Sťažnosť na reklamnú kampaň očkovania proti HPV | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Sťažnosť na reklamnú kampaň očkovania proti HPV

Sťažnosť na reklamnú kampaň očkovania proti HPV

(Tlačová správa, 31. 1. 2019)
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o. z., v záujme ochrany zdravia maloletých a v záujme ochrany práv spotrebiteľov na úplné a pravdivé informácie odovzdala Rade pre reklamu sťažnosť na reklamnú kampaň, ktorá beží od roku 2018 pod názvom WTF je HPV.

Hlavné body sťažnosti:

  • Podľa našich informácií, reklama za pomoci známych osôb propaguje maloletým očkovanie, čiže lekársky výkon spojený s podaním očkovacej látky, ktorá je liekom na predpis, a to za čiastočnej úhrady zo zdravotného poistenia. Myslíme si, že to nie je v súlade so Zákonom o reklame.
  • Sme toho názoru, že reklama neinformuje dostatočne o doposiaľ dosiahnutých parametroch účinnosti očkovania a jeho problémoch, a že na druhej strane skresľuje alebo neuvádza podstatné informácie vo veci prevencie ochorenia. Domnievame sa, že tieto informácie by mohli ovplyvniť rozhodovanie o tom, či niekto nechá zaočkovať seba prípadne svoje deti.
  • Obávame sa, že formulácie reklamy môžu v očiach maloletých znížiť dôležitosť zodpovedného sexuálneho správania vo viacerých ohľadoch a tým prispieť k riziku ich vystavenia sexuálne prenosným ochoreniam.
  • Žiadame ministerstvo zdravotníctva o vysvetlenie, ako došlo k schváleniu takejto reklamy.
  • Používanie vulgarizmov (WTF, UTFG) v kampani zameranej na deti považujeme za neprijateľné.

Reklama firmy SEESAME Communication Experts pre výrobcu HPV vakcín firmu Merck Sharp & Dohme sa začala v máji 2018. Využíva spôsoby oslovujúce predovšetkým tínedžerov: populárnych youtuberov, komičku Lujzu Garajovú Schramekovú, šíri sa prostredníctvom videí na Facebooku, Google, Instagrame atď. Podľa prezentácie firmy Seesame je kampaň zameraná na vekovú kategóriu 13-19 a platený obsah v minulom roku dosiahol 4 a pol milióna zobrazení.

Ústredným uzlom tejto kampane je stránka hpv.sk ktorá sa navonok môže javiť ako informačná pre tínedžerov, ale vedie nakoniec stále k rovnakému záveru – zaočkujte sa. Formulácie na stránke naznačujú, že sa počíta aj s návštevou menších detí, napr. „Ak už máš dvojciferný vek, si na toto očkovanie tak akurát (ideálny vek je 9 – 14 rokov)“.

Voči informáciám na tejto stránke máme vážne výhrady. V stručnosti:

Reklama tvrdí: „HPV nesúvisí s počtom sexuálnych partnerov.“ a menším písmom: „Veru, môžeš mať smolu s jedným, ale aj šťastie s tridsiatimi partnermi. Budeš to riskovať?“ Toto tvrdenie považujeme za hrubo zavádzajúce, a to nielen z hľadiska nám známej odbornej literatúry, ale aj zdravého rozumu, keďže ide o sexuálne prenosné ochorenie a riziko infekcie, samozrejme, priamo súvisí s počtom partnerov. Obávame sa, že postoj prezentovaný v reklame môže negatívne ovplyvniť deti v ich chápaní významu pojmu vernosť, resp. zodpovedné sexuálne správanie.

Reklama tvrdí, že kondóm nechráni pred HPV. Aj toto tvrdenie považujeme za zavádzajúce, nakoľko niektoré odborné zdroje uvádzajú, že kondóm síce nechráni pred infekciou úplne, ale pravdepodobne má do istej miery ochranný účinok prinajmenšom voči jej komplikáciám – predrakovinovým a rakovinovým zmenám na krčku maternice. Novšia štúdia dokonca uvádza, pri zodpovednom a správnom používaní, až 70-percentnú účinnosť kondómu v prevencii infekcie HPV, čo by bol pomerne dobrý výsledok v porovnaní s niektorými parametrami účinnosti vakcín.

Obávame sa najmä, že tieto posolstvá reklamy by mohli u maloletých viesť k podceňovaniu prevencie vážnych sexuálne prenosných ochorení; hlavne, že sa dajú zaočkovať proti HPV.

V reklame sme nenašli zrozumiteľnú informáciu o tom, že pravidelná návšteva u gynekológa a Pap-skríning (vyšetrenie steru z krčka maternice) je zatiaľ najúčinnejšou medicínskou formou prevencie rakoviny krčka maternice.
Taktiež sme v reklame nenašli informáciu, že dosiaľ nie sú priame vedecké dôkazy o tom, či očkovanie predstavuje prevenciu rakoviny krčka maternice, pretože žiadna štúdia zatiaľ neskúmala účinnosť vakcín dostatočne dlho, a priebežné výsledky niektorých štúdií nemôžeme označiť za bezvýhradne optimistické.

Z týchto a ďalších dôvodov sme Rade pre reklamu odovzdali sťažnosť, v ktorej podrobnejšie informujeme o jednotlivých formuláciách reklamy, ich kontexte, podávame odborné informácie a žiadame o preskúmanie, či je táto reklama v súlade s Etickým kódexom reklamnej praxe.

Žiadame médiá o svedomité označovanie reklamy; žiaľ, informácie z niektorých minulých kampaní na očkovacie látky ukazujú, že sa na to verejnosť zatiaľ nemôže vždy bezvýhradne spoliehať.

Prosíme rodičov, aby trávili čas so svojimi deťmi, rozprávali sa s nimi a zaujímali sa, kto sú ich vzory a ako ovplyvňujú ich vnútorný svet, pretože ak to neurobíme my, rodičia, tak to urobí niekto iný. Je úlohou nás, rodičov, aby sme naučili deti kriticky myslieť, posudzovať informácie, rozpoznávať úskalia otvorenej či skrytej reklamy a demagógie, aby neboli bezbranné, keď sa ocitnú v hľadáčiku reklamných expertov.

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o. z.

Úplný text sťažnosti nájdete na adrese https://rizikaockovania.sk/spravy/podnet_rpr_2019.pdf

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o. z., vzniklo v roku 2007. Združuje približne 100 rodičov, mnohí majú deti, ktoré utrpeli následky po očkovaní. Našimi prvoradými cieľmi je informovať o danej téme, spolupodieľať sa na zmene legislatívy v prospech dobrovoľnosti očkovania a odškodňovania obetí očkovania, pričom svoju činnosť sme rozšírili aj o ďalšie oblasti ochrany ľudských práv detí a rodiny.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na: kontakt@rizikaockovania.sk

Foto 123rf.com

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok