Som tehotná. Aká administratíva ma čaká? | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Som tehotná. Aká administratíva ma čaká?

Som tehotná. Aká administratíva ma čaká?

(Vyberáme z aktuálneho vydania Dieťa 2 – 3/2018.)

Zistenie tehotenstva je pre každú ženu vzrušujúcou udalosťou. Po počiatočnej radosti a oznámení novinky svojmu okoliu ju však čaká počas tohto krásneho obdobia i veľa administratívnych krokov, ohlásení, vybavovania na úradoch. My vám v tomto článku prinášame ich prehľad.

OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽOVI
Ak je tehotná žena zamestnankyňou, je vhodné tehotenstvo oznámiť svojmu zamestnávateľovi. Nie je to však zákonom stanovená povinnosť.

  • Ako oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi? Určite písomne, pričom odporúčam nechať si jednu kópiu oznámenia potvrdiť zamestnávateľom, že mu oznámenie doručila (pečiatkou na podateľni, podpisom, v prípade poštovej zásielky poslať oznámenie na doručenku). V oznámení tehotenstva uveďte:
  1. To, že ste tehotná.
  2. Kedy je očakávaný termín pôrodu.
  3. Priložte potvrdenie od lekára o tehotenstve. Potvrdením lekára o tehotenstva môže byť napríklad fotokópia prvej strany tehotenskej knižky. Ak nechcete, aby zamestnávateľ videl údaje v nej uvedené, je možné požiadať lekára i o inú formu potvrdenia. Niektorí lekári na to majú vlastné tlačivo. Zákonník práce presne neuvádza, akú formu toto potvrdenie má mať.
  • Kedy oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi? Vzhľadom na to, že prvý trimester býva u tehotných žien neistý, odporúčam oznámenie uskutočniť až po ukončení prvého trimestra, keď obvykle gynekológ zároveň vystavuje tehotnej žene tehotenskú knižku. Zákonník práce neuvádza, kedy presne má tehotná žena tehotenstvo zamestnávateľovi oznámiť, ani že mu vôbec musí tehotenstvo oznámiť.
  • Prečo oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi? Pretože Zákonník práce uvádza, že tehotná zamestnankyňa je taká zamestnankyňa, ktorá to oznámila zamestnávateľovi a priložila o tom potvrdenie. Iba vtedy sa na vás bude vzťahovať ochrana tehotných zamestnankýň, ktorú poskytuje Zákonník práce ako i ďalšie zákonné ustanovenia (napr. zákaz určitých druhov prác pre tehotné zamestnankyne, preradenie na inú prácu, zákaz skončenia pracovného pomeru).
  • Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, t. j. živnostníčka, ste šéfkou sama sebe, a preto nemáte povinnosť nikomu nič oznamovať. Ak máte uzatvorené určité zmluvy v rámci svojho podnikania a predpokladáte, že vaše tehotenstvo môže ovplyvniť tieto zmluvné vzťahy, je vhodné ich postupne ukončiť, zmeniť, podnikateľský postup je už na vás.
  • Ak ste nezamestnaná, resp. evidovaná na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzačka o zamestnanie, oznámte pri najbližšej návšteve úradu tehotenstvo a predložte i potvrdenie o tehotenstve (ako sa spomína napríklad pri oznámení zamestnávateľovi). Úrad vás bude informovať, aký bude ďalší postup vzhľadom na tehotenstvo, napríklad aktívne hľadanie si práce. Vaše tehotenstvo však nie je dôvodom, aby vás z evidencie vyradili. Ako tehotná uchádzačka o zamestnania budete povinná preukazovať aktívne hľadanie si práce (nosiť potvrdenia) a hlásiť sa na úrade práce až do obdobia šiestich týždňov pred očakávaným termínom pôrodu.

JUDr. Mária Dvončová
(krátené)
Foto Shutterstock.com

Článok  si môžete prečítať v aktuálnom vydaní časopisu Dieťa 2 – 3/2018, ktoré si môžete kúpiť vo voľnom predaji. Aj po uplynutí doby predaja aktuálneho čísla Dieťaťa si ho môžete predplatiť tu

 

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok