):1906-11. PMID:7282616.

[22] ANDERSON, R. et al:. The effects of increasing weekly doses of ascorbate on certain cellular and humoral immune functions in normal volunteers. Am J Clin Nutr. 1980 Jan;33(1):71-6. PMID:7355784.

[23] HEMILÄ, H. – CHALKER, E.: Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jan 31;1:CD000980. DOI:10.1002/14651858.CD000980.pub4. PMID:23440782.

[24] STANTIC-PAVLINIC, M. et al.: Vitamin C–a challenge in management of rabies. Swiss Med Wkly. 2004 May 29;134(21-22):326-7. PMID:15243845.

[25] CATHCART, R. F.: The Method of Determining Proper Doses of Vitamin C for the Treatment of Disease by Titrating to Bowel Tolerance. Orthomolecular psychiatry, 1981; 10(2):125-132. https://www.orthomolecular.org/library/jom/1981/pdf/1981-v10n02-p125.pdf

[26] CATHCART, R. F.: Vitamin C, titrating to bowel tolerance, anascorbemia, and acute induced scurvy. Med Hypotheses. 1981 Nov;7(11):1359-76. PMID:7321921. DOI:10.1016/0306-9877(81)90126-2.

[27] BUCHANEC, J. et al.: Vitamín C – čo o ňom (ne)vieme. Přehledové práce. Klin Farmakol Farm 2005; 19: 53–56.

[28] HEMILÄ, H.: Vitamin C may alleviate exercise-induced bronchoconstriction: a meta-analysis. BMJ Open. 2013 Jun 20;3(6). DOI:10.1136/bmjopen-2012-002416. PMID:23794586. PMCID:PMC3686214.

[29] LINUS, P.: How to Live Longer And Feel Better. W. H. Freeman and Company. 1986. ISBN 0-380-70289-4. OCLC 154663991 15690499. New York: Avon Books, 1987. Oregon State University Press, 2006. ISBN-13: 9780870710964.  V českom jazyku: Jak déle žít a lépe se cítit. ARGO, 2015. 395s. ISBN: 978-80-257-1225-2.

[30] STONE, I.: The Healing Factor: Vitamin C Against Disease. Grosset and Dunlap, New York, 1972. ISBN 0-399-50764-7.

[31] HICKEY, S. – ROBERTS, H.: Ridiculous Dietary Allowance. 2004; Lulu Press. 151p. ISBN: 978-1-4116-2221-0.

[32] KLENNER, F. R.: The Use of Vitamin C as an Antibiotic. J Applied Nutr, 1953;6:274-8.

[33] HICKEY, S. – ROBERTS, H.: Ascorbate: The science of vitamin C. 2004. ISBN 1-4116-0724-4. Morrisville, NC. https://www.lulu.com

[34] PADAYATTY, S. J. et al.: Vitamin C pharmacokinetics: implications for oral and intravenous use. Ann Intern Med. 2004 Apr 6;140(7):533-7. PMID:15068981. DOI:10.7326/0003-4819-140-7-200404060-00010.

[35] HICKEY, S. – ROBERTS, H. – MILLER, N.: Pharmacokinetics of oral vitamin C. J Nutr & Envir Med. 2008;17(3):169-177(9). DOI:10.1080/13590840802305423.

[36] HICKEY, S. – ROBERTS, H.: Misleading information on the properties of vitamin C. PLoS Med. 2005 Sep;2(9):e307; author reply e309. PMCID: PMC1236801. PMID 16173838. DOI:10.1371/journal.pmed.0020307.

[37] Zita Weise Prinzo. SCURVY and its prevention and control in major emergencies. WHO/NHD/99.11. World Health Organization, 1999.

[38] LENDON, H. – SMITH, M. D.: Clinical Guide to the Use of Vitamin C. Tacoma, WA: Life Sciences Press. 1991. ISBN 0-943685-13-3. Adaptované z publikácie: Vitamin C as a Fundamental Medicine: Abstracts of Dr. Frederick R. Klenner, M.D.’s Published and Unpublished Work. Tacoma, WA: Life Sciences Press. Prvý výtlačok 1988. ISBN 0-943685-01-X. Reprint: 1991 E.T.Printing – 85615 McDaniel Rd. Milton-Freewater, OR 97862. ISBN 0-943685-13-3.

[39] WILSON, J. X.: Mechanism of action of vitamin C in sepsis: ascorbate modulates redox signaling in endothelium. Biofactors. 2009 Jan-Feb;35(1):5-13. PMID:19319840. PMCID:PMC2767105. NIHMSID:NIHMS151756. DOI:10.1002/biof.7.

[40] Tons of vitamin C to Wuhan. J Orthomolecular Med – News Service, Feb 23, 2020;16(13). https://orthomolecular.org/resources/omns/v16n13.shtml

[41] SAUL, A. W. – YANAGISAWA, A.: Hospital-based Intravenous Vitamin C Treatment for Coronavirus and Related Illnesses. J Orthomolecular Med – News Service, Feb 2, 2020;16(7). https://orthomolecular.org/resources/omns/v16n07.shtml

[42] SAUL, A. W.: Three Intravenous Vitamin C Research Studies Approved for Treating COVID-19. J Orthomolecular Med – News Service, Feb 21, 2020;16(12). https://orthomolecular.org/resources/omns/v16n12.shtml

[43] CHENG, R.: Vitamin C Saves Wuhan Family from COVID-19. J Orthomolecular Med – News Service, Mar 5, 2020;16(17). https://orthomolecular.org/resources/omns/v16n17.shtml

[44] STONE, I.: Eight Decades of Scurvy. The Case History of a Misleading Dietary Hypothesis. Orthomolecular Psychiatry. 1979;8(2):58-62. https://www.orthomolecular.org/library/jom/1979/pdf/1979-v08n02-p058.pdf

tiež: Australas Nurses J. 1979 Sep;8(11):28-30. PMID:118729.

[45] STONE, I.: Homo Sapiens Ascorbicus, A Biochemically Corrected Robust Human Mutant. Med Hypotheses. 1979 Jun;5(6):711-21. PMID:491997. DOI:10.1016/0306-9877(79)90093-8.

[46] STONE, I.: On the Genetic Etiology of Scurvy. Acta Genet Med Gemellol (Roma). 1966 Oct;15(4):345-50. PMID:5971711. DOI:10.1017/s1120962300014931.

[47] FOWLER, A. A. et al: Phase I safety trial of intravenous ascorbic acid in patients with severe sepsis. J Transl Med. 2014 Jan 31;12:32. doi: 10.1186/1479-5876-12-32. PMID: 24484547. PMCID: PMC3937164

[48] MARIK, P. E. et al.: Hydrocortisone, Vitamin C, and Thiamine for the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock: A Retrospective Before-After Study. Chest. 2017 Jun;151(6):1229-1238. doi: 10.1016/j.chest.2016.11.036. PMID:27940189

[49] Vitamin C Infusion for the Treatment of Severe 2019-nCoV Infected Pneumonia. ZhiYong Peng, Zhongnan Hospital. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04264533. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04264533

[50] Shanghai Government Officially Recommends Vitamin C for COVID-19. J Orthomolecular Med – News Service, Mar 3, 2020;16(16). https://orthomolecular.org/resources/omns/v16n16.shtml

[51] ŠTÍPEK, S. a kol.: Antioxidanty a voľné radikály ve zdraví a v nemoci. Grada Publishing 2000. ISBN 80-7169-704-4.

[52] CATHCART, R. F.: Vitamin C: The nontoxic, nonrate-limited, antioxidant free radical scavenger. Med Hypotheses, 1985 Sep;18(1):61-77. PMID:4069036. DOI:10.1016/0306-9877(85)90121-5.

[53] CATHCART, R. F.: A Unique Function for Ascorbate. Med Hypotheses. 1991 May;35(1):32-7. PMID:1921774. DOI:10.1016/0306-9877(91)90080-I.

[54] RIORDAN, H. D. et al.: Intravenous Ascorbic Acid: Protocol for its Application and Use. P R Health Sci J. 2003 Sep;22(3):287-90. PMID:14619456.

[55] RIORDAN, H. et al.: The Riordan Intravenous Vitamin C (IVC) Protocol For Adjunctive Cancer Care: IVC As A Chemotherapeutic And Biological Response Modifying Agent. Riordanclinic.org 2015/11. Protokol od s.12: https://riordanclinic.org/wp-content/uploads/2015/11/RiordanIVCprotocol_en.pdf

[56] SAUL, A. W. – YANAGISAWA, A.: Hospital-based Intravenous Vitamin C Treatment for Coronavirus and Related Illnesses. J Orthomolecular Med – News service 2.2.2020;16(7). https://orthomolecular.org/resources/omns/v16n07.shtml

[57] TUHÁRSKY, P.: Vitamín C a megaskorbická liečba – zabudnutý poklad. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Perfekt, 2014. ISBN 978-80-8046-662-6. Kapitola IV. Postup nasadenia pri liečbe – Injekčné podávanie. Voľne dostupné: https://rizikaockovania.sk/dok/Vitamin_C-liecba.pdf

[58] CASCIARI, J. J. et al.: Cytotoxicity of ascorbate, lipoic acid, and other antioxidants in hollow fibre in vitro tumours. Br J Cancer. 2001 Jun 1;84(11):1544-50. PMID:11384106. PMCID:PMC2363673.

[59] TANAKA, H. et al.: Reduction of resuscitation fluid volumes in severely burned patients using ascorbic acid administration: a randomized, prospective study. Arch Surg. 2000 Mar;135(3):326-31. PMID:10722036. https://archsurg.ama-assn.org/cgi/content/full/135/3/326

[60] JACKSON, J. A. et al.: Sixteen-Year History with High Dose Intravenous Vitamin C Treatment for Various Types of Cancer and Other Diseases. J Orthomolecular Med. 2002;17(2):117-9. https://www.riordanclinic.org/research/articles/89023765_jom.pdf

[61] HATHCOCK, J. N. et al.: Vitamins E and C are safe across a broad range of intakes. Am J Clin Nutr. 2005 Apr;81(4):736-45. PMID:15817846. DOI:10.1093/ajcn/81.4.736.

[62] JUNGEBLUT, C. W.: Inactivation of poliomyelitis virus in vitro by crystalline vitamin C (Ascorbic Acid). J Exp Med. 1935 Sept 30;62(4):517–21. PMID:19870431. DOI:10.1084/jem.62.4.517. PMCID: PMC2133291.

[63] KLEIN, M.: The mechanism of the virucidal action of ascorbic acid. Science. 1945 Jun 8;101(2632):587-589. PMID:17739440. DOI:10.1126/science.101.2632.587.

[64] BOURNE, G. H.: Vitamin C and Immunity. Brit J Nutr, 1949 Dec;2(4):341-347. DOI:10.1079/BJN19480063.

[65] TURNER, G. S.: Inactivation of vaccinia virus by ascorbic acid. J Gen Microbiol. 1964 Apr;35:75-80. PMID:14171261. DOI:10.1099/00221287-35-1-75.

[66] BISSELL, M. J. et al.: Ascorbic acid inhibits replication and infectivity of avian RNA tumor virus. Proc Natl Acad Sci U S A. 1980 May;77(5):2711-5. PMID:6248860. PMCID: PMC349473.

[67] WHITE, L. A. et al.: In vitro effect of ascorbic acid on infectivity of herpesviruses and paramyxoviruses. J Clin Microbiol. 1986 Oct;24(4):527-31. PMID:3021808. PMCID: PMC268964.

[68] MURATA, A. et al.: Mechanism of inactivation of bacteriophage deltaA containing single-stranded DNA by ascorbic acid. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1975;21(4):261-9. PMID:1214179.

[69] HARAKEH, S. – JARIWALLA, R. J. – PAULING, L.: Suppression of human immunodeficiency virus replication by ascorbate in chronically and acutely infected cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 1990 Sep;87(18):7245-9. PMID:1698293. PMCID: PMC54720.

[70] MADHUSUDANA, S. N. et al.: In vitro inactivation of the rabies virus by ascorbic acid. Int J Infect Dis. 2004 Jan;8(1):21-5. PMID:14690777. DOI:10.1016/j.ijid.2003.09.002.

[71] FURUYA, A. et al.: Antiviral effects of ascorbic and dehydroascorbic acids in vitro. Int J Mol Med. 2008 Oct;22(4):541-5. PMID:18813862. DOI:10.3892/ijmm_00000053.

[72] Inštitút zdravotnej politiky. Dopady obmedzenia mobility na šírenie vírusu Covid-19. 17.3.2020. https://izp.sk/wp-content/uploads/2020/03/predikcia_koronavirus_17.3.2020_2.pdf

[73] FARR, C.: Facebook, Amazon, Google and more met with WHO to figure out how to stop coronavirus misinformation. CNBC, Feb 14 2020. https://www.cnbc.com/2020/02/14/facebook-google-amazon-met-with-who-to-talk-coronavirus-misinformation.html

[74] News Media Attacks Vitamin C Treatment of COVID-19 Coronavirus. J Orthomolecular Med – News Service, Mar 1, 2020;16(15). https://orthomolecular.org/resources/omns/v16n15.shtml

[75] CHENG, R.: Successful High-Dose Vitamin C Treatment of Patients with Serious and Critical COVID-19 Infection. J Orthomolecular Med – News Service, Mar 18, 2020;16(18). https://orthomolecular.org/resources/omns/v16n18.shtml

[76] Vitamin C Protects Against Coronavirus. J Orthomolecular Med – News Service, Jan 26, 2020;16(04). https://orthomolecular.org/resources/omns/v16n04.shtml

[77] Nutritional Treatment of Coronavirus. J Orthomolecular Med – News Service, Jan 30, 2020;16(04). https://orthomolecular.org/resources/omns/v16n06.shtml

[78] EROL, A.: High-dose Intravenous Vitamin C Treatment for COVID-19. J Orthomolecular Med – News Service, Mar 21, 2020;16(19). https://orthomolecular.org/resources/omns/v16n19.shtml

 

O autorovi

Podobné články

2 komentáre

  1. wishgranter042 24 marca, at 18:36

    Dakujem autorovi za fantasticke zhrnutie vsetkych tychto informacii do jedneho clanku. tiez som mal tieto clanky a prekladal som postupne a planoval dat ako status, ale tu vidim fantasticku profesionalnu pracu.

Zanechať komentár

Only registered users can comment.