odpor | Dieťa.sk

Tag "odpor"

Môže sa stať, že získa odpor k učeniu 2)

V predchádzajúcej časti sme sa zaoberali neodpovedaním na zvedavé otázky našich ratolestí. Dnes nadviažeme na predchádzajúci článok a pozhovárame sa o jednom fenoméne. Ten fenomén je dirigentom detskej mysle. Riadi zvedavosť a osekáva

Môže sa stať, že získa odpor k učeniu

Učíme sa celý život. Ako deti, tak aj ako dospelí prichádzame denne do kontaktu s novými situáciami, technológiami a chovaním, ktoré má pre nás inovatívny charakter. Niektorým to vyhovuje, pretože nemajú radi