Dezinformácie o rizikách a prínosoch očkovania? | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Dezinformácie o rizikách a prínosoch očkovania?

Dezinformácie o rizikách a prínosoch očkovania?

(Tlačová správa, 22. júna 2021) Podľa časopisu Plus 1 deň, infektológ Peter Sabaka tvrdil, že ženy v produktívnom veku „rozhodne nie sú rizikové“ z hľadiska trombóz pri očkovaní mRNA vakcínami Pfizer a Moderna, doslova že „nič také zaznamenané nebolo, v žiadnom prípade nie“. Pritom len v USA je zaznamenaných už 136 hlásení tohto typu nežiaducich udalostí po očkovaní a ďalších 391 v EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR zavádza vo svojich verejných materiáloch.

Úmrtie

Verejnosť znepokojilo úmrtie mladej ženy, matky dvoch detí, pracovníčky nitrianskej radnice, ktorá bol 14. júna 2021  očkovaná druhou dávkou COVID vakcíny firmy Pfizer, a na druhý deň ráno ju manžel našiel mŕtvu. [1]

Hoci neboli k dispozícii žiadne oficiálne závery ÚDZS, 16. júna 2021 Plus 1 deň zverejnil článok, v ktorom mal Peter Sabaka, ktorého pravidelne vídame v médiách vyjadrovať sa k téme COVID-19, člen odborného konzília pri ministerstve zdravotníctva, kategoricky vylúčiť možnosť, že by úmrtie súviselo s očkovaním (dôrazy sme pridali): [2]

„Mladé ženy sú v riziku trombóz po vakcíne od firmy AstraZeneca po prvej dávke. Ale po druhej dávke Pfizeru, to určite nie. Tam nič také zaznamenané nebolo. V žiadnom prípade nie. Sú obrovské skúsenosti s Pfizerom a s Modernou z Izraela, USA, Veľkej Británie a podobne a nič také pozorované nebolo. Čiže ženy v produktívnom veku rozhodne nie sú rizikové z hľadiska mRna vakcín, Pfizer a Moderna.“

Tvrdenie bolo znovu zdôraznené slovami: „Pri tých vektorových vakcínach to bolo riziko po prvej dávke, a preto sa prestalo očkovať vakcínou od firmy AstraZeneca. Ale čo sa týka týchto mRna vakcín, nepredstavujú žiadne riziko. Nič také nebolo pozorované.“

Fakty

V USA je oficiálny systém VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System), kam lekári hlásia podozrenia na nežiaduce účinky vakcín za účelom ďalšieho skúmania. Databáza je verejne prístupná. Zadali sme nasledovné vyhľadávacie kritériá:

  1. Príznaky: trombóza
  2. Vakcína: COVID19 (MODERNA) (1201); COVID19 (PFIZER-BIONTECH) (1200)
    Dávok vakcíny: 2
  3. Pohlavie: ženské
    Vek: 18 – 59

Vyhľadávač našiel 136 hlásení, z toho 24 prípadov nastalo do 2 dní po očkovaní. Keď sme sa zamerali iba na život ohrozujúce prípady, bolo ich 34, plus 1 úmrtie. VAERS, ako každý pasívny systém, trpí veľkou podhlásenosťou – podľa odhadov je hlásených len 1 až  5 % skutočného výskytu nežiaducich účinkov. Hlásenie vo VAERS síce nie je dôkazom, že ťažkosti v konkrétnom prípade spôsobila vakcína, avšak ako vidno, rozhodne nie je pravda, že by nebol pozorovaný žiadny prípad trombózy u ženy v produktívnom veku po podaní druhej dávky mRNA vakcíny.

Pre porovnanie, v podobnom európskom systéme Eudravigilance je u žien vo veku 18 až 64 hlásených 276 trombóz pre Pfizer a 115 pre Modernu, spolu 391. AstraZeneca má 717 hlásení. Možnú súvislosť trombóz s mRNA vakcínami naznačuje oxfordská štúdia.[3]

Žiadne úmrtia?

Peter Sabaka ďalej v rozhovore povedal:

„Milióny ľudí sú zaočkovaní mRna vakcínami v USA a Izraeli, tam k žiadnym nejakým takýmto úmrtiam, čo by boli spojené s očkovaním, nedošlo.“

Znovu sme teda použili VAERS, s týmito kritériami:

  1. Vakcína: COVID19 (MODERNA) (1201); COVID19 (PFIZER-BIONTECH) (1200)
  2. Druh udalosti: Smrť

Výsledkom je 4 263 hlásení; opäť to síce nie je dôkaz, že v každom jednom prípade bola príčinou úmrtia vakcína, avšak je pozoruhodné, že takéto číslo dosiahli všetky ostatné vakcíny dohromady za 25 rokov!

Pravda je na dosah ruky

Každý si to môže overiť. Na stránke https://vaers.hhs.gov/ treba otvoriť  VAERS Data, na spodku potvrdiť Disclaimer (začiarknuť I have read…) a otvoriť vyhľadávací nástroj Search CDC Wonder. Na ďalšej stránke na spodku kliknúť I Agree a následne VAERS Data Search. Po výbere požadovaných kritérií sa kliknutím Send spustí vyhľadávanie.

MZ SR o kolektívnej imunite

Ministerstvo zdravotníctva SR na stránke slovenskoproticovidu.sk tvrdí: „zaočkovanie zabezpečí ochranu ľudí pred ochorením a zabráni šíreniu nákazy v populácii.“

V dokumentácii vakcíny sa však píše: [4]

Vplyv očkovania na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.

Považujeme za takmer vylúčené, aby MZ SR nepoznalo oficiálnu dokumentáciu vakcín schválenú Európskou liekovou agentúrou. Aj keby na ministerstve verili v nejaké zatiaľ nepreukázané bonusy očkovania, ako môžu verejne propagovať účinky v rozpore s dokumentáciou? Alebo azda ministerstvo vedome zavádza verejnosť v záujme vyššej zaočkovanosti?

Nie je priestor opísať všetky nepravdy na stránke ministerstva. Zakončíme tvrdením:

„Individuálnu imunitu získate prekonaním konkrétneho ochorenia či očkovaním. Kolektívna imunita závisí na miliónoch zodpovedných rozhodnutí jednotlivcov. V závislosti od počtu očkovaných sa šírenie ochorenia spomaľuje a dlhodobým zaočkovaním väčšiny populácie je možné dosiahnuť trvalú kolektívnu imunitu.“

Nielenže sa tu opakuje zavádzanie o účinkoch vakcín, ale podsúva sa, akoby kolektívna imunita bola dosiahnuteľná iba očkovaním, no nie prekonaním ochorenia.

Pritom aktuálne vedecké poznatky, publikované v prestížnych odborných časopisoch, sú opačné – že práve prekonanie (aj miernej formy) ochorenia zanecháva silnú, dlhodobú, pravdepodobne až doživotnú imunitu, ktorá chráni pred opätovnou infekciou.[5] [6] [7] [8] [9] Pri očkovaní nie je zatiaľ jasná ani len dĺžka trvania účinku, a niektoré nové odborné informácie, ako aj skúsenosti z vysoko zaočkovaných krajín spochybňujú, že by sa očkovaním dalo spoľahlivo zabrániť šíreniu ochorenia;[10] [11] nie je ani vylúčené, aby zaočkovaný človek bezpríznakovo šíril infekciu. Ministerstvo a Úrad verejného zdravotníctva však, v rozpore s vedeckým poznaním, uznávajú po očkovaní bezinfekčnosť, a to až v trvaní rok, kým po prekonaní ochorenia len pol roka!

Záver

COVID vakcíny sú založené na novej génovej technológii, ktorá nebola nikdy schválená pre masové použitie u ľudí. Dlhodobé dopady sú neznáme. Vakcíny sú len podmienečne schválené pre núdzové použitie a nemajú ešte ani ukončenú 3. fázu klinických skúšok; tá potrvá až do jesene 2023. Dajú sa teda považovať za experimentálne.

Záväzné medzinárodné dohody vyžadujú, aby účastníci medicínskeho experimentu boli pravdivo informovaní o všetkých okolnostiach. Podľa nás, dnešný informačný priestor je od toho ďaleko, s pričinením jednostrannej kampane i medializovaných údajných vyjadrení odborníkov; nevieme posúdiť, či ide o vedomé klamstvá, alebo neznalosť faktov, alebo z akých ešte možných dôvodov tvrdia to čo tvrdia, čo nám pripadá ako zjavné dezinformácie, no je znepokojivé, že štátne politiky sú postavené na dezinformáciách, ako sme dokumentovali v predošlej kapitole.

Všetky medze sú prekročené tým, že ministerstvo už presadzuje plošné očkovanie detí od 12 rokov, čo zatiaľ neodporúča ani WHO [12] a ani STIKO. [13] Dokonca sa verejne objavujú úvahy o možnej diskriminácii neočkovaných detí v novom školskom roku, ktorá sa už začína prejavovať pri detských táboroch (zaočkované deti sú zvýhodňované, v rozpore s dokumentáciou vakcín). [14]

Žiadame médiá, aby napriek štedrým peniazom za farma-kampaň objektívne informovali verejnosť, dávali priestor aj odborníkom ktorí majú kritický názor na toto experimentálne očkovanie. Následky sa totiž nevyhýbajú ani pracovníkom médií.

Žiadame ministerstvo zdravotníctva, aby upustilo od zavádzania verejnosti, v opačnom prípade sme nútení predpokladať, že jeho aktivity nie sú konané v záujme verejnosti, ale niekoho iného.

Žiadame prokuratúru, aby prešetrila uvedené skutočnosti a zistila, či nedošlo alebo nedochádza k porušovaniu zákonov.

Odporúčame verejnosti, aby v situácii manipulácie a propagandy starostlivo overovala informácie, a až potom robila závažné rozhodnutia o svojom zdraví, najmä keď ide o lekársky experiment na tom najdrahšom čo máme – na deťoch.

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z.

IČO: 42126835

tlačová správa, 21.6.2021

Pre ďalšie informácie sa obráťte na: kontakt@rizikaockovania.sk

Foto: 123rf.com

ZDROJE:

[1]      Zomrela mladá pracovníčka radnice. Preverujú možnú súvislosť s očkovaním. MyNitra. – SME.sk 15.6.2021.

https://mynitra.sme.sk/c/22682495/zomrela-mlada-pracovnicka-radnice-vcera-ju-zaockovali

[2]      Mohla za smrť mamičky Terézie (†39) z Nitry VAKCÍNA? TOTO tvrdí infektológ Sabaka! Plus 1 deň, 16.6.2021.        https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/mohla-smrt-mamicky-terezie-39-nitry-vakcina-jasny-nazor-infektologa-sabaku/3

[3]      Taquet M et al.: Cerebral venous thrombosis and portal vein thrombosis: a retrospective cohort study of 537,913 COVID-19 cases. https://osf.io/a9jdq/

[4]      EMA: Comirnaty (mRNA vakcína proti COVID-19 [nukleozidová modifikovaná]). Prehľad o očkovacej látke Comirnaty a prečo bola povolená v EÚ. EMA/215190/2021. Aktualizácia: 6-2021. EMEA/H/C/ 005735. https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_sk.pdf

[5]      Turner, J. S. et al. SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-021-03647-4 (2021).

[6]      Nguyen-Contant P, Embong AK, Kanagaiah P, et al. Protein-Reactive IgG and Memory B Cell Production after Human SARS-CoV-2 Infection Includes Broad Reactivity to the S2 Subunit. mBio. 2020 Sep 25;11(5):e01991-20.

[7]      Song, G., et al. (2021) Cross-reactive serum and memory B-cell responses to spike protein in SARS-CoV-2 and endemic coronavirus infection. Nature Communications. doi.org/10.1038/s41467-021-23074-3.

[8]      Vitale J, Mumoli N, Clerici P, et al. Assessment of SARS-CoV-2 Reinfection 1 Year After Primary Infection in a Population in Lombardy, Italy. JAMA Intern Med. Published online May 28, 2021. doi:10.1001/jamainternmed.2021.2959

[9]      M Krutikov et al.  Incidence of SARS-CoV-2 infection according to baseline antibody status in staff and residents of 100 long-term care facilities (VIVALDI): a prospective cohort study. Lancet Healthy Longev. 2021 Jun;2(6):e362-e370. doi: 10.1016/S2666-7568(21)00093-3. PMID: 34104901. PMCID: PMC8175048

[10]    Aschwanden Ch. Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible. Nature 2021 Mar 18; 591,520-522. doi: 10.1038/d41586-021-00728-2. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00728-2

[11]    Hansen T, Titze U, Kulamadayil-Heidenreich NSA, et al. First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2. Int J Infect Dis. 2021 Apr 16;107:172-175.

[12]    COVID-19 advice for the public: Getting vaccinated. WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice

[13]    V Nemecku neodporúčajú plošnú vakcináciu detí. RTVS 10.6.2021 https://spravy.rtvs.sk/2021/06/v-nemecku-neodporucaju-plosnu-vakcinaciu-deti/

[14]    VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č.216, ročník 31, 10.6.2021.

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok