Čo nám radí Maria Montessori pred nástupom do školy? | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Čo nám radí Maria Montessori pred nástupom do školy?

Čo nám radí Maria Montessori pred nástupom do školy?

Určite sa všetci zhodneme, že vstup dieťaťa do školy je dôležitým míľnikom v jeho živote, rovnako ako aj jeho rodiny. Nástup do školy je zavŕšením doterajšieho vývinu a vstupom do novej etapy. Je možné sa vôbec na túto udalosť pripraviť?

Úplne na začiatku je dôležité si uvedomiť, že deti v rovnakom veku sa môžu líšiť vo fyzickej vyspelosti, kognitívnych schopnostiach, všeobecnej pripravenosti na začiatok školskej dochádzky. Nároky na deti sú však rovnaké. Zrelé dieťa s dobrou podporou rodiny bez problémov zvláda nároky školy, ale u niektorých detí sa môžu prejaviť príznaky problematickej adaptácie na školské prostredie. Dieťa sa ťažšie prispôsobuje vedeniu učiteľa, nezvláda tempo, stráca duševnú rovnováhu. Veľkú rolu však dokáže zohrať rodič dieťaťa ako vnímavý sprievodca na tejto ceste.

V dnešnej dobe sa neustále pohybujeme na rázcestí, rozhraní, stojíme pred voľbou a rozhodnutiami, vyberáme pre dieťa to najlepšie a volíme postupy, ako ho vychovávať. Domnievam sa, že rozumná je tzv. stredná cesta, kedy dieťa vnímame citlivo, poskytujeme mu podnety a kladieme naň také nároky, ktoré sú primerané jeho možnostiam a potrebám. Budujeme v ňom zdravú osobnosť, ktorá sa odzrkadlí na zvládaní školských nárokov a pri vstupe do školy. Ako to však docieliť?

Pozorujme dieťa…
Ak chceme byť dobrým sprievodcom nášho dieťaťa pri jeho raste a rozvoji jeho potenciálu, musíme sa naučiť rozpoznať jeho senzitívne obdobia. Deti v sebe ukrývajú neuveriteľný potenciál, len je potrebné ho objaviť. U malého bábätka ťažko povedať, aké bude, či z neho bude športovec alebo maliar, či bude aktívne a spoločenské, alebo naopak. To akým bude, záleží vo veľkej miere na jeho okolí. Čím vlastne matka alebo otec prispievajú k rozvoju svojho dieťaťa?

Maria Montessori rozlišovala šesť najdôležitejších senzitívnych období. Senzitívne obdobia znamenajú zvýšenú citlivosť na nejakú aktivitu, keď je dieťa otvorené niečomu, čo sa chce naučiť, spoznať, pochopiť. Dieťa v tomto období neustále opakuje aktivitu, až kým nemá pocit, že ju zvládlo a môže prejsť k niečomu inému. Tieto obdobia netrvajú večne, majú obmedzený čas. Je dôležité uvedomiť si, že po skončení danej senzitívnej fázy sa už toto obdobie nikdy nevráti v takej intenzite ako po prvýkrát. Podľa M. Montessori je dôležité, aby tomuto obdobiu nič nestálo v ceste a dieťa si mohlo naplniť danú potrebu podľa toho, čo ho aktuálne zaujíma.

PORIADOK
18. mesiacov až 4,5 roka
Novorodenec, ktorý sa cítil bezpečne v matkinom lone sa zrazu ocitne v neznámom svete. Ide o nové miesto, v ktorom je preňho nesmierne ťažké, ale zároveň dôležité sa zorientovať. To, čo mu pomáha získať systém vo veciach a zorientovať sa vo svete, je poriadok. Poriadok je pre deti v tomto veku ohromne dôležitý. Opakujúce sa rituály vytvárajú v nich pocit bezpečia a dôveru v okolité prostredie. Rovnako sa u nich vytvára aj vnútorný poriadok v ich mysli.

Túto senzitívnu fázu môžeme podporiť tak, že sa snažíme nemeniť domáce rituály, napríklad uspávanie. Deťom v tomto období pomáha aj, keď si hračky odkladajú na rovnaké miesto. To v nich buduje pocit bezpečia, nakoľko vždy hračku nájdu na rovnakom mieste…

SOCIÁLNY VÝVIN
2,5 – 6 rokov
Deti nás neustále sledujú. Sledujú to, ako sa správame k ostatným, ako rozprávame, stolujeme, zatvárame dvere a rad ďalších vecí, možno pre nás takých drobných, že si ich často ani nevšimneme. V tomto období deti vnímajú všetko, čo sa deje okolo nich, ale tiež v nich samotných. V tomto období je nesmierne dôležité dieťa oboznamovať s pravidlami správania, nespoliehajte sa na to, že sú ešte malé a túto schopnosť sa naučia neskôr – v strede ich záujmu v staršom veku bude už úplne niečo iné a budete to mať omnoho ťažšie. A rovnako nezabúdajte, aj vy, ktorí deti nemáte, ste vzorom pre každé dieťa, ktoré vás sleduje!

Sociálny vývin dieťaťa môžete podporiť spoločným stolovaním, dodržiavaním pravidiel, ktoré chcete, aby dodržiavali aj vaše deti, komunikáciou medzi sebou, rozprávaním tichým hlasom, bez zbytočného kričania a výčitiek.

ZMYSLOVÝ VÝVIN
od narodenia – 5 rokov
Toto obdobie je charakteristické tým, že deti skúmajú svoje zmysly – ochutnávajú, čuchajú, dotýkajú sa rôznych povrchov, počúvajú zvuky a, samozrejme, všetko pozorne sledujú. Rozvíjanie zmyslov im pomáha rozvíjať abstraktné a kreatívne myslenie. Ochutnávajte s deťmi rôzne veci, umožnite im privoňať k nim, dotýkajte sa spoločne s nimi rôznych povrchov, počúvajte hudbu.

JAZYK
od narodenia – 6 rokov

Toto obdobie patrí medzi najdlhšie senzitívne obdobie. Začína už v útlom detstve, keď dieťa vydáva rôzne zvuky, až sa naučí rozprávať, zaujíma sa o písmena a odtiaľ už je len malý krôčik k tomu, aby sa naučilo čítať. Dôležitosť jazyka spočíva v tom, že nám umožňuje dorozumieť sa s druhými.

V tomto období deti urobia neuveriteľný krok, keď od jednoduchých slov ako mama, tato, prejdú k prvým vetám, až k obrovskému nárastu slovnej zásoby, keď deti neustále používajú otázku prečo a zisťujú, ako funguje svet okolo nich. Medzi 3,5 – 4,5 rokom deti prejavia záujem o písanie. Možno sa nám to zdá skoro a často deťom odpovedáme, že majú čas a túto schopnosť sa naučia v škole. V škole im to však už nepôjde tak jednoducho, ako v momente prejaveného záujmu. Keď zvládnu písanie, naviaže na to automaticky záujem o čítanie, čo je medzi 4,5 – 5,5 rokom.

 

POHYB
od narodenia – 4,5 rokov
Sem patrí rozvoj jemnej a hrubej motoriky. Skúste doma vytvoriť deťom taký priestor, kde budú môcť dostatočne liezť, plaziť sa, behať, chodiť, skákať, balansovať, prenášať rôzne predmety. Chodievajte s nimi pravidelne do lesa, do parku, kde im príroda prináša neskutočné množstvo podnetov na pohyb.

ZÁUJEM O MALÉ PREDMETY
1 – 3 roky
V tomto období je dôležité aby sme zostúpili z dospeláckej výšky na kolená. Deti sa v tomto veku fixujú na veľmi malé, drobné, pre nás často prehliadnuteľné veci.

Raz som v záhrade začula výbuchy smiechu dosť netypické pre 15-mesačné dievčatko. Dievčatko odišlo na bok od ostatných a posadilo sa na tehlovú plochu terasy. Kúsok od neho bol nádherný záhon pelargónií, ktoré kúpali svoje kvety v takmer tropickom slnku. Dievčatko sa na ne ale nepozeralo. Upieralo svoj pohľad na zem, kde zdanlivo nebolo nič k videniu. Nazdávala som sa, že sa ide o jeden z detských rozmarov, ktoré sú mnohokrát tak nepochopiteľné. Pomaly som k nej pristúpila a pozorne som si prezerala tehlový povrch terasy, ale nebola som schopná zaznamenať nič zvláštne. Vtedy mi dieťa rozvážnym hlasom vysvetlilo: „Niečo malé sa tam hýbe.“ Až potom som zbadala mikroskopického chrobáčika, ktorý bol takmer neviditeľný, lebo mal rovnakú farbu ako okolité tehly a veľmi rýchlo pobehoval z miesta na miesto. Detskú myseľ vtedy pobavila skutočnosť, že existuje také maličké stvorenie a že sa dokáže nielen pohybovať, ale dokonca aj behať. Jej údiv a pobavenie sa prejavili hlasnými radostnými výkrikmi, dokonca hlasnejšími, než je u detí v tomto veku obvyklé a tú radosť nevzbudilo ani slnko, ani kvety alebo žiarivé farby okolo. (M. Montessori: Tajuplné dětství, 2012).

Držím vám palce, aby ste svoje deti s láskou sprevádzali na ich ceste, ktorú si vybrali. A tým ich pripravili na ďalšiu etapu v ich živote, do ktorej vstúpia ako úplné osobnosti, ktoré rozumejú svetu, sebe a svojim potrebám.

Mgr. Katarína Mečiarová
https://montessoritrencin.sk/

časopis Dieťa
Foto Shutterstock.com

Čítajte aj 1. časť seriálu Hovorme o školstve –  Náš je integrovaný

ZAUJALI VÁS NAŠE ČLÁNKY?
Podporiť nás môžete predplatením časopisu Dieťa tu alebo kúpou časopisu Dieťa vo voľnom predaji. K predplatnému Dieťaťa získavate ako darček aj špeciály Dojčiatko & batoľa (ktoré si môžete objednať aj samostatne prostredníctvom distributéra tu ).

 

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok