pozorovanie | Dieťa.sk

Tag "pozorovanie"

Môže sa stať, že v ňom uvidíte samých seba 5)

Rodičia sú osoby, ku ktorým deti vzhliadajú. Stanú sa pre ne nenahraditeľnými, vzormi, ktorým sa chcú podobať. Často je pre ne názor rodičov ten najsprávnejší, posvätný, ten jediný pravdivý. Odpozorujú