Plne zaočkovaných je 10 percent Slovákov. Deti za to nemôžu | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Plne zaočkovaných je 10 percent Slovákov. Deti za to nemôžu

Plne zaočkovaných je 10 percent Slovákov. Deti za to nemôžu

(Tlačová správa, 26. marca 2019) Malé deti, ktoré nie sú plne očkované, sa dlhodobo vykresľujú ako hrozba pre verejné zdravie. Ministerstvo zdravotníctva SR ich chce dokonca segregovať z materských škôl. Niektorí ľudia tento zámer schvaľujú. Pritom nemajú predstavu, aký nabitý je dnešný očkovací program – keby sa ako kritérium uplatnil na všetkých rovnako, vylúčených by bolo 90 percent Slovákov a prakticky všetci dospelí.

Prostredníctvom médií sú nám dlhodobo podsúvané manipulatívne myšlienkové konštrukty, ktoré si laik môže poľahky vysvetliť nasledovne:

  1. Zaočkovanosť na Slovensku bola dosiaľ vyše 95 percent, ale teraz ju narušili neočkované deti.
  2. Iba zaočkovanosť vyše 95 percent je zárukou kolektívnej imunity a pri jej poklese dochádza k epidémiám.

V oboch bodoch však ide o lživú domnienku.

AKÁ JE ZAOČKOVANOSŤ?

Laikovi poľahky unikne, že zaočkovanosť sa v médiách vždy prezentuje vo vzťahu k aktuálnemu ročníku malých detí. Tá síce v Trenčianskom a Bratislavskom kraji poklesla takmer na 95 percent,[1] lenže populáciu a „kolektívnu imunitu“ netvoria len deti, ale najmä dospelí, preto by nás mala zaujímať skôr celková zaočkovanosť obyvateľstva. Tá sa však verejnosti vôbec neprezentuje.

Naše občianske združenie analyzovalo verejne dostupné údaje o populácii Slovenska (INFOSTAT),[2] povinných očkovacích programoch (ÚVZ SR) a zaočkovanosti (WHO).[3] Výsledky sú uvedené v grafe:

Ako vidno, zaočkovanosť slovenskej populácie proti tomu-ktorému ochoreniu závisí najmä od roku zavedenia plošného očkovania. Očkovací program sa totiž v priebehu rokov neustále rozširoval, ale týkal sa prevažne len detí. Ľudia, narodení pred zavedením vakcíny, zaočkovaní zvyčajne neboli.

Výnimku tvorí najmä očkovanie proti tetanu a záškrtu, ktoré je povinné aj pre dospelých. Sú to jediné vakcíny, kde zaočkovanosť prekročila mýtických 95 percent. Paradoxne, práve tieto dve vakcíny však nie sú zárukou kolektívnej imunity, lebo sú určené len na prevenciu ťažkých komplikácií infekcie a nebránia šíreniu ochorenia. Túto schopnosť nemajú ani aktuálne používané vakcíny proti detskej obrne (poliomyelitíde) a čiernemu kašľu, ktorými je už zaočkovaná časť populácie.

ROVNAKÝ METER

Dnešné deti sa povinne očkujú proti 10 chorobám a ministerstvo zdravotníctva chce z materských škôl vylúčiť všetky deti, ktoré nie sú plne očkované z rozhodnutia rodičov.1

Ak by sme tieto kritériá aplikovali na všetkých rovnako, tak ich nespĺňa viac než 90 percent  občanov Slovenska, a prakticky všetci dospelí, pretože týmito vakcínami v plnom rozsahu jednoducho neboli očkovaní. Dokonca, 55 percent obyvateľov nemá za sebou ani polovicu dnešných povinných očkovaní!

Pri osýpkach, mumpse, rubeole je to však skôr pozitívum, pretože neočkovaní dospelí majú doživotnú prirodzenú imunitu z prekonania ochorenia (najmä v detstve) a sú lepšími piliermi „kolektívnej imunity“ než očkovaní, ktorých imunita sa časom rozplynie. Vírus sa nepýta na očkovací preukaz; ak existuje kolektívna imunita, potom nezávisí od podielu zaočkovaných, ale od podielu imúnnych. Časť zaočkovaných dospelých už nemá merateľnú hladinu protilátok, a práve tu je hlavná príčina epidémií.

OHROZUJÚ DETI ZAOČKOVANOSŤ?

Vo svetle týchto informácií vyzerá strašenie neočkovanými deťmi veľmi podivne. Sú tu milióny dospelých, ktorí nikdy neboli očkovaní v rozsahu dnešného povinného kalendára. S mnohými z nich sa dieťa denne stretáva, a to aj v rámci rodiny.

Naproti tomu, podľa MZ SR1 len 1 700 detí ročne je z rozhodnutia rodičov neočkovaných MMR vakcínou a 1 100 – 1 200 detí ostatnými vakcínami. Na pozadí 5-miliónovej populácie ide o zanedbateľne malú časť. Ak započítame všetky neočkované deti do 10 rokov, stále tvoria len 2 až 3 promile populácie.

Prečo sa neustále riešia len malé deti, ktoré majú byť diskriminované v prístupe k vzdelaniu? Je to náhoda, alebo zámer? Sú deti ľahký terč, na ktorý sa dajú zhodiť neúspechy očkovacieho programu?

Opätovne žiadame médiá, aby o tejto citlivej problematike informovali objektívne. Zamlčovanie podstatných informácií iba prehlbuje nedôveru verejnosti k médiám i k zdravotnému systému.

Plné znenie analýzy bude zverejnené v časopise Dieťa  4 – 5/2019.

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o. z.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na: kontakt@rizikaockovania.sk

[1]     MZ SR. Ochrana zdravia detí. Tlačové správy, 20.3.2019. https://www.health.gov.sk

[2]     Rozšírené tabuľky základných údajov SR. Výskumné demografické centrum INFOSTAT Bratislava. https://www.infostat.sk

[3]     WHO Immunization, Vaccines and Biologicals – Data, statistics and graphics – 4. Immunization coverage or administered doses. https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/en/

Foto 123rf.com

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok