Tlačová správa k epidémii osýpok v Maďarsku a Rumunsku | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Tlačová správa k epidémii osýpok v Maďarsku a Rumunsku

Tlačová správa k epidémii osýpok v Maďarsku a Rumunsku

Občianske združenie Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania je vážne znepokojené, akým zavádzajúcim spôsobom sa slovenská verejnosť informuje o lokálnej epidémii osýpok v Maďarsku a Rumunsku.

Časť rodičov na Slovensku, často po vážnych negatívnych skúsenostiach, sa snaží informovane rozhodovať o ďalších očkovaniach svojich detí. Teraz ich časť médií i vyburcovanej verejnosti napáda ako „príčinu budúcich epidémií“.

Správy sa neraz podávajú takým spôsobom, že v čitateľovi, poslucháčovi či divákovi poľahky vznikne dojem, ako keby na Slovensku bola očkovaním viac než 95 percent obyvateľstva vytvorená kolektívna imunita proti osýpkam, avšak zrazu bola ohrozená, pretože zaočkovanosť v poslednom roku klesla pod požadovanú hranicu, a to kvôli odmietaniu očkovania malých detí. Takéto podanie je nepravdivé a dokonca aj matematicky nezmyselné.

Faktom je, že v poslednom roku približne 5 percent dvojročných detí nebolo očkovaných. Lenže dvojročné deti tvoria len zlomok populácie Slovenska a tak nemôžu naraz významne ovplyvniť celkovú zaočkovanosť. Prečo teda hon na zodpovedných rodičov? Lebo odopreli poslušnosť farmaceutickému systému?

Na druhej strane, správy zoširoka obchádzajú zjavný fakt, že mnohonásobne väčšiu skupinu tvoria dávno zaočkovaní dospelí, u ktorých účinok vakcíny už vyprchal, a najmä neočkovaní dospelí, narodení pred rokom 1969, kedy sa začalo očkovať proti osýpkam. Z tejto jednoduchej skutočnosti vyplýva, že sa absolútne nedá hovoriť o 95-percentnej celkovej zaočkovanosti obyvateľstva (ako sa nám predkladá v hypotéze o kolektívnej imunite). Ktovie, či zaočkovanosť proti osýpkam na Slovensku vôbec niekedy dosiahla aspoň 65 percent!

Kolektívna imunita je iba nepreukázaná hypotéza, ale ak na Slovensku existuje, tak paradoxne možno práve vďaka týmto neočkovaným dospelým. Na tlačovej besede dňa 8. marca 2017 hlavný hygienik Ján Mikas z Úradu verejného zdravotníctva SR odpovedal na otázku redaktorky, ktorú zaujímalo, či sa majú nechať zaočkovať skôr narodení, keďže na Slovensku sa očkuje proti osýpkam od roku 1969: „Väčšina týchto ľudí osýpky aj tak prekonala. A keďže imunita po prekonaní osýpok je celoživotná, takže predpokladáme, že u týchto ľudí už protilátky sú. Ak neprekonali, teoreticky nemusia mať protilátky, ale počítame, že väčšina ich bude mať. Možnosť takáto (očkovania) by bola, avšak my sa sústreďujeme na detský vek.

Analýzy dokonca ukazujú, že imunita získaná prekonaním ochorenia je spoľahlivejšia, než dokáže vytvoriť očkovanie, a títo jedinci ju dokázali preniesť na svoje deti v najzraniteľnejšom veku, ktorý ani očkovanie nepokrýva, pretože sa proti osýpkam očkuje MMR vakcínou po prvý raz vo veku 15 mesiacov.

Tieto fakty sa zjavne obchádzajú. Je to snáď z toho dôvodu, že ochorenie, ktoré sa považovalo za bežné detské ochorenie a ktoré kedysi prekonal prakticky každý, a mnohí bez toho, aby o tom vôbec vedeli, sa akosi nehodí na strašenie „smrtiacou hrozbou“, ktorú na nás privolávajú „tí neočkujúci“?

Historicky očkovanie síce možno potlačilo výskyt osýpok, avšak úmrtnosť vymizla už dávno predtým vďaka zlepšeniu životnej úrovne. Tieto oficiálne štatistiky sa pred verejnosťou zamlčiavajú.

Osýpky, ako každé ochorenie, môžu mať komplikácie. Zriedkavo môžu byť až smrteľné, no tak v Rumunsku ako aj v celej Európe, úmrtia nastávajú takmer výhradne u ľudí, ktorí majú vážne narušenú imunitu alebo iné súbežné ochorenie, prípadne zhoršené o deficit vitamínu A, C a najmä podávaním liekov proti horúčke. Naše občianske združenie preto odporúča, aby si všetci, očkovaní aj neočkovaní, zistili informácie a zvážili riziká ochorenia, riziká vakcíny a robili informované rozhodnutia.

Podrobné informácie o MMR vakcíne, ktorou sa očkuje aj proti osýpkam, si môžete preštudovať v príbalovom letáku k vakcíne: https://www.liekinfo.sk/liek-priorix-plv-iol-1×0,5-ml-1×0,5-ml-solv-(liek-inj-skl-striek-inj-skl-napl-)-23548-pil

Nenechajte sa zastrašovať propagandou, ktorá je zjavne veľmi účinná, ak sa dnes tí očkovaní boja ochorení viac než neočkovaní.

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o. z.
9. marca 2017

Foto Shutterstock

Príloha – niekoľko oficiálnych štatistík:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autorovi

Podobné články

1 komentár

Zanechať komentár

Only registered users can comment.