Prieskum odhalil: Stravovanie malých detí pred obrazovkou rastie. | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Prieskum odhalil: Stravovanie malých detí pred obrazovkou rastie.

Prieskum odhalil:  Stravovanie malých detí pred obrazovkou rastie.

Dotazník NutriCheq zistil nedostatky vo výžive batoliat (1 až 3 roky) na Slovensku poukazujúce na medziročné zhoršenie viacerých trendov. Pretrváva problém priskorého prechodu na neupravené kravské mlieko a prehĺbil sa nedostatočný príjem potravín bohatých na železo a vitamín D aj ovocia a zeleniny. Pozitívom je, že takmer tri štvrtiny rodín pravidelne jedávajú spoločne, čím si deti osvojujú zvyky ostatných a profitujú zo sociálnej interakcie.

Online dotazník NutriCheq, ktorý anonymne vypĺňajú rodičia batoliat, odhalil aj v roku 2023 viaceré nedostatky v ich výžive. Pediatrom ukázal, na čo je potrebné rodičov upozorňovať, aby správna výživa čo najviac prispela k zdravému rastu malých pacientov.

DÔSLEDKY NEDOSTATKOV VO VÝŽIVE

„Výživa počas prvých 1000 dní života má zásadný vplyv na vývoj, metabolizmus, stravovacie návyky či chuťové preferencie. Dodržiavaním správnej životosprávy v tomto veku sa znižuje riziko civilizačných ochorení (obezita, cukrovka 2. typu, alergia, astma, kardiovaskulárne ochorenia a pod.) v dospelosti,“ hovorí hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MUDr. Elena Prokopová. Vzápätí k výsledkom prieskumu dodáva: „Ako odhalili výsledky NutriCheq-u za rok 2023, viaceré ukazovatele v stravovaní batoliat sa medziročne zhoršili, čo znamená, že všeobecní lekári pre deti a dorast musia aj naďalej na rodičov apelovať, aby správnej výžive a životospráve venovali dostatočnú pozornosť a prebrali tak plnú zodpovednosť za ich správny vývoj. Prieskum ukázal, že najviac zaostávame v príjme železa a vitamínu D, čo je spôsobené skorým zavedením kravského mlieka v strave batoliat a nedostatočným príjmom červeného mäsa a rýb. Vitamín D a železo majú zásadný vplyv na imunitu dieťaťa, ako aj na jeho kognitívny vývoj.“ O výživových potrebách dieťaťa hovorí doktorka Prokopová aj v obsažnom podcaste.

U ČASTI DETÍ JE ZVÝŠENÉ RIZIKO OBEZITY, ĎALŠIE MÔŽU BYŤ OHROZENÉ MALNUTRÍCIOU

Podľa odpovedí rodičov iba 11 % batoliat konzumuje odporúčané množstvo ovocia a zeleniny, teda 3 a viac porcií denne na základe odporúčaní odborníkov. Neuveriteľných 20 % detí konzumuje údeniny alebo fastfood 1- až 3-krát týždenne (v roku 2022 to bolo len 6 %). U týchto detí je niekoľkonásobne prekročená denná dávka sodíka, soli a nasýtených mastných kyselín, čo môže spôsobiť vyššie riziko rozvoja kardiovaskulárnych ochorení v budúcnosti. Viac ako tretina opýtaných potvrdila konzumáciu sladkostí a sladených nápojov vo frekvencii 2-krát a viackrát týždenne. Tieto neduhy môžu byť predpokladom na rozvoj obezity. Na druhej strane v batolivom veku sa rodičia stretávajú aj s odmietaním jedla či nechutenstvom u detí. Podľa výsledkov prieskumu NutriCheq bola u 12 % batoliat zaznamenaná nízka konzumácia viacerých základných potravinových skupín. V spojení s inými faktormi, predovšetkým nízkou hmotnosťou, to môže viesť k zdravotnému neprospievaniu či v závažných prípadoch dokonca k podvýžive, obmedzeniu rastu a intelektuálneho vývoja. Riešenie tohto problému patrí do rúk pediatra.

STRAVOVANIE PRED OBRAZOVKOU

Odborníkov nemilo prekvapil alarmujúci trend pravidelnej konzumácie jedál pred digitálnou obrazovkou, čo uviedlo až 44 % rodičov. Neuropsychológ PhDr. Robert Krause, PhD., MPH, MBA, upozorňuje, že používanie digitálnych technológií v batolivom a predškolskom veku negatívne ovplyvňuje bielu a sivú hmotu mozgu, čo vedie k zhoršeniu kognitívnych schopností. „Ak dieťa počas konzumácie jedla pozerá na obrazovku, znižuje sa jeho samoregulácia príjmu energie, čo v praxi znamená, že buď zvyšuje, alebo znižuje príjem potravy. Ba dokonca niektoré výskumy (Utter, 2003) prišli so zistením, že sa tak zvyšuje aj hmotnosť dieťaťa. Deti by mali byť vedené k tomu, že jedlo je dôležité pre zdravé fungovanie organizmu, a mali by sa učiť, že starať sa o svoje telo sa oplatí, keďže iba prostredníctvom tela môžu dlhodobo žiť.“

NUTRICHEQ – POMOC RODIČOM A PEDIATROM

NutriCheq sprístupnila rodičom Iniciatíva Prvých 1000 dní, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Danone. Po vyplnení anonymného dotazníka dostane rodič okamžitú odpoveď aj s návrhmi riešenia nedostatkov v stravovaní svojho batoľaťa, ktoré pripravil lekársky personál. Projekt vznikol v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou a pomáha rodičom odhaľovať nedostatky vo výžive dieťaťa či kultúre stravovania v rodine. „Unikátny projekt NutriCheq pomohol už mnohým rodičom zorientovať sa v spleti informácií o výžive detí a veríme, že pomôže ešte ďalším, avšak diagnostika pediatrov aj naďalej ostáva primárnym zdrojom informácií. NutriCheq plní orientačnú úlohu, keďže ho môže rodič dobrovoľne vyplniť a zaslať aj pediatrovi svojho dieťaťa,“ dodáva Mária Jendrišáková, vedúca pre korporátne záležitosti spoločnosti Danone Česká republika a Slovensko.

(PR)

AJ VY MÔŽETE VYUŽIŤ NUTRICHEQ

Online dotazník NutriCheq je praktický nástroj na diagnostiku a riešenie nedostatkov vo výžive batoliat.

  • Vyplňte jednoduchý online dotazník – môžete tak urobiť vopred alebo priamo v čakárni pred návštevou detského lekára.
  • Online aplikácia na základe vyplnených odpovedí vyhodnotí možné nedostatky v stravovaní batoľaťa. Výsledky online dotazníka NutriCheq majú orientačný charakter a odporúčame ich konzultovať s lekárom pre deti a dorast. Pri použití tlačenej verzie pediater pomocou dotazníka identifikuje riziká spojené s príjmom stravy, jej vyváženosťou a stravovacími návykmi batoľaťa.
  • Lekár vám poskytne praktický návod na to, čo je potrebné zmeniť a ako to urobiť. K tomu má k dispozícii súbor edukačných materiálov, z ktorých vyberie tematicky najvhodnejšie pre problémy s výživou konkrétneho dieťaťa.
  • Pri ďalšej návšteve s vami lekár skonzultuje dodržiavanie odporúčaní.

 

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok