nežiaduce účinky očkovania | Dieťa.sk

Tag "nežiaduce účinky očkovania"

Nad očkovaním proti HPV infekcii

Očkovanie proti HPV infekcii má byť na Slovensku plošné, buď ako povinné alebo dobrovoľné, no plne hradené zdravotnými poisťovňami.