šťastie | Dieťa.sk - Part 2

Tag "šťastie"

Môže sa stať, že naučíme deti obetovať šťastie

Čo bola najpodstatnejšia vec, ktorú vám rodičia kládli na srdce? Vyštudovať? Nájsť si dobre platenú prácu? Mať vždy perfektne upratanú domácnosť? Koľko percent z vás by odpovedalo – Viedli ma k tomu,

  • 1
  • 2