REDAKCIA | Dieťa.sk - Váš sprievodca svetom tehotenstva a rodičovstva

REDAKCIA

PRO LIBERTATE Publishing, s. r. o.

 • vydavateľ časopisu Dieťa, špeciálu Dojčiatko & batoľa a knižnej Rodičovskej edície časopisu Dieťa
 • prevádzkovateľ rodinného portálu Dieťa
 • prevádzkovateľ facebookovej stránky mesacník Dieta – facebook.com/dieta.sk
 • prevádzkovateľ facebookovej stránky Biomamy – facebook.com/Biomamy

Šéfredaktorka:

Ing. Renáta Krausová
e-mail: krausova@dieta.sk

Redakčná rada:

 • MUDr. Viera Haľamová, neonatologička
 • prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD., prodekan Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
 • doc. RNDr. Viera Pospíšilová, CSc., embryologička
 • MUDr. RNDr. Štefan Rosipal, pediater
 • RNDr. Mgr. Gabriela Sabolová, PhD., dietologička
 • PhDr. Hana Ščibrányová, klinická psychologička a psychoterapeutka
 • MUDr. Darina Štúrová, detská psychiatrička
 • Mgr. Anna Wenclová, farmaceutka

Časopis Dieťa

Reg. č. MK SR EV 4627/12
Print: ISSN 2585-9765
Internet: ISSN 1336-2739

Špeciál Dojčiatko & batoľa

Print : ISSN 2453-7616

PRO LIBERTATE Publishing, s. r. o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro
Vložka číslo: 126768/B
IČO: 51457580
DIČ: 2120708931
IČ DPH: SK2120708931