vývin dieťaťa | Dieťa.sk

Tag "vývin dieťaťa"

Môže sa stať, že nebude samostatné 1)

Každý rodič by pre svoje dieťa urobil čokoľvek. Ľúbi ho, pri každej príležitosti mu pomáha, poskytuje rady a je mu oporou. Vďaka tomuto dieťa pociťuje bezpečie v rodine a hlavne istotu, že sa