Stanoviská k diskusii o očkovaní v časopise Dieťa | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Stanoviská k diskusii o očkovaní v časopise Dieťa

Stanoviská k diskusii o očkovaní v časopise Dieťa

Z VAŠICH OHLASOV
AD: Očkovanie – rodičia by mali klásť otázky a žiadať odpovede
Stanovisko k diskusii o očkovaní v časopise Dieťa

Slovenská spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti v Slovenskej lekárskej spoločnosti a Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast protestujú proti osočovaniu primárnych pediatrov v súvislosti s povinným očkovaním detí.

Na ozrejmenie uvádzame:

  • Povinné očkovanie detí na Slovensku je predovšetkým záležitosťou štátu. Očkovací kalendár, a teda aj ochorenia, proti ktorým sa bude v danom roku na Slovensku očkovať, určuje Úrad verejného zdravotníctva MZ SR na základe očkovacích schém používaných v krajinách EÚ a podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. Očkovacie látky na povinné očkovanie, ktoré sú určené v kalendári vyberá kategorizačná komisia Ministerstva zdravotníctva SR. Schvaľujú ich v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv.
  • Primárni pediatri musia akceptovať očkovací kalendár, ktorý každý rok určuje na povinné očkovanie epidemiológia s odborníkmi.
  • Primárni pediatri sú povinní riadiť sa pri vykonávaní svojej profesie zdravotníckymi zákonmi, v ktorých je povinné očkovanie a jeho kontrola zakomponované.
  • Primárni pediatri očkovacie lieky deťom podľa očkovacieho kalendára a zákona ÚVZ SR, MZ SR aplikujú čo najšetrnejšie.
  • Primárni pediatri v prípade odmietnutia povinného očkovania rodičmi majú povinnosť podľa zákona túto skutočnosť hlásiť. Kontroly zaočkovanosti vykonávajú epidemiológovia. Len pri nepovinnom očkovaní táto povinnosť nie je daná. Rozhoduje rodič, ktoré očkovanie si vyberie.
  • Primárni pediatri na Slovensku sa snažia vykonávať si svoju prácu dobre a chcú pre každé dieťa, ktoré majú vo svojej starostlivosti, to najlepšie.
  • Zdravotná starostlivosť o deti je práca náročná a nie je docenená. Týka sa to aj výkonu očkovania. Mladí lekári odchádzajú za lepšími podmienkami do zahraničia. V mnohých regiónoch Slovenska už dnes primárni pediatri chýbajú.
  • V súčasnosti, aj keď u nás už skoro 30 % detí žije v chudobe, má každé dieťa svojho primárneho pediatra. V ambulanciách sa vykonávajú preventívne prehliadky deťom, očkovanie, čo nie je samozrejmé vo všetkých okolitých krajinách.

Vzhľadom na uvedené by sme nemali hľadať v súvislosti s očkovaním nepriateľa v primárnom pediatrovi. Nie osočovaním a útokmi, ale diskusiou na správnom mieste s kompetentnými sa snažme dospieť k čo najlepším riešeniam. Vítame snahy rodičov zabezpečiť pre deti a mladú generáciu na Slovensku čo najlepšie podmienky v zdravotnej starostlivosti, ako aj v očkovaní detí.

V Bratislave 2. 4. 2013
MUDr. Kvetoslava Prcúchová, MPH
prezidentka Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast

Odpoveď šéfredaktorky mesačníka Dieťa MUDr. Kvetoslave Prcúchovej, MPH, ktorá do redakcie zaslala uverejnené stanovisko:

Vážená pani doktorka,

veľmi pekne Vám ďakujem za zaslanie Vášho stanoviska, ktoré budeme tlmočiť verejnosti prostredníctvom webových a facebookových stránok mesačníka Dieťa. Teší ma, že ste sa na nás obrátili s vyjadrením Vášho stanoviska. Dôvody, pre ktoré mesačník Dieťa prináša tému očkovania z pohľadu jeho priaznivcov i odporcov, som už podrobne vysvetlila v časopise i v mojich reakciách na e-mailovú komunikáciu dvoch pediatričiek, preto sa k nim teraz už nebudem opakovane vracať. Áno, rozbehla sa široká diskusia zo strany rodičov, v ktorej, žiaľ, zaznievajú aj veľmi nedobré skúsenosti. Budem len rada, ak sa ujmete toho, po čom rodičia dlho volajú a budete s nimi komunikovať, hoci aj prostredníctvom nášho časopisu a jeho internetových stránok, priamo a poskytnete im priame odpovede na otázky, ktoré ich trápia. Bol by to určite prejav ústretovosti a vyslanie signálu, že rodičov nepovažujete za nekompetentných na diskusiu, ako sa s tým, žiaľ, často stretávajú u mnohých odborných autorít a v nejednej pediatrickej ambulancii.

Dúfam a verím, že naším spoločným cieľom je zlepšiť situáciu, ktorá sa v našej spoločnosti už dlhodobo nerieši a vyžaduje systémové kroky a opatrenia. Časopis Dieťa ju len odkryl, ale nespôsobil. Chápeme rodičov, že poukazujú na to, čo je potrebné riešiť vo vzťahu pediater – rodič a veríme, že aj pre Vás je to dôležitá spätná väzba. Na základe informácií aj od rodičov, ktorí diskutujú a volajú po odpovediach, sa totiž možno dozvedieť, čo ich trápi, pokiaľ ide o kontakt s pediatrami, v tomto prípade konkrétne v súvislosti s očkovaním. Z priebehu celej diskusie možno jednoznačne vidieť, že rodičia potrebujú riešiť iné otázky, ako ste nastolili vo Vašom stanovisku. Dozaista každý z nás chápe Vašu povinnosť očkovať (aj preto verejnosť volá po slobode v očkovaní, aby sa táto povinnosť z Vašich pliec sňala) a to, že nemáte možnosť ovplyvniť napríklad výber očkovacích látok. Predmetom výhrad sú iné problémy, nebudem ich kvantifikovať, sú z diskusie viac ako zrejmé.
Ešte raz Vám ďakujem za ústretové stanovisko a teší ma Váš záujem o komunikáciu s rodičmi.

Ing. Renáta Krausová, šéfredaktorka mesačníka Dieťa

Ako sme uviedli, celé stanovisko, ktoré nám zaslala prezidentka Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast MUDr. Kvetoslava Prcúchová, MPH, sme tlmočili verejnosti prostredníctvom facebookových stránok mesačníka Dieťa. Rodičia naň reagovali mnohými ohlasmi, niektoré z nich si môžete prečítať aj tu.

PREČO LEKÁRI HROMADNE MLČIA?

„Vítame snahy rodičov zabezpečiť pre deti a mladú generáciu na Slovensku čo najlepšie podmienky v zdravotnej starostlivosti ako aj v očkovaní detí.“ To je, prosím, aká alibistická veta, že nech si každý vyberie, čo sa mu hodí? Aby mohla asociácia tvrdiť, v prípade, že sa zruší povinné očkovanie, že – áno, my sme to tvrdili už dávno, a ak sa nezruší, tak akože všetko je OK po starom, len rodičia sa nechcú umúdriť podľa našich predstáv…

Ak pediatri tak chcú dodržiavať zákon, tak nech ho dodržiavajú. Sú povinní informovať o všetkých výhodách, ale i rizikách navrhovaného zákroku, nesmú vyvíjať nátlak a sú povinní podľa zákona rešpektovať pacientovo rozhodnutie tento zákrok (teda i očkovanie) odmietnuť. Nahlasovať môžu len počet odmietnutí, ale nie menovite, či udávať rodičov, zákon o ochrane osobných údajov je nad akúkoľvek vyhlášku…

Vo všetkých oblastiach je tendencia skrášľovať štatistiky, či zamlčiavať nepríjemné skutočnosti. Super, keď sa to dá ešte zvaliť na nejakého vnútorného nepriateľa, a to je jedno, či ide o ekonomiku, životné prostredie, verejné zdravotníctvo, políciu, politiku atď. Ale naozaj sa čudujem, prečo lekári – onkológovia, psychiatri, neurológovia, diabetológovia – prečo tak hromadne mlčia, keď k nim prichádzajú tie nešťastné deti, ktoré mali smolu na vážne vedľajšie účinky vakcín… Je to kolegialita? Alebo automaticky možnosť vedľajšieho účinku vakcín vylučujú? Na základe čoho? Vlastných poznatkov? Alebo? Dostanú inštrukcie zhora, že treba mlčať? Aby sa nešírila panika? Že vieme, stáva sa, ale masy by zmätkovali? Ja sa len pýtam. Čo je to? Povedzte, ako to je…?

Môžu mať laickú verejnosť za hlupákov, ale dokázateľne aj lekári samotní nie sú jednotní v názoroch, zdieľajú protichodné postoje. A ak som nejaké osočovanie zaregistrovala, tak jeho terčom sa stala práve napríklad ich profesijná kolegyňa MUDr. Eleková a niekoľko ďalších kritikov lekárov, ktorí mali odvahu povedať svoje stanovisko.

MALI BY STE BYŤ NA NAŠEJ STRANE

Ďakujeme, že sa o nás a naše deti úprimne zaujímate. Vážim si prácu pediatrov i ostatných lekárov a som im vďačná za dobrú prácu, ktorú vykonávajú tam, kde je potrebná. Pomôžme teda pediatrom, aby mohli svoju prácu robiť lepšie, aby sa mohli venovať deťom v poradniach dôslednejšie, aby si mohli užívať kontakt so svojimi zdravými „pacientmi“ tak, ako my chodíme so synom k našej skvelej pediatričke na návštevu porozprávať sa o synových pokrokoch a o tom, aký je úžasný, krásny a zdravý… Dajme pediatrom priestor starať sa o choré deti, ktoré potrebujú ich pomoc a liečbu, ja som ZA! Nenúťme pediatrov, aby sa hrali na policajtov a udavačov, a dajme aj pediatrom možnosť normálne debatovať s rodičmi o očkovaní, jeho kladoch a záporoch, a tak, ako nechávame na rodičoch starostlivosť o deti, ktoré sa po očkovaní stretnú s nežiaducimi účinkami, tak nechajme na rodičoch aj starostlivosť o deti, ktoré očkované nebudú.

Vravíte, že „vítame snahy rodičov zabezpečiť pre deti a mladú generáciu Slovenska čo najlepšie podmienky v zdravotnej starostlivosti ako aj v očkovaní detí“. Tak sa k nám pridajte, diskutujme s kompetentnými orgánmi, mali by ste byť na našej strane. Pre dobro primárnych pediatrov.

PEDIATRI SÚ POVINNÍ RIADIŤ SA VŠETKÝMI ZÁKONMI

Očkovacie schémy sa neriadia podľa schém v EÚ – napríklad očkovanie proti pneumokokom a TBC. WHO odporúčala pri našej chorobnosti na TBC už dávno skončiť s očkovaním BCG vakcínou. Trvalo roky, kým sa naši kompetentní rozhýbali. ŠUKL nič neschvaľuje a nekontroluje, všetko preberá z EÚ. Spýtajte sa rodičov, či pediatri očkujú deti čo najšetrnejšie. Na Slovensku nájdete stovky prípadov, kedy očkovali choré deti. Povinnosť hlásiť neočkovačov je iba štatistická (hlásenie počtov). Pediatri poskytujú osobné údaje nad rámec zákona, a teda v rozpore so zákonom. Pediatri sú povinní riadiť sa nie zdravotníckymi zákonmi, ale VŠETKÝMI všeobecne právne záväznými predpismi, kam patrí aj ústava, medzinárodný dohovor o Ľudských právach a biomedicíne, zákon o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Zákon ukladá pediatrom hlásiť nežiaduce účinky po očkovaní, čo nerobia.

ČO TAK HÁJIŤ ZDRAVIE A NIE NAHÁŇAŤ BODÍKY?

Milá pani doktorka, z vášho stanoviska cítiť, že sa za všetko ospravedlňujete a za nič predsa nemôžete, a to všetko štát a že všetko robíte podľa toho, ako musíte a prikazuje vám zákon atď… Čo tak použiť zdravý rozum, zamyslieť sa a konečne dodržiavať Hippokratovu prísahu a pristupovať ku každému lege artis! To nevidíte, že ten očkovací kalendár, ktorý musíte dodržiavať, je len súčasťou marketingového plánu farmabiznisu? Čo tak byť lekárom a nie ovcou, čo musí robiť to, čo jej prikážu? Konečne sa musíte postaviť na stranu svojich pacientov a hájiť ich zdravie a nie naháňať bodíky do poisťovne za očkovanie.

Pridávame aj ohlasy na články o očkovaní, ktoré sme uverejnili v Dieťati 3 a 4/2013:

Chceme sa slobodne rozhodnúť

Verím, že v tom nie sme my, rodičia, sami. Verím, že sa nájdu aj lekári, ktorí chápu, že očkovať paušálne každé dieťa bez informovania rodičov, bez podrobnej kontroly zdravotného stavu, v priebehu 15 minút vrátane poradne, že to nie je ideálny stav. Verím, že sa nájdu aj lekári, ktorí nechcú udávať rodičov na RÚVZ a sociálku, pretože nie preto sa stali lekármi. Verím, že sú u nás aj lekári, ktorí sa zamýšľajú nad tým, aké nežiaduce účinky po očkovaní môžu nastať a majú také deti vo svojej starostlivosti. Verím, že aj títo lekári sú vďační za diskusiu ohľadom očkovania a slobody v očkovaní.

Už nežijeme v totalite, chceme sa slobodne rozhodnúť. My nesieme následky, či už deti dáme zaočkovať, alebo nedáme. Slobodný prístup k informáciám a sloboda voľby – azda to bolo to, prečo sme štrngali kľúčmi. Už sa na to asi zabudlo….

Vážená redakcia časopisu Dieťa, veľmi si vážim, že ste sa za nás a naše deti postavili!

__________________________________________________________

Viem, že povinné očkovanie ochráni našu dcérku

Sledujem názory  na očkovanie  vo vašom  časopise. Pripájam  aj ja svoj  názor a skúsenosť. Som mamičkou našej prvej  5-mesačnej dcérky Emky. Absolvovali sme už prvé povinné očkovanie, na ktoré jej organizmu zareagoval len zvýšenou teplotou. Čoskoro nás čaká ďalšie očkovanie. Aj napriek rôznym špekuláciám a názorom, ktoré sa dnes  šíria, že po očkovaní sa vyvinú ochorenia či  rôzne postihnutia, viem a verím, že povinné očkovania ochránia našu dcérku pred závažnými a ťažkými infekčnými chorobami. Na záver chcem dodať, že naša Emka je pre nás slniečkom, ktoré vnáša radosť do každého dňa, preto chceme pre ňu len to najlepšie, a tak zodpovedne prehodnocujeme každý náš krok týkajúci sa jej zdravia a výchovy.

_________________________________________________________

V minulom čísle sa v tejto rubrike jeden z pisateľov dotkol Ing. Mariána Filla. Na základe tohto príspevku nás inžinier Fillo požiadal o priestor na vyjadrenie:

Kto je v skutočnosti odborníkom na očkovanie?

Keď niekto nevie seriózne (tzn. vecne, logicky a na základe overiteľných faktov) argumentovať, často si pomáha osobnými útokmi. Napríklad vytkne oponentovi, že nemá dostatočnú kvalifikáciu vyjadrovať sa k nejakej téme, v tomto prípade k očkovaniu. To má byť niečo ako „náhubok“, ktorým sa človek, ktorému chýbajú vecné argumenty, snaží „odrovnať“ súpera v podstate zákerným spôsobom.

Skúsme sa však zamyslieť nad tým, čo je skutočnou kvalifikáciou na vyjadrovanie sa k tejto téme. Namiesto hotového riešenia budem radšej klásť otázky a láskaví čitatelia nech si, prosím, odpovedajú sami.

Je oprávnený vyjadrovať sa k očkovaniu rodič dieťaťa, ktoré krátko po očkovaní radikálne zmenilo svoje správanie sa k horšiemu (plačlivosť, poruchy spánku, strata očného kontaktu, apatia, strata už nadobudnutých zručností, ako napríklad prevaliť sa z chrbta na brucho, batoliť sa, stáť, chodiť…), ktoré bolo do prvého očkovania úplne zdravé, ale od prvého očkovania je vkuse choré, ktoré krátko po očkovaní upadne do autizmu, či, nedajbože, zomrie do niekoľkých dní po očkovaní, pred ktorým bolo úplne zdravé?

Je oprávnený vyjadrovať sa k očkovaniu pediater, ktorý síce vie (má technickú zručnosť), ako podať očkovaciu látku do svalu či podkožne, nevie však, čo daná očkovacia látka obsahuje, nevie čo jednotlivé zložky v tele robia, kam sa ukladajú, ako sa vylučujú (ak sa vôbec vylučujú), čo po ceste z miesta vpichu až po vylúčenie z tela spôsobia, ktorý nepozná ani len tie nežiaduce účinky očkovania, čo výrobca priznáva v príbalovom letáku, nevidí následky očkovania skoro 24 hodín denne ako matka dieťaťa, ale len nanajvýš 15 minút mesačne, nevzdeláva sa o očkovaní samostatne a už vôbec nie z anglicky písanej odbornej literatúry (drvivá väčšina medicínskych štúdií a odborných lekárskych článkov sa publikuje v angličtine), zatvára si oči pred očividnými nežiaducimi účinkami očkovania (vrátane tých, ktoré výrobca uvádza v príbalovom letáku), popiera ich alebo ich prinajmenšom bagatelizuje, odmieta ich hlásiť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), hoci mu to prikazujú platné právne predpisy, ignoruje výrobcom uvádzané kontraindikácie (prekážky) očkovania, očkuje napriek zjavnej chorobe dieťaťa (kašeľ, soplíky, zvýšená teplota), inak povedané: bežný slovenský pediater (česť výnimkám)? Toto sú totiž notoricky sa opakujúce skutočnosti, ktoré stále dokola uvádzajú tisíce rodičov, čo mi píšu o problémoch s očkovaním: pediater nás neinformoval, čo všetko môže očkovanie spôsobiť, nevedel odpovedať na naše otázky, nebol nám ochotný/schopný predložiť príbalový leták očkovacej látky (hoci je to jeho zákonná povinnosť a má to urobiť bez vyzvania), očkoval napriek výrobcom uvedenej kontraindikácii (akútnej chorobe, poruche imunity, alergii na niektorú zo zložiek vakcíny…), ignoroval alebo zmietol zo stola zjavné nežiaduce účinky očkovania, nehlásil ich na ŠÚKL ani na RÚVZ, správal sa agresívne a neslušne, keď som povedal(a), že si to s tým očkovaním ešte musím premyslieť…

Má takýto nevzdelaný a nevzdelávajúci sa pediater – ignorant, ktorý síce očkovanie fyzicky vykonáva, ale dokopy nič o ňom nevie, právo vyjadrovať sa k očkovaniu? Doktorát z medicíny totiž zjavne nie je žiadnou zárukou, že jeho držiteľ má o očkovaní akékoľvek poznatky nad rámec reklamných sloganov z naleštených brožúrok výrobcov vakcín, čo ostatne inými slovami verejne vyhlásil aj popredný slovenský obhajca očkovania prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., v piatok 25. 1. 2013 v relácii Slobodného vysielača. Titul Ing. samozrejme nie je žiadnou kvalifikáciou v oblasti očkovania (tvrdí to azda niekto?), ale rovnako tak ňou nie je ani titul MUDr., čo tvrdím nielen ja, ale aj jeden z mojich najväčších oponentov – profesor Dluholucký.

A do tretice: Je oprávnený vyjadrovať sa k očkovaniu rodič, ktorý svoje deti vrúcne miluje, a preto mu nesmierne záleží okrem iného aj na tom, aby sa do ich tela nedostali žiadne jedy ani iné nebezpečné látky, ktoré v ňom nemajú čo hľadať (prinajmenšom nie vo významnom množstve/koncentrácii), a preto starostlivo kontroluje zloženie všetkých potravín, ktoré deťom kupuje, rovnako tak aj zloženie všetkých vitamínov, výživových doplnkov a liekov, ktoré deťom podáva? Je oprávnený vyjadrovať sa k očkovaniu rodič, ktorý v záujme zdravia svojho dieťaťa po večeroch a po nociach (keď deti spia, lebo cez deň sa im venuje) študuje knihy, odborné časopisy, vedecké články a štúdie o očkovaní, venuje tomuto štúdiu rádovo tisíce hodín čistého času (priemerný slovenský pediater nanajvýš niekoľko desiatok hodín za celú svoju profesionálnu kariéru), pýta sa kompetentných úradov a osôb neraz aj nepríjemné, avšak oprávnené a dôležité otázky, kontaktuje odborníkov – autorov štúdií na poli fyziológie, imunológie, toxikológie atď. a vedie s nimi vecný dialóg o očkovaní a jeho možných a pravdepodobných dopadoch na zdravie očkovanej osoby, zúčastňuje sa odborných podujatí v oblasti očkovania, alebo sa ich aspoň chce zúčastniť, lenže zodpovedné osoby (konkrétne doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.) mu nechcú dovoliť účasť na týchto podujatiach za žiadnu cenu? Je takýto rodič oprávnený verejne sa vyjadrovať k očkovaniu? Je väčším alebo menším odborníkom na očkovanie než bežný radový pediater – ignorant (pozri vyššie)?

Je kvalifikáciou v oblasti očkovania pár hodín (podľa informácií od viacerých lekárov rozhodne menej než 20 hodín) prednášok na lekárskej fakulte a k tomu celoživotné „vzdelávanie“ v podobe výrobcami vakcín sponzorovaných podujatí, kde prednášajúci väčšinu času venujú návodom, ako „spracovať“ odmietajúcich a váhavých rodičov, pričom skutočne odbornej stránke očkovania sa nevenujú vôbec, alebo len minimálne, a zloženiu vakcín a vážnym nežiaducim účinkom očkovania už vôbec nie?

Verím tomu, že čitateľky a čitatelia časopisu Dieťa sú dostatočne inteligentné/í na to, aby si na tieto otázky dokázali odpovedať aj sami.

Ing. Marián Fillo
Sloboda v očkovaní – necenzurované informácie o očkovaní
https://www.slobodaVockovani.sk

__________________________________________________________

Lekárka poprela reakciu na očkovanie

Nikdy som sa problematikou očkovania nezaoberala. Čo doktorka povedala, bolo pre mňa sväté. Moja dcérka má všetky tri očkovania hexavakcínou a Prevenar a dokonca aj nepovinné očkovanie Rotarix. Ale po treťom očkovaní, na 9. deň, začali horúčky. Bola úplne apatická, nevedela ani poriadne sedieť. Volala som celá vystrašená doktorke, aj na pohotovosť, či nepríde nejaký lekár, keďže nemám auto a dcéra mala 40-ky teploty. Nedali sa zraziť. Po chvíli mi volala naspäť moja doktorka, že to bude reakcia na očkovanie… Keď dcérke prešli teploty, komplet celá sa vysypala.
Od tohto očkovania, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2012, je moja dcéra stále chorá. Čiže imunita v ťahu, len ju dopujem liekmi. Bylinky a babské recepty nezaberali. Okrem toho začala byť nervóznejšia, plačlivá, niekedy až agresívna.

Ale vrátim sa k očkovaniu. Po tejto skúsenosti som odmietla MMR očkovanie. U doktorky to prebehlo celkom v pohode. Našťastie, mám švagrinú, ktorá sa tomuto venuje a doktorka už s ňou má svoje skúsenosti. Tak asi vie, že by jej to nebolo nič platné sa so mnou naťahovať. Ale najviac ma zarazilo, keď som jej povedala, že po poslednej reakcii som si o očkovaní dosť študovala. A ona na to: „Po akej reakcii?“ To, že dcérka mala 40-ky teploty a vyrážky po celom tele atď. bolo z toho, že mala zapálený nosohltan! Samozrejme, ostala som zarazená. Nezmohla som sa ani na to, pripomenúť jej telefonát, v ktorom mi povedala, že je to REAKCIA na očkovanie. Toľko moja skúsenosť…

__________________________________________________________

Podporujem názory odborníkov za očkovanie!

Nedá mi nezareagovať na stále sa množiace články, ktoré broja proti očkovaniu a ktoré sa začali v posledných číslach objavovať aj vo vašom časopise Dieťa. Považovala som a stále považujem tento časopis za veľmi seriózny, ktorý  zrozumiteľnou odborno–populárnou formou odovzdáva informácie rodičom. Dlhé roky – bude to už takmer 20 rokov od vzniku časopisu – sa o očkovaní písalo len pozitívne a odrazu sa vynorili informácie, ktoré začali silne spochybňovať význam očkovania. Nakoľko patrím do generácie starých rodičov a nikdy som nepočula a ani nezažila nejaké negatívne skúsenosti s očkovaním vo svojom okolí – som zdravotníčka, prekvapuje ma, koľko až alarmujúcich negatív sa na adresu očkovania zosypalo.

Náš 18–mesačný vnúčik už tiež prešiel povinným očkovaním. Považujem to, ako všetci normálne zmýšľajúci starí rodičia – a verím, že aj väčšina rodičov – za samozrejmé, že tak mama ako i otec chcú uchrániť svoj poklad, ktorým je ich dieťa pred takými chorobami, na ktoré bábätká kedysi v útlom veku aj zomierali (táto skúsenosť je v odbornej literatúre dlho známa a mne ju osobne spomínali aj moji starí rodičia). Keďže dnes začalo okolo tejto témy veľa kriku, pýtala som sa dcéry, ako náš drobček zareagoval na očkovanie. Dozvedela som sa, že mal len trošku zvýšenú teplotu, ktorá mu však na tretí deň úplne ustúpila. Okrem povinného očkovania bol zaočkovaný aj proti rotavírusovým črevným hnačkám a dokonca aj proti ovčím kiahňam. Aj tieto očkovania u neho prebehli bezproblémovo a chválim našich mladých za ich zodpovedný prístup k zdraviu nášho vnuka. Pamätám si, že osýpky – nie však ovčie kiahne – boli za mojich mladých čias, keď sa ešte proti nim neočkovalo obávaným ochorením a veľa detí si ich odležalo v nemocnici so zápalmi pľúc či mozgových blán. V súčasnosti už táto choroba nepochybne zásluhou očkovania vymizla. Podporujem teda názory odborníkov, že očkovanie je najvýznamnejšou prevenciou ťažkých infekčných ochorení.

Poznámka redakcie: Ďakujeme vám za všetky ohlasy, ktoré ste nám zaslali. Žiaľ, pre nedostatok priestoru z nich musíme každý mesiac vybrať len zopár a aj tie sme museli krátiť. Tak ako minule aj tento raz vzhľadom na citlivú tému vaše ohlasy nepodpisujeme (ak nevyjadrujú názor inštitúcie, ktorú zastupujete), všetky kontakty však máme v redakcii. Ďalšie ohlasy nájdete v nasledujúcich číslach Dieťaťa. Diskusia prebieha aj na www.facebook.com/mesacnikDieta a na www.dieta.sk. Všade tam môžete prispieť vašimi názormi a skúsenosťami.

Dieťa 5/2013

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok