Strážte si tlak | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

Strážte si tlak

Strážte si tlak

Vysoký krvný tlak sa dá ľahko zistiť. Mnohí ľudia však netušia, že ho majú. Ak sú medzi nimi aj tehotné, môže to byť vážny problém.

Vysoký krvný tlak totiž negatívne ovplyvňuje nielen matku, ale aj dieťa. Môže spôsobiť mnoho zdravotných komplikácií, ale aj predčasný pôrod či dokonca smrť bábätka i matky. V tehotenstve sa môže objaviť aj u tých žien, ktoré s ním nikdy predtým problém nemali.

Podľa štatistík sa na vysoký krvný tlak lieči asi 20 percent dospelých ľudí. No odhaduje sa, že ním môže trpieť až 50 percent dospelej populácie. Čím je človek starší, tým je riziko vyššie. A to platí aj u žien, ktoré si tehotenstvo v súčasnosti posúvajú do čoraz vyššieho veku, takže 35- či dokonca 40-ročné prvorodičky nie sú najmä vo veľkých mestách už ničím výnimočným. No kým vo vekovej skupine 18- až 29-ročných je výskyt ľudí s vysokým krvným tlakom okolo 4 percent, u tridsiatnikov je to 11 percent a v skupine 40- až 49-ročných je to už 21 percent.

Podľa kardiologičky doc. MUDr. Slavomíry Filipovej, CSc., z jedného výskumu vyplynulo, že ak má 40- a viacročný človek tlak 175/105 mmHg, tak v porovnaní so svojím rovesníkom s tlakom 115/75 mmHg, má až 8-násobne vyššie riziko úmrtia na srdcovo-cievne ochorenie. Platí pritom, že ak sa vysoký krvný tlak nelieči, môže sa prejaviť buď cievnou príhodou vo forme mozgovej porážky alebo srdcového infarktu, no tiež vážnym poškodením obličiek alebo očí.

Vysoký krvný tlak v súčasnosti lekári radia medzi tzv. civilizačné ochorenia. Je to preto, že z veľkej časti zaň môže náš životný štýl. K hlavným rizikovým faktorom patria stres, obezita a nesprávna strava, fajčenie a nedostatok pohybu. Ak sa teda chystáte otehotnieť alebo už čakáte bábätko, dajte si na ne pozor. Ak viete tieto rizikové faktory eliminovať, je veľká pravdepodobnosť, že sa vám vysoký krvný tlak v tehotenstve vyhne, hoci nie vždy to platí.  Do hry totiž môžu vstúpiť ešte aj mnohé iné faktory.

Čo je krvný tlak a kedy je vysoký

Krvný tlak vypovedá o sile, ktorou pôsobí krv na steny ciev, v ktorých koluje. Je to tlak, ktorým srdce vháňa krv do celého tela. Hodnota krvného tlaku sa meria pomocou tlakomera – pri meraní pritom získame dve hodnoty (napríklad už spomínaný tlak 115/75 mmHg).  Je to preto, že keď sa srdce zmrští a vypudí zo seba krv, vytvorí pulzovú vlnu. Tlak na vrchole pulzovej vlny je tzv. horný tlak – systolický. Tlak v spodnej časti pulzovej vlny je tzv. spodný – diastolický. Systola je zmrštenie a diastola je uvoľnenie srdcového svalu. Zvýšené môžete mať obe hodnoty alebo len jednu z nich. Dôležitejšia je pritom hodnota horného tlaku.

Za vysoký krvný tlak (odborne hypertenzia) sa považuje ten, ktorý dosahuje hodnoty nad 140/90 mmHg. U dospelých ľudí sa za ideálny považuje tlak 120/80 mmHg, no riziko srdcovo-cievnych chorôb stúpa už od hodnoty 110/75 mmHg. Samozrejme, veľmi záleží od veku človeka, jeho zdravotného stavu, dedičnej predispozície na niektoré srdcovo-cievne ochorenia a životného štýlu.

Vo všeobecnosti rozoznávame dva druhy hypertenzie.

  1. Primárna hypertenzia – týka sa až 90 percent hypertonikov. Mechanizmus vzniku choroby tu nie je úplne jasný. No poznáme faktory, ktoré sa podieľajú na jej vzniku – obezita, nadmerný príjem kuchynskej soli v potrave, dlhodobý stres, genetické predpoklady, fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu a nedostatok pohybu.
  2. Sekundárna hypertenzia – príčina je u nej známa a najčastejšie ju spôsobuje nejaké ochorenie, pričom vysoký krvný tlak je tu ako príznak primárnej choroby. Väčšinou sú to rôzne choroby obličiek, hormonálne poruchy či ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním, cukrovka… K tomuto typu hypertenzie patrí aj prechodné zvýšenie tlaku počas tehotenstva. Okrem toho tlak sa môže zvyšovať aj pri užívaní niektorých liekov. Ďalšou príčinou zvýšeného krvného tlaku môžu byť aj zmeny na srdci, napríklad zúženie hlavnej srdcovej tepny (aorty).

Bolesť hlavy a opuchy

Vysoký krvný tlak vám spočiatku nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti a nemusí na seba nijako upozorniť – takže ani netušíte, že ho máte. Niekedy sa ale môže prejaviť, a to najmä bolesťami hlavy, opuchom končatín, nadmernou únavou, tlakmi na hrudníku, nespavosťou, závratmi, pocitmi na vracanie, svalovými kŕčmi, dýchavičnosťou. Ak vás trápia takéto problémy v tehotenstve, určite ich konzultujte so svojím gynekológom.

Ak má človek dlhodobo zvýšený krvný tlak, spôsobuje to aterosklerotické zmeny na tepnách, postupne sa poškodzujú orgány a zhoršuje sa ich funkcia. Môže vzniknúť ischemická choroba periférnych tepien dolných končatín, čo v najhoršom prípade končí až amputáciou nôh. Môže vzniknúť náhla cievna príhoda – krvácanie do mozgu, poškodené je aj srdce, čo sa navonok môže prejaviť dýchavičnosťou, bolesťou na hrudníku či búšením srdca. Postihnutie očných ciev môže spôsobiť až slepotu, postihnutie obličiek zase ich zlyhanie. No ak sa hypertenzia správne lieči, toto by nastať nemalo.

Liečba sa skladá z režimových opatrení – teda z úpravy stravy a životného štýlu a z liekov. Pacient sa väčšinou lieči nie jedným liekom, ale kombináciou viacerých liečiv, ktoré majú, samozrejme, aj rôzne nežiaduce účinky. Pri dodržiavaní správnej životosprávy môže lekár dávky liečiv postupne znižovať.

V tehotenstve môže byť liečba vysokého krvného tlaku trošku problematická. „Sú vyčlenené len určité lieky, ktoré môžu brať tehotné ženy, lebo množstvo liekov, ktoré sú účinné na vysoký krvný tlak, má nežiaduce účinky na plod. Čiže máme tu dosť veľké obmedzenia,“ hovorí prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti MUDr. Filipová.

Nebezpečná eklampsia

Ako ďalej konštatuje MUDr. Filipová, v tehotenstve musia lekári riešiť dva typy hypertenzie – hypertenzia, ktorá vznikne len počas tehotenstva a po pôrode má už žena normálny krvný tlak a nepotrebuje žiadnu liečbu a potom je tu hypertenzia, ktorú žena mala a liečila sa na ňu už pred otehotnením. „Obe skupiny žien si vyžadujú špeciálnu starostlivosť a musia byť pod intenzívnou kontrolou. Často ich počas  tehotenstva spolu s pôrodníkom sledujú viacerí špecialisti, napríklad internista, nefrológ, kardiológ, aby sa zabránilo najzávažnejším komplikáciám, ktoré môžu nastať v súvislosti s vysokým krvným tlakom.

Podľa slov odborníčky najzávažnejšou komplikáciou v tehotenstve, ktorá súvisí s vysokým krvným tlakom, je eklampsia. Na jej začiatku sú bolesti hlavy, opuchy, poruchy videnia, zlyhávanie obličiek, pľúcny edém a všetko to vyústi do kŕčov so stratou vedomia, ktoré pripomínajú epileptický záchvat a môžu ohroziť zdravie a život matky aj dieťaťa. Keďže vysoký krvný tlak ako aj eklampsia postihujú aj cievy placenty, plod ohrozuje nedostatok kyslíka. „Eklampsia býva veľmi často dôvodom na predčasné ukončenie tehotenstva. Žiaľ, kvôli vysokému krvnému tlaku a následným komplikáciám určité promile žien môže porodiť aj mŕtve dieťa alebo porodí príliš predčasne.“

Ženy, ktoré dlhodobo trápi vysoký krvný tlak, sa nemusia obávať, že ich dieťa to automaticky zdedí. „Hypertenzia nie je klasické ochorenie, ktoré sa priamo dedí. Existujú však určité genetické predispozície, ktoré svojim deťom odovzdávame. Preto sa môže stať, že v rodine sa vysoký krvný tlak vyskytne u viacerých členov. Zároveň však platí, že z rodiny dedíme spôsob výživy aj trávenia voľného času. Sedavý spôsob života, stres, nadváha, viac soli na tanieri, menej športu, to všetko patrí do komplexu rizikových faktorov. Ale samotná hypertenzia je ochorenie zapríčinené množstvom faktorov, nielen jedným. Nie je to ochorenie viazané na jeden gén alebo jednu génovú štruktúru, ktorá by sa dala dokázať,“ konštatuje MUDr. Filipová.

ponuka-vodu-shutterstock_251395624Ako znížiť riziko vysokého krvného tlaku?

  • Pred otehotnením si strážte hmotnosť a počas tehotenstva tiež dbajte na to, aby ste nepribrali viac, ako sa odporúča.
  • Obmedzte príjem kuchynskej soli – lekári odporúčajú maximálne 5 g/deň, v súčasnosti bežne denne prijmeme 10 až 12 g!
  • Pozor aj na minerálne vody s vysokým obsahom sodíka.
  • Nefajčite, nepite alkohol.
  • Hýbte sa – pravidelný pohyb pomáha znižovať krvný tlak aj pulz. V tehotenstve je najvhodnejšia chôdza, turistika, plávanie, joga, brušné tance.
  • Vyhýbajte sa stresu.
  • Zdravo sa stravujte. Dajte pozor najmä na zvýšený príjem tukov, údenín a mäsových výrobkov, červeného mäsa, instantných jedál… Jedzte veľa ovocia a zeleniny, živočíšne tuky nahraďte rastlinnými.
  • Pravidelne si merajte krvný tlak, aby ste včas odhalili jeho zvýšenie. V prípade, že máte vysoký krvný tlak, čo najskôr vyhľadajte lekára.

 

Monika Bothová

Foto shutterstock.com

Dieťa 8/2015

O autorovi

Podobné články

0 komentárov

Zatiaľ bez komentára!

Môžete byť prvý, kto komentuje tento článok