Počítače a ostatný „elektroodpad“ | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Počítače a ostatný „elektroodpad“

Počítače a ostatný „elektroodpad“

Elektronika najrôznejších funkcií a rozmerov sa udomácnila už nielen na našich pracoviskách, ale aj v našich domácnostiach a väčšina z nás si život bez nej ani nevie predstaviť. K domácim spoločníkom šetriacim náš čas a námahu, ako sú práčka, umývačka či vysávač, už takmer v každej domácnosti pribudol aj počítač a mobilný telefón.

Mnoho kovov potrebných na výrobu elektroniky patrí medzi vzácne kovy (zlato, tantal, kobalt). Meď tvorí 19 percent hmotnosti mobilného telefónu, železo 8 percent. Nájdeme v ňom aj nikel či olovo. Vzácne kovy sa ťažia v ekonomicky rozvojových krajinách s lacnou pracovnou silou a slabými zákonmi týkajúcimi sa práv robotníkov a ochrany životného prostredia. Napríklad polovica svetovej ťažby kobaltu pochádza výlučne zo Zambie a Konga. Toxické zvyšky z ťažby tu znečisťujú vodné zdroje aj pôdu, rovnako ako silne poškodzujú zdravie robotníkov.

V každom mobile, ktorý doma máme, sa nachádza priemerne 250 mg striebra a 24 mg zlata. V tone mobilov, čo je asi 13 000 kusov, sa nachádza zhruba 300 až 350 gramov zlata – v zlatonosnej hornine je ho v tone iba 5 gramov, čiže 70-krát menej ako v tone telefónov.

Funkčné prístroje ako odpad
Vývoj a inovácie idú stále dopredu a životnosť našej elektroniky sa stále skracuje. Hoci sa životnosť jednotlivých komponentov pohybuje v desiatkach rokov, v praxi sú po pár rokoch zastarané a nekompatibilné s novinkami. Preto sa vyraďujú a ako odpad likvidujú stále ešte funkčné prístroje a nárast množstva elektroodpadu je enormný. Napríklad priemerná doba používania počítačového monitoru sa pohybuje medzi 4 až 7 rokmi, tlačiarne a skenera 3 až 5 rokov a u počítača sú to len 3 roky. U mobilov je to ešte menej. Hlavným dôvodom sú relatívne nízke náklady na kúpu aj prevádzku a rýchlo sa meniaci software.

Životné prostredie
Výskumná organizácia z USA v oblasti informačných technológií – Gartner (www.gartner.com) v roku 2007 odhadla, že prevádzka informačných a komunikačných technológií a ich infraštruktúra prispievajú ku klimatickým zmenám 2 percentami, čo je rovnako ako napríklad letecká doprava. Podľa vládnej agentúry USA – EPA (Environmental Protection Agency) spotrebúva výpočtová a kancelárska technika až 20 percent elektriny.

Pri nákupe takejto techniky by sme preto mali zvážiť nielen jej dopad na životné prostredie počas celej životnosti – od výroby (vrátane ťažby použitých surovín), cez používanie (spotreba energie, emisie škodlivých látok a žiarenie), až po likvidáciu ako nebezpečný odpad. Napríklad počítače obsahujú viac ako 30 rôznych chemických prvkov, z ktorých mnohé sú zdraviu škodlivé.

Kus za kus
Keď sa spotrebič či prístroj stane odpadom, sú podľa platného zákona o odpadoch všetky predajne či servisy elektrospotrebičov povinné bezplatne (spätne) odobrať starý spotrebič od svojich zákazníkov – a to systémom kus za kus. Na značke starého spotrebiča ani mieste jeho pôvodného nákupu nezáleží.

Pri kúpe nových spotrebičov je ale aj tak dobré vopred si s predajňou dohodnúť podmienky spätného odberu. Predajňa môže starý spotrebič odmietnuť, ak je poškodený, znečistený alebo ak z iných dôvodov predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť servisného personálu. Spotrebiče preto pred odovzdaním nerozoberajte ani inak nepoškodzujte a nezabudnite ich vyčistiť. Na Slovensku môžete ako občania spotrebiče bezplatne odovzdať aj v zberných dvoroch či prostredníctvom vyhlásených mobilných zberov.


Rebríček Greenpeace
Greenpeace zostavuje zelený rebríček výrobcov počítačov a mobilov, v ktorom hodnotí správanie firiem, nie jednotlivé modely. Cieľom je prinútiť firmy, aby prestali v prístrojoch používať nebezpečné chemické látky, aby spätne odoberali a bezpečne recyklovali staré výrobky, znížili energetickú náročnosť výroby a spotrebu elektriny s cieľom zníženia emisií CO2. V podrobnej správe Greenpeace nájdete, či firma ponúka aspoň nejaký výrobok bez PVC, ftalátov, berýlia či brómovaných spomaľovačov horenia.

Sociálne podmienky
Drvivá časť elektrozariadení sa vyrába v juhovýchodnej Ázii a často netušíme, za akých podmienok. Hongkonská organizácia SACOM (sacom.hk) vypracovala minulý rok štúdiu „Odhoďte preč zlé jablko – výskum o firme Lens One Technology (Shenzhen)“. Štúdia skúma pracovné podmienky v továrňach LENSu, ktorý vyrába sklenené komponenty pre Apple. Zistenia zahŕňajú podozrivé podmienky v zmluvách, nadmerné a oneskorené vyplácanie miezd, používanie karcinogénnych náterov v halách a nefunkčné odbory. Podobné výhrady má organizácia aj k ďalším výrobcom a dodávateľom.

Pracovníci LENSu v rozhovoroch uviedli, že LENS ponúka vyššie mzdy pracovníkom v oddelení tlače vymaľovanom škodlivým náterom. Pracovníci sa sťažujú na silný chemický zápach, zadebnené okná a nedostatočné vetranie. Li, ktorá pracuje na oddelení kontroly kvality, sa sťažuje na závraty vždy, keď vstúpi do oddelenia tlače. Robotníci nesmú pracovať v tomto oddelení dlhšie ako tri roky, ale niektorí sú tam už päť rokov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie „Vystavenie sa benzénu sa spája s akútnymi a dlhodobými nepriaznivými následkami na zdravie, vrátane rakoviny a aplastickej anémie.”

V auguste 2014 vyhlásil Apple zákaz benzénu a iných toxických chemikálií ako je hexán vo svojich koncových prevádzkach. Žiaľ, zákaz sa nedostal k dodávateľom v nižších úrovniach dodávateľského reťazca.

Iba v Číne pracuje v elektronickom priemysle minimálne 6 miliónov ľudí. Preto sa niekoľko európskych organizácií spojilo v kampani „ProcureITfair“ –  „nakupujte informačné technológie férovo“, ktorá má zvýšiť tlak na veľké značky smerom k pozitívnych zmenám. Cieľom kampane je presadiť sociálne kritériá vo verejných inštitúciách pracujúcich s IT. „Verejné inštitúcie sú hlavnými zákazníkmi počítačových firiem. K povinným súčastiam verejných nákupov by malo pribudnúť dodržiavanie sociálnych kritérií. Bohužiaľ, tieto kritériá ešte nie sú konkretizované, takže zatiaľ ich pravdepodobne možno veľmi ťažko špecifikovať a dodržiavať vo verejných zákazkách či individuálnych nákupoch – minimum by mal byť odkaz na miestny zákonník práce a štandardy Medzinárodnej organizácie práce,“ hovorí sa v kampani. Je preto na každom z nás zaujímať sa u dovozcov a predajcov o to, kde a za akých podmienok sa produkty, ktoré chceme nakúpiť, vyrobili. Na stránkach kampane procureitfair.org si môžete spomínanú štúdiu aj mnohé ďalšie stiahnuť.

Čo môžete urobiť

  1. Pri nákupe nových výrobkov si všímajte nielen ich cenu, ale aj spotrebu, z akých materiálov boli vyrobené a kde. Pri ľahšej orientácii by vám mal poradiť predajca a tiež energetický štítok.
  2. Skontrolujte si výrobcu v „Průvodci zelenější elektronikou“ od organizácie Greenpeace.
  3. Zvážte, či nový výrobok skutočne potrebujte alebo si viete opraviť či obnoviť starý, prípadne sa opýtajte známych, či potrebnú vec nemajú nepoužívanú doma.
  4. Nepotrebné spotrebiče skúste posunúť ďalej známym, susedom či cez rôzne burzy a „blšáky“. Opýtajte sa v servisoch, či sa im daný kus nezíde na súčiastky.
  5. Niektoré spotrebiče si môžete požičať či zdieľať, napríklad tepovače, parné čističe alebo vŕtačky a podobne.
  6. Pri kúpe zariadení ako sú tlačiarne či skenery si vopred zistite, či sú kompatibilné so zariadeniami, ktoré už máte.
  7. Nefunkčné spotrebiče odovzdajte do nebezpečného odpadu.

Petra Ježeková
www.zivica.sk

Zdroj: www.greenpeace.org/czech/cz; www.envidom.sk; www.veronica.cz

časopis Dieťa
Foto Shutterstock.com

ZAUJALI VÁS NAŠE ČLÁNKY?
Podporiť nás môžete predplatením časopisu Dieťa tu alebo kúpou časopisu Dieťa vo voľnom predaji.
K predplatnému Dieťaťa získavate ako darček aj špeciál Dojčiatko & batoľa (ktorý si môžete objednať aj samostatne prostredníctvom distributéra tu ).

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok