Prejedáme sa ku klimatickej zmene | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Prejedáme sa ku klimatickej zmene

Prejedáme sa ku klimatickej zmene

Až tretina jedla na celom svete sa na naše taniere nikdy nedostane, lebo skončí v odpade. To predstavuje ročne až 1,3 miliardy ton potravín! Každý rok by toto množstvo mohlo nasýtiť 3 miliardy ľudí. To je štyrikrát viac, než počet hladných ľudí na tejto planéte.

Ako je možné, že tak veľa vyhadzujeme?
Aby sme mohli odpovedať, musíme sa pozrieť na celý dodávateľský reťazec potravín. Keď hovoríme o plytvaní potravinami, nemáme na mysli len nás  ̶  spotrebiteľov, ktorí vyhadzujeme nedojedené či pokazené jedlo, ale aj tie potraviny, ktoré obchody nepredajú a vyhodia, to, čo reštaurácie a hotely nespotrebujú a tiež to, čo výrobcovia a farmári cestou k nám a do obchodov vyhodia. Existuje aj rozdiel medzi plytvaním v rozvinutých a v rozvojových krajinách. Ľudia v bohatých krajinách vyhodia okolo 95 až 115 kg jedla na osobu za rok. V chudobnejších krajinách je to v priemere iba 8 až 11 kg na osobu za rok. A to je naozaj veľký rozdiel.

Jedlo končí na skládke alebo v spaľovni
Väčšina vyhodeného jedla končí na skládkach alebo v spaľovniach, kde spôsobujú problémy pri procese spaľovania. Na skládkach môžu pri ich hnití vznikať nebezpečné skládkové plyny a metán – jeden z hlavných skleníkových plynov, pri dažďoch skládkové vody. V spaľovni sa bioodpad stáva zdrojom pre tvorbu toxických plynov –  dioxínov. Ak je v bioodpade prítomný chlór, vzniká vysoko agresívna kyselina chlorovodíková, nebezpečné chlórované uhľovodíky, dioxíny a furány. Slovensko patrí medzi členské štáty Európskej únie s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného odpadu, ktorý predstavuje len 12 percent. A nie je to iba jedlo, čo končí vyhodené – je to aj obrovské množstvo vody, pôdy a energie, ktoré sa spotrebovali pri jeho pestovaní a produkcii. Vyplytvali sa zbytočne. Množstvo energie sa tiež skrýva za dopravou potravín, najmä keď prichádzajú z opačnej strany planéty. Len pre predstavu, na produkciu jedla, ktoré sa za rok vyhodí, treba 1,4 miliardy hektárov pôdy. To predstavuje trojnásobok rozlohy Európskej únie.

Množstvo jedla sa vyrobí v krajinách, kde ľudia nemajú dostatok jedla ani pre seba. Napríklad najviac zelených fazuliek pre európsky trh sa vypestuje v Keni. V tejto krajine je voda vzácna a práve kvôli fazuľovým farmám nemajú školy a ľudia dostatok vody.

Ako prestať plytvať
Sú dva spôsoby, ako prestať alebo obmedziť plytvanie potravinami a je dobré, ak sa zameriame na oba. Najprv sa pozrieme na to, ako doma narábame s jedlom. Ako nakupujeme, plánujeme? Sledujeme dátumy spotreby? Ako máme jedlo uskladnené? Varíme plánovane alebo živelne? Dojedáme alebo časť uvareného vždy vyhodíme? Po takomto malom domácom audite si stanovíme pravidlá zaobchádzania s jedlom a začneme ich dodržiavať. Medzi základné patrí: naplánovať si varenie a nákupy na celý týždeň vopred. Nakúpené aj uvarené potraviny správne uskladniť a mať ich označené dátumami spotreby. Staršie potraviny ukladať do špajze aj chladničky dopredu, nové s dlhšou trvanlivosťou dozadu. Naložiť si na tanier len toľko, koľko zjeme a nevariť zbytočne veľké množstvá. Treba sa naučiť aj konzervovať, sušiť a mraziť potraviny, aby sme mohli prípadné zvyšky správne uskladniť. Druhý spôsob je zasadzovať sa o zmenu v nakladaní s potravinami v obchodoch, aby sme mohli kupovať aj jedlo po skončení minimálnej trvanlivosti, aby supermarkety predávali aj škaredú zeleninu a podobne.

„Dátum minimálnej trvanlivosti“ uvádza dátum, dokedy si potravina, ak sa riadne skladuje v neporušenom obale, uchová svoju predpokladanú kvalitu. Potravina je ešte stále bezpečná na konzumovanie aj po uvedenom dni za predpokladu, že sa dodržiavajú návody na skladovanie a balenie nie je poškodené. Môže stratiť svoju chuť a textúru, ale je jedlá. Patria sem potraviny ako múka, suché strukoviny, ryža, sušienky, čokoláda. Akonáhle je potravina už otvorená, dodržiavajte všetky pokyny, ako sú „skonzumujte do troch dní od otvorenia“ a pod.

Potraviny s dátumom spotreby „spotrebujte do“ po uplynutí tohto dátumu už nekonzumujte, pretože môžu ohroziť vaše zdravie. Tento údaj je uvedený na potravinách podliehajúcich rýchlej skaze, ako sú čerstvé ryby, čerstvé mäso, majonézové šaláty atď.

Na pultoch nájdete aj potraviny, ktoré nemajú na obale označený žiadny dátum, pretože to legislatíva nevyžaduje. Ak sa správne skladujú, nepokazia sa. Je to napríklad cukor, soľ, víno, alkoholické nápoje s koncentráciou etanolu viac ako 10 percent a pod.

 

Školské stravovanie
Veľkou výzvou u nás je aj stravovanie na školách. Žiaci často hádžu desiatu rovno do koša a školské obedy odnášajú takmer nedotknuté. Keď som učila na strednej škole, tak som po vyučovaní zbierala z lavíc nedotknuté zabalené desiaty a nosila ich bezdomovcom. Ale aj tu sa už veci menia. Zaujímavým príkladom je príbeh jednej zo Zelených škôl  ̶  zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici, kde zistili, že veľmi plytvajú práve počas obedov a desiatych. Žiaci zorganizovali stretnutie s kuchárkami zo školskej jedálne a radili sa, ako by mohli situáciu vyriešiť. Dohodli sa, že žiaci budú mať možnosť dopredu hlasovať, aké jedlo sa bude variť. Dostanú vždy ponuku piatich možností, z ktorých si vyberú. Keďže sa varili jedlá, na ktoré mali žiaci väčšiu chuť, počas týždňa sa vytvorilo o 50 percent menej zvyškov. Poradili si tiež s nezjedenými desiatami. Zriadili na chodbe košík, do ktorého mohli žiaci vkladať čokoľvek „nenačaté“, čo nechceli alebo nestihli zjesť a tí, ktorí na to mali chuť, si to mohli zobrať. V prípade, že sa košík nevyprázdnil do konca vyučovania, vychovávateľky zo školského klubu potraviny deťom ponúkli ešte po vyučovaní. Podarilo sa im tak ušetriť 100 percent  potravín, pretože z desiat nevyprodukovali žiadny odpad. Podobnú aktivitu možno zrealizovať kdekoľvek inde. Môžete ju navrhnúť napríklad u seba v práci.

Neplytvať potravinami sa naozaj oplatí. Ušetríte nielen životné prostredie, ale aj svoju peňaženku. Začnite už dnes. 🙂

Petra Ježeková
www.zivica.sk

časopis Dieťa
Foto Shutterstock.com

ZAUJALI VÁS NAŠE ČLÁNKY?
Podporiť nás môžete predplatením časopisu Dieťa tu alebo kúpou časopisu Dieťa vo voľnom predaji.
K predplatnému Dieťaťa získavate ako darček aj špeciál Dojčiatko & batoľa (ktorý si môžete objednať aj samostatne prostredníctvom distributéra tu ).

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok