PREDPLAŤTE SI DIEŤA

Objednajte si časopis Dieťa a získajte zvýhodnené predplatné!
Pri objednávke celoročného predplatného – 12 čísel Dieťaťa zaplatíte
len za 10 čísel a 2 čísla časopisu získate grátis. Alebo si objednajte polročné predplatné a my vám pošleme 6 čísel časopisu,
pričom vy zaplatíte len za 5 čísel.


Mesačník Dieťa si môžete objednať:
Cena časopisu vo voľnom predaji v roku 2015 je 1,80 €.

Objednávka mesačníka DIEŤA

Objednávateľ (platiteľ)
meno a priezvisko *
ulica *
mesto *
psč *
email *
telefón (nepovinné)

Obdarovaný (vypĺňajte, ak chcete predplatné podarovať)
meno a priezvisko
ulica
mesto
psč
email
telefón
OBJEDNÁVAM SI: *
Celý ročník 2015 18 €
Celý ročník 2014 18 €
Ročné predplatné 18 € od čísla
Polročné predplatné 9 € od čísla
Jednotlivé čísla ročníka 2015
(1.80 €/výtlačok v roku 2015)
Jednotlivé čísla ročníka 2014
(1.80 €/výtlačok v roku 2014)
Spôsob platby: *
šekom (v prvom zaslanom výtlačku Dieťaťa nájdete aj šek na úhradu)
bezhotovostným prevodom (mailom vám zašleme faktúru)

KONTAKT

Redakcia mesačníka Dieťa

Vydavateľ: SOLLERTIA, s. r. o.
Adresa redakcie: Redakcia časopisu Dieťa,
P. O. Box 29, 850 07 Bratislava 57

Šéfredaktorka: Ing. Renáta Krausová
e-mail: krausova@dieta.sk
tel. č.: 02/63 81 28 89


Zástupkyňa šéfredaktorky: Mgr. Monika Bothová
e-mail: bothova@dieta.sk
tel. č.: 02/63 81 03 35


Vaše príspevky môžete zasielať aj na e-mail: sollertia@dieta.sk
V prípade vášho záujmu o inzerciu v mesačníku Dieťa píšte na e-mail: sollertia@dieta.sk alebo volajte na tel.: 02/63 81 28 89.

Reg. č. MK SR EV 4627/12
Print: ISSN 1335-0919
Internet: ISSN 1336-2739

© 2013 Sollertia s.r.o. Všetky práva vyhradené.