Sila liečebného hladovania | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Sila liečebného hladovania

Sila liečebného hladovania

Zaujíma vás, či existuje univerzálna liečebná metóda? Liek na všemožné ochorenia a poruchy? Kľúč k zdraviu a mladosti? Zároveň niečo bezbolestné a veľmi lacné, no skutočne účinné? Predstavujeme vám liečebné hladovanie.

Princíp liečby pôstom je veľmi jednoduchý. Naše telo disponuje fyziologickými, teda prirodzenými mechanizmami, procesmi, ktoré dokáže spustiť s cieľom, aby sa samo liečilo. Prečo sme na to zabudli? Veď už otec medicíny Hippokrates v staroveku hovoril: „Človek nosí lekára v sebe, len mu treba pomôcť v jeho práci.“ Počas kritického vrcholu choroby predpisoval výhradne hladovanie. Rovnako konali aj mnohí múdri lekári naprieč celou históriou a z najrôznejších krajín sveta. Ako je možné, že liečba pôstom funguje? Mohli by sme si myslieť, že keď telo nedostáva pravidelný prísun potravy, tak sa zdravie bude zhoršovať. Avšak ak chceme mať pevné zdravie, mali by sme pravidelne hladovať. Telo potrebuje priestor a čas na vnútornú údržbu. Počas hladovania sa v organizme zapnú také procesy, ktoré nedokážu naplno prebiehať počas obdobia príjmu potravy. Organizmus sa zbavuje tuku, nadbytočnej soli, odumretých a chorých buniek, toxínov, hlienov, ložísk infekcie, sklerotických plátov. Telo sa čistí. Nastáva normalizácia črevnej mikroflóry, imunitného systému, omladenie organizmu.

Do životosprávy by sme teda mali pravidelne zaraďovať jeden odľahčujúci deň za týždeň alebo aspoň raz za mesiac, najlepšie tak, že budeme piť len vodu. Keď si zvykneme, môžeme skúsiť tento čas predĺžiť na tri dni raz za tri mesiace. Hladovať dlhšie ako tri dni na vlastnú päsť sa neodporúča. Našťastie aj na Slovensku máme možnosť liečiť sa pôstom pod odborným dohľadom. Priekopníkom a zanieteným propagátorom liečebného hladovania a regeneračnej diéty u nás je RNDr. Jozef Valúch, CSc.

RNDr. Jozef Valúch, CSc. s manželkou na jednom z pobytových kurzov metódy liečebného hladovania a regeneračnej diéty

Aké sú vaše osobné skúsenosti s liečebným hladovaním a regeneračnou diétou?

K metóde liečebného hladovania a regeneračnej diéty som sa dostal ako onkologický pacient v roku 2009 na radu svojho „osvieteného“ ošetrujúceho lekára. Preštudoval som si všetky dostupné informácie o tejto metóde (internet, literatúra). Keďže som vyštudovaný biochemik a zaoberám sa toxikológiou, snažím sa porozumieť biochemicko-fyziologickým procesom, ktoré sa spúšťajú v hladujúcom organizme. Aby bolo jasné, pod liečebným hladovaním sa rozumie úplné hladovanie bez prístupu potravy s neobmedzením pitím čistej vody. Teoreticky vyzbrojený poznatkami o metodike, po niekoľkých 1- až 3-dňových hladovaniach na vode, so silným motívom (moja choroba) a s presvedčením správneho rozhodnutia som v roku 2009 absolvoval svoje prvé 45-dňové liečebné hladovanie s nasledujúcou 45-dňovou regeneračnou diétou. Počas celého liečebného hladovania a regeneračnej diéty mi v týždňových intervaloch sledovali množstvo biochemických, hematologických a iných parametrov, ktoré sú podkladom pre ďalšie bádanie na tomto „nepreoranom“ poli. Keďže som sa po absolvovaní liečebného hladovania a regeneračnej diéty cítil subjektívne neuveriteľne v pohode a nasvedčovali tomu aj objektívne vyšetrenia, rozhodol som sa v tejto nastúpenej ceste pokračovať a približovať túto metódu tak laickej ako i odbornej verejnosti.

Rozhodli ste sa podrobne zaoberať touto metódou. Ako a kde prebiehalo vaše postgraduálne štúdium liečebného hladovania a regeneračnej diéty?

V roku 2010 som absolvoval 50-dňové liečebné hladovanie. Treba pripomenúť, že dĺžka hladovania závisí od závažnosti ochorenia. Základné hladovanie by malo trvať 10 až 11 dní, až kým človek nedosiahne tzv. acidotickú krízu, t. j. stav, keď sa už organizmus adaptoval na stres z hladovania a uviedli sa do činnosti adaptačné biochemicko-fyziologické mechanizmy na zvládnutie tohto stavu. V roku 2011 som sa po ďalšom 43-dňovom liečebnom hladovaní stretol v Moskve s profesorom Maximovom (lekár, významný bádateľ na poli liečebného hladovania a regeneračnej diéty) a na jeho pozvanie som vystúpil s odbornou prednáškou na Dietologickom kongrese v Moskve s medzinárodnou účasťou, kam ma pozývali aj v nasledujúcich rokoch. Poskytli mi základnú, oficiálnu vedeckú literatúru od roku 1960 až po súčasnosť, čo sa týka výskumu tejto metódy a jej interakcie s určitou patológiou na území bývalého Sovietskeho zväzu, teraz Ruska. V roku 2012 som v Petrohrade absolvoval postgraduálny kurz tejto liečebnej metódy. Orientujem sa na ruskú školu liečebného hladovania a regeneračnej diéty, ktorá ma bohatú históriu a bohaté klinické pozorovania. Svoje teoretické vedomosti si dopĺňam z pozorovaní aj iných škôl (americká, nemecká…), ktoré bádajú vo väčšej miere na molekulárnej úrovni.

Kde všade vo svete sú medicínske centrá využívajúce liečebné hladovanie?

V klinickej praxi našlo uplatnenie iba úplné hladovanie (hladovanie bez príjmu potravy s neobmedzeným pitím čistej vody). Vo svete existuje mnoho klinických zariadení a sanatórií, kde sa táto liečebná metóda uplatňuje, napríklad v Nemecku (Buchingerova klinika, Berlínska nemocnica Charite), v Rusku (sanatórium v Goriačinsku), súkromné kliniky a sanatóriá v Japonsku, v USA, vo Francúzsku…

Mohli by ste nám v skratke vysvetliť, na akom princípe funguje liečebné hladovanie?

Hladovanie aktivuje obranné schopnosti organizmu, telo sa čistí, uvádza sa do činnosti tzv. sanogenéza, regeneračné a autoregulačné mechanizmy organizmu. Podľa ruských lekárov majú práve tieto autoregulačné mechanizmy liečivý účinok.

Aké ochorenia možno touto metódou liečiť?

Každá choroba reaguje na túto liečebnú metódu minimálne v zmiernení príznakov, resp. možno znížiť dávky predpísaných liekov. Po opakovaných kúrach sa pri chronických ochoreniach (srdcovo-cievne choroby, choroby tráviaceho ústrojenstva, onkologické choroby, choroby neuro-psychickej sféry, alergie, artritída…) stav výrazne zlepšuje, zmierňujú sa, resp. odznejú príznaky.

Sú aj stavy, keď sa liečba hladom neodporúča?

Liečba hladom sa neodporúča v druhej polovici tehotenstva a pri všetkých chorobách spojených s nehybnosťou. Samozrejme, každú diagnózu treba pred hladovaním konzultovať s lekárom, odborníkom v tejto metóde. Liečebné hladovanie a regeneračnú diétu je nutné absolvovať pod dohľadom odborníka na túto metódu, aby sa predišlo určitým komplikáciám, ktoré môžu nastať, resp. aby sa tieto komplikácie zvládli.

Ako prebieha samotné liečebné hladovanie?

Metóda liečebného hladovania a regeneračnej diéty pozostáva z niekoľkých fáz:

  1. Príprava na hladovanie – psychická príprava približne 1 mesiac pred liečebným hladovaním, úprava stravy na vegetariánsku približne 10 dní pred začatím liečebného hladovania.
  2. Fáza liečebného hladovania – má svoju presnú metodiku, ktorú je nutné dodržať.
  3. Fáza regeneračnej diéty.
  4. Post-regeneračná fáza, t, j. osvojenie a udržanie si určitých návykov.

Súčasťou tejto liečebnej metódy je takzvaná regeneračná diéta. Čo to znamená?

Neoddeliteľnou súčasťou liečebného hladovania je správne uskutočnenie regeneračnej diéty. Podľa mnohých odborníkov je pre úspech celej metódy fáza regeneračnej diéty dôležitejšia ako fáza liečebného hladovania. Zjednodušene povedané, aký materiál poskytneme organizmu na jeho vystavanie – regeneráciu, taká bude celá stavba – organizmus.

Ako by sme mali postupovať, ak sa rozhodneme pre liečebné hladovanie?

Človek, ktorý sa rozhodne pre túto prírodnú, nemedikamentóznu metódu, či už z preventívneho hľadiska (veľmi vítané) alebo z dôvodu choroby, by s ňou mal byť teoreticky oboznámený. Mal by svoje dôvody konzultovať s odborníkom a vykonať minimálne základné 11-dňové liečebné hladovanie pod kontrolou odborníka tejto metódy, ktorého pokyny by mal dodržať.

Čo treba robiť po liečebnom hladovaní, aby jeho pozitívne účinky pretrvali?

Je nevyhnutné správne vykonať regeneračnú diétu a, samozrejme, život si zariadiť tak, aby sme sa stali v post regeneračnej fáze užívateľmi zdravého životného štýlu, ktorý zahŕňa nielen správne stravovacie návyky, pohybové aktivity, ale aj dobré sociálne vzťahy. Nebuďte sklamaní, keď sa vám to nepodarí po prvom liečebnom hladovaní a regeneračnej diéte. Keď raz zažijete efekt „resetu“ organizmu, určite to budete chcieť zažiť znovu a znovu, až napokon túto liečebnú metódu zaradíte ako súčasť svojho zdravého životného štýlu.

Zhovárala sa
MUDr. Jela Maliariková

Foto 123rf.com a DA autorky

 

ZAUJALI VÁS NAŠE ČLÁNKY?
Podporiť nás môžete predplatením časopisu Dieťa tu alebo kúpou časopisu Dieťa vo voľnom predaji.

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok