Vakcíny proti COVID-19 – pre koho vlastne? | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Vakcíny proti COVID-19 – pre koho vlastne?

Vakcíny proti COVID-19 – pre koho vlastne?

Vláda SR presadzuje celoplošné očkovanie všetkých občanov nad 12 rokov proti COVID-19. Pre koho je však toto experimentálne očkovanie vôbec vhodné? Čítajte v aktuálnom vydaní časopisu Dieťa č. 8 – 9/2021.

Pre veľký rozsah článku v tlačenom Dieťati 8 –  9/2021 uvádzame zdroje len  tu  na webovej stránke magazínu Dieťa spolu s  krátkym doplnkom  na úvod. Takéto publikovanie zdrojov vám umožňuje priamo si pozrieť ten-ktorý zdroj a  overiť si pravdivosť tvrdení uvedených v článku.

DOPLNENIE

Po redakčnej uzávierke sme sa rozhodli článok doplniť:

Údaje od britských hygienikov (Public Health England, PHE) v kapitole DELTA VARIANT v článku ukazujú dôležité charakteristiky súčasného priebehu a šírenia ochorenia COVID-19 a jeho závažnosti v jednotlivých skupinách obyvateľstva podľa veku a zaočkovanosti. Uvedený materiál však neobsahuje údaje o celkovej zaočkovanosti populácie. Rozhodli sme sa ich preto doplniť z iných zdrojov aspoň do webového vydania článku, nakoľko dokresľujú situáciu.

Zaočkovanosť dospelých je v Británii 70 percent dvomi dávkami a ďalších 18 percent jednou dávkou. [76] Z tabuľky PHS vidno, že v súčasnosti COVID-19 dostávajú najmä nezaočkovaní; tento fakt sa týmto ešte zvýraznil. Na druhej strane, z tabuľky je aj bez tohto doplnenia zjavné, že u mladých zdravých ľudí je priebeh ochorenia zvyčajne ľahký, preto je namieste brať pri rozhodovaní do úvahy možné nežiaduce účinky očkovania.

Hoci očkovaní momentálne vychádzajú lepšie, nie je jasné, ako dlho ich ochrana vydrží. Navyše, v prípade, že by sa vyskytol nový variant, ktorý by bol menej citlivý na očkovanie, očkovaní ľudia by mohli potrebovať preočkovanie alebo novú vakcínu, zatiaľ čo ľudia, ktorí prekonali delta variant ochorenia COVID-19, by vďaka prirodzenej imunite mohli ostať chránení.

V situácii, keď nevieme, ako sa to vyvinie, a keď existujú iné možnosti prevencie, je neprijateľné tlačiť kohokoľvek do očkovania.

[76] Coronavirus (COVID-19) in the UK. UK summary. https://coronavirus.data.gov.uk/

Zdroje použité v článku Vakcíny proti COVID-19 – pre koho vlastne?
(článok vyšiel  2. augusta 2021 ako 69. časť seriálu Hovorme o  vede  v Dieťati č. 8 – 9/2021):

[1] Kto sa môže a kto sa nemôže očkovať proti Covidu? Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 13.7.2021. https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/posts/880813746120736

[2] Jeseňák M, Urbančíková I, Košturiak R. Vademékum očkovania proti COVID-19. https://www.amedi.sk/podujatia/vademekum-ockovania-proti-covid-19-376/kniha-2146.html

[3] Sumárne správy o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia. NCZI. https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Zverejnovanie_podla_zakona_liekoch_zdravotnickych_pomockach/Sumarne_spravy_o_vydavkoch/Pages/default.aspx

[4] Urbancikova I, Prymula R, Goldblatt D, Roafle L, Prymulova K, Kosina P. Immunogenicity and safety of a booster dose of the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in children primed with the 10-valent or 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in the Czech Republic and Slovakia. Vaccine. 2017 Sep 12;35(38):5186-5193. PMID: 28797727. DOI: 10.1016/j.vaccine.2017.07.103

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X17310393

[5] Zavadska D et al. Recommendations for tick-borne encephalitis vaccination from the Central European Vaccination Awareness Group (CEVAG). Hum Vaccin Immunother. 2013 Feb;9(2):362-74. PMID: 23291941. PMCID: PMC3859759. DOI: 10.4161/hv.22766

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.4161/hv.22766

[6] Cross R. Will the coronavirus help mRNA and DNA vaccines prove their worth? C&EN 2020 Apr 3;98(14)

https://cen.acs.org/pharmaceuticals/vaccines/coronavirus-help-mRNA-DNA-vaccines/98/i14

[7] Cross R. Adenoviral vectors are the new COVID-19 vaccine front-runners. Can they overcome their checkered past? C&EN 2020 May 12;98(19)

https://cen.acs.org/pharmaceuticals/vaccines/Adenoviral-vectors-new-COVID-19/98/i19

[8] Klinické skúšky jednotlivých vakcín sa dajú sledovať na americkom vládnom portáli https://clinicaltrials.gov

Čísla príslušných klinických skúšok: NCT04470427 (Moderna), NCT04368728 (Pfizer/BioNTech), NCT04505722 (Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson)

[9] https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-362

[10] EMA. Note For Guidance On General Considerations For Clinical Trials (CPMP/ICH/291/95). https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/ich-e-8-general-considerations-clinical-trials-step-5_en.pdf

[11] EMA – Human regulatory: Conditional marketing authorisation. EMA https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation

[12] Assessment report – Comirnaty. EMA/707383/2020. CHMP 21.12.2020. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf

[13] Štandardný postup na výkon prevencie očkovaním proti COVID-19 –informácie pre zdravotníckych pracovníkov apracovníkov očkovacích centier. Verzia 1.1  -3.1.2021. MZSR. https://www.standardnepostupy.sk/ockovanie-proti-covid-19/

[14] https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-576

[15] Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z.z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/40/

[16] Nurnberg Code. United States Holocaust Memorial Museum

https://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-exhibitions/special-focus/doctors-trial/nuremberg-code

[17] Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10″, Vol. 2, pp. 181-182. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1949.

https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_war-criminals_Vol-II.pdf

[18] Comirnaty – Súhrn charakteristických vlastností lieku. EMEA/H/C/005735 – II/0002/G. Reg. číslo: EU/1/20/1528. Verzia 30.5.2021. https://www.sukl.sk/buxus/docs/SmPC_Comirnaty_II_30_maj_2021.pdf

[19] Spikevax injekčná disperzia (Moderna). Súhrn charakteristických vlastností lieku. Registračné číslo: EU/1/20/1507/001. https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/SPC_Spikevax__COVID-19_Vaccine_Moderna__Zdravotnici.pdf

[20] Hart R. Pfizer Shot Just 39% Effective Against Delta Infection, But Largely Prevents Severe Illness, Israel Study Suggests. Forbes 23.7.2021. https://www.forbes.com/sites/roberthart/2021/07/23/pfizer-shot-just-39-effective-against-delta-infection-but-largely-prevents-severe-illness-israel-study-suggests/

[21] Haas EJ et al. Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data. Lancet. 2021 May 15;397(10287):1819-1829. PMID: 33964222 PMCID: PMC8099315 DOI: 10.1016/S0140-6736(21)00947-8

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00947-8/fulltext

[22] Jaffe-Hoffman M. Coronavirus in Israel: What do we know about the 143 hospitalized people? The Jerusalem Post 21.7.2021. https://www.jpost.com/health-science/coronavirus-in-israel-what-do-we-know-about-the-143-hospitalized-people-674508

[23] ŠÚKL. Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (22. 7. 2021). https://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5652

[24] Staršie čísla časopisu Dieťa sa dajú objednať u vydavateľa. Predošlé časti seriálu nájdete aj v archíve na stránke www.dieta.sk alebo (od začiatku až po číslo 9/2015) zahrnuté v knihe TUHÁRSKY, P.: Hovorme o očkovaní… a nebojme sa pýtať. Sollertia, 2016. ISBN 978-80-969294-2-9

[25] ŠÚKL. Hlásenia podozrenia na nežiaduce účinky liekov. Liekové riziko, 2020 máj (55):2-9. https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/LiekRiziko/Liekove_riziko_55.pdf

[26] Vaccine Adverse Events Reporting System. VAERS Data. https://vaers.hhs.gov/data.html

[27] Očkovanie je už možné aj po 14 dňoch od prekonania covidu. Pravda.sk 4.5.2021. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/586701-ockovanie-bude-mozne-uz-po-7-alebo-14-dnoch-od-prekonania-ochorenia/

[28] Polack FP et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 2020 Dec 31;383(27):2603-2615. PMID: 33301246. PMCID: PMC7745181. DOI: 10.1056/NEJMoa2034577

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2034577

[29] Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu – mRNA očkovacia látka proti COVID-19 (modifikovaný nukleozid). Súhrn charakteristických vlastností lieku. Reg. č.: EU/1/20/1528/001. Dátum prvej registrácie: 21. decembra 2020. https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/SmPC_Comirnaty_IB_16.pdf

[30] Raw RK, Kelly CA, Rees J, Wroe C, Chadwick DR. Previous COVID-19 infection, but not Long-COVID, is associated with increased adverse events following BNT162b2/Pfizer vaccination. J Infect. 2021 May 29;S0163-4453(21)00277-2. doi: 10.1016/j.jinf.2021.05.035. PMID: 34062184. PMCID: PMC8164507

https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00277-2/fulltext

[31] Krutikov M et al. Incidence of SARS-CoV-2 infection according to baseline antibody status in staff and residents of 100 long-term care facilities (VIVALDI): a prospective cohort study. Lancet Healthy Longev. 2021 Jun;2(6):e362-e370. doi: 10.1016/S2666-7568(21)00093-3. PMID: 34104901. PMCID: PMC8175048

https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(21)00093-3/fulltext

[32] Do antibody positive healthcare workers have lower SARS-CoV-2 infection rates than antibody negative healthcare workers? Large multi-centre prospective cohort study (the SIREN study), England: June to November 2020. MedRxiv 15.1.2021. DOI: 10.1101/2021.01.13.21249642. https://doi.org/10.1101/2021.01.13.21249642

[33] Vitale J et al. Assessment of SARS-CoV-2 Reinfection 1 Year After Primary Infection in a Population in Lombardy, Italy. JAMA Intern Med. 2021 May 28;e212959.  PMID: 34048531. PMCID: PMC8164145. doi:10.1001/jamainternmed.2021.2959

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2780557

[34] Dorigatti I et al. SARS-CoV-2 antibody dynamics and transmission from community-wide serological testing in the Italian municipality of Vo‘ Nat Commun. 2021 Jul 19;12(1):4383. doi: 10.1038/s41467-021-24622-7. PMID: 34282139

https://www.nature.com/articles/s41467-021-24622-7

[35] Turner JS et al. SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Nature. 2021 Jul;595(7867):421-425. PMID: 34030176. doi: 10.1038/s41586-021-03647-4

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4

[36] Bert NL et al. SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls. Nature. 2020 Aug;584(7821):457-462. PMID: 32668444. doi: 10.1038/s41586-020-2550-z

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2550-z

[37] Song G et al. Cross-reactive serum and memory B-cell responses to spike protein in SARS-CoV-2 and endemic coronavirus infection. Nat Commun. 2021 May 19;12(1):2938. PMID: 34011939. PMCID: PMC8134462. DOI: 10.1038/s41467-021-23074-3.

https://www.nature.com/articles/s41467-021-23074-3

[38] Pôjdeme na tretiu dávku? Pfizer a BioNTech chcú žiadať o povolenie. TA3, 9.7.2021. https://www.ta3.com/clanok/205795/pojdeme-na-tretiu-davku-pfizer-a-biontech-chcu-ziadat-o-povolenie

[39] Bazalová A. Imunolog Thon upřímně o očkování i o svých kolezích. Novinky.cz 25.3.2021. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/imunolog-thon-uprimne-o-ockovani-i-o-svych-kolezich-40355027

[40] Edara VV et al. Infection and vaccine-induced neutralizing antibody responses to the SARS-CoV-2 B.1.617.1 variant.  bioRxiv. 2021 May 10. PMID: 34013272. PMCID: PMC8132229. DOI: 10.1101/2021.05.09.443299

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.05.09.443299v1

[41] Matthew McCallum et al. SARS-CoV-2 immune evasion by the B.1.427/B.1.429 variant of concern. Science, 2021; eabi7994 DOI: 10.1126/science.abi7994

https://science.sciencemag.org/content/early/2021/06/30/science.abi7994

[42] Nenápadný delta variant. Môže sa javiť ako nachladnutie, tvrdí ministerstvo. RTVS 14.7.2021. https://spravy.rtvs.sk/2021/07/nenapadny-delta-variant-moze-sa-javit-ako-bezna-nadcha-tvrdi-ministerstvo/

[43] SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigationin England. Technical briefing 18. Public Health England 9.7.2021. Published: July 2021PHE gateway number: GOV-8876. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001358/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_18.pdf

[44] Na očkovanie sa môžu prihlasovať už aj deti od 12 rokov. Pravda.sk 7.6.2021. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/590529-ockovanie-deti-od-12-rokov-spustia-v-najblizsich-dnoch/

[45] Žiadosť o sprístupnenie informácií z 26.6.2021. Reg.číslo: OK/6470/2021.

[46] https://github.com/Institut-Zdravotnych-Analyz/covid19-data/blob/main/PCR_Tests/OpenData_Slovakia_Covid_PositiveTests_AgeGroup_District.csv

[47] Rozšírené tabuľky základných údajov SR. Výskumné demografické centrum INFOSTAT Bratislava. https://www.infostat.sk

[48] Ledford, H. Deaths from COVID ‘incredibly rare’ among children. Nature 15.7.2021. DOI: 10.1038/d41586-021-01897-w

https://www.nature.com/articles/d41586-021-01897-w

[49] Bhopal SS et al. Children and young people remain at low risk of COVID-19 mortality. Lancet Child Adolesc Health. 2021 May;5(5):e12-e13. PMID: 33713603. PMCID: PMC7946566. DOI: 10.1016/S2352-4642(21)00066-3

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00066-3/fulltext

[50] CDC. Weekly Updates by Select Demographic and Geographic Characteristics. Provisional Death Counts for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).  July 21, 2021. https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm

[51] Makary, M. The Flimsy Evidence Behind the CDC’s Push to Vaccinate Children. WSJ 19.7.2021. https://www.wsj.com/articles/cdc-covid-19-coronavirus-vaccine-side-effects-hospitalization-kids-11626706868

[52] Pediatrický zápalový multisystémový syndróm (PIMS). DFN KE, https://www.dfnkosice.sk/covid-19/pediatricky-zapalovy-multisystemovy-syndrom-pims/

[53] Payne AB et al. Incidence of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Among US Persons Infected With SARS-CoV-2.  JAMA Netw Open  . 2021 Jun 1;4(6):e2116420. PMID: 34110391. PMCID: PMC8193431. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.16420 https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2780861

[54] Ward JB et al. Risk factors for intensive care admission and death amongst children and young people admitted to hospital with COVID-19 and PIMS-TS in England during the first pandemic year. MedRxiv 5.7.2021. DOI: 10.1101/2021.07.01.21259785v1. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.01.21259785v1.full-text

[55] Sones M. 10 cases of multisystem inflammation after COVID-19 vaccine. IsraelNationalNews 15.2.2021. https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/296876

[56] V Nemecku neodporúčajú plošnú vakcináciu detí. RTVS 10.6.2021. https://spravy.rtvs.sk/2021/06/v-nemecku-neodporucaju-plosnu-vakcinaciu-deti/

[57] Britská vláda sa rozhodla pozastaviť očkovanie väčšiny detí a dospievajúcich. Trend 19.7.2021. https://www.trend.sk/spravy/britska-vlada-rozhodla-pozastavit-ockovanie-vacsiny-deti-dospievajucich

[58] WHO. COVID-19 advice for the public: Getting vaccinated. Last updated on 14 July 2021. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice

[59] Frenck RW et al. Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents.  N Engl J Med. 2021 Jul 15;385(3):239-250. PMID: 34043894. PMCID: PMC8174030. DOI: 10.1056/NEJMoa2107456 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456

[60] Vogel G, Couzin-Frankel J. Israel reports link between rare cases of heart inflammation and COVID-19 vaccination in young men. Science 1.6.2021. https://www.sciencemag.org/news/2021/06/israel-reports-link-between-rare-cases-heart-inflammation-and-covid-19-vaccination

[61] Erman, M.; Maddipatla, M. FDA to add warning about rare heart inflammation to Pfizer, Moderna vaccines. Reuters, 23.7.2021. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-panel-review-heart-inflammation-cases-after-pfizer-moderna-vaccines-2021-06-23/

[62] FDA. Coronavirus (COVID-19) Update: June 25, 2021. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-june-25-2021

[63] Comirnaty a Spikevax: možná súvislosť s veľmi zriedkavými prípadmi myokarditídy a perikarditídy. ŠÚKL 9.7.2021. https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/comirnaty-a-spikevax-mozna-suvislost-s-velmi-zriedkavymi-pripadmi-myokarditidy-a-perikarditidy?page_id=5643

[64] Comirnaty and Spikevax: possible link to very rare cases of myocarditis and pericarditis. EMA 9.7.2021. https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-spikevax-possible-link-very-rare-cases-myocarditis-pericarditis

[65] WHO našla pravdepodobnú súvislosť medzi mRNA vakcínami a ochoreniami srdca. HNOnline 10.7.2021. https://hnonline.sk/svet/4900199-who-nasla-pravdepodobnu-suvislost-medzi-mrna-vakcinami-a-ochoreniami-srdca

[66] Za očkovanie detí je 41 % Slovákov: Odkaz pediatričky všetkým rodičom! Cas.sk 7.6.2021.  https://www.cas.sk/clanok/2538327/za-ockovanie-deti-je-41-slovakov-odkaz-pediatricky-vsetkym-rodicom/2/

[67] Pediatrička Elena Prokopová: Bez zaočkovaných detí nedosiahneme kolektívnu imunitu. Cas.sk 22.7.2021. https://www.cas.sk/clanok/2551453/pediatricka-elena-prokopova-bez-zaockovanych-deti-nedosiahneme-kolektivnu-imunitu/

[68] EMA: Comirnaty (mRNA vakcína proti COVID-19 [nukleozidová modifikovaná]). Prehľad o očkovacej látke Comirnaty a prečo bola povolená v EÚ. EMA/215190/2021. Aktualizácia: 6-2021. EMEA/H/C/005735.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_sk.pdf

[69] Bryant A et al. Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines. Am J Ther. 2021 Jun 21;28(4):e434-e460. PMID: 34145166. PMCID: PMC8248252. DOI: 10.1097/MJT.0000000000001402

https://journals.lww.com/americantherapeutics/Fulltext/2021/08000/Ivermectin_for_Prevention_and_Treatment_of.7.aspx

[70] https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300

[71] Očkovanie detí od 12 rokov: Toto sú odpovede na najčastejšie obavy rodičov. TA3, 25.5.2021. https://www.ta3.com/clanok/201633/ockovanie-deti-od-12-rokov-toto-su-odpovede-na-najcastejsie-obavy-rodicov

[72] Discovery Identifies a Highly Efficient Human Reverse Transcriptase that can Write RNA Sequences into DNA. Thomas Jefferson University, 11.6.2021. https://www.jefferson.edu/about/news-and-events/2021/6/discovery-shows-human-cells-can-write-rna-sequences-to-dna.html

[73] SARS-CoV-2 mRNA Vaccine (BNT162, PF-0 7302048). 2.6.4 Summary of pharmacokinetic study. https://www.docdroid.net/xq0Z8B0/pfizer-report-japanese-government-pdf

Anglický preklad: https://www.lifesitenews.com/images/pdfs/Pfizer-bio-distribution-confidential-document-translated-to-english.pdf

[74] Reichmuth AM et al. mRNA vaccine delivery using lipid nanoparticles. Ther Deliv. 2016 May; 7(5): 319–334. PMCID: PMC5439223. PMID: 2707595. doi: 10.4155/tde-2016-0006

https://www.future-science.com/doi/10.4155/tde-2016-0006

[75] Bazalová A. Spor o protilátky přerůstá ve válku odborníků. Novinky.cz 22.7.2021. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/spor-o-protilatky-prerusta-ve-valku-odborniku-40366816

Foto 123rf.com

 

 

 

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok