Logopedická abeceda 1) | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Logopedická abeceda 1)

Logopedická abeceda 1)

(Vyberáme z aktuálneho vydania Dieťa 8 – 9/2018.)

Logopédia je náuka o vývine a výchove reči. Reč je najčastejší komunikačný prostriedok. Sprevádza nás celým naším životom. Už od čias, keď sa nám mama prihovárala v brušku, až po súčasnosť, keď sa my prihovárame našim deťom či vnúčatám. Reč je každodennou súčasťou nášho života. Najčastejšie rečové vzory si dieťa berie práve od matky. Preto aj jazyk, ktorým hovoríme, nazývame materinský jazyk.

Slovník slovenského jazyka hovorí, že základným významom slova materinský je „súvisiaci s materstvom, matke prislúchajúci, od matky pochádzajúci“. A teda môžeme povedať, že aj prvý jazyk v našom živote pochádza od matky. Týmto jazykom našej matky sme začali vnímať svet, včleňovali sa do svojej rodiny i širšieho okolia.

Každý rečový prejav má svoje špecifiká a tým sa aj odlišujeme. Každý človek má iné tempo reči, rytmus, silu, farbu i melódiu hlasu. No tak ako takmer vo všetkých oblastiach aj v reči existujú určité jazykové normy. Sú to normy výslovnosti jednotlivých hlások a celkového rečového prejavu. Ak sa výslovnosť od tejto normy odlišuje, hovoríme o poruche reči. Medzi najčastejšie poruchy reči u detí patrí dyslália – jednoducho povedané nesprávne vyslovovanie hlások. Keďže táto oblasť je veľmi obsažná, budeme sa jej postupne venovať v nasledujúcich častiach nášho seriálu Logopedická abeceda.

Milí rodičia, pripravili sme pre vás sériu logopedických úloh, kde sme jednoduchou formou vysvetlili, ako správne ukladať jazýček, ako rozcvičiť artikulačné orgány. Zábavné úlohy,  riekanky, slová a vety sme vždy zamerali na inú hlásku. Cvičenia sú pripravené tak, aby si dieťa precvičilo hlásky a zároveň vyfarbilo obrázok, vyriešilo úlohu alebo hádanku. V každom čísle sú vám k dispozícii aj logopedické rozcvičky na rozcvičenie jazyka a pier, tiež cvičenia mimické, artikulačné, fonačné, dychové a napodobňovanie zvukov podľa jednotlivých oblastí.

Mgr. Lenka Kačmárová
logopedička
(krátené)

Foto Shutterstock.com

Článok  si môžete prečítať v aktuálnom vydaní časopisu Dieťa 8 – 9/2018, ktoré si môžete kúpiť vo voľnom predaji.
Aj po uplynutí doby predaja aktuálneho čísla Dieťaťa si ho môžete predplatiť tu

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok