Z vašich ohlasov na článok „Právna možnosť obrany proti povinnému očkovaniu detí“ | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Z vašich ohlasov na článok „Právna možnosť obrany proti povinnému očkovaniu detí“

Z vašich ohlasov na článok „Právna možnosť obrany proti povinnému očkovaniu detí“

Niekoľko poznámok k článku JUDr. Adama Puškára „Právna možnosť obrany proti povinnému očkovaniu detí“, ktorý vyšiel v Dieťati č. 12/2017 – 1/2018, nám poslal  Ing. Martin Fuchsberger zo Žiliny.

 1. Očkovanie nie je medicínsky zákrok, ktorý by mal povahu liečenia. Je to preventívny zákrok a vakcína nie je liek, ako sa často uvádza! Tento rozdiel medzi liekom a prostriedkom na prevenciu chorôb má zásadný význam, lebo kým u liekov sa nepriaznivé vedľajšie účinky pripúšťajú a každý pacient by mal byť na ne upozornený, pri preventívnych zákrokoch by nemali byť nežiaduce účinky prípustné. A keďže tieto jestvujú, ba niektoré sú dokonca veľmi závažné , ako to je evidentné z príbalových letákov k vakcínam, potom by sa mali vykonávať takéto preventívne zákroky len so súhlasom osoby, na ktorej sa majú tieto vykonať, alebo – v prípade detí – len so súhlasom zákonných zástupcov. V prípade mnohých lekárskych zákrokov podpisuje pacient dokonca reverz, čím potvrdzuje, že bol oboznámený s rizikami a aj s prípadnými nežiaducimi následkami zákroku. V prípade očkovania nejestvuje nič také!
 2. V októbri 2005 bola predložená na generálnom zhromaždení OSN pre výchovu a kultúru (UNESCO) deklarácia v tomto znení: „Každý preventívny, diagnostický a terapeutický medicínsky zákrok smie byť vykonaný len na základe predchádzajúceho slobodného a informovaného súhlasu osoby, ktorej sa to týka. Súhlas musí byť jednoznačný a môže byť kedykoľvek odvolaný bez nejakých následkov.“

  Tento text je v článku 6 tejto deklarácie, ktorú podpísalo vyše 190 členských štátov OSN a medzi nimi určite aj SR! Ako je teda možné, že SR nedodržiava túto deklaráciu (dohovor) a ako je možné, že ho nerešpektuje ani naša ústava? Sudcovia Ústavného súdu v SR totiž rozhodli približne pred 1,5 rokom, že povinné očkovanie detí nie je v rozpore s ústavou SR. Máme to chápať tak, že naša ústava ignoruje takýto závažný dohovor, ktorý vlastne len potvrdzuje chartu základných ľudských práv?

 3. Zarážajúca je aj tá skutočnosť, že zákon o povinnom očkovaní detí neobsahuje žiadnu možnosť odškodnenia tých detí, ktorých zdravie bolo preukázateľne poškodené očkovaním. V roku 2014 NR SR neprijala novelu tohto zákona, ktorú inicializovali dvaja poslanci KDH. Pred hlasovaním o tejto novele som poslal e-mail všetkým 150 poslancom a poslankyniam NR SR, v ktorom som sa pokúsil vysvetliť im, prečo by mala byť novela tohto zákona prijatá, a teda prečo by mal byť do nej zavedený inštitút odškodnenia.
  Na tento môj list zareagovali len 4 poslanci NR SR, no ani jeden z nich nereagoval na tú podstatnú skutočnosť, že táto novela mala predovšetkým za cieľ zabezpečiť elementárnu spravodlivosť do direktívneho zákona o povinnom očkovaní.
  To, že si poslankyne a poslanci NR SR neuvedomili, v čom je podstata tejto novely zákona o povinnom očkovaní detí, sa prejavilo potom aj pri samotnom hlasovaní o tejto novele, keď za ňu hlasovalo len 23 poslancov KDH a tento návrh sa nedostal ani len do druhého čítania.
  Hodno hádam ešte spomenúť, že ešte pred návrhom tejto novely interpeloval poslanec doc. Dr. Jozef Mikloško vtedajšiu ministerku zdravotníctva SR, pani Zuzanu Zvolenskú.

  V interpelácii z 29. 10. 2013 upozornil pani ministerku Zvolenskú na skutočnosť výrazného zhoršovania zdravotného stavu detí. Upozornil ju tiež na fakt, že v 15 štátoch EÚ nie je povinné očkovanie detí, a že zákon o povinnom očkovaní odporuje zásade informovaného súhlasu a výhrade vo svedomí.

  Pani ministerka odmietla vo svojej odpovedi na túto interpeláciu všetky tieto a ďalšie argumenty a odmietla tiež spájať s očkovaním také choroby ako autizmus a cukrovka.
  Podobný postoj zaujala Etická komisia pri MZ SR v uznesení č. 43/51 z 19. novembra 2013, ako aj prezídiá SLS a SLK. V týchto a podobných vyhláseniach sa vždy tvrdí, že takéto choroby nesúvisia s očkovaním, no nikdy sa neuvádza, čo je teda príčinou významného zhoršovania zdravotného stavu detí v SR a takých chorôb, ako napr. autizmu , cukrovky a ďalších závažných chorôb už v útlom detskom veku u detí, ktoré sa narodili zdravé!
  Pritom v podstate všetci títo odborníci ignorujú nespochybniteľné fakty, akými sú napr. vakcíny sťahované z používania v dôsledku ich závadnosti, ba aj poškodenia zdravia. Napr. v Keni v r. 2014 bol poškodený jeden milión (!!!) žien vo fertilnom veku.

  Tiež sa ignoruje vyhlásenie Dr. Williama Thompsona z CDC, v ktorom verejne priznal, že tento úrad sfalšoval viaceré štúdie a aj tú, ktorá dokazovala, že sa preukázal súvis medzi autizmom detí afro-americkej populácie v USA a očkovaním s MMR vakcínou. Takýchto prípadov je ale ešte oveľa viacej!

  Experti na túto problematiku, ako aj všetci tí, ktorí sa vyjadrili k interpelácii doc. Dr. Mikloška, ignorovali tiež fakt, že v USA jestvuje federálny orgán, ktorý má označenie „vakcinačný súd“, ktorý už priznal odškodnenia za ťažké poškodenia zdravia očkovaním viac ako 500 jedincom!!! Tento súd priznal aj priamu súvislosť medzi očkovaním a autizmom. Avšak naši odborníci takúto súvislosť rezolútne odmietajú. Sú teda naozaj odborníkmi na tomto poli? V tejto súvislosti treba totiž ešte dodať, že všetky tieto súdne procesy boli nesmierne zdĺhavé a náročné a na strane štátu (USA) vystupovali renomovaní odborníci a právnici, ktorí robili všetko pre to, aby bránili záujmy štátu, teda aby štát nemusel vyplatiť odškodné.
  Avšak pod ťarchou dôkazov museli kapitulovať aj oni a odškodnenia boli priznané.

 4. O tom v akých situáciách majú rodičia právo odmietnuť zaočkovať svoje dieťa, sa písalo pomerne otvorene a konkrétne v časopise DIEŤA č. 9/2013, v článku „K očkovaniu sa treba postaviť realisticky“, (str. 32 až 34).
  V tom istom čísle vysvetľuje Mgr. Peter Tuhársky, čo môže byť príčinou toho, že každý jedinec znáša očkovanie rozdielne („Synergia ako nepriateľ“). Synergia toxínov je určite hlavným dôvodom toho, prečo naše organizmy podľahnú nejakej chorobe. Keďže nie je v našich silách sledovať súčasné pôsobenie viacerých toxínov, a už vôbec nie u konkrétneho jedinca, je veľmi dôležité, aby sme čo v najväčšej miere eliminovali toxíny z nášho prostredia, stravy, kozmetiky ap. Na druhej strane je potrebné ale odstraňovať z tela aj metabolické toxíny! To sa dá predovšetkým pravidelným pohybom primeranej intenzity (napr. športom), ako aj znižovaním stresu.

Ing. Martin Fuchsberger
(čitateľský ohlas)

Foto Shutterstock.com

ZAUJALI VÁS NAŠE ČLÁNKY?
Podporiť nás môžete predplatením časopisu Dieťa tu alebo kúpou časopisu Dieťa vo voľnom predaji.
K predplatnému Dieťaťa získavate ako darček aj špeciál Dojčiatko & batoľa (ktorý si môžete objednať aj samostatne prostredníctvom distributéra tu ).

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok