dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami | Dieťa.sk

Tag "dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami"

Náš je integrovaný

Mať doma dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je v mnohých ohľadoch náročné. Vyžaduje si zvláštnu starostlivosť, omnoho viac pozornosti, trpezlivosti a rodičia sú vystavení veľkej záťaži. Deti s nerovnomerným a/alebo oneskoreným vývinom