Trebišovská epidémia pri 99-percentnej zaočkovanosti | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Trebišovská epidémia pri 99-percentnej zaočkovanosti

Trebišovská epidémia pri 99-percentnej zaočkovanosti

(Tlačová správa, 24. februára 2019)

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vznáša protest voči pokusom o segregáciu neočkovaných detí

Médiá prinášajú v posledných dňoch správy o tom, že vláda prehodnocuje, či budú môcť neočkované deti navštevovať materské školy. Argumentom je „pokles zaočkovanosti“ a vraj s ním súvisiaca epidémia osýpok. Oficiálne údaje však hovoria niečo celkom iné.

Kľúčové informácie

  • V okrese Trebišov v rokoch 2013 – 2018 hygienici vykonávali systematické kontroly a doočkovávanie detí.
  • Dosiahli 99-percentnú zaočkovanosť detí, napriek tomu vypukla epidémia osýpok a zasiahla najmä deti. Najlepšie dopadli neočkovaní dospelí, ktorí sú prirodzene imúnni.
  • Návrhy o vylúčení neočkovaných detí z materských škôl sú postavené na vode. Väčšina povinných vakcín nemá preukázateľnú schopnosť brániť prenosu ochorení, očkovaní môžu prenášať ochorenie rovnako ako neočkovaní.
  • Dospelí boli očkovaní podstatne užšou skupinou vakcín než deti dnes, a ich detské očkovania už častokrát dávno stratili účinok. Napriek tomu nikto nebráni kontaktu detí s dospelými.
  • Žiadame rodičov, odborníkov a médiá, aby sa postavili proti takým návrhom, ktoré predstavujú diskrimináciu, šikanovanie a vydieranie.

Mediálne výstupy rozprávajú o „poklese zaočkovanosti pod 95 percent“ ako o príčine epidémií a ako príklad sa uvádza epidémia osýpok na východe Slovenska. Diskutuje sa o novelizácii zákona, ktorá by mala znemožniť neočkovaným a čiastočne očkovaným deťom navštevovanie materských škôl.

O tom, aké absurdné sú tieto úvahy, najlepšie vypovedá správa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove.[1]Od roku 2012, kedy klesla zaočkovanosť proti osýpkam v okrese Trebišov na 92%, prijímal RÚVZ so sídlom v Trebišove v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti a terénnymi pracovníkmi v marginalizovaných komunitách (organizácií Zdravé regióny, Mesto Trebišov) systematické opatrenia na doočkovanie chýbajúceho očkovania.“

Po 6-ročnom úsilí RÚVZ konštatoval k septembru 2018: „Podľa zistených výsledkov je v okrese Trebišov v skupine detí vo veku od 15 mesiacov do 18 rokov zaočkovaných 1. dávkou proti osýpkam 99 % detí podliehajúcich tomuto očkovaniu a 2. dávkou je zaočkovaných 97,2 % detí.“

Poznamenajme, že prvá dávka vakcíny proti osýpkam sa podáva vo veku 15 – 18 mesiacov, druhá vo veku 11 rokov, avšak jej zmyslom je najmä podchytenie tých detí, u ktorých prvá dávka nezaúčinkovala. Ak u dieťaťa zaúčinkovala prvá dávka vakcíny, tak druhá dávka nezvyšuje jeho ochranu.[2] Preto dokonca aj deti očkované jednou dávkou môžeme považovať za očkované.

Hygienici, zdravotníci a terénni pracovníci v okrese Trebišov odviedli náročnú prácu, preto ich výsledok asi nepotešil: v septembri 2018 aj tak prišla epidémia a nezabránila jej ani 99-percentná zaočkovanosť detí. Ochorelo 143 osôb, prevažne detí (priemerný vek chorých je 7,7 rokov). Podľa ÚVZ SR „pravdepodobne v dôsledku prirodzenej migrácie obyvateľstva.“ [3]

Dovolíme si ešte zacitovať jednu veľavravnú vetu zo správy RÚVZ Trebišov: „90 % ochorení sa vyskytlo v prostredí nízkeho hygienického štandardu bývania.“

Prípad Trebišova jasne ukazuje, že ani dosiahnutie vysokej zaočkovanosti detí nevie zabrániť šíreniu epidémie. Preto medializované úvahy o vyčleňovaní neočkovaných alebo čiastočne očkovaných detí z materských škôl považujeme za bezdôvodnú diskrimináciu, šikanovanie a vydieranie. Takéto opatrenie nie je odborne zdôvodniteľné, nakoľko väčšina povinných vakcín beztak nedokáže preukázateľne zabrániť šíreniu ochorenia; očkovaní môžu byť často rovnako dobrými, ak nie dokonca lepšími prenášačmi (vďaka miernejším príznakom ochorenia).

Deti sa nestretávajú len s inými deťmi, ale v škôlke i mimo škôlky sa stretávajú s množstvom dospelých ľudí, ktorí však zďaleka neboli očkovaní proti toľkým ochoreniam ako dnešné deti, a dokonca aj tie očkovania, ktoré absolvovali kedysi v detstve, u mnohých už dávno stratili účinok.

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vznáša protest voči pokusom o segregáciu neočkovaných detí.

Naše občianske združenie podporuje informovanosť a slobodné rozhodovanie, ktoré je veľmi náročné. Preto veľmi dobre chápeme rodičov, ktorí sa rozhodli očkovať svoje deti v dobrej viere, že týmto chránia ich zdravie. Nerozumieme však, prečo časť týchto rodičov naďalej prechováva strach, že ich zaočkované deti ochorejú. Veď ak sú presvedčení, že očkovanie funguje a chráni, tak ich deti by mali byť chránené. V prípade, že rodičia sami nedôverujú účinnosti očkovania, prosíme ich, aby sa aspoň postavili proti jeho vynucovaniu na iných deťoch. Nemôžme predsa od iných žiadať to, čomu sami neveríme.

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o. z.

[1]     RÚVZ so sídlom v Trebišove. Epidémia osýpok v okrese Trebišov – aktuálne informácie a odporúčania 24.01.2019.        https://www.ruvztv.sk/wp-content/pdf_downloads/osypky_24_1_2019_analyza_epidemie_tv.pdf

[2]     CDC: Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases (The Pink Book). Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S, eds. 13th ed. Washington D.C. Public Health Foundation, 2015. Chapter 13 – Measles.

[3]     ÚVZ SR: Na protiepidemických opatreniach proti osýpkam v okrese Trebišov spolupracuje viacero zložiek, budú v tom pokračovať i naďalej. Utorok, 19 Február 2019


Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o. z., vzniklo v roku 2007. Združuje približne 100 rodičov, mnohí majú deti, ktoré utrpeli následky po očkovaní. Našimi prvoradými cieľmi je informovať o danej téme, spolupodieľať sa na zmene legislatívy v prospech dobrovoľnosti očkovania a odškodňovania obetí očkovania, pričom svoju činnosť sme rozšírili aj o ďalšie oblasti ochrany ľudských práv detí a rodiny.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na: kontakt@rizikaockovania.sk

Foto Pixabay.com

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok