Prokuratúra dostala podnet na preskúmanie zákazu prijímania neočkovaných detí do materských škôl | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Prokuratúra dostala podnet na preskúmanie zákazu prijímania neočkovaných detí do materských škôl

Prokuratúra dostala podnet na preskúmanie zákazu prijímania neočkovaných detí do materských škôl

(Tlačová správa, 17. septembra 2019) Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., podala podnet na prokuratúru, v ktorom žiada o preskúmanie, či návrh novely zákona č. 355/2007, ktorý má zabrániť neočkovaným deťom v navštevovaní materských škôl, neporušuje zákon, a to najmä z hľadiska zneužívania právomoci verejného činiteľa, diskriminácie a vydierania.

Ide o prvé trestné oznámenie v 12-ročnej histórii nášho občianskeho združenia. Dôvodom je, že rodičia, ktorí sa chcú informovane rozhodnúť v otázkach očkovania detí, sa nikdy neocitli pod takým bezohľadným tlakom ako teraz, čomu nasvedčuje aj rozsiahla aktivizácia verejnosti.

Naša Iniciatíva sa zásadne vyhýba konfrontácii. Snažíme sa diskutovať, rokovať a predkladať fakty. Aj v tomto prípade sme využili všetky dostupné možnosti – popri tlačových správach, [1] [2] [3] [4] podali sme dve hromadné pripomienky v legislatívnom procese [5] [6] a zúčastnili sme sa viacerých rokovaní.

Upozorňovali sme na diskriminačný charakter a neústavnosť segregácie neočkovaných detí.

Upozorňovali sme na bezdôvodne široký záber požadovaných očkovaní, vrátane takých vakcín, ktoré nebránia šíreniu ochorení a nemá ich zmysel vyžadovať od škôlkarov.

Upozorňovali sme na nepripravenosť zdravotníckeho systému účinne rozpoznávať nežiaduce účinky a priznávať kontraindikácie, čím môžu byť zraniteľné deti vystavené väčšiemu riziku pri vynútenom očkovaní.

Upozorňovali sme na stále neexistujúci systém odškodňovania nežiaducich účinkov po očkovaní.

Žiaľ, zo strany MZ SR a ÚVZ SR nebola vôbec žiadna ochota zmeniť predmetné ustanovenia, ani účinne zmierniť dopady na rodiny s vážnymi nežiaducimi účinkami po očkovaní.

Poznáme totiž prípady, kde sa po očkovaní vyskytli zdravotné ťažkosti, ktoré boli zaznamenané aj v zdravotnej dokumentácii, dokonca môžu byť uvedené v príbalovom letáku vakcíny ako nežiaduce účinky, ale napriek tomu nie sú uznané a dieťa nedostane kontraindikáciu ďalšieho očkovania. Tieto rodiny sa v prípade schválenia novely môžu ocitnúť pred neľudsky tvrdými rozhodnutiami – z donútenia „súhlasiť“ s očkovaním, ktoré môže dieťaťu priniesť vážne následky, a to zdôraznime, prevažne vakcínami, ktoré neslúžia žiadnemu verejnému záujmu pretože nebránia šíreniu ochorení; alebo sa kvôli starostlivosti o dieťa vzdať zamestnania a čeliť ekonomickým ťažkostiam, ktoré u mnohých rodín alebo osamelých matiek môžu znamenať až sociálnu biedu. Zároveň hrozí sociálne vylúčenie detí, ktoré nemôžu navštevovať kolektív z dôvodov, ktoré neobstoja vo svetle epidemiológie prenosných ochorení.

Ministerstvo zamietlo aj možnosť individuálneho prístupu, ktorý sme žiadali pre tieto deti s odôvodneným rizikom poškodenia zdravia očkovaním. Medzitým predložilo novelu do parlamentu a ten ju posunul do druhého čítania.

Nejde len o hrubý ekonomický a sociálny nátlak na rodiny. Ako spoločensky veľmi škodlivé vnímame aj obviňovanie neočkovaných detí ako hrozby, hoci pre takéto tvrdenia MZ SR dodnes nepredložilo žiadne dôkazy. Naopak, analýzy osýpkových epidémií od regionálnych úradov verejného zdravotníctva jasne ukazujú, že príčinou vonkoncom neboli deti neočkované na základe informovaného rozhodnutia rodičov, ale epidémie sa rozšírili v sociálne slabých komunitách s nízkou úrovňou hygieny, kde rodičia ani nechodili s deťmi k lekárovi na preventívne prehliadky.[7] [8] [9] Väčšina chorých bola aspoň raz zaočkovaná (z tých, ktorí mohli byť očkovaní). 2

Prosíme poslancov NR SR, aby odvrátili hroziace škody na deťoch a rodinách a odmietli prijať absurdnú a nelogickú novelu zákona.

Prosíme tiež verejnosť, aby sa nedala strhnúť k hystérii a obavám z toho, že by nezaočkované deti mohli ohroziť ostatné deti v škôlke či inde, ale aby hľadala fakty a dôstojne o nich diskutovala.

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o. z.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na: kontakt@rizikaockovania.sk

[1]     WHO chytá komára, prehliada slona. Tlačová správa, 28.1.2019

[2]     Trebišovská epidémia pri 99-percentnej zaočkovanosti. Tlačová správa, 24.2.2019

[3]             Štúdia o očkovaní a autizme – opäť v réžii farmafiriem. Tlačová správa, 15.3.2019

[4]     Plne zaočkovaných je 10% Slovákov. Deti za to nemôžu. Tlačová správa, 26.3.2019

[5]     Pripomienky k PI/2019/79 k návrhu novely zákona č. 355/2007. 22.3.2019

[6]     Hromadná pripomienka k návrhu novely Zákona č. 355/2007. 20.5.2019

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/339/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3376376

[7]     Koniec epidémie osýpok v okrese Vranov nad Topľou. RÚVZ Vranov nad Topľou. 22.7.2019

[8]     Žiadosť o informáciu, RÚVZ v Trebišove. 7.5.2019, A/2019/00440-3

[9]     Žiadosť o informáciu, Úrad verejného zdravotníctva. 10.5.2019, RK/3242-1/2019

Foto 123rf.com

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok