Purpurové srdce | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Purpurové srdce

Purpurové srdce

(Tlačová správa 25. novembra 2019) Občianske združenie Malíček už 8. rok pripravuje slávnostný koncert pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí. Neodmysliteľnou súčasťou večera je aj odovzdávanie ocenení Purpurové srdce osobnostiam, ktoré významne prispeli k zlepšeniu podmienok v starostlivosti, osvete o predčasných pôrodoch a následnej starostlivosti o predčasne narodené deti.

Podujatie sa konalo pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Narodenie bábätka sprevádzajú úsmevy, gratulácie širokého príbuzenstva a predovšetkým radosť z nového života. Keď sa vám však bábätko narodí predčasne, je nesmierne ťažké prežívať radosť. Zrazu sa jeden z okamihov, ktoré majú byť v živote najkrajšie, zmení na skľučujúci zápas strachu, ľútosti, osamelosti a úzkosti, či to drobček vôbec zvládne a prežije.

Myšlienka Preemie Hearts „Srdce predčasniatka“ vznikla ako snaha vyplniť prázdno, ktoré mnohí počas tohto obdobia strachu, chvíľ striedania sa nádeje s beznádejou pociťovali a pociťujú. Tento symbol malinkého srdca sfarbeného do purpurova, teda farby predčasniatok, spája po celom svete životné osudy rodín predčasne narodených detí. Sklo predstavuje ich silu a zároveň krehkosť, purpur ich kráľovský obdiv, jedinečnosť vlákien štruktúry každého srdca znamená neopakovateľnosť osudov predčasniatok, slza z neho stekajúca pripomína slzy matiek a najbližších, slzy strachu a radosti, ľútosti i nádeje. No každé z nich spája srdce, symbol života, nádeje, no predovšetkým lásky a vďaky.

A práve ocenenie „Purpurové srdce“ je tým najúprimnejším vyjadrením obdivu a vďaky za nezištnú, obetavú a často nedocenenú pomoc rodinám.

Súčasťou slávnostného večera bol aj krst audio verzie príručky pre rodičov predčasne narodeného dieťaťa, ktorý vytvorila spoločne s odborníkmi a OZ malíček spoločnosť AbbVie, ktorá sa stala aj jedným z ocenených. Krstnou mamou sa stala jedna zo zakladateliek neonatológie na Slovensku MUDr. Viera Haľamová.

  1. Ocenenie pre osobnosť neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti

Ocenená: MUDr. Milada Mošková, z Kliniky neonatológie vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Doktorka Mošková väčšiu časť svojho medicínskeho života prežila vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Od roku 2000 sa stala zástupkyňou primára novorodeneckého oddelenia FNsP F. D. Roosevelta a od roku 2005 do 2014 bola primárkou novorodenenckého oddelenia. V súčasnosti pôsobí ako lekárka Neonatologickej kliniky SZU FNsP F. D. Roosevelta a svoje skúsenosti s láskou odovzdáva svojim mladším kolegom a kolegyniam. Kolegovia si doktorku Moškovú vážia pre jej otvorené srdce, kvalifikovaný a ľudský prístup. Vďaka doktorke Moškovej v Banskej Bystrici, ale aj na celom Slovensku vedia, že pomáhať sa oplatí a tým najmenším najviac. Osobnosť neonatologickej sekcie za jej prínos v oblasti Slovenskej neonatológie jej právom patrí.

  1. Ocenenie pre osobnosť verejného života

Ocenený: kolektív Detského kardiocentra Národného ústavu srdcových chorôb, cenu prevezme pán Marián Hrebík, námestník generálneho riaditeľa

Na Slovensku sa narodí okolo 450 detí s vrodenou chybou srdca (VCHS). Z toho sa asi tretina radí medzi kritické srdcové chyby, ktoré sa musia riešiť už v novorodeneckom veku. To vyžaduje úzku spoluprácu novorodeneckých oddelení s Detským kardiocentrom, aby tieto deti boli po stanovení diagnózy čo najrýchlejšie transportované do Detského kardiocentra. Tu im poskytnú príslušné diagnostické a terapeutické výkony, ktoré zabránia kardiálnemu zlyhaniu, resp. úmrtiu. Taktiež spolupracujú aj pri nedonosených novorodencoch, ktorí sú kardiopulmonálne pre nezrelosť veľmi cirkulačne labilní a vyžadujú niekedy nielen konziliárne diagnostické výkony a kardiologickú liečbu, ale v niektorých prípadoch aj operačný výkon. Niektorí novorodenci sa nemôžu pre nízku hmotnosť a nezrelosť operovať a v úzkej spolupráci s novorodeneckým oddelením sa čaká, kým sa bábätko vypiple na určitú hmotnosť, aby sa operačný výkon uskutočnil. A to je veľmi náročná úloha pre oba tímy. Lekári aj sestry sa stretávajú na mnohých konferenciách, vymieňajú odborné skúsenosti a poznatky z kardiológie i neonatológie. Takýmto spôsobom sa tiež zlepšuje zdravotná starostlivosť o deti s VCHS. Všetkým zamestnancom k ich srdciam pribudne dnes aj to „purpurové“.

  1. Ocenenie pre osobnosť malíčka

Ocenený: Spoločnosť ABBVIE, cenu prevezme pán Branislav Trutz, generálny riaditeľ spoločnosti AbbVie pre Českú a Slovenskú republiku

AbbVie je medzinárodná biofarmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj inovatívnych liekov vo štyroch terapeutických oblastiach: v imunológii, onkológii, virológii a neurológii. Celosvetovo zamestnáva viac ako 30 000 ľudí a svoje lieky predáva vo 175 krajinách sveta. Cieľom spoločnosti je pomáhať pacientom žiť zdravšie, podieľať sa na udržateľných riešeniach pre zdravotníctvo a byť spoľahlivým partnerom pre zdravotnícku verejnosť, pacientské organizácie, pacientov a zdravotnícke inštitúcie.

Na Slovensku AbbVie dlhodobo spolupracuje s pacientskými organizáciami, okrem iného aj s malíčkom, a podporuje ich projekty zamerané predovšetkým na edukáciu a zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť opakovane získala titul Najlepší zamestnávateľ Slovenska udeľovaný za základe výsledkov štúdie Best Employer. Ocenenie Purpurové srdce udeľuje malíček ľuďom v AbbVie za výraznú podporu k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti.

Spoločnosť Abbvie, spoločne s odborníkmi a OZ malíček vytvorili na Slovensku Príručku pre rodičov predčasne narodených detí, ktorá bola inšpirovaná obdobnou zahraničnou publikáciou. Jej cieľom je zefektívniť komunikáciu zdravotného personálu s rodičmi a poskytnúť im tak čas na absorbovanie množstva informácií, ktoré súvisia s predčasným pôrodom ich dieťatka.

  1. Ocenenie pre osobnosť malíčka

Ocenený: kolektív Ambulancie pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom, Novorodeneckej kliniky Mikuláša Rusnáka Lekárskej  Fakulty Slovenskej  Zdravotníckej  univerzity a  v  Univerzitnej  nemocnici Bratislava, Cenu prevzala pani Ľubica Pejhovská, primárka Novorodeneckej kliniky.

Ambulancia bola založená v roku 1965, súčasne popri prvom špičkovom novorodeneckom oddelení v Československu so zameraním na starostlivosť o nedonosené deti. Pracovisko bolo založené ako (Stanica pre nedonosené deti –  Bezručova ul. č. 5). Zabezpečuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť a systematické sledovanie. Náplňou ich práce je včasné odhalenie porúch vývinu a včasná diagnostika u pôvodne rizikových a chorých novorodencov do ukončeného 3. roku života. Účelom celého snaženia je minimalizácia až eliminácia dlhodobých následkov, ako i zníženie dojčenskej a detskej úmrtnosti. Špecializovaná dlhodobá starostlivosť o túto populáciu detí je logickým pokračovaním komplexnej liečby počas hospitalizácie. Aby mohla zlepšiť kvalitu života chorých a rizikových detí, vyžaduje tímovú spoluprácu viacerých odborníkov pod vedením skúseného neonatológa pracujúceho práve v tejto ambulancii. Je zrkadlom práce kliniky. Túto mimoriadnu cenu venujú bývalému i terajšiemu kolektívu rodičia predčasne narodených detí, ktorí na všetkých s vďakou spomínajú.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na:
Mgr. Ľubica Kaiserová, dipl. d. s.
predsedníčka a štatutárny zástupca Malíček, o. z.
info@nasmalicek.sk

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok