Žiadame ministerstvo zdravotníctva o lepšiu informovanosť lekárov i verejnosti o vážnych nežiaducich účinkoch očkovania | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Žiadame ministerstvo zdravotníctva o lepšiu informovanosť lekárov i verejnosti o vážnych nežiaducich účinkoch očkovania

Žiadame ministerstvo zdravotníctva o lepšiu informovanosť lekárov i verejnosti o vážnych nežiaducich účinkoch očkovania

Rodičia napäto diskutujú o novom prípade podozrivého úmrtia, tentoraz 5-mesačnej Sabrínky z Modrého Kameňa, ktorá deň po povinnom očkovaní, podľa veku zrejme kombináciou hexavakcíny a pneumokokovej vakcíny, dostala teplotu a v ďalší deň ráno umrela. Spôsob, akým sa o prípade informuje, nevzbudzuje dôveru.

Napríklad z pôvodnej správy bola odstránená zmienka o horúčke, a okamžite sa citovali odborníci, ktorí viac-menej nepriznávali akékoľvek vážnejšie nežiaduce účinky očkovania. Slovensko je výnimkou minimálne v európskom priestore – nevyskytujú sa tu ani také nežiaduce účinky, aké sa bežne vyskytujú a aké priznávajú samotní výrobcovia v príbalových letákoch.[1] [2]

Okrem toho na otázku redaktorky „Existuje nejaká súvislosť medzi očkovaním detí a ich následným úmrtím? Na Slovensku, vo svete, bolo niečo také potvrdené?“ virológ Fedor Čiampor odpovedal: „Ja nepoznám taký prípad.“

Upozorňujeme, že naše občianske združenie pozná takéto prípady, pričom dva (hoci nie oficiálne potvrdené) sa týkajú detí našich členov. Prípady úmrtí po očkovaní sú zdokumentované po celom svete. Je preto alarmujúce, ak ľudia, ktorí o očkovaní rozhodujú a mali by konať v najlepšom záujme dieťaťa a rodičov, o takýchto prípadoch nevedia.

Opakovane žiadame, aby Úrad verejného zdravotníctva poučil pediatrov a ostatných detských lekárov o možnosti vážnych reakcií detí na vakcíny, vrátane netypických život ohrozujúcich stavov. Opakovane ponúkame naše skúsenosti z praxe o najčastejších chybách, ku ktorým dochádza zo strany lekárov a o ktoré sme ochotní sa podeliť s lekárskou verejnosťou.

Zarážajúce je, akým spôsobom sa k správe postavil výbor Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, ktorá by mala v prvom rade zastupovať verejný záujem – nečakal ani na výsledky pitvy a už v tlačovej správe vyzýval rodičov, aby ďalej očkovali. V tejto situácii, keď je tu podozrivé a veľmi tragické úmrtie a príčina smrti nebola zatiaľ stanovená, ako verejnosť očakávame a požadujeme zdržanlivý postoj v zmysle predbežnej opatrnosti. Napokon, nie tak dávno sa z obehu sťahovala podozrivá šarža hexavakcíny a nikto nemôže vylúčiť takéto alebo horšie situácie do budúcnosti.

Na základe doterajších skúseností vieme, že pitva nemusí objasniť skutočnú príčinu úmrtia. Na Slovensku je ročne približne 20 úmrtí s nič nehovoriacou diagnózou SIDS, ktorá v skutočnosti znamená, že dojča nečakane zomrelo a lekár nevie určiť príčinu. Koľko z nich by mohlo byť nerozpoznanými vakcinačnými úmrtiami?

Vzhľadom na nízku angažovanosť úradov obhajujúcich verejný záujem by práve naše občianske združenie chcelo dôrazne rodičov upozorniť, aby sa pred každým očkovaním oboznámili aspoň s príbalovým letákom vakcíny a nechali si vysvetliť, ako rozpoznať prejavy uvádzaných nežiaducich účinkov a čo v takom prípade robiť. Ak sa rozhodnete očkovať, v dňoch pred aj po očkovaní chráňte dieťa pred namáhavými a stresujúcimi aktivitami a vyhýbajte sa rizikovým infekčným prostrediam s množstvom ľudí. Ak je dieťa choré, zvážte odklad očkovania. Každú zvláštnu zmenu v správaní alebo stave dieťaťa si zaznamenajte a každé podozrenie na nežiaduci účinok hláste svojmu pediatrovi ako aj Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv prostredníctvom formulára dostupného na stránke www.sukl.sk – trvajte na tom, aby pediater zapísal vaše podozrenie do zdravotnej dokumentácie dieťaťa, je to vaše právo.

Považujeme za potrebné upozorniť, že rodina, v ktorej sa vyskytnú vážne nežiaduce účinky, je odkázaná sama na seba, pretože Národná rada Slovenskej republiky sa už dvakrát odmietla zaoberať odškodňovaním následkov očkovania, ktoré prikazuje zákon pod hrozbou pokuty. Žiadame, aby bol konečne napravený tento neslýchaný stav.

V záujme zvýšenia transparentnosti tiež žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR, aby doplnilo Pracovnú skupinu pre imunizáciu, ktorá de facto rozhoduje o povinnom očkovacom programe, o zástupcu širokej verejnosti, ktorým je naše občianske združenie.

Prosíme verejnosť o slušnú diskusiu bez vzájomného odsudzovania. Vo svetle takýchto nešťastí, aké postihlo rodinu z Modrého Kameňa, nie je ťažké pochopiť oprávnené obavy niektorých rodičov z vážnych nežiaducich účinkov očkovania, ktoré napriek snahe o zamlčiavanie reálne existujú, a ich snahu o informované rozhodnutie, na ktoré majú plné právo.

Žiadame príslušné úrady o dôkladné vyšetrenie a zverejnenie všetkých detailov k tomuto tragickému prípadu tak, aby boli relevantnými dôkazmi vysvetlené okolnosti tohto úmrtia a jeho spojitosť s absolvovaným očkovaním, keďže ide o verejný záujem a zdravie našich detí.

tlačová správa, 6.12.2017
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z.

IČO: 42126835
DIČ: 2022463267
www.rizikaockovania.sk

O nás: Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania o. z. vzniklo v roku 2007. Združuje takmer 100 rodičov, mnohí majú deti ktoré utrpeli následky spôsobené zrejme očkovaním. Našimi prvoradými cieľmi bolo a je informovať o danej téme, spolupodieľať sa na zmene legislatívy v prospech dobrovoľnosti očkovania a odškodňovaní obetí očkovania, pričom neskôr sme činnosť rozšírili aj o ďalšie oblasti ochrany ľudských práv detí a rodiny.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na: kontakt@rizikaockovania.sk

[1]     Infanrix Hexa – Súhrn charakteristických vlastností lieku. EMA/EPAR WC500032505.

[2]     Prevenar 13 – Súhrn charakteristických vlastností lieku. EMA/EPAR WC500057247.

Foto Shutterstock

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok