Už 40 rokov pomáhame ľuďom s mentálnym postihnutím | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Už 40 rokov pomáhame ľuďom s mentálnym postihnutím

Už 40 rokov pomáhame ľuďom s mentálnym postihnutím

(Tlačová správa 12. júna 2020) Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) si 12. júna 2020 pripomína 40. výročie založenia organizácie. Hlavným poslaním združenia je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

„…Ľudia s mentálnym postihnutím chcú byť akceptovanou súčasťou spoločnosti, chcú žiť bežný život, chodiť do školy, do práce či zariadenia sociálnych služieb. Chcú mať priateľov, tráviť s nimi voľný čas. Žiť život, ktorý ich napĺňa. Nechcú sa stretávať s predsudkami, diskrimináciou, neustálym hodnotením, akí sú…Rodiny detí s mentálnym postihnutím majú ťažkú úlohu, veľkú zodpovednosť a zaslúžia si pomoc zo strany štátu a spoločnosti. Ďakujeme za spoluprácu všetkým jednotlivcom, zamestnancom združenia, dobrovoľníkom, osvieteným politikom, členským i spolupracujúcim organizáciám a inštitúciám…,“ hovorí Iveta Mišová, riaditeľka a štatutárna zástupkyňa združenia.

Združeniu sa za 40 rokov činnosti podarilo presadiť mnoho pozitívnych zmien, vďaka ktorým sa zlepšila kvalita života ľudí s mentálnym postihnutím. Zmeny v legislatíve, ale aj v praxi. Vzdelávanie pre všetkých, občianske preukazy všetkým, vznik nových sociálnych služieb typu chránené/podporované bývanie, vznik chránených dielní, podporovaného zamestnávania, iniciovanie opatrovníckej reformy, sebaobhajovanie.

Množstvo projektov zameraných na celoživotné vzdelávanie, na zmenu postojov spoločnosti, Deň krivých zrkadiel, Výtvarný salón ZPMP, desiatky vydaných publikácií, brožúr, dve knihy, vydávanie časopisu Informácie ZPMP v SR (1993) a TO SME MY, rekondičné aktivity, malé i veľké projekty. Zriadenie prvého integračného podniku pre ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku – BIVIO. To všetko je výsledkom práce množstva zanietených ľudí, odborníkov, rodičov, partnerov, podporovateľov.

Ľudia s mentálnym postihnutím majú právo žiť nezávislý život!

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je občianske združenie a vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Vzniklo v roku 1980, združuje 44 miestnych organizácií s počtom členov takmer 10 000 osôb na celom Slovensku. Hlavným cieľom ZPMP v SR je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Foto pexels.com

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok