Som tehotná. Aká administratíva ma čaká? | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Som tehotná. Aká administratíva ma čaká?

Som tehotná. Aká administratíva ma čaká?

Zistenie tehotenstva je pre každú ženu vzrušujúcou udalosťou. Po počiatočnej radosti a oznámení novinky svojmu okoliu ju však čaká počas tohto krásneho obdobia i veľa administratívnych krokov, ohlásení, vybavovania na úradoch. My vám v tomto článku prinášame ich prehľad.

OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽOVI
Ak je tehotná žena zamestnankyňou, je vhodné tehotenstvo oznámiť svojmu zamestnávateľovi. Nie je to však zákonom stanovená povinnosť.

 • Ako oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi? Určite písomne, pričom odporúčam nechať si jednu kópiu oznámenia potvrdiť zamestnávateľom, že mu oznámenie doručila (pečiatkou na podateľni, podpisom, v prípade poštovej zásielky poslať oznámenie na doručenku). V oznámení tehotenstva uveďte:
 1. To, že ste tehotná.
 2. Kedy je očakávaný termín pôrodu.
 3. Priložte potvrdenie od lekára o tehotenstve. Potvrdením lekára o tehotenstva môže byť napríklad fotokópia prvej strany tehotenskej knižky. Ak nechcete, aby zamestnávateľ videl údaje v nej uvedené, je možné požiadať lekára i o inú formu potvrdenia. Niektorí lekári na to majú vlastné tlačivo. Zákonník práce presne neuvádza, akú formu toto potvrdenie má mať.
 • Kedy oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi? Vzhľadom na to, že prvý trimester býva u tehotných žien neistý, odporúčam oznámenie uskutočniť až po ukončení prvého trimestra, ked obvykle gynekológ zároveň vystavuje tehotnej žene tehotenskú knižku. Zákonník práce neuvádza, kedy presne má tehotná žena tehotenstvo zamestnávateľovi oznámiť, ani že mu vôbec musí tehotenstvo oznámiť.
 • Prečo oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi? Pretože Zákonník práce uvádza, že tehotná zamestnankyňa je taká zamestnankyňa, ktorá to oznámila zamestnávateľovi a priložila o tom potvrdenie. Iba vtedy sa na vás bude vzťahovať ochrana tehotných zamestnankýň, ktorú poskytuje Zákonník práce ako i ďalšie zákonné ustanovenia (napr. zákaz určitých druhov prác pre tehotné zamestnankyne, preradenie na inú prácu, zákaz skončenia pracovného pomeru).
 • Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, t. j. živnostníčka, ste šéfkou sama sebe, a preto nemáte povinnosť nikomu nič oznamovať. Ak máte uzatvorené určité zmluvy v rámci svojho podnikania a predpokladáte, že vaše tehotenstvo môže ovplyvniť tieto zmluvné vzťahy, je vhodné ich postupne ukončiť, zmeniť, podnikateľský postup je už na vás.
 • Ak ste nezamestnaná, resp. evidovaná na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzačka o zamestnanie, oznámte pri najbližšej návšteve úradu tehotenstvo a predložte i potvrdenie o tehotenstve (ako sa spomína napríklad pri oznámení zamestnávateľovi). Úrad vás bude informovať, aký bude ďalší postup vzhľadom na tehotenstvo, napríklad aktívne hľadanie si práce. Vaše tehotenstvo však nie je dôvodom, aby vás z evidencie vyradili. Ako tehotná uchádzačka o zamestnania budete povinná preukazovať aktívne hľadanie si práce (nosiť potvrdenia) a hlásiť sa na úrade práce až do obdobia šiestich týždňov pred očakávaným termínom pôrodu.

PEDIATER PRE DIEŤATKO
Môže sa to zdať zvláštne, ale pediatra pre dieťatko si treba pohľadať už počas tehotenstva. Každý pediater má pridelený určitý rajón (ulice, ktoré pod neho spadajú). Tieto nájdete uvedené väčšinou pred ambulanciou. Môžete si však vybrať aj iného pediatra pre dieťatko, musí však,  samozrejme, súhlasiť s tým, že vás (dieťatko) prijme medzi svojich pacientov. Pediatra si môžete dohodnúť prakticky kedykoľvek, pokojne už v polovici tehotenstva. Dohodnete si s ním zároveň aj ďalší postup po narodení dieťatka. Obvykle sa s vami pediater dohodne tak, že mu  telefonicky z pôrodnice oznámite, že dieťatko sa už narodilo a dohodnete si prvú návštevu buď u neho v ambulancii alebo príde priamo on k vám. Na prvej návšteve, ktorá nasleduje bezodkladne po vašom príchode z pôrodnice, pediater dieťatko prehliadne, prečíta si prepúšťaciu správu novorodenca z pôrodnice a priblíži vám ďalšiu zdravotnú starostlivosť o dieťa.

Prečo treba vedieť meno pediatra už pred pôrodom? Pretože v pôrodnici budete vypĺňať osobitné tlačivo, v ktorom treba uviesť meno, priezvisko, adresu ambulancie pediatra a jeho telefónne číslo.

NÁVŠTEVA GYNEKOLÓGA
Napriek tomu, že môže ísť o samozrejmosť, musím v tomto prehľade spomenúť pravidelné prehliadky u gynekológa. Nielen z hľadiska starostlivosti o tehotnú ženu a nenarodené dieťa, ale aj z hľadiska príspevku pri narodení dieťaťa.

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová peňažná dávka, ktorú vypláca štát predovšetkým matke v súvislosti s narodením dieťaťa. Ide o pomerne vysokú sumu. Výška dávky je 829,86 eura (1. až 3. dieťa) a 151,37 eura (4. a ďalšie dieťa). V prípade dvojičiek a viac súčasne narodených detí je výška príspevku na každé dieťa 905,55 eura (za splnenia ďalších podmienok). Tlačivo žiadosti príspevku pri narodení dieťaťa vystavuje rodná matrika, kam si pôjdete po rodný list dieťaťa. Súčasťou tohto tlačiva je aj potvrdenie gynekológa, že ste sa zúčastňovali od 4. mesiaca tehotenstva do pôrodu pravidelných mesačných poradní. Tlačivo žiadosti o tento príspevok si môžete pozrieť na stránke ÚPSVR www.upsvar.sk.

MENO A PRIEZVISKO DIEŤATKA
Nezabudnite si premyslieť, ako sa bude vaše dieťa volať. Meno i priezvisko sa určuje dohodou rodičov. Budú sa vás naň pýtať ihneď po narodení dieťatka. Rodičia, ktorí sú zosobášení, v podstate určujú priezvisko svojich budúcich detí už pri vypĺňaní žiadosti o uzavretie manželstva na matrike pred sobášom. Nezosobášení rodičia sa musia dohodnúť, pričom matka určí priezvisko dieťaťa v pôrodnici pri vypĺňaní tlačiva pre rodnú matriku a toto potvrdzuje otec dieťaťa, keď vyzdvihuje rodný list na matrike.

Ak pre dieťatko plánujete menej zvyčajné meno, overte si vopred na rodnej matrike, či je možné takéto meno dieťaťu dať. Dieťaťu nemožno dať meno hanlivé, neosobné, domácku podobu mena, vtedy, ak by prvé meno dieťaťa bolo totožné s menom žijúceho súrodenca uvedeným v matrike na prvom mieste, ženské, ak sa jedná o osobu mužského pohlavia a naopak.

NEZOSOBÁŠENÉ PÁRY – nezabudnite na určenie otcovstva k dieťaťu
V prípade zosobášených párov platí, že na rodný list dieťaťa zapíše matrika ako otca dieťaťa automaticky manžela matky dieťaťa. Nezosobášené páry majú dve možnosti. Určiť otcovstvo k  dieťaťu ešte pred jeho narodením, tzv. súhlasným vyhlásením rodičov o otcovstve k dieťaťu. Treba navštíviť matriku, predložiť občianske preukazy a urobiť toto vyhlásenie spolu s vyplnením príslušného tlačiva. Výhodou je, že na základe tohto vyhlásenia, ktoré si budúca mamička so sebou zoberie už do pôrodnice, rodná matrika vystaví rodný list dieťaťa a novopečený otec môže rodný list dieťaťa vyzdvihnúť. Nemusí tak ísť na matriku matka po pôrode. Druhou možnosťou je, že pár navštívi matriku až po narodení dieťaťa a až vtedy urobí súhlasné vyhlásenie rodičov o otcovstve k dieťaťu. Pre matku po pôrode to však môže byť náročnejšie. Určite preto odporúčam prvú možnosť.

RIZIKOVÉ TEHOTENSTVO
Niektoré nastávajúce mamičky majú rizikové tehotenstvo a z tohto dôvodu sú isté obdobie tehotenstva, niektoré až do pôrodu, v nemocnici alebo doma, pričom majú nariadený pokojový režim. Zamestnankyne môžu byť práceneschopné, prípadne i živnostníčky alebo dobrovoľne poistené osoby môžu čerpať dávku nemocenského poistenia –   nemocenské. Zamestnankyniam vypláca prvých desať dní pracovnej neschopnosti ich zamestnávateľ náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vo výške 25 percent denného vymeriavacieho základu (veľmi zjednodušene povedané – hrubého príjmu)  prvé tri dni PNky a 55 percent denného vymeriavacieho základu piaty až desiaty deň PNky. Následne im vypláca Sociálna poisťovňa nemocenské. Ostatným spomenutým osobám vypláca Sociálna poisťovňa nemocenské dávky od prvého dňa pracovnej neschopnosti. Na nemocenské nemá nárok každá osoba, treba splniť osobitné zákonné podmienky.

Aj tehotným môže prísť kontrola
Napriek tomu, že sa to môže zdať ako samozrejmosť, ak máte rizikové tehotenstvo, je potrebné dôsledné dodržiavanie liečebného režimu nariadeného lekárom. Lekár vám obvykle stanoví časový rozsah možných vychádzok počas dňa. Môže ho určiť, ale, samozrejme, nemusí. Vzhľadom na to, že ste PN a čerpáte nemocenské, môže vám prísť domov kontrola, a to od zamestnávateľa i zo Sociálnej poisťovne. Ak kontrola zo Sociálnej poisťovne zistí porušenie liečebného režimu, napríklad nie ste doma mimo vychádzok, tak vás vyzvú na podanie vysvetlenia. Pokutou je možné zastavenie nemocenskej dávky až na 30 dní prípadne i peňažná pokuta.

Tip: Mnoho nastávajúcich mamičiek sa domnieva, že kontrola zo Sociálnej poisťovne k tehotným nechodí. Nie je to pravda. Tehotenstvo nie je dôvodom, aby vás prípadná kontrola nenavštívila, a to počas tehotenstva i niekoľkokrát.

NÁSTUP NA MATERSKÚ DOVOLENKU
Materská dovolenka sa týka iba tehotných zamestnaných žien. Ide o terminologický pojem zo Zákonníka práce. Predstavuje uvoľnenie zo zamestnania, ktoré zamestnávateľ poskytuje tehotnej zamestnankyni v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa.

Kedy sa nastupuje na materskú dovolenku?
Žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom. Na materskú dovolenku však môžete nastúpiť i neskôr, avšak v tomto prípade budete čerpať materskú dovolenku kratšie, ako keby ste nastúpili podľa predchádzajúcej vety.

Ako sa nastupuje na materskú dovolenku?
Zamestnankyňa oznámi zamestnávateľovi písomne predpokladaný termín nástupu na materskú dovolenku minimálne jeden mesiac vopred. Opätovne upozorním, že je vhodné akékoľvek oznámenia adresované  zamestnávateľovi (ale aj iným úradom) dať si potvrdiť na ďalšej kópii, prípadne poslať poštou na doručenku.

Ako dlho trvá materská dovolenka?
Materská dovolenka trvá obvykle 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. Ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, patrí jej materská dovolenka odo dňa nástupu až do uplynutia riadneho rozsahu materskej dovolenky. Ak však žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov z iného dôvodu (napríklad, že sa rozhodne ešte pracovať pred pôrodom), poskytne sa jej materská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 28 týždňov; osamelej žene sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 31 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 37 týždňov.

Žiadosť o materské
Materské je peňažná dávka nemocenského poistenia. Vypláca ju Sociálna poisťovňa na mesačnej báze. Aktuálne je vo výške 75 percent denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu, zjednodušene povedané, hrubého príjmu, ktorý mamička mala pred pôrodom, v rozhodujúcom období pre priznanie materského.

Na materské nemá automaticky nárok každá žena. Treba splniť  niekoľko podmienok, napríklad:

 1. Byť aspoň 270 dní nemocensky poistená, a to v období dvoch rokov pred skutočným dňom pôrodu.
 2. Byť ku dňu žiadosti o materské nemocensky poistená alebo byť v tzv. ochrannej lehote. Ochranná lehota poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je osem mesiacov. To znamená, že keď nemocensky poistená žena otehotnie počas trvania nemocenského poistenia (napr. pracovného pomeru), a toto poistenie jej skončí (lebo skončil pracovný pomer), tak jej trvá ochranná lehota a považuje sa na účely priznania materského za poistenú.
 3. SZČO a dobrovoľne poistené osoby nesmú mať nedoplatky v Sociálnej poisťovni.

Bližšie informácie o podmienkach na priznanie materského je možné nájsť na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

Ako sa podáva žiadosť o materské?
Tlačivo žiadosti o materské vydá tehotnej žene jej gynekológ. Pritom tam uvedie i predpokladaný termín pôrodu. Toto tlačivo vydáva obvykle okolo 32. týždňa tehotenstva.

Ak ste zamestnankyňa – tlačivo odovzdáte svojmu zamestnávateľovi, ktorý ho doplní o potrebné údaje a potvrdí. Následne tlačivo odnesiete do pobočky Sociálnej poisťovne vy alebo o to môžete požiadať i zamestnávateľa. Upozorním, že zamestnávateľ nemá povinnosť tlačivo žiadosti o materské automaticky odoslať Sociálnej poisťovni miesto vás. Preto sa s ním treba na tom dohodnúť.

Ak ste živnostníčka, dobrovoľne poistená osoba alebo v ochrannej  lehote – tlačivo si vyplníte sama a odovzdáte pobočke Sociálnej poisťovne.

Po podaní žiadosti o materské (urobte tak čo najskôr po vystavení žiadosti) má Sociálna poisťovňa zákonnú lehotu 60 dní na vydanie rozhodnutia o priznaní alebo nepriznaní materského. Rozhodnutie vám doručí domov. Nájdete v ňom sumu materského na jeden deň. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa poučenia uvedeného na konci rozhodnutia.

Materské sa vypláca na mesačnej báze, vždy mesiac pozadu, obvykle približne v polovici mesiaca, a to na účet alebo v hotovosti na adresu, podľa toho, ako ste vypísali tlačivo žiadosti o materské.

Pre mamičky, ktoré poberajú rodičovský príspevok a žiadajú o materské
Mamičky, ktoré poberajú rodičovský príspevok na staršie dieťa (t. j. do troch, resp. šiestich rokov veku staršieho dieťaťa), sú znova tehotné a budú si žiadať o materské, upozorním, že nie je možné súbežne poberať rodičovský príspevok na staršie dieťa a materské na mladšie dieťa. Preto vám po priznaní materského na mladšie dieťa bude odňatý rodičovský príspevok. Obvykle je potrebné príslušný ÚPSVR informovať, že vám priznali materské, predložiť originál a fotokópiu rozhodnutia.

Tip: Ak vám Sociálna poisťovňa prizná nárok na materské, nezabudnite na povinnosť po narodení dieťaťa a prevzatí rodného listu dieťaťa z matriky – zašlite fotokópiu rodného listu čo najskôr pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vám materské vypláca. Obvykle možno poslať aj sken rodného listu. Bližšie informácie o tejto povinnosti sú na stránke Sociálnej poisťovne, ale prikladajú ich aj k samotnému rozhodnutiu o priznaní materského.

Ak nemám nárok na materské?
Ak viete alebo predpokladáte, že nebudete mať nárok na materské, tak neostanete po pôrode úplne bez štátnych peňažných dávok.

 1. Môžete požiadať o jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa (spomína sa v tomto článku). Žiadosť sa podáva na ÚPSVaR.
 2. Môžete požiadať o prídavok na dieťa. Vypláca sa na mesačnej báze. Prípadne sa informujte, či spĺňate podmienky i na príplatok k prídavku na dieťa. Žiadosť sa podáva na ÚPSVaR.
 3. Môžete požiadať o rodičovský príspevok.

Predovšetkým mamičky, ktoré nemajú nárok na materské, si žiadajú po narodení dieťatka o priznanie rodičovského príspevku. Skôr nie je možné požiadať, nakoľko rodičovský príspevok sa priznáva najskôr od narodenia dieťaťa a k žiadosti treba priložiť aj rodný list dieťaťa. Tento si,  samozrejme, najprv musíte vyzdvihnúť z rodnej matriky.

Na rodičovský príspevok nie je potrebné splnenie podmienky poistenia alebo zaplatenia odvodov. Majú naň nárok v podstate všetci rodičia (resp. jeden z nich podľa dohody). Žiadosť o rodičovský príspevok si môžete pozrieť prípadne i stiahnuť na stránke www.upsvar.sk. Vypláca sa vo výške 214,70 eura pri jednom dieťati, v prípade dvojičiek je jeho výška 268,40 eura a v prípade trojičiek 322,10 eura.

Tip: Pozor, ak sa staráte o viac detí do troch rokov veku (resp. šiestich rokov pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa), tak budete poberať i tak iba jeden rodičovský príspevok. Nie podľa počtu detí. Odlišne je to pri poberaní prídavku na dieťa (23,68 EUR mesačne), kde sa prídavok poberá na každé dieťa osobitne.

JUDr. Mária Dvončová
rubrika Rodina a právo, časopis Dieťa

Foto Shutterstock.com

ZAUJALI VÁS NAŠE ČLÁNKY?
Podporiť nás môžete predplatením časopisu Dieťa tu alebo kúpou časopisu Dieťa vo voľnom predaji.
K predplatnému Dieťaťa získavate ako darček aj špeciál Dojčiatko & batoľa (ktorý si môžete objednať aj samostatne prostredníctvom distributéra tu ).

 

 

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok