Vzdelávacie videá ako nová forma podpory rodín s deťmi so znevýhodnením | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Vzdelávacie videá ako nová forma podpory rodín s deťmi so znevýhodnením

Vzdelávacie videá ako nová forma podpory rodín s deťmi so znevýhodnením

Rodičia nám po narodení dieťaťa často kladú mnoho otázok, ktoré sa týkajú spolunažívania s novým členom rodiny. Pýtajú sa, aká je najdôležitejšia „terapia“, ako pomôcť svojmu dieťaťu zvládnuť emócie v ranom veku a porozumieť im. Rovnako ich zaujíma, akým spôsobom majú venovať pozornosť dieťaťu, ako zistiť, čo od rodičov potrebuje, ako ho viesť k samostatnosti. V prípade súrodencov je potrebné venovať pozornosť všetkým deťom, prepájať  ich a učiť vzájomnej spolupráci.

Odpovede na tieto otázky hľadalo centrum včasnej intervencie Raná starostlivosť cez novú formu podpory – vzdelávacie videá. Prvé z nich vznikli vďaka projektu VTI – Veď tí interagujú 2.

Nezisková organizácia Raná starostlivosť prevádzkuje Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

„Pandémia koronavírusu nám otvorila nové otázky, ako podporovať rodiny, do ktorých sa narodí dieťatko so znevýhodnením. Počas prvej vlny pandémie bola naša služba v teréne obmedzená. Preto sme začali vyrábať krátke videá s tipmi pre rodičov. Pomáhajú nám komunikovať rodičom najdôležitejšiu myšlienku našej práce, že deti sa lepšie rozvíjajú v naladenej interakcii a každodenných činnostiach,“ hovorí riaditeľka centra Zuzana Krchňavá.

JEDENKRÁT VIDIEŤ JE LEPŠIE AKO STOKRÁT POČUŤ

„Rodičom často počas návštev odpovedáme na ich otázky ohľadom vývinu dieťaťa. Sú to často zložité témy, ktoré potrebujú svoj čas. Vďaka metóde videotréning interakcií, ktorú v rodinách využívame sme zistili, že pre rodičov je efektívnejšie, keď vidia, čo sa im vo vzťahu s dieťaťom deje, ako keď dostávajú rady od iných,“ vysvetľuje psychologička Andrea Ladecká.

„To nás inšpirovalo priniesť rodičom krátke tutoriály, ku ktorým sa môžu kedykoľvek dostať a vrátiť. Sú vstupom do témy kvalitného vzťahu s dieťaťom a dávajú nám príležitosť o nich s rodičmi hovoriť“, dodáva poradkyňa včasnej intervencie a videotrénerka interakcií Miroslava Ďurajková.

TUTORIÁLY DOSTUPNÉ PRE VŠETKÝCH
„Našou prvotnou motiváciou bolo podporiť rodiny v našom sprevádzaní. Pri zverejňovaní krátkych videí sme si uvedomili, že sa k nim môžu dostať aj iné centrá včasnej intervencie, ďalší odborníci a prostredníctvom nich aj mnoho ďalších rodín. Preto sme sa rozhodli sprístupniť tutoriály širokej verejnosti“, hovorí Krchňavá.

Prvé dva tutoriály vznikli vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom 2020/2021. Jeden sa venuje intuitívnemu rodičovstvu a jeho významu u detí so zdravotným znevýhodnením. Druhý hovorí ako môžeme dieťaťu pomôcť porozumieť a zvládať jeho emócie. Ide o témy zaujímavé pre každého rodiča, ktorý má dieťa v ranom veku.

SCITLIVOVANIE RODIČOV A VEREJNOSTI NA TÉMY DÔLEŽITÉ VO VÝVINE DIEŤAŤA SO ZNEVÝHODNENÍM

Naša každodenná prax v rodinách nám poskytuje inšpiráciu na ďalšie témy, ktoré sú pre rodičov aktuálne. Napríklad čo je to v skutočnosti venovanie pozornosti a ako ovplyvňuje dieťaťa a jeho vzťah s rodičom. Ako môže byť užitočná zdieľaná pozornosť pre dieťaťa a jeho rozvoj. Tieto témy sa týkajú širokej škály rodín vrátane rodín s nevidiacimi deťmi a s deťmi s centrálnou zrakovou poruchou (CVI). Preto pripravujeme aj témy, ktoré budú ušité na mieru práve pre ne.

„Chceme rodičom názorne ukázať, ako sprístupniť podnety z okolitého sveta aj deťom, ktoré nevidia, ako ich rovesníci. Bežné, spontánne učenie, keď vidiace deti napodobnia to, čo vidia u dospelých u nevidiacich detí nefunguje. Preto potrebujú podporu,“ hovorí tyflopédka Halka Tytykalová. Preto vytvárame na našom webe platformu pre rodičov a odborníkov, pracujúcich s rodinami. Nájdete tam tutoriály a ďalšie vzdelávacie materiály z oblasti zraku, interakcie, pohybu a iných zaujímavých tém. Našimi aktivitami zároveň robíme osvetu pre širokú verejnosť a upozorňujeme na potreby rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením.

Nezisková organizácia Raná starostlivosť pôsobí ako jediné centrum včasnej intervencie na Slovensku, ktoré sa špecializuje na zrak. Terénnu, bezplatnú službu včasnej intervencie v súčasnosti poskytujú rodinám so zrakovo a viacnásobne znevýhodnenými deťmi v Trnavskom a v Bratislavskom samosprávnom kraji. So záujemcami z iných častí Slovenska spolupracujú v rámci konzultácií. Ambíciou organizácie je stať sa aj zdrojovým centrom v oblasti zraku u malých detí na Slovensku a vzdelávacím garantom v oblasti videotréningu interakcií.

Projekt VTI – Veď tí interagujú 2 podporila Nadácia pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom 2020/2021.

Služba včasnej intervencie je sociálna služba, ktorá sa poskytuje bezplatne na základe potvrdenia lekára. Ide o prednostne terénnu službu, kedy poradcovia včasnej intervencie navštevujú rodiny v mieste ich bydliska. Službu včasnej intervencie Ranej starostlivosti finančne podporuje Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj.

Kontakt:
Zuzana Krchňavá, 0908 626 001, krchnava@ranastarostlivost.sk, www.ranastarostlivost.sk

(PR)
Foto Raná starostlivosť

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok