samostatnosť | Dieťa.sk

Tag "samostatnosť"

Istota v poslednom vagóne

Azda niet rodiča, ktorý by to nepoznal – osamostatňovanie sa našich ratolestí. Sotva sa postavia na vlastné nôžky, zanovito odmietajú podanú ruku s výrazom v tváričke: „Ja sám!“ A tak je

Môže sa stať, že nahradí rolu partnera

Stabilný a zdravý partnerský vzťah by si mal vybudovať každý z nás. Vychovať v takomto zväzku dieťa je ideálna verzia. Bohužiaľ, nie vždy sa to podarí a počet detí z rozvrátených rodín alebo z rodín, kde

Môže sa stať, že nebude samostatné 2)

Naše deti sa snažíme viesť k samostatnosti. Vedieť sa o seba postarať, byť zodpovedný, zvládať všetky nástrahy života – to je to, čo chceme u potomkov dosiahnuť. Prípadne, aby sa mali lepšie ako

Môže sa stať, že nebude samostatné 1)

Každý rodič by pre svoje dieťa urobil čokoľvek. Ľúbi ho, pri každej príležitosti mu pomáha, poskytuje rady a je mu oporou. Vďaka tomuto dieťa pociťuje bezpečie v rodine a hlavne istotu, že sa