BSK: Deťom a ich rodičom bude pomáhať ďalšie centrum | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

BSK: Deťom a ich rodičom bude pomáhať ďalšie centrum

BSK: Deťom a ich rodičom bude pomáhať ďalšie centrum

Pomoc rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím sa stáva v Bratislavskom kraji dostupnejšou aj vďaka otvoreniu ďalšieho Centra služby včasnej intervencie pri DSS Sibírka, zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

DSS Sibírka je prvým verejným poskytovateľom služby včasnej intervencie v regióne BSK. Terénnou formou túto službu poskytuje od 1. januára 2017 a od 1. februára 2018 službu včasnej intervencie poskytuje aj ambulantnou formou v priestoroch Zdravotného strediska na Hubeného 2 v Bratislave, samostatnom detašovanom pracovisku. Náklady na poskytovanie tejto služby v plnej výške financuje Bratislavský samosprávny kraj.

 

V súčasnosti DSS Sibírka službu včasnej intervencie poskytuje 23 rodinám s deťmi do 7 rokov so zdravotným postihnutím, s oneskoreným, nerovnomerným alebo rizikovým  vývinom. Pomoc takýmto rodinám sa tak stáva dostupnejšou a najmä včasnou, lebo práve v najútlejšom veku je pomoc najdôležitejšia a najúčinnejšia. Poradcovia včasnej intervencie prichádzajú priamo do rodín, čím ju odľahčia od cestovania a dochádzania za službou. Podporujú a sprevádzajú rodinu, pomáhajú im nájsť vlastné zdroje pre ich plnohodnotný a kvalitný život.

Tím odborníkov tvoria liečebný pedagóg, logopéd, sociálny terapeut, sociálny pracovník či fyzioterapeut. Pomáhajú rodinám hľadať riešenia, poskytujú rodičom potrebné informácie, poradia v sociálnej a terapeutickej oblasti, sprostredkujú kontakty na odborníkov z rôznych oblastí a pomáhajú pri výbere a zaobstaraní rehabilitačných a stimulačných pomôcok.

V Bratislavskom samosprávnom kraji poskytujú službu včasnej intervencie 4 poskytovatelia: DSS Sibírka, Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o., Raná starostlivosť n.o. a TENENET o.z.

(PR)

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok