učenie | Dieťa.sk

Tag "učenie"

Môže sa stať, že v ňom uvidíte samých seba 5)

Rodičia sú osoby, ku ktorým deti vzhliadajú. Stanú sa pre ne nenahraditeľnými, vzormi, ktorým sa chcú podobať. Často je pre ne názor rodičov ten najsprávnejší, posvätný, ten jediný pravdivý. Odpozorujú

Môže sa stať, že získa odpor k učeniu

Učíme sa celý život. Ako deti, tak aj ako dospelí prichádzame denne do kontaktu s novými situáciami, technológiami a chovaním, ktoré má pre nás inovatívny charakter. Niektorým to vyhovuje, pretože nemajú radi

Ako podporovať u detí lásku k učeniu

„Škola je nuda. Učenie ma nebaví…“ Takéto výroky školákov, doplnené patričným výrazom znechutenia, vyčaria nejednému dospelákovi úsmev na tvári. Veď ani my sme neboli iní…