Môže sa stať, že sa bude cítiť menejcenné | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Môže sa stať, že sa bude cítiť menejcenné

Môže sa stať, že sa bude cítiť menejcenné

Sebavedomie je krehká charakterová črta, na ktorú môže defektne pôsobiť kadečo – facka rodiča, posmešky, slová kritiky. Negatívnym vplyvom sa v tomto svete nevyhne nikto, avšak rodič môže dať potomkovi dobrý základ na to, aby toto všetko dokázal spracovať bez pochybností o sebe samom.

Vychovať z dieťaťa slušného a zároveň zdravo sebavedomého jedinca je nesmierne zložitá úloha. Najmä preto, že každé dieťa je individuálne a všeobecná príručka pre jednotnú výchovu detí neexistuje a pravdepodobne by ani pri tej rozmanitosti pováh nefungovala.

Opakom sebavedomia je menejcennosť alebo inferiorita. Stav, keď jedinec o sebe pochybuje, vidí ostatných ako dôležitejších než on sám a je presvedčený, že potreby a priania druhých sú prvoradé. Takýto človek sa necíti významný, neprikladá význam svojmu názoru, svojim prianiam ani túžbam. Naopak, vždy je dôležitejšie to, čo si myslia a prajú ostatní. Človek s pocitmi inferiority neverí, že jeho slovo má rovnakú váhu ako slovo iného, že jeho názor či myšlienka je rovnako silná ako názor či myšlienka tých druhých. Hlboko pochybuje o sebe samom, je si sám sebou neistý. Ako sa z dieťaťa stane takýto človek?

Faktorov zapríčiňujúcich komplex menejcennosti je mnoho. Závisí, samozrejme, aj od individuality dieťaťa. Faktom však zostáva, že ak sa dieťa vychováva ako menejcenné, bude sa v konečnom dôsledku aj cítiť menejcenne a správať sa tak. Jednou z najčastejších a základných situácií spôsobujúcich pocit inferiority u dieťaťa je bezmocnosť. Pocit, že dieťa práve kvôli tomu, že je iba dieťaťom, nemá nárok povedať svoj vlastný názor, nemá nárok, aby sme ho brali vážne, a preto sa nemôže ani prihliadať na jeho priania.

Ako príklad nám môže poslúžiť obľúbené: Keď dospelí hovoria, ty šúchaj nohami. Alebo ak dieťa povie svoj názor, napríklad, že nechce zelený sveter, pretože mu nie je príjemný na koži, a rodič, keďže nemá čas o tom polemizovať, mu ho navlečie so slovami: Oblečieš si ho, pretože som povedal/a. Dieťa sa týmto učí, že jeho názor nie je vôbec dôležitý a zároveň sa cíti bezmocné, pretože jeho vyjadrením sa nič nezmenilo. Podsunie sa mu myšlienka, že na jeho potrebe nezáleží, že je to potreba a názor druhého, ktoré majú väčšiu váhu. Tým sa stane jedincom, ktorý si každý svoj krok, každé rozhodnutie a názor bude musieť nechať potvrdiť od iného človeka (priatelia, partner), pretože svojmu inštinktu nedôveruje a nepokladá svoj názor za adekvátny a hodný správneho úsudku.

Medzi výchovou sebavedomého potomka a výchovou dieťaťa, ktoré vám bude skákať po hlave, je veľmi tenká hranica. Dieťa si musí uvedomiť, že síce má v rodine miesto a svoje slovo, ktoré môže bez obáv vyjadriť, no zároveň sa musí učiť, že ostatní majú tiež svoje potreby, ktorým musí niekedy ustúpiť. Svet sa netočí len okolo neho a je veľmi dôležité, aby pochopilo princíp kompromisov. Aby si uvedomilo, že jeho názor je rovnako dôležitý ako názor ostatných. Že je dôležité svoju potrebu vyjadriť, ale aj vypočuť si potrebu druhých a prihliadnuť na ňu. Ak presne toto svojmu dieťaťu ukážete, budujete nielen zdravý základ sebavedomia, ale aj empatie a psychickej sily, vďaka ktorej bude odolnejšie. Vďaka ktorej nebude musieť hľadať potvrdenie samého seba u ostatných ľudí, ale nájde ho v sebe. A vďaka ktorej si nebude kompenzovať pocit menejcennosti agresiou, povýšenosťou alebo tým istým správaním na svojich vlastných deťoch.

Mgr. Mária Hanúsková
14. časť seriálu Môže sa stať…
Foto Shutterstock.com

Seriál Môže sa stať…
Detský svet je vnímavý a plný očakávaní. Dospelí, hlavne rodičia, sú pre deti radcami a vzormi. Deti pozorujú ich správanie a vedome či nevedome ho opakujú. Nie je prekvapením, že na tom, akú budú mať deti budúcnosť, ako sa budú cítiť, čo si budú myslieť, na akej úrovni budú mať sebavedomie a sebaúctu, budú mať najväčší podiel ich rodičia. To rodičia majú moc ovplyvniť svoje dieťa. Budete prekvapení, že aj tá najmenšia a pre dospelých možno najnepodstatnejšia reakcia alebo veta môže dieťaťu zmeniť život. Seriál Môže sa stať, opisuje situácie/reakcie/vety rodičov a ich možný dopad na budúcnosť, sebadôveru a sebapoňatie detí.

ZAUJALI VÁS NAŠE ČLÁNKY?
Podporiť nás môžete predplatením časopisu Dieťa tu alebo kúpou časopisu Dieťa vo voľnom predaji.
K predplatnému Dieťaťa získavate ako darček aj špeciál Dojčiatko & batoľa (ktorý si môžete objednať aj samostatne prostredníctvom distributéra tu ).

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok