Ponúkame vám do pozornosti publikáciu „Hovorme o očkovaní …a nebojme sa pýtať“ | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Ponúkame vám do pozornosti publikáciu „Hovorme o očkovaní …a nebojme sa pýtať“

Ponúkame vám do pozornosti publikáciu „Hovorme o očkovaní …a nebojme sa pýtať“

Publikácia Mgr. Petra Tuhárskeho Hovorme o očkovaní …a nebojme sa pýtať vznikla na základe seriálu Hovorme o vede v časopise Dieťa. Prvá časť knihy predstavuje zhrnutie niektorých dôležitých poznatkov, ako aj nevyriešených problémov vo vybraných oblastiach, často diskutovaných v súvislosti s očkovaním, akými sú napríklad toxické prídavné látky (hliník, ortuť), autizmus, autoimunita. Druhá časť sa venuje niekoľkým vybraným ochoreniam, ako sú záškrt, čierny kašeľ, osýpky, mumps, rubeola, ale aj otázke bezpečnosti vakcín proti ľudskému papilomavírusu. Polemizuje o možnostiach vakcín z hľadiska prevencie ochorenia, ako aj kolektívnej imunity – pojmu, ktorý sa zneužíva na vynucovanie očkovania. Knihu dopĺňajú aj odpovede štátnych inštitúcií na otázky o hlásení nežiaducich účinkov v súvislosti s očkovaním.

V kontraste s veľmi plochým a jednostranným informovaním verejnosti, ktoré často badať v hlavných médiách, autor odkrýva tému bádateľským, zvedavým spôsobom, v hlbokej snahe o odhalenie nejasností a dezinformácií, ktoré sú v oblasti očkovania priveľmi bežné. Kniha kladie dôležité otázky, ktoré treba v spoločnosti zodpovedať, ak chceme túto tému riešiť dôstojne a spravodlivo. V tomto duchu ju odporúčajú aj odborníci z oblasti pediatrie a neurológie, ktorých vyjadrenia nájdete v publikácii.

Kniha je vhodná pre každého čitateľa, ktorý chce bližšie porozumieť problematike očkovania. Jej jedinečnosť spočíva v dôkladnom citovaní zdrojov, ktoré ponúkajú čitateľovi možnosť vydať sa v osobnom pátraní ešte hlbšie, a v poodhalení zložitosti sveta, ktorý sa tak veľmi líši od zjednodušujúcich marketingových hesiel a veľkolepých proklamácií týkajúcich sa očkovania.

Úryvky z recenzií odborníkov uverejnených v publikácii Mgr. Petra Tuhárskeho Hovorme o očkovaní …a nebojme sa pýtať

„Očkovanie sa považuje za významnú súčasť preventívnej medicíny. Paradoxne sa však ukazuje nutnosť predchádzať dysregulácii imunitných funkcií v súvislosti s očkovaním, identifikovať deti s náchylnosťou k závažným nežiaducim účinkom. Jedným z nápravných opatrení sa ukazuje produkcia bezpečnejších vakcín, uplatnenie flexibility v očkovacích schémach podľa špecifických kritérií a pravidelná edukácia zdravotníckych pracovníkov o nepriaznivých účinkoch očkovania. Publikácia sa stáva aktuálnou výzvou na usporiadanie diskusie dokonale vzdelaných odborníkov, ktorí dospejú k uvážlivým stanoviskám v rámci slovenskej pediatrie. Posudzovateľ oceňuje, že autor sa nedal deprimovať odmietavými, ba miestami až osočujúcimi vyjadreniami kompetentných i menej spôsobilých činiteľov a opomínal možný nepríjemný dopad na svoju spoločenskú prestíž. Recenzia nezvykne mať motto alebo epilóg. Napriek tomu obom skupinám s radikálne protirečivými postojmi k očkovaniu je venovaná myšlienka starorímskeho politika a rečníka M. T. Cicera: „Najväčšmi sa previňuje človek, ktorý si nechce vypočuť pravdu.“

MUDr. RNDr. Štefan Rosipal
pediater

„Autor si dal veľkú námahu s napísaním tohto diela, pretože práca obsahuje vyše 500 literárnych odkazov. Celý text je nekonfrontačný, vecný, vyznieva skôr ako námet na diskusiu. Autor nenásilnou formou na základe literárnych zdrojov píše o pochybnostiach o účinnosti celoplošných vakcinácií, ale najmä o ich nežiaducich účinkoch, ktoré sa evidentne zatajujú pred verejnosťou. Svojím nie agresívnym štýlom je forma tohto diela v zjavnej kontradikcii s väčšinou prác tvrdých zástancov vakcinácie. Autor poukazuje na skutočnosť, že v dnešnej dobe je akákoľvek diskusia na túto tému tabuizovaná, odporcovia vakcinácie sú znevažovaní ako osoby namiesto predkladania relevantných dôkazov.

… Možno konštatovať, že táto publikácia je napísaná veľmi pútavo, dokladovaná je početnými odkazmi na svetovú literatúru. Čítanie je zaujímavé, kniha je písaná jazykom zrozumiteľným nielen odborníkom, ale aj laikom. Možno ju vrele odporučiť obom názorovo ‚nezmieriteľným‛ skupinám – zástancom aj odporcom očkovania.“

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
primár, I. neurologická klinika LFUK a UNB
Univerzitná nemocnica Bratislava

O autorovi

Mgr. Peter Tuhársky je systémový administrátor, čiže „IT-čkár“. Problematikou očkovania sa musel začať zaoberať po vážnych nežiaducich účinkoch, ktoré sa vyskytli po očkovaní v jeho rodine. K téme teda pristupuje ako človek „mimo systému“ – z pozície pacienta, ktorý chce využiť svoje právo na informovanosť, aby mohol urobiť zodpovedné rozhodnutia v záujme svojich detí. Je členom občianskeho združenia Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, ktoré presadzuje dobrovoľnosť v očkovaní a lepšiu informovanosť. Je autorom monografie Vitamín C a megaskorbická liečba – zabudnutý poklad (Perfekt, 2014) a viacerých článkov, stále pokračuje v publikovaní seriálu zameraného na očkovanie Hovorme o vede v časopise Dieťa.

  • Vydavateľ Sollertia, s. r. o.
  • Plnofarebná publikácia formátu B5, mäkká väzba, 216 strán.
  • Cena s DPH 13,50 eura.
  • Objednávka knihy
Hovorme_o_ockovani_obsah-1 Hovorme_o_ockovani_kapitola_1-1 Hovorme_o_ockovani_kapitola_6-1

O autorovi

Podobné články

Sorry, no posts were found.